Døre

Brug af de udvendige dørhåndtag

Brug din tommelfinger til at skubbe den brede del af dørhåndtaget. Håndtaget drejer mod dig, og du kan åbne døren ved at trække i håndtaget eller trække i kanten af døren.

en pil, der peger hen mod dørhåndtaget

Håndtaget trækkes automatisk op.

Rødt ikon med køretøj med åbne døre
Når en dør eller et bagagerum er åben, viser touchskærmen lysindikatoren for åben dør.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Se Bedste praksis i koldt vejr for at sikre dig, at dørhåndtagene fungerer i koldt vejr.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du benytter dørhåndtaget, skal du passe på ikke at få fingre, smykker, kunstige negle osv. i klemme i døren eller dørhåndtagets mekanisme. I modsat fald er der fare for beskadigelse eller personskade.

Åbning af dørene indefra

Model 3 dørene er eldrevne. For at åbne en dør, mens du sidder inde i bilen, skal du trykke på knappen øverst på det indvendige dørhåndtag og skubbe døren op.

en pil, der peger hen mod knappen for åben dør
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at forhindre børn i at åbne bagdørene, skal du aktivere børnelåsene (se Børnelåse).

Du kan også benytte pop-op-meddelelsen på touchskærmen for at åbne og lukke dørene inde fra Model 3, mens køretøjet står i parkeringsgear (P).

Åbning af en fordør i den usandsynlige situation, at Model 3 ikke har strøm, sker ved at trække i den manuelle døråbning foran knapperne til vinduerne.

en pil, der bevæger sig for at trække op i kontakten til døråbning
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er kun fordørene, der er udstyret med en manuel døråbning.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Den manuelle døråbning er designet til kun at blive brugt i situationer, hvor Model 3 ikke har strøm. Når Model 3 har strøm, skal du bruge knappen øverst på det indvendige dørhåndtag.

Indvendig låsning og oplåsning

Når du sidder i Model 3, kan du låse eller oplåse alle døre og bagagerum ved at trykke på låseikonet på touchskærmen.

en ulåst dør
Ikonet ændres for at angive, om dørene er låste eller ulåste.

Du kan også låse dørene op ved at trykke på knappen Park på enden af kørekontaktarmen igen. Hvis du trykker på denne knap, aktiveres Parkering, og hvis du trykker på den igen, låser dørene op.

Låsning af døre, når bilen forlades

Døre og bagagerum kan låses automatisk, når du forlader bilen med din telefonnøgleeller din parrede bilnøgle (ved bestillinger efter omkring 1. oktober 2019). Slå denne funktion til eller fra ved at trykke på Betjeningsknapper > Låse > Dørlåsning, når bilen forlades.

Når dørene låses, blinker de udvendige lygter én gang, og spejlene foldes sammen (hvis Fold spejle ind og ud er aktiveret). Hvis du også vil høre en bekræftelseslyd, når Model 3 låser, skal du trykke på Betjeningsknapper > Låse > Lyd for bekræftelse af låsning.

Model 3 låser ikke automatisk, hvis:

  • Du markerer afkrydsningsfeltet Udelad hjem, og Model 3 er parkeret på det sted, som har betegnet som Hjem. For yderligere oplysninger om, hvordan du angiver en placering som Hjem, se Hjem, Arbejde og Foretrukne destinationer.
  • En telefonnøgle eller en parret bilnøgle registreres inde i Model 3.
  • En dør eller et bagagerum er ikke helt lukket.
  • Bluetooth er ikke aktiveret på telefonnøglen.
  • En telefonnøgle forbliver inden for rækkevidde i ti minutter, eller en bilnøgle forbliver inden for rækkevidde i fem minutter, efter alle døre er blevet lukket.
  • Føreren benytter ikke førerdøren til at forlade køretøjet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model 3 registrerer en godkendt nøgle i fem minutter, efter du har forladt køretøjet og har lukket alle døre, vil funktionen Walk-Away Lock blive deaktiveret, og dørene vil ikke blive låst, når du går væk. I det tilfælde skal du låse dit køretøj manuelt indtil efter din næste køretur.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er i sidste ende dit ansvar at sørge for, at dit køretøj er låst, også selv om Dørlåsning, når bilen forlades er aktiveret.

Låsning af døre ved kørsel

Model 3 låser automatisk alle døre (inklusive bagagerummene), når kørehastigheden overstiger 8 km/t.

Tilstanden Oplåsning af førerdør

Aktivering af Betjeningsknapper > Låse > Tilstanden Oplåsning af førerdør låser kun op for døren i førersiden, hvis du forinden låser op for Model 3. Kun døren i førersiden låses op, hvis en nøgle er til stede i bilens førerside og ikke i passagersiden. De øvrige døre låses op med et langt tryk på knappen øverst på dørhåndtaget på førerdøren via touchskærmen, mobilappen eller ved at trykke på bilnøglen en gang til.

Meddelelser om bil efterladt åben

Modtag en sms, hvis en dør, et bagagerum og/eller vindue utilsigtet står åben(t), Model 3 ved at trykke på Betjeningsknapper > Låse > Meddelelser om bil efterladt åben.

Børnelåse

Model 3 har børnelåse ved bagdørene, så de ikke kan åbnes med de indvendige knapper. På touchskærmen skal du trykke på Betjeningsknapper > Låse > Børnelås. Du kan vælge Begge for at aktivere børnelåsene ved begge bagdøre, eller du kan vælge Venstre eller Højre for kun at aktivere låsen ved en specifik dør.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det anbefales, at du aktiverer børnelåsene, når der sidder børn på bagsædet.

oplåsning ved parkering

Når du stopper Model 3 og aktiverer Parkering, kan du vælge at låse alle døre op. Du kan slå denne funktion til eller fra ved at trykke på Betjeningsknapper > Låse > Oplåsning ved parkering.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis den er indstillet til OFF, kan du låse alle døre op ved at trykke på Park-knappen en gang, efter du har aktiveret Parkering.