Nødopkald

Hvis Model 3 er udstyret med Nødopkald (eCall), så kontakter et nødopkaldssystem automatisk redningstjenester og sender oplysninger til en alarmcentral i tilfælde af et alvorligt uheld eller nødstilfælde.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af produktionsdatoen og markedsregionen er din Model 3 muligvis ikke udstyret med nødopkaldssystemet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Oplysningerne, som sendes til alarmcentralen, omfatter køretøjstype, antal passagerer i køretøjet, det forulykkede køretøjs GPS-position stelnummer (VIN).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Nødopkald fungerer kun over et mobilnetværk med tilstrækkeligt signal.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Nødopkald må udelukkende benyttes i nødsituationer. Undlad at aktivere eCall for at teste systemet eller for at rapportere et problem med dit køretøj, der ikke udgør et nødstilfælde. Opkald der ikke er relateret til nødstilfælde kan være underlagt lokal lovgivning og bødestraf.

Brug af Nødopkald

Nødopkald (ekstraudstyr) aktiveres automatisk, hvis airbaggene udløses, eller der registreres en kraftig kollision.

SOS med en telefon ved siden af den
På touchskærmens øverste statuslinje skal du trykke på dette ikon for at aktivere Nødopkald manuelt i tilfælde af en alvorlig ulykke eller personskade. SOS-ikonet bliver orange, hvis opkaldssystemet midlertidigt er utilgængeligt eller ikke fungerer som forventet. Tryk på ikonet for yderligere oplysninger.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Manuel aktivering kan være nyttig for at melde en alvorlig ulykke eller for at ringe efter hjælp, hvis en passager i Model 3 har brug for øjeblikkelig hjælp (for eksempel et hjerteanfald).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla er ikke associeret med nødopkaldstjenester. Forsøg ikke at kontakte Tesla gennem Nødopkald (når du f.eks. har brug for vejhjælp), da opkaldet går direkte videre til tredjeparts redningstjenester. Tesla er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle omkostninger relateret til tjenester, der leveres gennem Nødopkald.

Annullering af Nødopkald

Nødopkald kan kun annulleres, hvis det er blevet aktiveret manuelt. For at annullere Nødopkald skal du trykke på Annuller opkald på touchskærmen. Det er muligt at annullere inden for den angivne tid, som tælles ned på touchskærmen. Når tiden er udløbet, kan opkaldet kun annulleres af operatøren på alarmcentralen.