Oplysninger om højspændingsbatteriet

Model 3 har et af verdens mest avancerede batterisystemer. Hvis du vil optimere levetiden for højspændingsbatteriet, skal du LADE BILEN VÆRE SLUTTET TIL STRØM, når du ikke bruger den. Det er især vigtigt, hvis du ved, at du ikke skal køre i Model 3 i flere uger.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når køretøjet efterlades i tomgang og uden opladningsstrøm bruger det med jævne mellemrum energi fra batteriet til at udføre systemtests og til at genoplade lavspænding-batteriet, når det er nødvendigt.

Der er ingen fordel ved at vente med at oplade batteriet, til batteriniveauet er lavt. Batteriet fungerer faktisk bedst, hvis det oplades jævnligt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du tillader, at batteriet bliver afladet til 0 %, kan andre komponenter blive beskadiget eller kræve udskiftning (f.eks. lavspænding-batteriet). I disse tilfælde er du selv ansvarlig for omkostninger i forbindelse med reparation og/eller transport. Udgifter som følge af afladning er ikke dækket af garantien eller vejhjælpsprogrammet.

Batteriets maksimale opladningshastighed kan falde lidt efter et stort antal hurtige jævnstrømsopladninger, f.eks. ved en Supercharger-ladestation. For at sikre maksimal rækkevidde og batterisikkerhed falder batteriets opladningshastighed, når batteriet er for koldt, når batteriet er næsten fuldt opladet, og når batteriets tilstand ændrer sig pga. brug og alder. Batteriets egenskaber kan føre til ændringer i batteritilstanden, og den samlede Supercharger-opladningstid kan derfor blive forlænget med et par minutter. Du kan minimere længden af ladetiden med Turplanlægger (hvis tilgængelig i din markedsregion) for at opvarme batteriet, mens du kører til en Supercharger. Se Turplanlægger for yderligere oplysninger.

Pleje af batteriet

Lad aldrig batteriet blive helt afladet.

Selv når der ikke køres i Model 3, leverer batteriet strøm til bilens indbyggede elektroniske komponenter og aflades derfor ganske langsomt. Batteriet kan blive afladet cirka 1 % pr. dag, men afladningshastigheden kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer (for eksempel koldt vejr), køretøjskonfiguration og de indstillinger, du har valgt på touchskærmen. Der kan opstå situationer, hvor du er nødt til at efterlade Model 3 uden opladningsstrøm i en længere periode (f.eks. i en lufthavn i forbindelse med rejser). I disse situationer er det vigtigt, at du er opmærksom på, at batteriet mister 1 % strøm pr. dag, så du efterlader batteriet med et tilstrækkeligt højt ladeniveau. Over en periode på to uger (14 dage) kan batteriet f.eks. blive afladet med ca. 14 %.

Aflades batteriet til 0 %, kan det medføre beskadigelse af køretøjets komponenter. Model 3 går automatisk i energisparetilstand, hvis det viste ladeniveau falder til ca. 0 %, for at beskytte batteriet mod fuld afladning. I denne tilstand stopper batteriet med at levere strøm til de indbyggede elektroniske komponenter og det ekstra lavspænding-batteri. Når denne energisparetilstand er aktiv, skal du øjeblikkeligt slutte Model 3 til en strømkilde for at forhindre brug af startkabler eller udskiftning af lavspænding batteriet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model 3 ikke reagerer og ikke låser op, åbner eller oplader, kan lavspænding batteriet være afladet. I denne situation skal du forsøge at starte lavspænding batteriet med startkabler (se Brug af startkabler). Hvis køretøjet fortsætter med ikke at reagere, skal du benytte mobilappen til at planlægge en serviceaftale.

Temperaturgrænser

For at sikre optimal ydelse på lang sigt skal du undgå at udsætte Model 3 for omgivelsestemperaturer over 60 °C eller under -30 °C i mere end 24 timer ad gangen.

Energisparefunktion

Model 3 har en energisparefunktion, der reducerer den mængde energi, som displayene bruger, når Model 3 ikke er i brug. På nyere køretøjer udføres denne funktion automatisk for at opnå optimal energibesparelse. På ældre køretøjer kan du regulere den mængde energi, som bruges af displayene, ved at trykke på Betjeningsknapper > Skærm > Energibesparelse. Du kan få flere oplysninger om maksimering af rækkevidde og energibesparelse under Opnå maksimal rækkevidde.

Nedsænkede køretøjer

Hvis din Tesla har været udsat for oversvømmelse, ekstreme vejrforhold eller på anden vis har været nedsænket i vand (særligt i saltvand), skal du lige som med alle andre køretøjer behandle dit køretøj, som havde det været involveret i en ulykke og kontakte dit forsikringsselskab for at få hjælp. Forsøg ikke at betjene køretøjet, før Tesla Service har inspiceret det, men du skal bugsere eller flytte det væk fra eventuelle bygninger i nærheden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Skader forårsaget af vand er ikke dækket af garantien.

Advarsler og forsigtighedsregler for batteri

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Højspændingssystemet må kun serviceres af en uddannet tekniker. Du må under ingen omstændigheder åbne eller foretage ændringer af batteriet. Det er ikke tilladt at adskille, fjerne eller udskifte højspændingskomponenter, -kabler eller -stik. Bilens højspændingskabler er typisk orange, så de er nemme at kende fra andre kabler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis batteriets ladeniveau falder til 0 %, skal du tilslutte det til en strømkilde. Hvis du undlader at oplade det i en længere periode, er der risiko for, at du ikke kan oplade eller bruge Model 3 uden at chokstarte eller udskifte lavspænding-batteriet. Hvis du efterlader Model 3 uden opladningsstrøm i en længere periode, er der også risiko for, at batteriet bliver ødelagt. Planlæg en serviceaftale, hvis du ikke kan oplade Model 3 efter at have prøvet at starte lavspænding-batteriet med startkabler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Batteriet skal ikke vedligeholdes. Undlad at fjerne kølevæskepåfyldningshætten, og påfyld ikke væske. Hvis touchskærmen advarer dig om, at væskeniveauet er lavt, skal du benytte mobilappen til at planlægge en serviceaftale.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Undlad at bruge batteriet som en stationær strømkilde. Hvis du gør, annulleres garantien.