Skift

Skift ved hjælp af touchskærmen

Når du træder på bremsepedalen, mens bilen er parkeret, vises en køretilstandsliste på den ene side af touchskærmen. Benyt køretilstandslisten til at vælge gear iModel 3: Stryg op for kørselstilstand, stryg ned for baktilstand, eller tryk på P for parkeringstilstand. Stryg fra kanten af touchskærmen mod passageren for at få vist køretilstandslisten.

Finger, der peger på et ikon af bilen med pile, der peger op og ned
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at skifte fra kørselstilstand til baktilstand eller omvendt skal kørehastigheden være mindre end 8 km/t.

Touchskærmens køretilstandsliste viser altid Parker og Frigear. For at skifte til Parker, når du kører langsommere end 8 km/t skal du trykke på knappen på køretilstandslisten, mens du træder på bremsepedalen. I nødstilfælde ved kørsel over 8 km/t skal du trykke på knappen Parkér for langsomt at bringe køretøjet til standsning.

Touchskærmen er den foretrukne metode til at skifte manuelt. I den usandsynlige situation, at touchskærmen er utilgængelig og derfor ikke kan benyttes, aktiveres køretilstandsvælgeren i loftkonsollen automatisk, og du skal bruge den til at skifte (se Skift ved hjælp af loftskonsollen).

Hvis du forsøger at skifte, når den aktuelle kørehastighed ikke tillader det, vises en advarsel på touchskærmen, en klokke lyder, og køretilstanden skiftes ikke.

Automatisk skift fra Parkering

Automatisk skift fra Parkering er en BETA-funktion, der som standard er deaktiveret. Når funktionen er deaktiveret, skal du benytte touchskærmen eller loftkonsollen til at skifte manuelt. For at aktivere Automatisk skift fra Parkering skal du trykke på Betjeningsknapper > Pedaler og styring > Automatisk skift fra Parkering.

Når Automatisk skift fra Parkering er aktiveret, er Model 3 designet til automatisk at vælge kørselstilstand eller baktilstand. Touchskærmen viser den valgte køretilstand, når døren i førersiden er lukket, og sikkerhedsselen er spændt.

For at tilsidesætte valget skal du træde bremsepedalen ned og benytte køretilstandslisten på touchskærmen til at vælge den ønskede køretilstand (kørsels-, bak-, parkeringstilstand. Se Skift ved hjælp af touchskærmen).

Bekræft valget af køretilstand, og følg instruktionerne på touchskærmen, inden du træder på speederen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Som altid skal du være opmærksom på dit køretøj og omgivelserne, inden du begynder at køre. Stol aldrig på, at Model 3 automatisk vælger en passende køretilstand uden først at bekræfte valget, inden du begynder at køre.

Hvis Auto Shift out of Park ikke er tilgængelig, vises der en meddelelse på touchskærmen.

Model 3 vælger automatisk en køretilstand, når:

 • Aut. skift fra Parkering er aktiveret.
 • Model 3 er i Parkering.
 • Sikkerhedsselen på førersædet er spændt.
 • Bremsepedalen er trådt ned.
 • Alle døre og bagagerummene er lukkede.
 • Køretilstandsvælgeren på loftskonsollen er ikke aktiveret (se Skift ved hjælp af loftskonsollen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model 3 vælger ikke automatisk køretilstand i Valet-tilstand.

Skift ved hjælp af loftskonsollen

Ud over at skifte manuelt på touchskærmen kan du skifte ved at trykke på P, R, N eller D på loftkonsollen. I de fleste situationer er disse knapper ikke tilgængelige, før du træder på bremsen og trykker på en af knapperne for at aktivere den. Når funktionen er aktiv, lyser lysdioderne for hver enkelt knap, og når du vælger P, R, N eller D, lyser den relevante lysdiode ravgult.

I situationer hvor touchskærmen ikke er tilgængelig (for eksempel på grund af et teknisk problem), eller hvis Model 3 er i Valet-tilstand eller Transporttilstand, aktiveres køretilstandsvælgeren på loftkonsollen automatisk, og det er ikke nødvendigt at trykke på den.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også aktivere køretilstandsvælgeren på loftkonsollen ved samtidig at trykke kortvarigt på begge rulleknapper på rat. Hvis du trykker og holder begge knapper nede samtidig, aktiveres køretilstandsvælgeren imidlertid, og touchskærmen genstarter (se Genstart af touchskærmen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det forreste bagagerum skal være lukket for at vælge et gear ved hjælp af loftskonsollen.
Bogstaverne P, R, N og D på midterkonsollen med grafik
 1. Park
 2. Reverse
 3. Neutral
 4. Drive
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når touchskærmen er tilgængelig til skift, og du manuelt har aktiveret køretilstandsvælgeren på midterkonsollen, deaktiveres loftkonsollen automatisk, hvis du ikke skifter inden for 10 sekunder.

Park

Skift manuelt til parkeringstilstand ved at træde på bremsepedalen, og tryk på knappen Parkering på touchskærmens køretilstandsliste. Hvis touchskærmen er utilgængelig, skal du trykke på Park (P) på køretilstandsvælgeren på loftkonsollen.

Model 3 skifter automatisk til parkeringsgear (P) for at forhindre at køretøjet ruller, når du kører ved lave hastigheder. Dette sker, når du tilslutter et ladekabel, spænder din sikkerhedssele op eller åbner døren, mens køretøjet er i køregear (D) eller frigear (N). Sørg for, at ladekablet er fjernet, spænd din sikkerhedssele og luk døren, før du skifter køretøjet ud af parkeringsgear (P).

Forsøg på at aktivere parkeringsbremsen ved hastigheder på over 8 km/t vil resultere i en katastrofeopbremsning (se Bremsning og standsning).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I nødstilfælde, hvis bremserne ikke fungerer korrekt, kan du trykke på knappen Park på touchskærmens køretilstandsliste og holde den nede for at bringe Model 3 til standsning. Brug kun denne metode til at bringe køretøjet til standsning, hvis det absolut er nødvendigt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du skal altid træde på bremsepedalen for at skifte fra parkering.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Model 3 skifter ikke ud af parkeringsgearet, hvis et ladekabel er tilsluttet, eller hvis ladeporten ikke kan afgøre, om et ladekabel er tilsluttet. I situationer, hvor Model 3 ikke skifter fra Parkering, skal touchskærmen kontrolleres for anvisninger til at fortsætte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er altid førerens ansvar at sørge for, at køretøjet er i parkeringsgear, inden det forlades. Stol aldrig på, at Model 3 automatisk skifter til Parkering (P) for dig.

Drive

Skift manuelt til kørselstilstand ved at stryge op på køretilstandslisten, der sidder på touchskærmen. Hvis touchskærmen er utilgængelig, skal du trykke på D på køretilstandsvælgeren på loftkonsollen. Du kan skifte til køregear, når Model 3 holder stille eller kører under 8 km/t i bakgear.

Reverse

Skift manuelt til kørselstilstand ved at stryge op på køretilstandslisten, der sidder på touchskærmen. Hvis touchskærmen er utilgængelig, skal du trykke på R på køretilstandsvælgeren på loftkonsollen. Du kan skifte til bakgear, når Model 3 er stoppet eller kører mindre end 8 km/t i køregear. Du kan lukke Parkeringsassistent-visningen på touchskærmen ved at trykke på X i øverste hjørne.

Neutral

I frigear kan Model 3 rulle frit, når du ikke træder på bremsepedalen. Foretag en af følgende handlinger for at skifte til frigear:

 • Stryg fra kanten af touchskærmen mod passageren for at få vist køretilstandslisten, og tryk på Frigear.
 • Vælg Frigear på køretilstandsvælgeren på loftkonsollen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du skal træde på bremsepedalen for at skifte ud af frigear, hvis Model 3 kører langsommere end ca. 8 km/t.

Model 3 skifter automatisk til Parkeringsgear, når du åbner døren i førersiden for at stige ud af køretøjet, med mindre køretøjet er i visse tilstande, som f.eks. Transport- eller Bilvasktilstand, som tillader køretøjet at forblive i Frigear, også selv om du forlader det.

Sådan holdes bilen i frigear (Transporttilstand)

Hvis Model 3 skal blive i frigear, når du stiger ud, så den kan rulle frit (f.eks. i forbindelse med optrækning på en ladvogn), skal du aktivere Transporttilstand:

 1. Skift til Park.
 2. Tryk på bremsepedalen.
 3. Tryk på Betjeningsknapper > Service > Bugsering. Touchskærmen viser en meddelelse, der minder dig om, hvordan Model 3 skal transporteres korrekt.
 4. Tryk på Transporttilstand. Den bliver blå for at angive, at Model 3 nu er i Transporttilstand. Model 3 kan nu rulle frit og kan rulle langsomt (ikke hurtigere end gåtempo) eller trækkes over korte afstande (f.eks. op på en ladvogn).

For yderligere oplysninger om Transporttilstand, se Aktiver transporttilstand.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I Transporttilstand skifter Model 3 ikke til en køretilstand. Du skal først annullere Transporttilstand ved at trykke på Transporttilstand igen. Transporttilstand annulleres også, hvis du bruger touchskærmen eller køretilstandsvælgeren på loftkonsollen til at skifte til parkeringsgear, eller hvis du manuelt aktiverer parkeringsbremsen ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Parkeringsbremse.