Opnå maksimal rækkevidde

Faktorer, der påvirker energiforbruget

Når du kører:

 • Forhøjet kørehastighed.
 • Miljømæssige forhold som f.eks. kulde eller varme og vind.
 • Brug af klimaanlægget til at opvarme eller afkøle kabinen.
 • Kørsel op ad bakke: Det kræver mere energi at køre op ad bakke og reducerer hurtigere rækkevidden. Kørsel ned ad bakke lader dog bilen genvinde en del af den opbrugte energi via regenerativ bremsning (se Regenerativ bremsning).
 • Korte ture eller trafik med hyppige stop: Det kræver energi at få kabinen og batteriet op på en bestemt temperatur, når bilen startes. Du vil sikkert opleve et højere gennemsnitligt energiforbrug, når bilen bruges til meget korte ture eller i tæt trafik.
 • Tung belastning.
 • Vinduer rullet ned.
 • Hjul og dæk ikke vedligeholdt.
 • Tilpassede indstillinger eller tredjepartstilbehør (tagbagagebærere eller bagagerumsholdere, tredjepartshjul).

Parkeret og ikke sluttet til en lader:

 • Klargøring af kabinen eller betjening af klimaanlægget.
 • Hentning.
 • Bilens infotainmentsystem og klimaanlæg.
 • Sentry-tilstand.
 • Anmodninger fra Tesla- eller tredjeparts mobilapp.

Tip til at maksimere rækkevidden

Du kan maksimere bilens rækkevidde ved hjælp af de samme kørevaner, der bruges til at spare brændstof i en benzinbil. For at opnå maksimal rækkevidde:

 • Sæt farten ned, og undgå hyppig og hurtig acceleration. Overvej at benytte tilstanden Chill (tryk på Betjeningsknapper > Dynamik > Acceleration).
 • Hvis det er sikkert at gøre dette, så let trykket på speederen i stedet for at anvende bremsepedalen, når du gradvist sænker farten. Når Model 3 er i bevægelse, og du ikke træder speederen ned, bremses køretøjet med regenerativ bremsning, og den overskydende energi føres tilbage til batteriet (se Regenerativ bremsning).
 • Begræns ressourceforbruget til f.eks. opvarmning og aircondition. Det er mere økonomisk at bruge sæde- og rat-varmen (ekstraudstyr) til at holde sig varm end at bruge klimaanlægget til at opvarme kabinen.
 • Når din bil er tilsluttet kan du anvende mobilappen til at klargøre dit køretøj, så du kan sikre dig, at kabinen har en komfortabel temperatur, og vinduerne er afrimede (hvis nødvendigt), inden du skal køre ved at trykke på Klima > Aktiver klimaanlæg og tilpasse indstillingerne til dine præferencer (se Mobilapp).
 • Tryk på Planlægning, som er tilgængelig på skærmbillederne for både opladning og klimaanlæg for at angive et tidspunkt, hvor du gerne vil have, at dit køretøj er klar til en køretur (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).
 • Sørg for, at hjulene er justeret iht. specifikationen, at dækkene har det anbefalede dæktryk (se Pleje og vedligeholdelse af dæk), og at de roteres efter behov (se Serviceintervaller for vedligeholdelse).
 • Monter aero-skærme (ekstraudstyr) for at mindske vindmodstanden (se Afmontering og montering af luftskærme).
 • Gør bilen lettere ved at fjerne eventuel overflødig last.
 • Rul alle ruder helt op.
 • Funktioner som Sentry mode og Overophedningsbeskyttelse for kabinen kan påvirke rækkevidden. Deaktiver funktionerne, når der ikke er behov for dem.
 • Lad bilen være tilsluttet opladning, når den ikke er i brug, da dette forhindrer et unødvendigt stort energiforbrug, når bilen holder stille.

Det er normalt, at den forventede rækkevidde mindskes en smule i de første måneder, inden det udjævner sig. Med tiden vil du opleve et gradvist, men naturligt, fald i rækkevidden ved fuld opladning – det afhænger af faktorer som f.eks. kilometertallet samt batteriets alder. Din Model 3 underretter dig i den usandsynlige situation, at et hardwareproblem forårsager for stor forringelse af batteriet eller rækkevidden.

Effektmåleren på touchskærmen giver dig oplysninger om energiforbruget.

Sikring af rækkevidde

Rækkevidden, der vises i Model 3, er et estimat af den resterende batterienergi baseret på et EPA-normeret forbrug. Det tager muligvis ikke højde for dine personlige køremønstre eller eksterne forhold. Den viste rækkevidde på touchskærmen kan reduceres hurtigere, end den faktiske kørte afstand. Åbn Energy-appen for at se den anslåede rækkevidde baseret på dit seneste energiforbrug i grafen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Nominel rækkevidde er baseret på EPA-normeret forbrug i USA, som afviger fra tests, der annonceres og udføres i andre lande.

Bilen overvåger hele tiden energiniveauet og afstanden til kendte ladestationer.

Ikon med lyn
Tryk på Opladere i navigationssøgelinjen for at skifte mellem opladertyper, herunder Superchargere og destinationsladestationer.

Når der er en risiko for, at du kører for langt væk fra kendte ladestationer, vises der en meddelelse på touchskærmen, hvor du kan vælge at få vist en liste over ladestationer, der er inden for rækkevidde. Når du vælger en ladestation på listen, viser Model 3 navigationsanvisninger, og den trinvise rutevejledning viser den forventede mængde energi, der vil være tilbage, når du ankommer til ladestationen.

Turplanlægger (hvis tilgængelig i din markedsregion) leder dig frem via Supercharger-lokaliteter for at minimere den tid, du skal bruge på opladning og kørsel. Tryk på Betjeningsknapper > Navigation > Turplanlægger for at aktivere.

Energy-app

Energy-appen giver en visuel gengivelse af bilens energiforbrug i realtid og den forventede rækkevidde.

Ikon med grøn takket linje med prikker nedenunder
 1. Find Energy-appen i den nederste bjælke ved at trykke på appstarteren (de tre prikker).
 2. Tryk for at åbne Energy-appen, og vælg fra de forskellige faner. Strømdiagrammets farvede linje repræsenterer dit faktiske kørselsenergiforbrug, mens den grå linje repræsenterer forventet forbrug.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan tilpasse diagramværdierne ved at trykke på Betjeningsknapper > Display > Energi-display.
 • Kørsel: Overvåg strømforbruget under kørslen. Du kan spore strømforbruget i realtid opdelt efter kategorier, sammenligne med forskellige baseline-beregninger og se tips om rækkevidde, der er skræddersyet til din kørsel for at forstå, hvordan du kan forbedre strømeffektiviteten.
  1. Vælg Tur, mens du navigerer til en destination for at sammenligne det faktiske forbrug i forhold til den estimerede beregning.
  2. Vælg Nominel for at sammenligne det faktiske strøm- eller rækkeviddeforbrug med den estimerede køredistance (eller strøm), der er tilgængelig.
  3. Vælg mellem Aktuel køretur for at se data fra din aktuelle køretur eller Siden sidste opladning for at inkludere data siden køretøjets sidste opladning.
  4. Se Tips om rækkevidde for at forstå påvirkning af batteriforbruget og forslag til, hvordan du kan maksimere rækkevidden og effektiviteten.
 • Parkering: Overvåger mængden af mistet strøm, mens Model 3 er parkeret.
  1. Vælg mellem Siden sidste køretur eller Siden sidste opladning.
  2. Se, hvor meget tomgangsenergi, der er blevet brugt, mens dit køretøj er parkeret, og se forslag til at reducere strømtabet.
 • Forbrug: Se, hvor meget energi Model 3 har forbrugt over de sidste 10, 25 eller 50 km.
  1. Tryk på Aktuel rækkevidde for at justere vurderingen af den forventede rækkevidde. Aktuel rækkevidde bruger kun de seneste få datapunkter til at estimere den forventede rækkevidde.
  2. Tryk på Gennemsnitlig rækkevidde for at bruge energiforbruget for de sidste 10, 25 eller 50 km for at få en mere nøjagtig forventet rækkevidde.