Opladningsanvisninger

Åbning af ladeporten

Ladeporten er placeret i venstre side af Model 3 bag et dæksel, som er en del af det samme modul som baglygten. Parker Model 3, så ladekablet nemt kan nå hen til ladeporten.

Med Model 3 i parkeringsgear (P), skal du trykke på knappen på Tesla-ladekablet og slippe den igen for at åbne ladeporten.

ladekabel med en pil, der peger på knappen.

Du kan også åbne dækslet til ladeporten på følgende måder:

 • På touchskærmen skal du trykke på Betjeningsknapper og trykke på ladeport-ikonet (lynet).
 • På touchskærmen skal du navigere til Betjeningsknapper > Opladning > Åbn ladeport.
 • Tryk på den nederste del af dækslet til ladeporten, når Model 3 er låst op.
 • Benyt stemmekommandoer til at åbne ladeportsdækslet (se Stemmekommandoer). Du kan også benytte stemmekommandoer til at lukke ladeportsdækslet samt påbegynde og afbryde opladningen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Følgende billede er udelukkende vejledende. Der kan være forskel på ladeporten afhængigt af markedsregionen og produktionsdatoen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla-T'et lyser, når du åbner dækslet til ladeporten. Dækslet til ladeporten lukker, hvis du ikke sætter ladekablet i ladeporten inden for et par minutter, efter at du har åbnet dækslet. Hvis det sker, skal du åbne dækslet til ladeporten igen via bilens touchskærm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I ekstremt koldt vejr eller frostvejr er der risiko for, at ladeportens lås fryser fast. Visse køretøjer er udstyret med et varmelegeme ved ladeporten, der aktiveres, når du tænder for afrimning af bagruden under kolde vejrforhold. Du kan også optø isen på ladeportens lås ved at aktivere klargøring via mobil-appen. For at forhindre dette i at ske skal du anvende indstillingerne for Planlægning, som er tilgængelige på skærmbillederne for både opladning og klimaanlæg for at angive et afrejsetidspunkt og for at aktivere klargøring (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Prøv ikke at tvinge dækslet til ladeporten op.

Tilslutning til strøm

Du kan ændre ladeniveauet og ladestrømmen via bilens touchskærm (se Ladeindstillinger).

Hvis du skal lade bilen op på en offentlig ladestation, skal du montere den rette adapter på bilens ladestik og derefter slutte stationens stik til adapteren. De mest almindelige adaptere i de enkelte markedsområder leveres med bilen. Afhængigt af det ladeudstyr, du anvender, kan det være nødvendigt at indlede og indstille opladningen ved hjælp af en betjeningsanordning på ladeudstyret.

Hvis du bruger mobilstik, skal du slutte det til strømudtaget, før du slutter det til Model 3.

Anbring stikket ud for ladeporten, og sæt det helt i. Når stikket er isat korrekt, påbegyndes opladningen automatisk, når Model 3:

 • Har aktiveret en låsemekanisme, som holder stikket på plads;
 • Skifter til Parkering (hvis den var i en anden køretilstand);
 • Har opvarmet eller afkølet batteriet efter behov. Hvis det er nødvendigt at opvarme eller afkøle batteriet, bemærker du muligvis en forsinkelse, før opladningen starter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når Model 3 er tilsluttet, men ikke oplader aktivt, trækker den strøm fra opladningsudstyret i stedet for at bruge strøm fra batteriet. Hvis du eksempelvis sidder i Model 3 og bruger bilens touchskærm, mens den er parkeret og tilsluttet, tager Model 3 strøm fra opladningsudstyret i stedet for fra batteriet.

Men, i nogle tilfælde når Model 3 er tilsluttet, men kun bruger meget lidt energi, vil den muligvis trække den direkte fra batteriet. Hvis du f.eks. lader Model 3 være tilsluttet i flere dage uden at bruge den, så vil den muligvis gradvist trække en lille mængde energi direkte fra batteriet for at understøtte køretøjssystemerne.

Når batteriet har afladet tilstrækkeligt, så begynder det at oplade for at nå grænseværdien igen. Afhængigt af hvornår du kontrollerer det, vil batteriet muligvis ikke have afladet tilstrækkeligt endnu til at det udløser en opladningscyklus. Som et resultat heraf, kan det være en smule under opladningsgrænsen, selv efter det har været tilsluttet i en lang periode. Dette er normalt, og Model 3 vil påbegynde opladningen igen, så snart det har opladet tilstrækkeligt. Alternativt kan du for at starte en ny opladningscyklus manuelt frakoble og derefter tilslutte Model 3 igen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Stikket i enden af ladekablet kan ridse lakken på Model 3, hvis du taber det på bilen.

Ladeportens lys

Når du har indsat et ladekabel i Model 3, skal du vente et par sekunder og bekræfte, at ladeportlyset begynder at blinke gønt, og at dit køretøj oplader. Hvis lyset er ravgult eller rødt, skal du udføre fejlfinding på problemet, før du forlader køretøjet for at sikre dig, at opladningen lykkes.

 • HVIDT (ELLER LYSEBLÅT): Dækslet til ladeporten er åbent. Model 3 er klar til at oplade, og stikket er ikke isat, eller låsen på ladeporten er ikke låst, og stikket er klar til at blive fjernet.
 • BLÅT: Opladeren er tilsluttet, men Model 3 oplader ikke, (som f.eks. når planlagt opladning er aktiveret).
 • BLINKER BLÅT: Model 3 kommunikerer med opladeren, men har ikke påbegyndt opladningen endnu (som f.eks. når dit køretøj er ved at klargøre sig til opladning).
 • BLINKER GRØNT: Opladningen er i gang. Når Model 3 nærmer sig fuld opladning, blinker lyset langsommere.
 • KONSTANT GRØNT: Opladningen er fuldført.
 • KONSTANT GULT: Stikket er ikke sat helt i. Træk stikket ud, ret det ordentligt ind med ladeporten, og sæt det helt i.
 • BLINKER GULT: Model 3 lader op med reduceret strømstyrke (kun opladning ved hjælp af vekselstrøm).
 • RØDT: Der er registreret en fejl, og opladningen er blevet afbrudt. Se, om der vises en meddelelse på touchskærmen.

Opladningsstatus

Opladningsstatus vises øverst på skærmen for bilens status, når ladeportens dæksel er åbent.

 1. Resterende tid: Den beregnede resterende tid indtil opladning til den indstillede grænse (se Ladeindstillinger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Ved opladning til 100 % vil køretøjet muligvis fortsætte med at oplade ved lav effekt, når opladning angives som fuldført. Dette er forventet adfærd. Fordi den mængde energi der tilføjes efter dette punkt, er begrænset, er der som regel ikke nogen fordel ved at fortsætte opladningen.
 2. Oplader: Opladerens effekt.
 3. Opladningshastighed: Den maksimale strømstyrke, der er tilgængelig fra det tilsluttede ladekabel.
 4. Rækkevidde genvundet: Anslået stigning i køreafstanden opnået under opladningen.
 5. Køreafstand: Viser den samlede anslåede køreafstand eller tilgængelige energiprocentsats (afhængigt af dine skærmindstillinger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan ændre den måde, som energienheder vises på, ved at trykke på Betjeningsknapper > Skærm > Rækkevidde.
 6. Opladningsstatus: Meddelelser om ladestatus (f.eks. Supercharging, Planlagt opladning) vises her (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).

Under opladningen

Under opladningen pulserer ladeportens lys (Tesla T-logoet) grønt, og touchskærmen viser opladningsstatus i realtid. Frekvensen af det pulserende lys fra den grønne ladeport aftager gradvist, indtil ladeniveauet er fuldt. Når opladningen er fuldført, stopper det pulserende lys, og ladeporten lyser grønt konstant.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model 3 er låst, lyser ladeportens lys ikke.

Hvis ladeportens lys bliver rødt under opladningen, er der registreret en fejl. Se, om der vises en beskrivelse af fejlen på touchskærmen. En fejl kan eventuelt blot skyldes et strømudfald. I tilfælde af strømudfald genoptages opladningen, så snart strømmen genoprettes.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Varmesystemet vil muligvis udlede damp under visse forhold i køretøjer med varmepumpe (for at finde ud af, om dit køretøj er udstyret med en varmepumpe, skal du trykke på Betjeningsknapper > Software > Ekstra køretøjsinformation). F.eks. kan der komme lugtløs damp fra fronten af dit køretøj, mens det oplader ved en Supercharger, hvis temperaturen er lav. Dette er normalt, og ikke noget der bør være årsag til bekymring.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er normalt, at der høres lyde under opladningen. Særligt med stærkstrøm startes kølemiddelkompressoren og blæseren efter behov for at køle batteriet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Airconditionsystemets ydelse påvirkes generelt ikke af opladning. Men under nogle omstændigheder (f.eks. hvis du oplader med høje strømstyrker på en meget varm dag), er den luft, der kommer fra dyserne, muligvis ikke så kølig som forventet, og der vises en meddelelse på touchskærmen. Dette er normalt og sikrer, at batteriet forbliver inden for et optimalt temperaturområde under opladning for at understøtte lang levetid og optimal ydeevne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sprøjt aldrig væske ved høj hastighed (hvis du f.eks. bruger en højtryksrenser) mod ladeporten under opladning. Det kan resultere i alvorlig personskade eller beskadigelse af køretøjet, opladningsudstyret eller ejendom.

Afbrydelse af opladningen

Du kan altid afbryde opladningen ved at fjerne ladekablet eller ved at trykke på Stop opladning på bilens touchskærm.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at forhindre uautoriseret udtagning af ladekablet forbliver låsen til ladekablet låst og Model 3 skal være låst op eller kunne genkende din godkendte telefon, før ladekablet kan fjernes.

Sådan fjerner du ladekablet:

 1. Tryk på knappen på stikkets håndtag, og hold den nede for at frigive låsemekanismen.
 2. Træk stikket ud af ladeporten. Dækslet til ladeporten lukker automatisk.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også lukke dækslet til ladeporten på følgende måder:
 • På touchskærmen skal du trykke på ikonet for ladeporten (lynikonet) på oversigten over bilens status.
 • På touchskærmen skal du navigere til Betjeningsknapper > Opladning > Luk ladeport.
 • Benyt stemmekommandoer til at lukke dækslet til ladeporten (se Stemmekommandoer).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Ladeporten må aldrig lukkes manuelt. Ellers er der risiko for skader.

Sådan frakobles ladekablet ved hjælp af en adapter ved en offentlig ladestation:

 1. Lås Model 3 op.
 2. Mens du holder ladepistolen ved den offentlig ladestation i den ene hånd og adapteren i den anden, skal du trykke på knappen på ladepistolen og holde den inde og trække udad i dem begge, så du på samme tid fjerner pistolen og adapteren.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis ladestationens pistol adskilles fra adapteren, så adapteren efterlades i Model 3, skal du benytte touchskærmen til at låse op for ladeporten.
 3. Tryk på knappen på ladepistolen og hold den inde igen for at frigøre adapteren fra ladepistolen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Ladeportdøren lukker automatisk ca. 10 sekunder efter, at du har fjernet stikket fra ladeporten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også lukke dækslet til ladeporten på følgende måder:
 • På touchskærmen skal du trykke på ikonet for ladeporten (lynikonet) på oversigten over bilens status.
 • På touchskærmen skal du navigere til Betjeningsknapper > Opladning > Luk ladeport.
 • Benyt stemmekommandoer til at lukke dækslet til ladeporten (se Stemmekommandoer).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Ladeporten må aldrig lukkes manuelt. Ellers er der risiko for skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Tesla anbefaler kraftigt, at du lader Model 3 være sluttet til strøm, når du ikke bruger bilen. Det bevarer et optimalt opladningsniveau for batteriet.

Ladeindstillinger

Du får adgang til ladeindstillinger ved at trykke på Betjeningsknapper > Opladning, når Model 3 er i parkeringsgear. Du kan også trykke på batteriikonet på touchskærmen for at få adgang til ladeindstillingerne.

Bil- og ladeindstillinger
 1. Køreafstand: Viser den samlede estimerede køreafstand.
 2. Indstil grænse: Juster opladningsskydeknappen til det opladningsniveau, du ønsker. Den indstilling, du vælger, anvendes til aktuelle og planlagte opladninger.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Se oplysningerne på køretøjets touchskærm (naviger til Betjeningsknapper > Opladning) eller i mobilappen (tryk på ikonet Opladning) for de anbefalede daglige opladningsgrænser.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Batteribilledet kan være delvis blåt. Dette indikerer, at en lille del af batteriets lagrede energi ikke er tilgængelig, fordi batteriet er koldt. Dette er normalt og bør ikke bekymre dig. Når batteriet bliver varmere, forsvinder den blå farve.

  Skyd opladningsgrænsen forbi den daglige anbefalede opladningsgrænse for at se en pop op-mulighed for midlertidigt at oplade over den daglige anbefalede opladningsgrænse en enkelt gang. Dette er en hjælp ved længere rejser, og hvis det vælges nulstilles der tilbage til den tidligere opladningsgrænse.

Du kan justere ladeindstillingerne yderligere:

 • Ladestrøm på dette sted: Strømmen indstilles automatisk til den maksimale strøm, der er tilgængelig i det tilsluttede ladekabel, medmindre den tidligere er blevet indstillet til en lavere værdi. Tryk eventuelt på - eller + for at ændre strømstyrken (hvis du f.eks. vil reducere strømstyrken, fordi du er bange for at overbelaste et husholdningskredsløb, som også bruges af andet udstyr). Det er ikke muligt at indstille ladestrømmen til et niveau, som overstiger det maksimale strømniveau for det tilsluttede ladekabel. Når du ændrer strømstyrken, husker Model 3 stedet. Det betyder, at du slipper for at ændre strømstyrken igen, hvis du efterfølgende oplader bilen på det samme sted.

  Når du oplader med Mobile Connector (mobilstik) ved almindelige strømstik, så vil dit køretøj muligvis automatisk vælge en standardstrømstyrke at oplade ved. Tilsidesæt denne standardstrømstyrke og vælg en højere indstilling ved at tilpasse Ladestrøm på dette sted eller ved hjælp af mobilappen.

 • Åbn ladeport, Lås ladeport op og Stop opladning: Når du ikke oplader skal du trykke på Åbn ladeport eller Lås ladeport op for at åbne dækslet til ladeporten eller for at låse op for ladekablet i ladeporten. Du kan også trykke på lynikonet ved siden af ladeporten på oversigten over bilens status. Brug Stop opladning når du er færdig med at oplade.
 • Planlæg: Afhængig af, hvilken indstilling du vælger ved at trykke på Skift til Planlagt afgang/Planlagt opladning, vises enten et afgangstidspunkt for, hvornår bilen skal være klargjort og/eller opladet eller et planlagt starttidspunkt for opladning (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).
 • Solenergiopladning på denne lokalitet: Hvis det er tilgængeligt i din region, kan du konfigurere dit køretøj med din Tesla Powerwall til at lade op med den overskydende solenergiproduktion ved hjælp af Tesla-mobilappen. Når dit køretøj er tilsluttet derhjemme, og Solenergiopladning er aktiveret, oplader dit køretøj op til minimumsgrænsen for opladning fra alle kilder og fortsætter derefter med kun at oplade med overskydende solenergi op til den maksimale opladningsgrænse. Hvis Planlagt opladning eller Planlagt afgang er konfigureret, bruger dit køretøj overskydende solenergi og venter til det angivne tidspunkt med at oplade fra alle kilder til minimumsgrænsen for opladning. Systemkrav udenfor Nordamerika: Køretøjssoftware 2023.32 eller nyere, Powerwall-software 23.12.10 eller nyere og Tesla-mobilapp 4.30.5 eller nyere.
 • Supercharging: Viser brugerafgifter for Superchargere, placering, tidspunktet hvor opladningen startede og den beregnede omkostning for opladningen (se Gebyrer for Supercharging).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  For at undgå trængsel travle steder med Superchargere kan du eventuelt blive begrænset til en maks. opladning på 80 %, hvis du ikke bruger Turplanlægger (hvis tilgængelig i din markedsregion). Se Turplanlægger).

Gebyrer for Supercharging

Når du oplader ved en Tesla Supercharger vises oplysninger om opladningssessionen nederst på opladningsskærmbilledet. Oplysningerne omfatter placering, tidspunktet hvor opladningen startede og den beregnede omkostning for opladningen. Når du afbryder Supercharger-opladningen, vil den estimerede omkostning for den pågældende opladning blive vist, indtil en ny Supercharger-opladning påbegyndes.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den estimerede omkostning reflekterer muligvis ikke den endelige omkostning for Supercharging-sessionen. Den endelige omkostning for den pågældende Supercharger-opladning fremgår af din Tesla-konto.

Ved opladning med en Tesla-supercharger vil der blive pålagt tomgangsgebyrer. Tomgangsgebyrer er beregnet til at tilskynde bilister til at flytte deres køretøj væk fra en Supercharger, når opladningen er færdig. Tomgangsgebyrer påløber kun, når halvdelen eller flere af Superchargerne på et sted er optaget. Teslas mobilapp giver besked, når opladningen er ved at være færdig, og igen, når opladningen er færdig. Der sendes yderligere meddelelser, hvis der pålægges tomgangsgebyrer. Tomgangsgebyrer bortfalder, hvis du flytter dit køretøj inden for 5 minutter efter opladningen er afsluttet.

Log ind på din Tesla konto for at få vist gebyrer og oplysninger om Supercharger-opladninger, angive betalingsmetode samt foretage betalinger. Når en betalingsmetode er gemt, betales gebyrer automatisk fra din konto.

Manuel frigørelse af ladekabel

Hvis de sædvanlige metoder til frigørelse af ladekablet fra ladeporten (brug af opladningsgrebets udløserknap, touchskærmen eller mobilappen) ikke fungerer, skal du forsigtigt gøre følgende:

 1. Sørg for, at Model 3 ikke oplader aktivt ved at se på opladningsskærmbilledet på touchskærmen. Tryk på Stop opladning, hvis det er nødvendigt.
 2. Åbn bageste bagagerum.
 3. Træk ladeportens udløserkabel nedad for at frigøre ladekablet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Undlad at trække i udløserkablet, samtidig med at du forsøger at fjerne ladekablet fra ladeporten. Træk altid i udløserkablet, inden du forsøger at fjerne ladekablet. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød og alvorlig personskade.
  udløserkabel med en pil, der peger nedad.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Udløserkablet er muligvis forsænket i åbningen af beklædningen.
 4. Træk ladekablet ud af ladeporten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Benyt udelukkende udløserkablet i situationer, hvor det ikke er muligt at frigøre ladekablet vha. de sædvanlige metoder. Vedvarende brug kan beskadige udløserkablet eller ladeudstyret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Denne procedure må ikke udføres, mens køretøjet oplades, eller hvis de orange højspændingsledere er synlige. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød og alvorlig personskade eller beskadigelse af køretøjet. Hvis du er usikker på, hvor sikkert det er at udføre denne procedure, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.

Bedste praksis vedrørende opladning

 • Undgå, at batteriets ladestand bliver for lav (batteriikonet bliver gult, når den resterende kapacitet i batteriet falder til under 20 % eller derunder).
 • Se oplysningerne på køretøjets touchskærm (naviger til Betjeningsknapper > Opladning) eller i mobilappen (tryk på ikonet Opladning) for de anbefalede daglige opladningsgrænser.
 • Når du har tilsluttet dit køretøj til opladning, skal du bekræfte, at ladeportlyset begynder at blinke grønt, (som indikation på at Model 3 oplader), før du forlader dit køretøj. Hvis Model 3 ikke begynder at oplade efter et par sekunder, så er stikket muligvis ikke sat helt ind i ladeporten, eller der er måske et andet problem, der forhindrer opladning. Kontroller touchskærmen for en advarsel med yderligere oplysninger.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis ladeportlyset begynder at blinke ravgult, så oplader Model 3 ved en reduceret strømstyrke. Hvis ladeportlyset lyser konstant blåt, så er opladeren tilsluttet, men køretøjet oplader ikke, (som når f.eks. planlagt opladning eller planlagt afgang er aktiveret). For yderligere oplysninger henvises til Ladeportens lys.
Tip til hurtig opladning:
 • Find hurtigopladere ved at filtrere efter tre lyn i navigationssøgelinjen.
 • Naviger til hurtigopladere for at tillade klargøring af højspændingsbatteriet. En optimal batteritemperatur kan hjælpe med at fremskynde opladningen.
 • En lavere ladetilstand resulterer typisk i hurtigere opladning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Det er dit ansvar at overvåge dit køretøjs opladning. Vent ikke, indtil køretøjet er afladet med at tilslutte det. Sørg altid for, at du har rigelig opladning til sikkert at komme til en oplader.
 • Ved Superchargers skal du sørge for at der plads mellem andre køretøjer, da standere ved siden af hinanden kan dele strøm.