Om Autopilot

Autopilot er en række avancerede funktioner til førerassistance, der er beregnet til at gøre kørsel mere sikker og mindre stressende. Ingen af disse funktioner gør Model 3 helt autonom eller gør dig overflødig som fører. Autopilotfunktioner leveres som standard med alle nye Tesla-biler.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner og softwareversionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med følgende funktioner, eller en af funktionerne fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet.

Grundlæggende Autopilot omfatter Adaptiv fartpilot og Autostyring.

 • Adaptiv fartpilot: Bevarer din hastighed og en justerbar følgeafstand fra køretøjet foran dig, hvis der er et (se Adaptiv fartpilot).
 • Autostyring: Bevarer din hastighed og afstand fra et forankørende køretøj, samtidig med at den intelligent holder Model 3 i dens vognbane (se Autostyring).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Grundlæggende Autopilot er en funktion, hvor du skal holde begge hænder på rattet. Hold hele tiden hænderne på rat, og vær opmærksom på vejforhold, omgivende trafik og andre trafikanter (såsom fodgængere og cyklister). Vær altid klar til omgående at skride til handling. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af ejendele, alvorlig personskade eller dødsfald.

Enhanced Autopilot omfatter yderligere funktioner. Enhanced Autopilot-funktioner er designet til yderligere at reducere førerens arbejdsmængde og gøre almindelige handlinger, såsom vognbaneskift eller parkering, nemmere.

 • Automatisk vognbaneskift: Flytter Model 3 til en tilstødende vognbane, når du aktiverer blinklyset og Autostyring er aktiveret (se Automatisk vognbaneskift).
 • Naviger med Autopilot: Styrer aktivt Model 3 fra en motorvejs tilkørsel til dens frakørsel, herunder vognbaneskift, navigerer i udfletninger, aktiverer automatisk blinklyset og tager den rigtige frakørsel (se Naviger med Autopilot).
 • Autoparkering: Parkerer Model 3, enten som parallelparkering eller vinkelret (se Autoparkering).
 • Summon: Flytter Model 3 frem eller tilbage, også, når du befinder dig uden for køretøjet. Det er nyttigt ved parkering på trange parkeringspladser (se Summon).
 • Smart Summon: Flytter Model 3 ud af en parkeringsplads og gennem mere komplekse omgivelser, manøvrerer rundt om forhindringer og andre køretøjer for at køre til dig eller til et forudbestemt mål (se Smart Summon).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Enhanced Autopilot er en funktion, hvor du skal holde begge hænder på rattet. Hold hele tiden hænderne på rattet, og vær opmærksom på vejforhold, omgivende trafik og andre trafikanter (såsom fodgængere og cyklister). Vær altid klar til omgående at skride til handling. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af ejendele samt personskade eller dødsfald.
Fuldt selvkørende funktion omfatter:
 • Trafiklys- og stopskiltkontrol: Bevarer din hastighed, holder en følgeafstand og holder Model 3 i sin vognbane, og bremser også ned og stopper for lyskryds og stopskilte (se Trafiklys- og stopskiltkontrol).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Fuldt selvkørende funktion er en funktion, hvor du skal holde begge hænder på rattet. Hold hele tiden hænderne på rattet, og vær opmærksom på vejforhold, omgivende trafik og andre trafikanter (såsom fodgængere og cyklister). Vær altid opmærksom på vejbanen, og vær altid klar til at skride til handling øjeblikkeligt. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af ejendele samt personskade eller dødsfald.

Autopilot bruger kameraerne på Model 3, som overvåger det omkringliggende område og registrerer andre køretøjer, fodgængere, vejafmærkninger og forhindringer såsom barrierer og kantsten. Der er kameraer monteret på forsiden, bagsiden samt venstre og højre side af Model 3 (se Kameraer).

Model 3 kan også være udstyret med et kabinekamera, monteret i bakspejlet, der overvåger førerens opmærksomhed. Det er dit ansvar at holde hænderne på rattet, være opmærksom på vejbanen og altid være klar til omgående at skride til handling.

Når Autopilot er aktiveret, viser Model 3 en række eskalerende advarsler, der minder dig om at holde hænderne på rattet og være opmærksom på vejen. Hvis der ikke er nogen reaktion, deaktiveres Autopilot og er utilgængelig resten af turen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Autopilot er kun beregnet som en komfortfunktion – det er ikke et system til advarsel om eller afværgelse af kollisioner. Det er dit ansvar at være opmærksom, køre sikkert og til enhver tid bevare kontrollen over køretøjet. Stol aldrig på, at Autopilot kan sænke farten for Model 3 tilstrækkeligt. Hold altid øje med vejen forude, og vær hele tiden klar til at gribe ind. I modsat fald kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald.

Det er dit ansvar at sætte dig ind i autopilotens begrænsninger og være klar til at tage styringen til enhver tid. Læs mere om begrænsninger og advarsler i Begrænsninger og advarsler.

Tilstande for Autopilot

Sørg for, at alle kameraer er rene og ikke blokerede før hver kørsel og før brug af autopilotfunktioner (se Rengøring af et kamera). Beskidte kameraer og sensorer (ekstraudstyr) såvel som miljøforhold som f.eks. regn og falmede banemarkeringer kan påvirke Autopilot-ydelsen. Hvis et kamera er blokeret eller blændet, viser Model 3 en meddelelse på touchskærm, og autopilotfunktionerne er muligvis ikke tilgængelige. For yderligere oplysninger vedrørende specifikke alarmer, se Fejlfindingsadvarsler.

Før du kan bruge autopilotfunktioner, og efter visse servicebesøg, skal du køre en kort afstand for at kalibrere kameraerne. For yderligere oplysninger henvises til Kør med bilen for at kalibrere kameraerne.

Derudover fungerer disse funktioner muligvis ikke efter hensigten:

 • Når vejen har skarpe sving eller væsentlige højdeforskelle.
 • Skilte og signaler er utydelige, tvetydige eller ringe vedligeholdt.
 • Når sigtbarheden er dårlig (på grund af kraftig regn, sne, hagl osv. eller dårligt oplyste vognbaner om natten)
 • Du kører i en tunnel eller ved siden af et midterautoværn, hvilket påvirker kameraets eller kameraernes udsyn
 • Kameraets eller kameraernes udsyn påvirkes af kraftigt lys (f.eks. lys fra modkørende biler eller direkte sollys).

Ovenstående liste over situationer er ikke udtømmende, og der kan være flere situationer, hvor Autopilotfunktioner ikke fungerer efter hensigten. Se Begrænsninger og advarsler for flere oplysninger.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner og softwareversionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med følgende funktioner, eller en af funktionerne fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet.
Autopilotfunktion Tilgængelig ved
Adaptiv fartpilot
 • Du kører mellem 30 km/t og 140 km/t
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan aktivere Adaptiv fartpilot ved lavere hastigheder, hvis der er registreret et køretøj mindst 1,5 m foran Model 3.
Autostyring
 • Du kører mellem 30 km/t og 140 km/t
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan aktivere Autostyring ved lavere hastigheder, hvis der registreres et køretøj mindst 1,5 m foran Model 3.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  På en vej i et beboelseskvarter, en vej uden midterrabat eller en vej, der ikke har kontrolleret adgang, er den maksimalt tilladte hastighed begrænset, og touchskærmen viser en meddelelse. Den begrænsede hastighed vil være fartgrænsen for vejen plus 10 km/t.
 • Forlygterne er indstillet til On eller Auto. Selv om Autopilot er tilgængelig både om dagen og i dårlige lysforhold (skumring eller mørke), deaktiveres Autostyring eller er ikke tilgængelig, hvis forlygterne er indstillet til Off. Når Autostyring er aktiveret, er Adaptivt fjernlys automatisk aktiveret (se Fjernlysforlygter ) og viskerne indstilles til Auto.
Naviger med Autopilot
 • Du kører mellem 30 km/t og 140 km/t.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan aktivere Naviger med Autopilot ved lavere hastigheder, hvis der registreres et køretøj mindst 1,5 m foran Model 3.
 • Du kører på en motorvej med kontrolleret adgang. Når du forlader en motorvej med kontrolleret adgang, vender Naviger med Autopilot tilbage til Autostyring.