Kørsel med anhænger og tilbehør

Lastkapacitet - tilbehør

Med bugseringspakken kan du køre med en trailer eller transportere noget tilbehør (cykler, ski, snowboards osv.) med din Model 3.

Bugseringspakken indeholder en vægtbærende trækkrog med en 50 mm kuglekobling, der kan understøtte en udstyrsholder. Under transport af tilbehør er kuglekoblingen designet til at understøtte lodrette belastninger på op til 55 kg. Når trækket på Model 3 anvendes til transport af cykler eller andet, skal det altid sikres, at den maksimale vægt ikke overskrides. Den maksimale vægtkapacitet for trækkrogen afhænger af antallet af passagerer i bilen:

18 eller 19" dæk
Ikon med en sort bil med en tilføjet hvid cykel.

Fem passagerer i bilen.

55 kg
Ikon med en sort bil med en tilføjet hvid cykel.

To eller færre passagerer på bagsædet i bilen.

55 kg

Ved beregning af vægt skal du huske at inkludere udstyrsholderens vægt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Vægtmålene, der blev vist tidligere, er for udstyrsholdere, der er anbefalet af Tesla. De er baseret på at måle de lodrette og vandrette afstande mellem udstyrsholderens tyngdepunkt og kuglen på trækkrogen (se eksemplet på billedet i Udstyrsholdere, der ikke er godkendt af Tesla for reference).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis den maksimale vægt, som trækkrogen til Model 3 er designet til at understøtte, (som beskrevet tidligere) overskrides, kan det medføre alvorlige skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Forsøg ikke at montere en udstyrsholder på en Model 3, som ikke er udstyret med bugseringspakken. Dette kan medføre betydelige skader.

Udstyrsholdere, der ikke er godkendt af Tesla

Ud over at beregne vægten er det vigtigt at sikre, at dit tilbehørs samlede belastning ikke overskrider den specificerede vægt og afstand fra kuglen på trækkrogen. Beregningen af afstanden er baseret på tyngdepunktet på udstyrsholderen og de elementer, der er monteret på den. For holdere, der ikke er godkendt af Tesla, skal du måle de lodrette og vandrette afstande fra kuglen på trækkrogen til udstyrets tyngdepunkt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Se produktbemærkningerne til din udstyrsholder for at få flere oplysninger, f.eks. yderligere begrænsninger for vægt eller belastning. Skader, som skyldes brug af tilbehør, der ikke er godkendt af Tesla, er ikke dækket af garantien.
Billedet viser de passende grænser for tilbehøret.

Montering og brug af en holder

For at kunne montere og bruge en udstyrsholder skal trækkrogen være fastgjort (se Fastgørelse af trækkrog). Følg derefter anvisningerne, der følger med udstyrsholderen. Overhold alle bestemmelser og lovkrav i dit land, som gælder for transport af udstyr.

Bugseringspakken til Model 3 indeholder de ledninger, der skal bruges til en udstyrsholder med lys (se Elektriske forbindelser). Pakken indeholder også softwarekompatibilitet til Anhængertilstand (se Trailer Mode).

Ikon med gul anhænger.
Når du tilslutter ledningsnettet til en udstyrsholder, registrerer Model 3 en tilslutning til anhængerbelysning, og denne indikator vises på touchskærmen for at vise, at Trailer mode er deaktiveret.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Gå til http://www.tesla.com for at købe tilbehør til din Model 3. Selv om tredjepartsprodukter er tilgængelige, anbefaler og understøtter Tesla kun produkter, der er godkendt af Tesla (se Komponenter og tilbehør). Det tilbehør, der er tilgængeligt til din bil, varierer afhængigt af salgsområdet. Inden du forsøger at montere en holder, der ikke er anbefalet af Tesla, skal du gennemse produktoplysningerne for at sikre kompatibiliteten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis trækkrogen ikke er i brug, skal den fjernes og opbevares på et tørt sted for at forhindre støv og korrosion. Lad støvdækslet sidde over trækhuset for at forhindre, at der trænger snavs og urenheder ind (se Afmontering af trækkrogen).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
En holder kan blokere udsynet fra bakspejlet, det/de bagudvendte kamera(er) og/eller de bageste ultralydssensorer. Endvidere er der risiko for, at visse funktioner til Autopilot ikke virker som forventet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af montering og brug af en udstyrsholder, for eventuelle udeladelser i anvisningerne, som følger med udstyrsholderen, eller for din manglende overholdelse af anvisningerne. Skader, som skyldes brug af en udstyrsholder, er ikke dækket af garantien.

Lastkapacitet - kørsel med anhænger

Anhængerbremser Trækkapacitet
Uden anhængerbremser 750 kg
Med anhængerbremser 1000 kg
Se Overensstemmelsescertifikatet (leveres ved køb af køretøjet), mærkepladen (se Køretøjets lastvægt) eller mærket på trækkrogen for den samlede anhængervægt – inklusive al last og ekstra udstyr – og kugletrykket, som Model 3 kan bære. Ud over den maksimale trailervægt og kugletrykket skal følgende retningslinjer overholdes:
 • Følg anvisningerne fra anhængerbremseproducenten nøje for at sikre, at anhængerbremserne monteres, justeres og vedligeholdes korrekt.
 • Kugletrykket er den nedadgående kraft, som anhængeren udøver på anhængertrækket. Det skal være på mindst 4 % af den samlede anhængerlast. Det maksimale kugletryk (eller teknisk tilladte vægt på koblingspunktet) er 100 kg. Hvis der fragtes en betydelig mængde udstyr, passagerer eller last i bugseringskøretøjet, kan det acceptable kugletryk blive nedsat, hvilket også nedsætter den maksimale trækkapacitet. Den maksimale trækkapacitet beregnes under antagelse af, at den teknisk tilladte pålæssede maksimale maksimumvægt (TPMLM) ikke overskrides (se Køretøjets lastvægt).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis oplysningerne på Overensstemmelsescertifikatet, mærket på trækkrogen eller mærkepladen ikke er i overensstemmelse med oplysningerne i denne instruktionsbog, har de tidligere nævnte dokumenter forrang.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Du bør kun benytte Model 3 til bugsering, hvis du har erfaring med og viden om, hvordan bugsering påvirker køretøjet, og hvis du er i stand til at laste, fastgøre og manøvrere med køretøjet og lasten på sikker vis. Teslas instruktioner omfatter ikke al den viden og de færdigheder, det kræver at bugsere på sikker vis med et køretøj. Skader, som skyldes kørsel med en anhænger, er ikke dækket af garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Bilen og anhængeren må ikke overbelastes. Dette kan medføre dårlig ydelse, beskadigelse af bilen og mistet kontrol over bilen, hvilket kan medføre alvorlig personskade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend ikke anhængertrækket til at transportere Model 3 (se Anvisninger til vejhjælp).

Dæktryk ved kørsel med en anhænger

Ved kørsel med en anhænger skal dæktrykkene justeres for at tage højde for den ekstra last. 18" eller 19" dæk kan bruges til kørsel med en anhænger. Sørg for, at dækkene har de dæktryk, der er vist nedenfor (hvis de afviger, så tilsidesætter disse tryk de tryk, der fremgår af mærkaten med oplysninger om dæktryk og vægt):

Fordæk Bagdæk Dæktryk ved koldt dæk
235/45R18 235/45R18 42 psi (290 kPa)
235/40R19 235/40R19 42 psi (290 kPa)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du kører med anhænger, må den teknisk tilladte maksimumvægt på bagakslen ikke overskrides med mere end 15 %, og bilens teknisk tilladte pålæssede vægt må ikke overskrides med mere end 100 kg. I disse tilfælde kan bilens hastighed ikke overskride 100 km/h, og bagdækkenes tryk skal være mindst 20 kPa over det anbefalede dæktryk for normal brug.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For oplysninger vedr. bugsering med vinterdæk, kontakt Tesla Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Brug ikke Model 3 til bugsering, hvis den er udstyret med vinterdæk, der ikke er på ovenstående liste.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Kontroller dæktrykket med en nøjagtig dæktryksmåler, når dækkene er kolde. Køres der 1,6 km, er det nok til, at dækkene opvarmes tilstrækkeligt til at påvirke dæktrykket. Parkering af køretøjet i direkte sol eller varmt vejr påvirker muligvis også dæktrykket. Hvis du kontrollerer varme dæk, skal du huske at tage højde for, at dæktrykket er forhøjet. Luk aldrig luft ud af et varmt dæk for at nå det anbefalede dæktryk for et koldt dæk. Et varmt dæk med et dæktryk, der ligger på eller under det anbefalede dæktryk, kan have et kritisk lavt dæktryk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Forsøg aldrig at køre med en anhænger, når et dæk på Model 3 er fejlbehæftet eller er blevet repareret midlertidigt (f.eks. vha. et dækreparationssæt). Et midlertidigt lappet dæk er ikke beregnet til at holde til trækbelastningen. Kørsel med anhænger med et fejlbehæftet eller midlertidigt lappet dæk kan medføre dæksvigt og tab af bilstabilitet.

Før kørsel med en anhænger

Før kørsel med en anhænger skal du gøre følgende:

 • Tilføre luft til dækkene til det dæktryk for kolde dæk, som er angivet i Pleje og vedligeholdelse af dæk.
 • Overhold alle bestemmelser og lovkrav, som gælder for kørsel med en anhænger. Hvis sådanne bestemmelser ikke overholdes, kan det bringe din sikkerhed i fare.
 • Juster sidespejlene, så du har et godt udsyn bagtil uden en betydelig blind vinkel.
 • Aktiver Trailer mode (se Trailer Mode).

Kontroller følgende:

 • Model 3 hviler vandret med anhængeren tilkoblet. Hvis bilen vipper skarpt opad foran og nedad bagved, skal du kontrollere, at du ikke overskrider den maksimale trækkapacitet og kugletrykket, som er angivet i Lastkapacitet - kørsel med anhænger.
 • Alle anhængertrækdele og -fastgørelser, sikkerhedskæder og elektriske forbindelser (inklusive eventuelt monterede bak- og tågelygter) er i god stand og tilsluttet korrekt. Hvis der konstateres problemer, skal du ikke køre med anhængeren.
 • Anhængerbelysningen (bremselys, blinklys og markeringslys) fungerer korrekt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis Model 3 er i Trailer mode eller har registreret en forbindelse til anhængerbelysningen og Model 3 registrerer en elektrisk fejl i anhængerens blinklys, blinker blinklysene for de(n) berørte side(r) hurtigere end normalt.(se Trailer Mode).
 • Anhængerens trækstang er korrekt fastgjort til trækkuglen.
 • Sikkerhedskæder er korrekt fastgjort mellem anhængeren og bugseringskøretøjet. Kryds sikkerhedskæderne under anhængerens trækstang for at forhindre, at trækstangen kommer i kontakt med vejen, hvis den går løs fra anhængertrækket. Lad sikkerhedskæderne være tilstrækkeligt løse til at give mulighed for kørsel rundt i sving, og sørg for, at kæderne ikke slæbes hen over jorden.
 • Al last er fastgjort.
 • Der er stopklodser til rådighed.
 • Anhængerlasten er jævnt fordelt, så kugletrykket er cirka 4-10 % af totalvægten for anhængeren uden at overskride de maksimale kugletryk, som er angivet i Lastkapacitet - kørsel med anhænger.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Last, som placeres over hjulene, eller som er tungere bagtil, kan få anhængeren til at slingre, så du mister herredømmet over bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg altid for, at last fastgøres i anhængeren og ikke kan flytte sig. Dynamiske lastforskydninger kan medføre mistet kontrol over bilen og dermed forårsage alvorlig personskade.

Retningslinjer for træk

Model 3 er primært konstrueret som passagerbil. Kørsel med en anhænger påfører yderligere belastning på motor(er), transmission, bremser, dæk og affjedring og nedsætter rækkevidden markant. Hvis du beslutter dig for at køre med en anhænger, skal du gå frem med forsigtighed og følge disse generelle retningslinjer:

 • Nedsæt kørehastigheden og undgå pludselige manøvrer. Husk på, at når du kører med en anhænger, er styreegenskaber, stabilitet, drejeradius, bremselængde og bremseevne anderledes, end når du kører uden en anhænger.
 • Forøg afstanden til forankørende ved at holde mindst dobbelt så stor afstand til et køretøj foran dig. Dette hjælper med at undgå situationer, som kræver kraftig opbremsning. Pludselig opbremsning kan medføre, at anhængeren begynder at slingre eller skrider ud, så du mister herredømmet.
 • Undgå skarpe sving. Skarpe sving kan få anhængeren til at ramme bilen og medføre skader. Husk på, at anhængerens hjul er tættere på indersiden af svinget end bilens hjul. Foretag derfor bredere sving for at undgå, at anhængeren rammer kantsten, vejskilte, træer eller andre genstande.
 • Kontroller jævnligt anhængerens lygter og blinklys for at sikre, at pærerne stadig fungerer.
 • Kontroller regelmæssigt, at lasten er fastgjort.
 • Undgå at parkere på en stigning (se Parkering med en anhænger).
 • Kontroller regelmæssigt, at alle trækkomponenter er fastgjort korrekt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Bugsering kræver, at du øger din bremseafstand. Ved kørsel med en anhænger skal du forøge afstanden til forankørende og undgå situationer, som kan medføre behov for kraftig opbremsning. I modsat fald er der fare for kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Overhold alle bestemmelser og lovkrav i din jurisdiktion, som gælder specifikt for kørsel med en anhænger. Hvis sådanne bestemmelser ikke overholdes, kan det bringe din sikkerhed i fare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at tilslutte anhængerbremser til køretøjets bremsesystem. Dette kan medføre skade på bilen og anhængeren og kan medføre fejlfunktion i bremsesystemet, så der opstår alvorlig personskade.

Trailer Mode

Anhængertilstand skal altid være aktiveret, når du kører med en anhænger. Når du tilkobler anhængerens elektriske forbindelse, mens bilen er i parkeringsgear, aktiverer Model 3 automatisk Trailer mode. Når du frakobler anhængerens elektriske forbindelse, deaktiveres Trailer mode ikke automatisk. For manuelt at aktivere eller deaktivere Anhængertilstand skal du trykke på Betjeningsknapper > Dynamik > Anhængertilstand på touchskærmen. Én af følgende indikatorer vises på touchskærmen:

Ikon med blå anhænger.
Anhængertilstand er aktiveret.
Ikon med gul anhænger.
Model 3 registrerer en tilslutning til anhængerbelysning, men Anhængertilstand er deaktiveret. Det er sandsynligt, at et tilbehør til transport er blevet tilsluttet.
Ikon med rød anhænger.
Model 3 registrerer en defekt elektrisk forbindelse til anhængerbelysning. Noget af eller hele anhængerbelysningen fungerer muligvis ikke. Hold ind til siden, så snart det er sikkert, og kontroller anhængerbelysningen for defekte kabler og forbindelser. Hvis problemerne er løst, men det røde ikon stadig er synligt, skal du slukke for Trailer mode og tænde for den igen. Hvis du er færdig med at køre med anhænger og har afbrudt anhængerens elektriske forbindelse, skal du deaktivere Trailer mode manuelt for at slukke det røde ikon.

Hvis Model 3 er i Trailer mode eller har registreret en forbindelse til anhængerbelysningen og køretøjet registrerer en elektrisk fejl i anhængerens blinklys, blinker blinklysene for de(n) berørte side(r) hurtigere end normalt. Hvis du er færdig med at køre med anhænger og har afbrudt anhængerens elektriske forbindelse, blinker blinklysene hurtigere end normalt, og den røde anhængerlampe vises på touchskærmen, indtil Trailer mode er blevet deaktiveret manuelt.

Nogle Autopilotfunktioner samt funktionen Parkeringssensor bagpå er muligvis ikke tilgængelige, når Anhængertilstand er aktiveret. Derudover virker følgende funktioner på forskellige måder:

 • Adaptiv fartpilot øger følgeafstanden til bilen foran dig.
 • Sidekollisionsadvarsler er aktiverede, men automatiske styreindgreb er deaktiverede.
 • Den bremsekraft, som den automatiske nødbremsning yder (se Kollisionsadvarselsassistance), begrænses muligvis.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stol ikke på, at Model 3 automatisk registrerer anhængeren og skifter til Trailer mode. Kontroller altid, at Trailer mode er aktiveret, før du kører med en anhænger.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Deaktiver under ingen omstændigheder Trailer mode, når du kører med en anhænger. Det kan medføre risiko for alvorlig personskade.

Parkering med en anhænger

Undgå så vidt muligt at parkere på en stigning. Hvis det imidlertid er absolut nødvendigt at parkere på en stigning, så placer stopklodser under anhængerens hjul. Overvej at få hjælp til disse trin:

 • Én person træder ned på bremsepedalen og holder den nede.
 • En anden person placerer stopklodserne under hjulene på den side af bilens dæk, som hælder nedad.
 • Når stopklodserne er placeret, skal du slippe bremsepedalen og sikre dig, at stopklodserne holder vægten af bilen og anhængeren.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Ved test af stopklodser skal du sørge for, at den automatiske bremse (se Automatisk bremse) ikke er aktiveret. Hvis den automatiske bremse bremser Model 3, lyser indikatoren for den automatiske bremse på touchskærmen. Du kan deaktivere den automatiske bremse ved at træde på og slippe bremsepedalen.
 • Sæt bilen i parkeringsgear.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis det er nødvendigt at parkere på en stigning, skal du altid sikre dig, at alle anhængerhjul er blokeret på sikker vis med stopklodser. I modsat fald kan det medføre alvorlig tingskade eller personskade.

Fastgørelse af trækkrog

Bugseringspakken til Model 3 omfatter en vægtbærende trækkrog med en 50 mm kuglekobling. Hvis trækkrogen ikke er i brug, skal den fjernes og opbevares på et tørt sted for at forhindre rust- og korrosionsdannelse. Lad støvdækslet sidde over trækhuset for at forhindre, at der trænger snavs og urenheder ind.

Billede af kugletrækkrogen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du skal anvende anhængertrækket på Model 3, når du kører med en anhænger. Forsøg aldrig at fastgøre en anden type anhængertræk.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Der skal altid monteres sikkerhedskæder i forbindelse med bugsering. Kryds kæderne under anhængerens trækstang, og forbind dem til anhængerens trækkrog for at sikre lasten på anhængeren.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det maksimalt tilladte overhæng bagpå for koblingspunktet er 1053 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Anhængertrækkrogen er fastgjort til køretøjets karosseri med 6 møtrikker.
Billede, der viser trækkrogen monteret på karosseriet med fremhævede fastgørelseselementer.

Sådan monteres anhængertrækkrogen:

 1. Fjern støvdækslet fra trækkrogshuset ved at indsætte et lille værktøj (f.eks. en flad skruetrækker) i holdeclipsene på begge sider af støvdækslet. Drej holdeclipsene, indtil de er i den ulåste position. Tag dem ud, og fjern støvdækslet.
 2. Sæt nøglen ind i låsecylinderen på trækket, og drej cylinderen, så det øverste af nøglen er ud for den "Åbne" position.
 3. Træk låsecylinderen ca. 0,5 cm ud af adapteren, og drej den med uret, indtil ikonet Ulåst er placeret på toppen af låsecylinderen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Vær forsigtig, når du drejer låsecylinderen. Hvis den ikke låses fast i den "Åbne" position, trækkes den automatisk tilbage til den oprindelige "Lukkede" position og kan klemme dine fingre.
 4. Tag godt fat om trækkrogen nedefra, og juster den i forhold til de modsvarende udskæringer i koblingshuset.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tag ikke fat i låsecylinderen, da den skal kunne dreje frit.
 5. Pres trækket ind i trækhuset, indtil låsecylinderen hurtigt drejer mod uret og automatisk låser i den "Lukkede" position.
 6. Kontroller, at trækkrogen er sat helt ind i huset ved at trække nedad i krogen. Trækket bør ikke falde ned, når du trækker det ned.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis trækket ikke låses fast i huset, falder det ud, når du trækker nedad i trækkrogen.
 7. Drej nøglen, så pilene er ud for ikonet "Låst" på låsecylinderen.
 8. Fjern nøglen, og opbevar den et sikkert sted (helst inde i bilen).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Nøglen kan kun fjernes, hvis trækket er låst. Dette angiver en korrekt forbindelse. Brug ikke trækket, hvis nøglen ikke er fjernet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tesla anbefaler, at du noterer nøglekoden. Du får brug for denne nøglekode, hvis du mister nøglerne og skal bestille en erstatning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Anhængertrækkrogen er fastgjort til køretøjets karosseri med 6 bolte.

Afmontering af trækkrogen

Efter bugsering afmonteres trækket:

 1. Sæt nøglen i og drej for at placere det øverste af nøglen ud for ikonet "Oplåst".
 2. Hold godt fast i bunden af trækkrogen (for at forhindre, at den falder ned på jorden), og træk låsecylinderen cirka 0,5 cm ud, og drej den med uret, indtil ikonet Låst er placeret på toppen af låsecylinderen. Nu er låsecylinderen ulåst i den "Åbne" position, og trækkrogen falder ud af huset.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Vær forsigtig, når du drejer låsecylinderen. Hvis den ikke låses fast i den "Åbne" position, trækkes den automatisk tilbage til den oprindelige "Lukkede" position og kan klemme dine fingre.
 3. Genmonter støvdækslet på trækkrogshuset ved at skubbe holdeclipsene på plads for at forhindre, at der ophobes snavs inde i huset.
 4. Luk støvdækslet på trækkets låsecylinder, og opbevar trækket et sikkert sted.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  For at vedligeholde trækket skal dets overflade jævnligt smøres med fedt, som ikke indeholder harpiks.

Elektriske forbindelser

Reglerne kræver, at alle anhængere er udstyret med baglys, bremselys, sidemarkeringslys og blinklys. For at levere strøm til anhængerlygter er der monteret et indbygget 13-benet ledningsnetstik i nærheden af krogstøttens stik til de fleste typer anhængere. Det er førerens ansvar at sikre, at alle elektriske forbindelser fungerer, og at alle lygter på anhængeren fungerer før og under kørsel med en anhænger. Du skal udføre manuelle kontroller.

Billede, der viser det indbyggede 13-bensledningsstik og grafik for hver terminal.
 1. Venstre blinklys
 2. Tågebaglygte
 3. Stel til ben 1-8
 4. Højre blinklys
 5. Højre baglygte
 6. Bremselygter
 7. Venstre baglygte
 8. Baklys

Alle ben har lavspænding strøm. Tab af anhængerbelysning under kørsel med en anhænger kan skyldes en sprunget sikring. Model 3 giver ingen advarsel, hvis sikringen er sprunget. Kontakt Tesla Service.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hjælpestrøm er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
På nuværende tidspunkt understøttes ben 9-13 ikke, fordi Model 3 aktuelt ikke er udstyret med bremsestyreenheder.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis en anhængers tågelygter registreres, deaktiverer Model 3 sine bageste tågelygter (hvis køretøjet er udstyret med dem).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg altid for, at anhængerens elektriske kabel ikke kommer i kontakt med eller slæber på jorden, og at det er tilstrækkeligt løst til at give mulighed for kørsel rundt i sving.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug kun de elektriske forbindelser, som er designet af Tesla. Forsøg ikke at splejse en anhængers ledningsnet direkte eller tilslutte det ved hjælp af en anden metode. Dette kan beskadige det elektriske system i bilen og medføre funktionsfejl.

Påvirkning af rækkevidde

Kørsel med anhænger øger køretøjets vægt og luftmodstand. Som følge heraf reduceres rækkevidden markant. Selv om Turplanlægger forsøger at justere skøn baseret på Anhængertilstand, kan det faktiske energiforbrug variere. Planlæg turlængde og opladningssteder i overensstemmelse hermed.