Bagagerum bag

Åbning

For at åbne det bageste bagagerum skal du sikre dig, at Model 3 står i Park og benytte dig af en af følgende fremgangsmåder:

 • Tryk på den tilknyttede knap Åbn på touchskærmen.
 • Tryk to gange på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen.
 • Tryk på knappen til det bageste bagagerum på mobilappen.
 • Tryk på knappen under det udvendige håndtag på bageste bagagerum (en gyldig nøgle skal registreres).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Inden du åbner bageste bagagerum i f.eks. en lukket garage, skal du sørge for, at åbningshøjden for bageste bagagerum er korrekt justeret for at undgå lavthængende lofter eller genstande (se Indstilling af den elektriske bagklaps åbningshøjde).

Model 3 skal låses op eller registrere en nøgle, før du kan bruge kontakten til at åbne bageste bagagerum.

Køretøjets bagside med zoomfelt, der viser kontakten på det bageste bagagerums udvendige håndtag
Rødt ikon med køretøj med åbne døre

Når en dør eller et bagagerum er åben, viser touchskærmen lysindikatoren for åben dør. Det åbne bagagerum vises også på billedet af Model 3 på touchskærmen.

Du kan stoppe den elektriske bagklaps bevægelse (ekstraudstyr) ved at trykke en enkelt gang på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen. Når du derefter trykker to gange på bageste bagagerum-knappen, bevæger bagklappen sig i den modsatte retning (forudsat at den ikke var næsten helt åben eller lukket, da du stoppede den). Hvis du f.eks. trykker en enkelt gang for at stoppe den elektriske bagklap, når den åbnes, lukkes den, når du trykker to gange.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I nødstilfælde kan du tilsidesætte en åbn- eller luk-kommando ved at tage fat i den elektriske bagklap (ekstraudstyr) og forhindre den i at åbne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden den elektriske bagklap (ekstraudstyr) åbnes eller lukkes, er det vigtigt at kontrollere, at området omkring bagklappen er fri for forhindringer (personer og genstande). Du skal proaktivt overvåge bagklappens bevægelse for at sikre, at den ikke kommer i kontakt med en person eller et objekt. I modsat fald er der fare for beskadigelse eller alvorlig personskade.

For at åbne bageste bagagerum indefra, hvis det usandsynlige skulle ske, at der ikke er strøm på Model 3, henvises til Indvendig nødudløsning af bagagerummet.

Indstilling af den elektriske bagklaps åbningshøjde

Du kan justere den elektriske bagklaps åbningshøjde (ekstraudstyr), så du nemmere kan nå bagklappen, og så du ikke rammer lave lofter eller lavthængende genstande (f.eks. en garagedør eller lamper):

 1. Åbn bagklappen, og sænk eller hæv den derefter manuelt til den ønskede åbningshøjde.
 2. Tryk på knappen på undersiden af bagklappen, og hold den inde i tre sekunder, indtil du hører en bekræftende klokkelyd.
 3. Kontroller, at du har indstillet den elektriske bagklap til den ønskede højde ved at lukke den og derefter åbne den igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Afhængigt af konfigurationen (f.eks. hjulvalg) kan dit køretøjs bageste bagagerum åbnes op til en højde på ca. 2 meter. Juster det bageste bagagerums åbningshøjde for at forhindre det i at komme i kontakt med lave lofter eller andre genstande.

Lukning

Gør følgende for at lukke den elektriske bagklap (ekstraudstyr):

 • Tryk på den tilknyttede knap Luk på touchskærmen.
 • Tryk på kontakten ved det bageste bagagerums udvendige håndtag.
 • Tryk to gange på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen.

Hvis en elektrisk bagklap registrerer, at der er noget i klemme, når den lukkes, standser den og udsender to klokkelyde. Fjern forhindringen, og prøv at lukke bagklappen igen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden du kører, skal du sørge for, at bagagerummet er sikkert låst i helt lukket position ved forsigtigt at løfte op i underkanten og bekræfte, at der ikke er bevægelse.

Adgang til lastområdet

Træk i stroppen bag på lastdækkenet for at få adgang til lastområdet i det bageste bagagerum. Du kan derefter folde lastdækkenet frem eller fjerne det fra Model 3.

Fastgør alle genstande, inden Model 3 sættes i bevægelse, og placer tung last i det nederste bagagerum.

Bageste bagagerum med en pil, der peger op fra stroppen til lastdækkenet

Lastvægt for bageste bagagerum

Fordel lastvægten så ligeligt som muligt mellem det forreste og det bageste bagagerum.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Læs aldrig mere end 40 kg i det nederste rum af det bageste bagagerum eller mere end 130 kg i det øverste rum. Ellers er der risiko for skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du pålæsset last, skal du altid tage køretøjets Teknisk tilladt pålæsset maksimumvægt (TPMLM) i betragtning (se Køretøjets lastvægt). Køretøjets TPMLM er den maksimalt tilladte totalvægt for køretøjet inklusive alle passagerer, væsker og last.

Indvendig nødudløsning af bagagerummet

En oplyst mekanisk udløser i det bageste bagagerum giver dig også mulighed for at åbne det bageste bagagerum indefra, hvis der ikke er strøm på Model 3. Denne mekaniske udløser gør også, at en person, der er lukket inde, kan komme ud.

Knap med ikon af bil med åbent bagagerum og en blå pil, der peger til venstre
 1. Tryk hårdt på den oplyste knap og hold den inde i pilens retning for at frigøre låsen.
 2. Mens du trykker på knappen, skal du åbne det bageste bagagerum.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Knappen lyser i flere timer efter kortvarig kontakt med det omgivende lys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Tillad ikke, at børn leger eller bliver låst inde i bagagerummet. Et barn, der ikke er fastspændt, kan lide alvorlig personskade eller omkomme i forbindelse med en ulykke. Et barn, der er spærret inde i køretøjet, kan få hedeslag, særligt hvis klimanlægget er slået fra.