Start og stop af motoren

Start

Når du åbner en dør for at stige ind i Model 3, tænder touchskærmen, og du kan benytte alle betjeningsknapper. For at skifte Model 3 skal du træde på bremsepedalen og stryge op for kørselstilstand eller ned for baktilstand på touchskærmens køretilstandsliste (se Skift).

Hvis Automatisk skift fra Parkering er aktiveret, vælger Model 3 automatisk køregear eller bakgear baseret på de registrerede omgivelser. Når du træder på bremsepedalen skifter køretøjet til den valgte køretilstand, der vises på touchskærmens køretilstandsliste (forudsat at førerdøren er lukket, og førerens sikkerhedssele er spændt), og ved at træde på speederen flyttes køretøjet i den retning.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at aktivere eller deaktivere Automatisk skift fra Parkering skal du trykke på Betjeningsknapper > Pedaler og styring > Automatisk skift fra Parkering.

Før du accelererer, når Automatisk skift fra Parkering er aktiveret, skal du kontrollere touchskærmen for at sikre dig, at Model 3 har skiftet til den ønskede køretilstand (kørsels- eller baktilstand). Hvis valget er forkert, eller hvis Automatisk skift fra Parkering ikke er aktiveret, skal du stryge op for kørselstilstand eller ned for baktilstand på touchskærmens køretilstandsliste for at vælge en ny køretilstand. Se Skift.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis PIN-kode for at køre er aktiveret (se PIN-kode for at køre), skal du indtaste en gyldig pinkode på touchskærmen, før du kan køre Model 3.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis passiv indgang er indstillet til Off, og du ikke træder på bremsepedalen for at du kan køre Model 3 inden for ca. 5 minutter, vil en meddelelse vises på touchskærmen, og du skal bruge nøglen til at låse og derefter låse Model 3 op igen, inden du kan køre bilen.

Alle de oplysninger, du har brug for under kørslen af Model 3, vises på touchskærmen.

Kørsel deaktiveret – kræver godkendelse

Hvis Model 3 ikke registrerer en nøgle, når du træder på bremsen (en telefonnøgle registreres ikke, eller der er gået to minutter, siden du brugte nøglekortet), viser touchskærmen en meddelelse om, at kørsel kræver godkendelse.

Hvis du ser denne meddelelse, skal du anbringe nøglekortet i en af telefonholderne, hvor RFID-senderen kan læse det. Godkendelsesperioden på to minutter starter forfra, og du kan starte Model 3 ved at træde på bremsepedalen.

Placering af nøglekortet på midterkonsollen for at opnå godkendelse inden kørsel.

En række faktorer kan påvirke, om Model 3 kan registrere en telefonnøgle (for eksempel hvis enhedens batteriniveau er lavt, fladt eller den ikke længere kan kommunikere ved hjælp af Bluetooth).

Hav altid din telefonnøgle eller et nøglekort på dig. Efter en køretur skal du bruge nøglen til at genstarte Model 3. Når du forlader køretøjet, skal du medbringe din nøgle for at låse Model 3 enten manuelt eller automatisk.

Stop af motoren

Når du er færdig med at køre og skifter til parkeringsgear, skal du bare stige ud af køretøjet. Når du forlader Model 3med din telefonnøgle, slukker den automatisk, og touchskærmen slukkes.

Model 3 stopper også automatisk, når den har været i parkeringsgear i 30 minutter, også selv om du sidder i førersædet.

Selv om det normalt ikke er nødvendigt, kan du slukke for motoren på Model 3, mens du sidder i førersædet, såfremt bilen ikke er i bevægelse. Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sluk bilen. Model 3 starter automatisk igen efter et stykke tid, hvis du træder på bremsepedalen eller trykker på touchskærmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model 3 skifter automatisk til parkeringsgear, når det fastslås, at du stiger ud af bilen. Det gælder for eksempel, når sikkerhedsselen på førersædet spændes op, og bilen næsten holder stille. Hvis du skifter til frigear, så skifter dit køretøj til parkeringsgear (P), når du åbner døren for at stige ud. For at holde dit køretøj i frigear (N) skal du aktivere transporttilstand (se Anvisninger til vejhjælp).

Sluk og tænd bilen

Du kan slukke og tænde Model 3, hvis den udviser usædvanlig adfærd eller viser en ubestemmelig advarsel.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis touchskærmen ikke svarer eller opfører sig unormalt, skal du genstarte den, før du slukker og tænder for bilen (se Genstart af touchskærmen).
  1. Skift til Park.
  2. Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sluk bilen på touchskærmen.
  3. Vent mindst et par minutter uden at interagere med bilen. Du må ikke åbne dørene, røre bremsepedalen, trykke på touchskærmen osv.
  4. Efter to minutter kan du træde på bremsepedalen eller åbne døren for at aktivere bilen.