Advarsel om førertræthed

Advarsel om førertræthed er designet til at advare førere, der tilsyneladende er trætte. Advarsel om førertræthed overvåger førerens opmærksomhed samt køreadfærd for at holde øje med mønstre, der kan være en indikation på træthed. Når førertræthed registreres, vises en advarsel på touchskærmen i kortområdet, og der lyder en advarselsalarm.

Når systemet til advarsel om førertræthed er aktivt, så aktiveres det, når hastigheden overskrider 65 km/t, hvis Autopilot er deaktiveret, og der har været kørt i minimum 10 minutter.

Førertræthed registreret

Hold en pause

Hvis du ser denne advarsel, bør du stoppe og hvile dig, før du fortsætter. Advarslen slettes, når træthedsmønstrene ikke længere er til stede.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når en alarm afgives, og hastigheden falder til under 60 km/t, er systemet ikke aktivt.

Du kan aktivere eller deaktivere systemet til advarsel om førertræthed for den aktuelle køretur ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Advarsel om førertræthed. Systemerne til advarsel om førertræthed genaktiveres automatisk før hver køretur.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Denne aktive sikkerhedsfunktion anvender kabinekameraet til at overvåge førerens opmærksomhed. Kabinekameraet udfører ikke ansigtsgenkendelse eller andre former for identitetsgenkendelse. Som standard forlader billed- og videooptagelser fra kameraet ikke bilen, og de overføres heller ikke til nogen, end ikke Tesla, medmindre du aktiverer datadeling. For at justere dine præferencer for datadeling skal du trykke på Betjeningsknapper > Software > Dataindsamling > Tillad dataindsamling via kabinekamera. Du kan ændre dine indstillinger for datadeling når som helst.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er dit ansvar at være opmærksom, køre sikkert og til enhver tid bevare kontrollen over køretøjet. Du må aldrig forlade dig på, at systemet til advarsel om førertræthed kan opretholde sikker kontrol med dit køretøj. Hold altid øje med vejen forude, og vær hele tiden klar til at gribe ind. I modsat fald kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald.