Sikkerhedsindstillinger

Om sikkerhedssystemet

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen har din bil ikke nødvendigvis en lydalarm for sikkerhedsfunktioner, eller funktionerne fungerer ikke nødvendigvis nøjagtigt som beskrevet.

Hvis Model 3 ikke registrerer en godkendt telefon eller nøgle, og en låst dør eller et låst bagagerum bliver åbnet, aktiveres en alarm. Forlygterne og blinklysene blinker også. Tryk på en vilkårlig knap i mobilappen for at deaktivere alarmen, eller tryk dit nøglekort mod kortlæseren, der sidder lige under autopilotkameraet på dørstolpen i førersiden.

Du kan aktivere og deaktivere alarmsystemet manuelt ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sikkerhedsalarm. Når funktionen er aktiveret, aktiverer Model 3 alarmen et minut efter, at du er steget ud, har låst dørene, og en genkendt nøgle ikke længere registreres.

En sirene med batteri-backup (ekstraudstyr) aktiveres, når en låst dør eller et låst bagagerum åbnes, og Model 3 ikke registrerer en nøgle i nærheden. Hvis du også ønsker, at denne sirene skal lyde i situationer, hvor køretøjet registrerer bevægelse inden i kabinen, skal du aktivere Vip/Indbrud (se Vip/Indbrud (ekstraudstyr)).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model 3 er i Sentry-tilstand (se Sådan bruger du Sentry-tilstand (med et USB-flashdrev)), er indstillingen Sikkerhedsalarm ikke tilgængelig.

Vip/Indbrud (ekstraudstyr)

Afhængigt af konfiguration, salgsområde og produktionsdato er dit køretøjet muligvis ikke udstyret med denne funktion.

Sikkerhedsalarm skal være aktiveret for at aktivere Vip/Indbrud.

Vip/Indbrud aktiverer sirenen i din bil, hvis Model 3 registrerer en bevægelse i kabinen, eller hvis køretøjet flyttes eller vippes (f.eks. med en kranvogn eller en donkraft). Den aktiveres ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Vip/Indbrud.

Indbrudssensoren deaktiveres automatisk i situationer, hvor klimaanlægget kører, efter at du har forladt dit køretøj. For at tilsidesætte denne funktion kan du manuelt aktivere Vip-/indbrudssensoren igen, efter du har valgt Hold klimaanlæg tændt, Kæledyrstilstand eller Camp-tilstand.

Vip-/indbrudssensoren genaktiveres automatisk før hver køretur.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Vip-/Indbruds-alarmen skal deaktiveres, før man kan benytte Overophedningsbeskyttelse for kabinen (se Overophedningsbeskyttelse for kabinen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du vil efterlade noget, der bevæger sig i en aflåst bil, skal du huske at slå Vip/Indbrud fra. Hvis denne indstilling er aktiveret, aktiverer alle bevægelser i Model 3 indbrudsalarmen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model 3 er i Sentry-tilstand (se Sådan bruger du Sentry-tilstand (med et USB-flashdrev)), er indstillingen Vip/Indbrud ikke tilgængelig.

PIN-kode for at køre

Du kan øge sikkerheden ved at forhindre, at Model 3 kan køres, før der er indtastet en 4-cifret pinkode. Du kan aktivere denne indstilling ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > PIN-kode for at køre og følge vejledningen på skærmen for at oprette en pinkode til kørsel.

Når den er aktiveret, skal du ikke kun indtaste den 4-cifrede PIN-kode for at køre, men også bruge den til at åbne Valet-tilstand første gang og oprette den 4-cifrede Valet-pinkode til at åbne og lukke Valet-tilstand. I Valet-tilstand kan Model 3 køres, uden at det er nødvendigt for en Valet-medarbejder at indtaste en pinkode til kørsel. Indstillingen PIN-kode for at køre deaktiveres, når Valet-tilstand er aktiv.

Hvis du glemmer din PIN-kode for at køre, skal du trykke på linket for at indtaste dine Tesla-loginoplysninger i pop op-meddelelsen PIN-kode for at køre og derefter følge anvisningerne på touchskærmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis det usandsynlige skulle ske, at din touchskærm ikke svarer, kan du muligvis ikke indtaste PIN-koden. I så tilfælde skal du først forsøge at genstarte touchskærmen (se Genstart af touchskærmen). Hvis touchskærmen stadig ikke svarer, kan du stadig omgå PIN-kode for at køre ved at aktivere nøglefri kørsel i Teslas mobilapp.

Handskerums-PIN

Beskyt indholdet i handskerummet med en 4-cifret PIN-kode (ikke relateret til PIN-kode for kørsel). Den aktiveres ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Handskerums-PIN og følge anvisningerne på touchskærmen. Når denne indstilling er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste PIN-koden for at åbne handskerummet. Deaktiver funktionen, og indtast derefter PIN-koden for at fjerne denne ekstra sikkerhedsbeskyttelse.

Hvis du glemmer din handskerums-PIN, nulstiller du den ved at indtaste dine Tesla-loginoplysninger og derefter følge anvisningerne på touchskærmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Brug af Handskerums-PIN gør det muligt at åbne handskerummet, også selv om Model 3 er i Valet-tilstand.

Hastighedsbegrænsningsfunktion

Hastighedsbegrænsningsfunktionen lader dig begrænse acceleration og den maksimale kørehastighed til en valgt værdi mellem 80 og 193 km/t. Første gang du bruger denne funktion, skal du oprette en 4-cifret pinkode, som du skal anvende til at aktivere og deaktivere hastighedsbegrænsningsfunktionen. Når den er aktiveret, og kørehastigheden nærmer sig inden for et interval på ca. 5 km/t fra den maksimale hastighed, lyder der en klokke, touchskærmen viser en meddelelse og Model 3 sender en underretning til mobilappen. Du kan også trykke på Sikkerhed > Hastighedsbegrænsningsfunktion for at aktivere funktionen fra Tesla-mobilappen. Sådan aktiveres Hastighedsbegrænsningsfunktionen:

 1. Sørg for, at Model 3 er i parkeringsgear.
 2. Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed. > Hastighedsbegrænsningsfunktion på touchskærmen.
 3. Vælg den maksimale kørehastighed.
 4. Træk skyderen til aktiveret stilling Til.
 5. Indtast den 4-cifrede pinkode, som du vil benytte til at aktivere og deaktivere hastighedsbegrænsningsfunktionen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis du glemmer pinkoden, så kan du deaktivere Hastighedsbegrænsningsfunktion ved at indtaste loginoplysningerne til din Tesla-konto.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når Hastighedsbegrænsningstilstanden er aktiveret, så indstilles accelerationen automatisk til Chill.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Kørsel ned ad bakke kan øge kørehastigheden, så Model 3 overskrider den maksimale hastighed, du har valgt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hastighedsbegrænsningsfunktion er ikke en erstatning for god dømmekraft, køreundervisning samt behovet for nøje at holde øje med fartgrænser og køreforhold. Ulykker kan ske ved alle hastigheder. Det er dit ansvar at køre sikkert.

Ryd browserdata

Du kan slette dit køretøjs browserdata (ligesom på en computer eller smartphone) ved at navigere til Betjeningsknapper > Service > Slet browserdata. Dette er nyttigt i situationer, hvor man f.eks. har brug for at slette en anden førers indstillinger eller søgninger.

Marker afkrydsningsfelterne på touchskærmens pop op-menu for at fravælge bogmærker og/eller historik efter behov.