Vognbaneskift Assistance

Model 3 overvåger markeringerne på vognbanen, som du kører i, og de omgivende områder for biler og andre genstande.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg for, at alle kameraer er rene og ikke blokerede før hver kørsel og før brug af autopilotfunktioner (se Rengøring af et kamera). Beskidte kameraer og sensorer (ekstraudstyr) såvel som miljøforhold som f.eks. regn og falmede banemarkeringer kan påvirke Autopilot-ydelsen. Hvis et kamera er blokeret eller blændet, viser Model 3 en meddelelse på touchskærm, og autopilotfunktionerne er muligvis ikke tilgængelige. For yderligere oplysninger vedrørende specifikke alarmer, se Fejlfindingsadvarsler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Funktionerne for Vognbaneskift Assistance er udelukkende tiltænkt som ekstra hjælp og ikke som erstatning for din egen visuelle kontrol. Inden du skifter vognbane, skal du altid bruge sidespejlene og kigge dig over skulderen for at sikre, at det er sikkert at skifte vognbane.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stol aldrig udelukkende på at Vognbaneskift Assistance giver dig besked, hvis du kører uden for vognbanen, eller giver dig besked om at der er et køretøj ved siden af dig eller i din blinde vinkel. Adskillige eksterne faktorer kan nedsætte funktionaliteten af Vognbaneskift Assistance. (se Begrænsninger og unøjagtigheder). Det er førerens ansvar at være opmærksom, holde øje med kørebanen og andre trafikanter. I modsat fald kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald.

Styreindgreb

Vognbaneskift Assistance udfører styreindgreb, hvis Model 3 trækker over i (eller tæt på) en tilstødende vognbane, hvor der registreres en genstand såsom et køretøj. I disse situationer styrer Model 3 automatisk til en mere sikker position på kørebanen. Dette styringsindgreb udføres kun, når Model 3 kører mellem 48 og 140 km/t på større veje med klart synlige vognbanemarkeringer. Når der udføres styreindgreb, viser touchskærmen kortvarigt en advarselsmeddelelse.

Undgåelse af vognbaneskift

Undgåelse af vognbaneskift er designet til at advare dig, hvis Model 3 trækker ud af eller er ved at nærme sig kanten af din vognbane.

Undgåelse af vognbaneskift aktiveres ved kørsel mellem 64 og 145 km/t på veje med klart synlige vognbanemarkeringer. Du kan vælge, hvordan du ønsker at Undgåelse af vognbaneskift skal aktiveres ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Undgåelse af vognbaneskift og vælge mellem disse indstillinger:

 • Advarsel: Hvis et forhjul passerer over en vognbanemarkering, så vil rat vibrere.
 • Assistance: Korrigerende styring udføres for at holde Model 3 i en sikker position, hvis Model 3 trækker ind i en tilstødende bane eller nærmer sig kanten på vejen.

Når Undgåelse af vognbaneskift er aktiveret, og Adaptiv fartpilot er aktiv, og hvis Model 3 trækker ud af vognbanen, når det relevante blinklys er deaktiveret, kontrollerer Vognbaneskift Assistance også, om dine hænder er på rat. Hvis hænder ikke registreres, viser touchskærmen en serie advarsler, der minder om dem der bruges ved kørsel med Autostyring. Hvis der fortsat ikke registreres hænder, sætter Model 3 gradvist farten ned til 25 km/t under fartgrænsen, eller under den indstillede kørehastighed, og advarselslygterne begynder at blinke.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Undgåelse af vognbaneskift advarer dig ikke om vognbaneskift eller giver styreindgreb, hvis det tilhørende blinklys er slået til, som indikerer en intention om vognbaneskift.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undgåelse af vognbaneskift er tiltænkt som en hjælp til at beskytte dig, men funktionen fungerer ikke under alle omstændigheder, og den kan ikke erstatte nødvendigheden af altid at være opmærksom samt at bevare kontrollen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du skal altid holde begge hænder på rat og være opmærksom.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Styringsindgreb er minimale og er ikke beregnet til at flytte Model 3 ud af kørebanen. Stol ikke på styringsindgreb til at undgå sidekollisioner.

Undgåelse af vognbaneskift i nødsituationer

Undgåelse af vognbaneskift i nødsituationer aktiverer automatisk styring for at undgå en potentiel kollision i situationer hvor:

 • Model 3 bilen forlader en bane og kan kollidere med et køretøj, der kører i samme retning i den tilstødende bane (uanset status for blinklys).
 • Model 3 bilen forlader en bane og kører ind i en bane med modkørende trafik, blinklyset er deaktiveret, og der registreres et modkørende køretøj.
 • Model 3 bilen forlader vejen, og blinklyset er deaktiveret (for eksempel meget tæt på kanten af vejen, og en kollision kan opstå).

Når Undgåelse af vognbaneskift i nødsituationer aktiverer styring, høres en klokke, og touchskærmen viser en advarsel og fremhæver vognbanemarkeringen med rødt.

Undgåelse af vognbaneskift i nødsituationer aktiveres, når Model 3 kører mellem 64 og 145 km/t på veje med klart synlige vognbanemarkeringer, kantsten osv.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undgåelse af vognbaneskift i nødsituationer erstatter ikke en opmærksom kørsel og en sund dømmekraft. Hold øjnene på vejen, mens du kører, og forlad dig aldrig på at Undgåelse af vognbaneskift i nødsituationer kan forhindre en kollision. Adskillige faktorer kan reducere eller påvirke effektiviteten. Hvis du stoler blindt på, at Undgåelse af vognbaneskift i nødsituationer kan forhindre potentielle kollisioner, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald.

Blindvinkelassistance

Automatisk blindvinkelkamera

Du kan tænde eller slukke ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Automatisk blindvinkelkamera på touchskærmen.

Når funktionen er aktiveret, og når blinklyset aktiveres, så vil touchskærmen vise billedet fra blinklyskameraet i den tilsvarende side. Når et køretøj registreres i din blinde vinkel i en tilstødende vognbane, så vises en rød, lodret bjælke i billedet for at advare dig. Når f.eks. venstre blinklys aktiveres, og der registreres et køretøj, så vises der en rød, lodret bjælke i venstre side af billedet. Du kan flytte billedet til en anden placering på touchskærmen. Du trækker simpelthen bare billedet til den nye placering (gyldige placeringer er de nedtonede områder, du kan se, når du trykker på billedet).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det automatiske blindvinkelkamera fjerner ikke behovet for at køre opmærksomt og se sig over skulderen i forbindelse med vognbaneskift.

Lyd for kollisionsadvarsel vedr. blinde vinkler

Hvis du ønsker, at der lyder en lydalarm, når der er en bil i din blinde vinkel, og en mulig kollision registreres, skal du trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Lyd for kollisionsadvarsel vedr. blinde vinkler.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Blindvinkelkameraet fjerner ikke behovet for at køre opmærksomt og se sig over skulderen i forbindelse med vognbaneskift.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Lydalarm for advarsel om kollision i blind vinkel kan ikke registrere alle potentielle kollisioner. Det er førerens ansvar at være opmærksom og se sig over skulderen i forbindelse med vognbaneskift.

Indikator til blinde vinkler

Begge dørstolper ved fordørene er udstyret med en indikator til blinde vinkler i det øverste højttalergitter. Du kan aktivere eller deaktivere indikatorerne ved at trykke på Betjeningsknapper > Lys > Indikator til blinde vinkler. Når et køretøj registreres i din blinde vinkel i en tilstødende vognbane, så lyser et rødt lys i det øverste højttalergitter.
 • Et konstant rødt lys angiver, at et køretøj er blevet registreret i din blinde vinkel.
 • Et blinkende rødt lys angiver, at et køretøj befinder sig i din blinde vinkel, samtidig med at dit blinklys indikerer, at du har til hensigt at dreje i den retning.
 • Et hurtigt blinkende rødt lys angiver, at et køretøj er blevet registreret, og at en hurtig korrigerende handling er påkrævet med henblik på at undgå en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stol ikke på, at en indikator til blinde vinkler kan registrere alle køretøjer i din blinde vinkel. Kontroller altid visuelt, at en vognbane er fri for forhindringer og andre køretøjer, før du forlader din vognbane.

Begrænsninger og unøjagtigheder

Vognbaneskift Assistance kan ikke altid registrere vognbanemarkeringer, og der kan forekomme unødvendige eller forkerte advarsler i følgende situationer:

 • Hvis sigtbarheden er ringe, og vognbanens markeringer ikke er klart synlige (på grund af kraftig regn, sne, tåge osv.).
 • Hvis kameraets eller kameraernes udsyn påvirkes af kraftigt lys (f.eks. lys fra modkørende biler eller direkte sollys).
 • Hvis et køretøj foran Model 3 blokerer kameraets eller kameraernes udsyn.
 • Hvis forruden spærrer for kameraet/kameraerne udsyn (pga. dug, snavs, klistermærker osv.).
 • Hvis vognbanemarkeringerne er meget slidte, forstyrres af gamle markeringer, er blevet ændret som følge af vejarbejde eller ændres hurtigt (for eksempel hvis vognbanerne deler sig, krydser eller sammenflettes).
 • Hvis vejen er smal eller meget snoet.
 • Hvis bygninger eller andre objekter i landskabet kaster kraftige skygger ind over vognbanens markeringer.

Vognbaneskift Assistance viser muligvis ikke advarsler eller kan vise uhensigtsmæssige advarsler i følgende situationer:

 • Hvis en eller flere af sensorerne (ekstraudstyr) eller kameraerne er beskadiget, snavset eller tildækket (af mudder, is eller sne eller af køretøjstilbehør, ekstra maling eller klæbende produkter såsom film, klistermærker, gummibelægninger osv.).
 • Hvis sensorernes funktionsmåde påvirkes af vejrforholdene (kraftig regn, sne, tåge eller ekstremt høje eller lave temperaturer).
 • Hvis sensorerne (ekstraudstyr) påvirkes af andet elektrisk udstyr eller enheder, som udsender ultralydsbølger.
 • Hvis en sensor påvirkes og/eller blokeres af en genstand, der er monteret på Model 3 (f.eks. en cykelholder eller et klistermærke).

Derudover styrer Vognbaneskift Assistance ikke nødvendigvis Model 3 væk fra et andet køretøj, eller funktionen kan udføre unødvendig eller uhensigtsmæssig styring, i følgende tilfælde:

 • Model 3 køres rundt i skarpe sving eller rundt i et sving med relativt høj hastighed.
 • Hvis kameraets eller kameraernes udsyn påvirkes af kraftigt lys (f.eks. lys fra modkørende biler eller direkte sollys).
 • Du er på vej ind i en anden vognbane, men der er ikke noget objekt (f.eks. et køretøj) i vejen.
 • Et køretøj i en anden vognbane trækker ind foran dig eller ind mod din vognbane.
 • Model 3 bilen kører ikke med den hastighed, hvortil Vognbaneskift Assistance er beregnet.
 • En eller flere af sensorerne (ekstraudstyr) er beskadiget, snavset eller tildækket (f.eks. af mudder, is eller sne eller af køretøjstilbehør, ekstra maling eller klæbende produkter såsom film, klistermærker, gummibelægning osv.).
 • Sensorernes funktionsmåde påvirkes af vejrforholdene (kraftig regn, sne, tåge eller ekstremt høje eller lave temperaturer).
 • Sensorerne (ekstraudstyr) påvirkes af andet elektrisk udstyr eller enheder, som udsender ultralydsbølger.
 • En sensor påvirkes eller blokeres af en genstand, der er monteret på Model 3 (f.eks. et cykelstativ eller en mærkat på kofangeren).
 • Når sigtbarheden er dårlig, og vognbanens markeringer ikke er klart synlige (på grund af kraftig regn, sne, tåge osv.).
 • Vognbanemarkeringerne er meget slidte, forstyrres af gamle markeringer, er blevet ændret som følge af vejarbejde eller ændres hurtigt (for eksempel hvis vognbanerne deler sig, krydser eller sammenflettes).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Førerassistancefunktioner deaktiveres automatisk, når Track-tilstand er slået Til. Det er førerens ansvar at køre sikkert og til enhver tid bevare kontrollen over køretøjet også ved kørsel på bane. Førerassistancefunktioner genaktiveres automatisk, når Track-tilstand er slået Fra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ovenstående lister viser ikke alle tænkelige situationer, som kan forstyrre Vognbaneskift Assistancens funktioner. Der kan være mange årsager til, at Vognbaneskift Assistance ikke fungerer efter hensigten. For at undgå en kollision bør du altid være opmærksom på vejen foran, så du kan bedømme, om der er behov for at skride til handling så tidligt som muligt.