Vinduesviskere og sprinklere

Vinduesviskere og sprinklere

Du kan få adgang til viskerindstillingerne ved at trykke på knappen til viskeren på rat.

Højre side af rattet med en pil, der peger på viskerknappen
 • Tryk på knappen til viskeren for at aktivere forrudeviskeren. Hvis viskeren allerede er i gang ved en viskerindstilling, og ikke er indstillet til Auto, vil tryk på viskerknappen skifte mellem hastighederne. Viskernes hastighedsrækkefølge er: I > II > III > IIII > III > II > I.
 • Tryk, og hold nede på knappen til viskeren for at sprøjte sprinklervæske på forruden. Når knappen slippes, vil vinduesviskerne køre to ekstra gange, derefter, afhængigt af køretøjet og miljømæssige forhold en tredje gang et par sekunder senere. Du kan også trykke på knappen til viskeren og holde den inde for at fortsætte med at sprøjte sprinklervæske på ruden. Viskerne kører, efter du slipper.

Du kan også få adgang til viskerindstillinger ved at trykke på Betjeningsknapper > Viskere.

Når du trykker på knappen til viskeren på rattet, viser touchskærmen viskermenuen, hvor du kan justere viskerindstillingerne. Rul venstre rulleknap på rat op eller ned for at vælge den ønskede indstilling.

Kortet med indstillinger for viskere med nummereret grafik
 1. Slå vinduesviskerne fra.
 2. Vælg, hvordan viskerne skal køre:
  • IIII – Kontinuerlig, hurtig.
  • III – Kontinuerlig, langsom.
  • II – Interval, hurtig.
  • I – Interval, langsom.
  • AutoModel 3 registrerer nedbør og justerer viskernes hastighed og -styrke. Hvis du trykker på viskerknappen, mens viskerne er indstillet til Auto, så forøges viskenes følsomhed midlertidigt.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Når du aktiverer Autostyring, indstilles viskerne til Auto. Selv om du kan ændre viskerindstillingen fra Auto under brug af Autostyring, vender viskerne tilbage til standardindstillingen Auto, næste gang du aktiverer Autostyring.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Auto-indstillingen er i øjeblikket i BETA. Tesla anbefaler manuel brug af viskerne efter behov, hvis du føler dig usikker på brugen af Auto-indstilling, mens den er i BETA.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også justere vinduesviskernes hastighed og frekvens ved hjælp af stemmekommandoer (se Stemmekommandoer).

Kontroller og rengør kanten af viskerbladene med jævne mellemrum. Hvis et blad er beskadiget, skal det udskiftes omgående. Se Viskerblade, dyser og væske for at få flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer og udskifter viskerblade.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
For at undgå beskadigelse af motorhjelmen skal du sørge for, at den er helt lukket, inden forrudeviskerne aktiveres.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Fjern is fra forruden, inden vinduesviskere slås til. Is har skarpe kanter, som kan beskadige gummiet på viskerbladene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis du bruger bilen i et barskt klima, skal du kontrollere, at viskerbladene ikke er frosset fast eller klæber til forruden.