Ruder

Åbning og lukning

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er dit ansvar at sørge for, at vinduerne er lukkede, efter du har låst køretøjet.

Tryk på en knap for at rulle den tilhørende rude ned. Knapperne til ruderne kan betjenes på to måder:

  • Du kan rulle en rude helt ned ved at trykke knappen helt ned og øjeblikkeligt slippe.
  • Du kan rulle en rude delvist ned ved forsigtigt at trykke på knappen og slippe den, når ruden er, hvor du ønsker den.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis en rude er sænket helt, og du åbner den pågældende dør, så hæves ruden en smule. På samme måde vil en rude stoppe lige over dørkanten, hvis du sænker den helt, mens døren allerede er åben. Tryk på kontakten igen for at sænke en rude helt, mens døren er åben.
Pile, der peger på de fire rudekontakter på førerdøren

Tilsvarende kan du rulle en rude op ved at trække i den tilhørende knap:

  • Du kan rulle en rude helt op ved at trække knappen helt op og øjeblikkeligt slippe.
  • Du kan rulle en rude delvist op ved forsigtigt at trække i knappen og slippe den, når ruden er, hvor du ønsker den.

Hvis en rude står åben utilsigtet, kan Model 3 sende en besked til mobilappen (tryk på Betjeningsknapper > Låse > Beskeden Bil åben, og vælg derefter Døre og vinduer).

Du kan også aktivere Luk vinduer ved låsning ved at trykke på Betjeningsknapper > Låse > Luk vinduer ved låsning. Når den er aktiveret, lukker bilen automatisk vinduerne, når Model 3 låses.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Se Bedste praksis i koldt vejr for oplysninger om klargøring af ruderne til koldt vejr.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
For at undgå skader køres ruderne automatisk lidt ned, når en dør åbnes eller lukkes. Sørg for, at ruden er kørt lidt ned, inden du lukker døren, hvis vinduet manuelt blev hævet tidligere.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Bilens fører er ansvarlig for at sikre, at alle passagerer, herunder særligt børn, ikke har anbragt legemsdele i åbningen, før en rude rulles op. Ellers er der risiko for alvorlige personskader.

Låsning af bagruder

For at forhindre, at passagerer kan bruge knapperne til bagruderne, skal du trykke på Betjeningsknapper > Låse > Rudelås. Tryk igen på Rudelås for at låse bagruderne op.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Af hensyn til sikkerheden anbefales det, at du låser knapperne til bagruderne, når der er børn på bagsædet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Efterlad aldrig børn i Model 3 uden opsyn.

Kalibrering af vinduer

I den usandsynlige situation, at et vindue reagerer uventet (berører den lyse pynteliste, ikke kan åbne eller lukke rigtigt, kører længere ned end normalt, når døren åbnes, etc.), kan du kalibrere det for muligvis at løse problemet.

Sådan kalibreres et vindue:

  1. Luk døren med det berørte vindue.
  2. Sæt dig på førersædet, og luk førerdøren.
  3. Brug rudekontakten på førerdøren til at hæve det berørte vindue, indtil det stopper.
  4. Brug rudekontakten på førerdøren til at sænke det berørte vindue, indtil det stopper.
  5. Gentag trin 3 for at hæve det berørte vindue, indtil det stopper.

Vinduet skulle nu være kalibreret. Hvis problemet fortsætter efter at du har forsøgt kalibreringsproceduren et par gange, skal du skal du kontakte Tesla.

Klassificering af UV-indeks

Taget, forruden og sideruderne i Model 3 beskytter dig i fremragende grad mod UV-stråler (ultraviolet lys). Glaskomponenterne scorer lavere end 2 på UV-indeksskalaen. Gennemse din regions UV-indeksspecifikationer for yderligere oplysninger. Du er stadig ansvarlig for at tage de nødvendige forholdsregler med hensyn til beskyttelse mod solens stråler.