Autostole

Frontairbaggen i passagersiden skal være deaktiveret

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis det er tilladt at anbringe et barn på det forreste passagersæde i din markedsregion, må du aldrig anbringe et barn på det forreste passagersæde, når frontairbaggen i passagersiden er aktiveret. Sørg altid for, at denne airbag er deaktiveret (se Statusindikator for airbag).

Se følgende mærkat, der sidder på solskærmene:

Mærkat med airbagadvarsel placeret på solskærmen, som viser 1) en autostol på et forsæde med et rødt forbudssymbol 2) en udløst airbag med en bagudvendt autostol og et barn 3) en hånd, der peger på en åben bog med et "I"

Når et spædbarn eller barn placeres på det forreste passagersæde (selv når barnet sidder i en passende autostol eller på en passende selepude), skal frontairbaggen i passagersiden være deaktiveret. Tesla anbefaler kraftigt, at airbag-kontakten indstilles til OFF, før der placeres en autostol på det forreste passagersæde. I tilfælde af en kollision kan udløsning af airbaggen forårsage alvorlige kvæstelser eller dødsfald, især hvis der anvendes en bagudvendt autostol.

Sådan aktiveres/deaktiveres frontairbaggen i passagersiden

For at deaktivere frontairbaggen i passagersiden skal du først sikre dig, at køretøjet står i Park (P). Tryk derefter på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Frontairbag i passagerside (se Styring af frontairbaggen i passagersiden).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du deaktiverer frontairbaggen i passagersiden, skal du huske at aktivere den igen, når der sidder en voksen på det forreste passagersæde.

Statussen for frontairbaggen i passagersiden vises i det øverste hjørne på touchskærmen. Du kan også trykke på dette statusikon for at deaktivere og aktivere frontairbaggen i passagersiden:

Ikon med passager med airbag og tekst: Airbag i passagersiden deaktiveret
Inden du kører med en autostol på det forreste passagersæde, skal du altid kontrollere status for frontairbaggen i passagersiden for at sikre dig, at den er deaktiveret.
Ikon med barn i autostol med et rødt forbudssymbol og tekst: Passagersidens airbag er aktiveret
For at beskytte en voksen, der efterfølgende sidder på det forreste passagersæde, skal du huske at aktivere frontairbaggen i passagersiden igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er førerens ansvar at kontrollere, at frontairbaggen i passagersiden er deaktiveret, når der sidder et barn på passagersædet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Kontakt Tesla med det samme, hvis frontairbaggen i passagersiden er aktiveret, selv om du har deaktiveret den (eller omvendt).

Egnethed og montering af autostole

Alle sikkerhedsseler i Model 3 er konstrueret til voksne. Når du placerer spædbørn og børn i bilen, skal du:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du monterer autostole, skal du spænde sikkerhedsselen for at deaktivere advarsler vedrørende sikkerhedsseler.

Anbefalede autostole baseret på vægt

Tesla oplyser anbefalede autostole ud fra barnets vægtgruppe (som defineret i ECE R44 "Ensartede forskrifter for godkendelse af fastholdelsesanordninger til børn"). Selv om alle vægtgrupper kan placeres på en hvilken som helst siddeplads i Model 3, kan typen af autostol, som kan anvendes på de forskellige siddepladser, variere. For eksempel kan der kun anvendes selebaserede autostole på det bageste passagersæde i midten.

Statur* Vægtgruppe** Barnets vægt Anbefalet af Tesla
- Gruppe 0+ Op til 13 kg (12 – 18 måneder) Maxi-Cosi CabrioFix og FamilyFix 3, Cabriofix i-Size Base
45-105 cm - - Maxi-Cosi Pearl 360 med FamilyFix 360
100-150 cm - - Britax Römer KIDFIX I-Size
- Gruppe III (selepude) 22-36 kg Nederste del af Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle
* i henhold til R129 CRS, producentens klassificering ** i henhold til R44 CRS

Fastspænding af større børn

Hvis barnet er for stort til at kunne sidde i en autostol, men for lille til at kunne bruge bilens sikkerhedsseler forsvarligt, skal du bruge en selepude, som passer til barnets alder og størrelse. Tesla anbefaler at bruge den nederste del af Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle til børn, som har brug for en selepude. Følg omhyggeligt producentens anvisninger ved brug og montering af en selepude.

To monteringsmetoder

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Monter altid autostole ved at følge anvisningerne fra producenten af autostolen.

Blandt mange forskellige varianter er der to generelle typer autostole baseret på, hvordan de fastgøres på sædet:

Nogle autostole kan monteres med begge metoder. Se anvisningerne fra producenten af autostolen for at fastlægge, hvilken monteringsmetode der skal anvendes, og for udførlige monteringsanvisninger.

I Model 3 kan selebaserede autostole monteres på alle passagersiddepladser, og ISOFIX-autostole kan monteres på alle de yderste siddepladser på bagsædet. Specifikke oplysninger omkring, hvilken type autostol der kan anvendes på hver enkelt siddeplads, er angivet i det følgende.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
ISOFIX og i-Size er internationale standarder for monteringspunkter til autostole i personbiler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend ikke ISOFIX-/i-Size-monteringspunkter til autostole eller selepuder, som har en integreret sikkerhedssele, hvor den kombinerede vægt af barn og autostol overstiger 33 kg.

Forreste passagersæde

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Placer aldrig et barn på det forreste passagersæde, når frontairbaggen i passagersiden er aktiveret. Det kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald. Se Airbags.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
For at få plads til en selebaseret autostol på det forreste passagersæde skal sædet hæves til den mellemste position (ca. 3 cm).
10 billeder af forreste passagersæde. 1) Grønt flueben med "Passagerairbag deaktiveret", 2) Bagudvendt autostol med blå pile, der peger bagud og opad. De følgende 4 billeder har grønne flueben 3) fremadvendt autostol, 4) bagudvendt autostol, 5) selepude, 6) bagudvendt sæde med sikkerhedsben, og de følgende 4 billeder med ISOFIX-monteringsstænger har røde X’er: 7) fremadvendt, grafik A, B, B1, 8) bagudvendt, størrelse C, D, E 9) fremadvendt med sikkerhedsben 10) bagudvendt med sikkerhedsben

Når frontairbaggen i passagersiden er deaktiveret, og sædebunden er hævet halvvejs op, kan spædbørn og børn sidde på det forreste passagersæde ved hjælp af følgende typer selebaserede autostole:

 • Fremadvendt, universal.
 • Bagudvendt, universal.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det forreste passagersæde er ikke udstyret med monteringsstænger til understøttelse af montering af ISOFIX-/i-Size-autostole.
Vægtgruppe Barnets vægt Frontairbag i passagersiden aktiveret Frontairbag i passagersiden deaktiveret
Gruppe 0 Op til 10 kg Ikke tilladt Tilladt
Gruppe 0+ Op til 13 kg Ikke tilladt Tilladt
Gruppe I 9-18 kg Ikke tilladt Tilladt
Gruppe II 15-25 kg Ikke tilladt Tilladt
Gruppe III 22-36 kg Ikke tilladt Tilladt

Bagsæder

10 billeder af de bageste yderste siddepladser. 1) Grønne flueben i yderste siddepladser med blå pile, der peger på ISOFIX-låse og en blå pil, der peger på placeringen af stroppen, 2) Bagudvendt autostol og pile, der peger fremad og opad på forsædet. De følgende 8 billeder har grønne flueben 3) fremadvendt autostol, 4) bagudvendt autostol, 5) selepude, 6) fremadvendt autostol med sikkerhedsben med ISOFIX-monteringsstænger, 7) bagudvendt autostol med sikkerhedsben med ISOFIX-monteringsstænger, 8) nærbillede af sikkerhedsben, 9) fremadvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger og grafik A, B, B1, 10) bagudvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger og grafik C, D, E

Spædbørn og børn kan sidde på en af de bageste yderste siddepladser ved hjælp af enten en selebaseret eller en ISOFIX (IU)//i-Size (i-U)-autostol.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
De bageste siddepladser understøtter brug af øvre monteringsstropper (se Fastgørelse af de øverste monteringsstropper).

Større børn kan også sidde på en af de bageste yderste siddepladser ved hjælp af en selepude, som enten fastgøres ved hjælp af de nederste monteringsstænger eller selen, som beskrevet i anvisningerne fra producenten af autostolen.

De bageste yderste siddepladser understøtter brugen af følgende ISOFIX/i-Size-størrelsesklasser:

 • Størrelsesklasse A, B og B1 fremadvendt.
 • Størrelsesklasse C, D og E bagudvendt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at få plads til en stor bagudvendt ISOFIX/i-Size-autostol (størrelsesklasse C) kan det være nødvendigt at flytte forsædet foran autostolen fremad til den midterste position (op til 13 cm fremad fra den bageste position), hæve sædet (2 cm fra den laveste position) og indstille ryglænet efter behov.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke Let indstigning(som beskrevet i Førerprofiler) til automatisk at flytte førersædet til den bageste position, hvis en autostol er monteret på bagsædet bag førersædet. I tilfælde af reduceret afstand kan det påvirke et barns ben, forårsage skader eller skubbe sædet løs, hvis sædet flyttes.

Spædbørn kan sidde på det midterste bagsæde i en selebaseret bagudvendt autostol. Mindre børn kan sidde på det midterste bagsæde i en selebaseret bagudvendt eller fremadvendt autostol.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det midterste bagsæde er ikke udstyret med monteringsstænger til understøttelse af montering af ISOFIX-/i-Size-autostole.

Større børn kan også sidde på det midterste bagsæde på en selepude, der er monteret som beskrevet i instruktionerne fra producenten af selepuden.

Montering af selebaserede autostole

Følg altid omhyggeligt anvisningerne fra producenten af autostolen. Følg disse generelle retningslinjer for selebaserede autostole:

 • Sørg for, at autostolen passer til barnets vægt, højde og alder.
 • Undgå at iklæde barnet stort, løst tøj.
 • Undlad at anbringe genstande mellem barnet og autostolen.
 • Juster autostolens seler i henhold til barnet, hver gang du kører.
 1. Placer autostolen på den passende siddeplads, og træk sikkerhedsselen helt ud. Før og spænd sikkerhedsselen i henhold til anvisningerne fra producenten af autostolen.
  En autostol, der er spændt fast på et passagersæde ved hjælp af bilens sikkerhedssele.
 2. Vent, mens sikkerhedsselen rulles op, og stram den til, mens du presser autostolen ind mod bilens sæde.
 3. Fastgør de øvre monteringsstropper som beskrevet i anvisningerne fra producenten af autostolen (se Fastgørelse af de øverste monteringsstropper).

Montering af ISOFIX/i-Size-autostole

De bageste, yderste siddepladser på Model 3 er udstyret med ISOFIX/i-Size-monteringsstænger. Disse monteringsstænger er placeret mellem sædepuden og ryglænet. Den nøjagtige placering af hver monteringsstang er angivet med en markering (vist nedenfor) på ryglænet, direkte over det tilhørende monteringspunkt.

ISOFIX-ikonet og pilene, der viser placeringen af ISOFIX-låse.

På anden række må du kun montere LATCH/ISOFIX-autostole på de yderste siddepladser. På det midterste sæde må du kun bruge en autostol, som fastholdes af en sikkerhedssele.

To grønne flueben på yderste sæder på anden række og et rødt X på midtersædet

Ved montering af en ISOFIX/i-Size-autostol skal anvisningerne fra producenten af autostolen læses og følges nøje. Disse anvisninger beskriver, hvordan autostolen sættes på sædets monteringsstænger, indtil den klikker på plads. Det kan være nødvendigt at presse autostolen ind mod ryglænet for at sikre, at den er monteret korrekt.

En autostol, der glider på plads, med en taleboble med et udråbstegn, der peger på monteringsstangen

Kontroller inden brug, at autostolen er monteret korrekt. Tag fat forrest på autostolen med en hånd på hver side, og forsøg at:

 • Dreje autostolen fra side til side.
 • Trække autostolen væk fra sædet.

Hvis autostolen drejer eller flyttes væk fra sædet, er de to låse ikke korrekt i indgreb i monteringsstængerne. Genmonter autostolen, og prøv igen. Det er meget vigtigt, at begge autostolens låse er korrekt i indgreb.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend ikke ISOFIX-/i-Size-monteringspunkter til autostole eller selepuder, som har en integreret sikkerhedssele, hvor den kombinerede vægt af barn og autostol overstiger 33 kg.

Sikkerhedsben

Alle passagersiddepladser i Model 3 understøtter brug af en autostol med et sikkerhedsben. Hvis autostolen er udstyret med et ben, så træk benet ud som beskrevet i anvisningerne fra producenten af autostolen.

Autostol med sikkerhedsben med pil, der peger ned og væk fra sædet

Fastgørelse af de øverste monteringsstropper

Bagsædesiddepladserne i Model 3 understøtter brug af de øverste monteringsstropper. Når anvisningerne fra producenten af autostolen omfatter fastgørelse af en øvre monteringsstrop, skal dens krog fastgøres til monteringspunktet bag den pågældende siddeplads.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stram de øvre monteringsstropper i henhold til anvisningerne fra producenten af autostolen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
De bageste nakkestøtter kan ikke flyttes.

Monteringspunkterne til monteringsstropperne er placeret på hylden bag bagsæderne.

Placering af monteringspunkter bag bagsæderne

Tryk ned bag på forankringspunktets dæksel for at få adgang til det.

1) Forankringspunktets dæksel 2) Forankringspunktets dæksel skubbes 3) Monteringsstroppen fastgøres på forankringspunktet

Anbring dobbelte monteringsstropper sådan, at de løber på begge sider af nakkestøtten.

Stropper placeret på hver side af nakkestøtten

For enkelte monteringsstropper ved de yderste siddepladser skal stroppen løbe over den udvendige side af nakkestøtten (samme side af nakkestøtten som seleoprulningsmekanismen).

Strop, der løber over den udvendige side af nakkestøtten

Teknisk information

ECE 16-07 tillæg 17, appendiks 3, tabel 1

Siddepladsnummer (se nedenfor)

1 og 3
PASSAGERAIRBAG DEAKTIVERET

1 og 3
PASSAGERAIRBAG AKTIVERET

4 5 6
Tilladte vægtgrupper 0, 0+, I, II, III I/T 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III
Egnet til universalstol med selefastgørelse? Ja (bemærkning 1) Nej Ja Ja Ja
Egnet til i-Size? Nej Nej Ja Nej Ja
Egnet til lateral (L1/L2)? Nej Nej Nej Nej Nej
Største passende bagudvendte ISOFIX/i-Size (R1/R2X/R2/R3). Nej Nej R3 (bemærkning 2) Nej R3 (bemærkning 2)
Største passende fremadvendte ISOFIX/i-Size (F1/F2X/F2/F3). Nej Nej F3 Nej F3
Største passende selepude (B2/B3). B2 Nej B3 B3 B3
Egnet til sikkerhedsben Ja Nej Ja Ja Ja

Bemærkning 1: For at få plads til en selebaseret autostol (CRS) på det forreste passagersæde skal sædet hæves til den mellemste position (~3 cm) og flyttes bagud for at give plads mellem autostolen og instrumentbrættet.
Bemærkning 2: For at få plads til store ISOFIX/i-Size-autostole (størrelsesklasse C) kan det være nødvendigt at flytte det tilsvarende forsæde fremad til den midterste position (op til 13 cm fremad fra den bageste position), hæve sædet (3 cm fra den laveste position) og indstille ryglænet i en vinkel på 15 grader (eller 10 grader bagud fra den forreste position).
Bemærkning 3: Sikkerhedsselespænder til voksne er ikke placeret lateralt mellem ISOFIX/i-Size-monteringsstængerne på nogen siddeplads.

Oversigt over siddepladsnumre

Siddeplads Position i bilen
1 Forrest til venstre (kun højrestyrede køretøjer)
2 Forrest i midten – ikke relevant for Model 3
3 Forrest til højre (kun venstrestyrede køretøjer)
4 Bageste række til venstre
5 Bageste række i midten
6 Bageste række til højre

Advarsler vedrørende autostole

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du må aldrig anbringe et barn i en autostol eller på en selepude på det forreste passagersæde, når airbaggen er aktiveret. Det kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend aldrig en bagudvendt autostol på et sæde, der er beskyttet af en aktiv frontairbag i passagersiden. Det kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald. Se advarselsmærkatet på solskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Autostole er beregnet til at blive fastspændt på bilens sæder ved hjælp af hofteseler eller hoftedelen af en trepunktssele. Børn kan blive bragt i fare ved en kollision, hvis autostolen ikke er forsvarligt fastgjort i bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sikkerhedsseleindikatoren på touchskærmen er ikke en erstatning for at kontrollere, om en lille passager eller en autostol er fastgjort på forsvarlig vis. Passagersensorerne kan muligvis ikke registrere små passagerer eller autostole.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke en autostol, der vender fremad, før barnet vejer over 9 kg og kan sidde selv. Op til toårs alderen er et barns rygrad og nakke ikke nok udviklet til at undgå at tage skade ved et frontalt sammenstød.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anbring aldrig en baby eller et spædbarn på skødet af en voksen passager. Alle børn skal til enhver tid være forsvarligt fastspændt i velegnede autostole.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Følg vejledningen i dette dokument og producentens anvisninger for at sikre, at alle børn er forsvarligt fastspændt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Børn bør sidde i en bagudvendt autostol fastgjort ved hjælp af bilens integrerede fempunktssele så længe som muligt, indtil de når den maksimale størrelses- eller vægtgrænse for den bagudvendte autostol.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er vigtigt, at et større barn anbringes, så barnets hoved støttes, og barnets sikkerhedssele er korrekt justeret og fastspændt. Skulderdelen af selen skal være væk fra ansigtet og halsen, og hoftedelen må ikke være hen over maven.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Fastgør aldrig to autostole til det samme monteringspunkt. Monteringspunktet er muligvis ikke stærkt nok til at fastholde begge sæder i tilfælde af en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Monteringsstænger til fastspænding af børn er kun beregnet til at klare de belastninger, der opstår fra korrekt monteret fastspændingsudstyr. De må under ingen omstændigheder anvendes til voksnes sikkerhedsseler, stropper eller til fastgørelse af andet udstyr til køretøjet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undersøg altid seler og stropper for skader og slid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Efterlad aldrig et barn uden opsyn, heller ikke selv om barnet er forsvarligt fastspændt i en autostol.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug aldrig en autostol, som har været involveret i en kollision. Kassér stolen, og udskift den i overensstemmelse med producentens anvisninger.