Overensstemmelsescertificering

FCC- og ISED-certificering

Komponent Producent Model Driftsfrekvens (MHz) FCC ID IC-ID
B-stolpens endepunkt Tesla 1783148 13,56, 2400-2483,5, 6000-8500 2AEIM-1783148 20098-1783148
Indvendigt endepunkt Tesla 1815669 2400-2483,5, 6000-8500 2AEIM-1815669 20098-1815669
Bageste BLE i venstre side Tesla 1817073 2400-2483,5, 6000-8500 2AEIM-1817073 20098-1817073
Vivaldi-endepunkt Tesla 1752108 2400-2483,5, 6000-8500 2AEIM-1752108 20098-1752108
Instrumentpanelets endepunkt Tesla 1733130 2400-2483,5, 6000-8500 2AEIM-1733130 20098-1733130
TPMS Tesla 1472547G 2400-2483.5 2AEIM-1472547G 20098-1472547G
TPMS Tesla 1849171 2400-2483,5 2AEIM-1849171 20098-1849171
BT USB-modul i handskerum Tesla 1776863 2400-2483,5 2AEIM-1776863 2AEIM-1776863
Radar i kabinen (ekstraudstyr)* Tesla 1616631 60000-64000 2AEIM-1616631 20098-1616631
Homelink (ekstraudstyr) Gentex ADHL5C 286-440MHz NZLADHL5C 4112A-ADHL5C
TCU Tesla 1727111 -- XMR2020AG525RGL XMR202303AF51Y 10224A-2020AG525R 10224A-202201AF51Y
Trådløs telefonoplader Tesla WC5 13,56 MHz, 127,72 kHz 2AEIM-WC5 20098-WC5

* Radaren i kabinen er begrænset til fabriksinstallation.

De ovenfor anførte enheder overholder del 15 i FCC's regler, Industry Canadas RSS-standard(er) for licensfritaget radioudstyr og EU-direktiv 2014/53/EU.

Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:
  1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
  2. Enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller tilpasninger, som ikke er udtrykkelig godkendt af Tesla, kan medføre bortfald af din ret til at betjene udstyret.

Oplysninger om radiofrekvensenergi

Dette udstyr er blevet testet til at overholde grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene med en eller flere af følgende forholdsregler:
  • Juster eller flyt modtagerantennen.
  • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
  • Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Dette udstyr og dets antenner må ikke anbringes sammen med eller betjenes med andre antenner eller sendere.

EU

Dit køretøj har forskellige typer radioudstyr. Producenterne af radioudstyret erklærer, at de nævnte RF-moduler er blevet vurderet i forhold til de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fulde overensstemmelseserklæring kan læses på følgende internetadresse: https://www.tesla.com/eu-doc.

RF-moduler

Enhederne, der er blevet beskrevet nedenfor, er blevet evalueret i overensstemmelse med de for produkterne gældende krav, der er omfattet af 2014/53/EU-direktivet.

Beskrivelse Frekvensbånd Effektniveau Antennens placering Producent
Indvendigt endepunkt 2400 – 2483,5 MHz 2 mW IFA-metalantenne, i A-stolpe

Tesla, Inc.
3500 Deer Creek Rd,
Palo Alto, CA 94304 USA

Indvendigt endepunkt 6000 – 8500 MHz -41,3 dBm/MHz IFA-metalantenne, i A-stolpe
Bageste BLE i venstre side 2400 – 2483,5 MHz MHz 2 mW PCB-antenne, ved siden af venstre baghjul
Bageste BLE i venstre side 6000 – 8500 MHz -41,3 dBm/MHz PCB-antenne, ved siden af venstre baghjul
Instrumentpanelets endepunkt 6000 – 8500 MHz -41,3 dBm/MHz Chip-antenne, bag bageste instrumentpanel
Instrumentpanelets endepunkt 2400 – 2483,5 MHz 2 mW PCB-antenne, bag bageste instrumentpanel
B-stolpens endepunkt 6000 - 8500 MHz -41,3 dBm/MHz PCB-antenne, bag B-stolpens glas
B-stolpens endepunkt 2400 – 2483,5 MHz 2 mW PCB-antenne, bag B-stolpens glas
B-stolpens endepunkt 13,56 MHz Ikke relevant (magnetfelt) PCB-antenne, bag B-stolpens glas
Trådløs oplader

13,56 MHz
127,72 kHz

Ikke relevant (magnetfelt) PCB-antenne i midterkonsol
Radar i kabinen 60000 - 64000 MHz 20 mW PCB-antenne, tæt på bakspejlet
Handskerums-BT-USB 2400 – 2483,5 MHz 3,6 mW PCB-antenne, i handskerum
TPMS-sensor 2400 – 2483,5 MHz 2,6 mW Hvert hjul
Bluetooth 2402 – 2480 MHz 10 mW Forreste stolpe
GSM 900

885-915
930-960 MHz

2 W

Send og modtag:  B-stolpe, benyttes også til eCall
Modtagelse: B-stolpe
Trådløs forbindelse

GSM 1800

1710-1785
1805-1880 MHz

1 W
WCDMA (bånd 8)

880-915
925-960 MHz

250 mW
WCDMA (bånd 1/3)

1920-1980
2110-2170 MHz

250 mW
LTE (bånd 7/8/34/41)

2500-2570, 2620-2690 MHz
925-960,  800-915 MHz
2010-2025 MHz (TDD)
2496-2690 MHz (TDD)

200 mW
LTE (bånd 20/28/29/32)

758-803, 703-748 MHz
791-821, 832-862 MHz
717-728 MHz kun Rx
1452-1496 MHz kun Rx

200 mW
LTE (bånd 1/3/9)

1805-1880, 1710-1785 MHz
2110-2170, 1920-1980 MHz

200 mW
LTE (bånd 11/17/18)

1475,9-1495,9, 1427,9-1447,9 MHz
860-890, 815-845 MHz

200 mW
Wi-Fi

2400-2483,5 MHz 5150-5250 MHz
5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz

100 mW

B-stolpe, trådløs forbindelse

Bluetooth 2400-2483,5 MHz 10 mW B-stolpe
GNSS 1559-1610, 1151-1214, 1215,6-1236,6 MHz ikke relevant (kun modtag) Under forreste kameras genskinsdæksel
Bageste UHF BLE

315 MHz (Nordamerika, Japan)
433,9 MHz (RoW)

ikke relevant (kun modtag) Bag bageste kofanger
FM 76-108 MHz Ikke relevant (kun modtag) Bagrude

Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becher-Goring-Str.16  
76307 Karlsbad, Tyskland

DAB 174-241 MHz Ikke relevant (kun modtag) Bagrude
Homelink (ekstraudstyr) 286-440 MHz 10 mW Over forreste kofangervange

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA

Erklæring vedr. strålingseksponering

Produkterne overholder FCC/ISED RF Exposure for Low Power Consumer Wireless Power Transfer (RF-eksponering ved forbrugeres trådløse svagstrømsoverførsel). Grænserne for RF-eksponering er angivet for et ukontrolleret miljø og er sikre ved betjening efter hensigten som beskrevet i denne manual. Den fjerneste RF-eksponering hvor overholdelse blev dokumenteret var 20 cm og med længere afstand fra brugerens krop. Indstil enheden til lav udgangseffekt, hvis en sådan funktion er tilgængelig.