Bagagerum bag

Åbning

For at åbne det bageste bagagerum skal du sikre dig, at Model 3 står i Park og benytte dig af en af følgende fremgangsmåder:

 • Gå hen til bagagerummet med din telefonnøgle i forlommen (se Håndfrit bagagerum).
 • Tryk på den tilknyttede knap Åbn på touchskærmen.
 • Tryk på knappen til det bageste bagagerum på mobilappen.
 • Tryk på knappen under det udvendige håndtag på bageste bagagerum (en gyldig nøgle skal registreres).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Inden du åbner bageste bagagerum i f.eks. en lukket garage, skal du sørge for, at åbningshøjden for bageste bagagerum er korrekt justeret for at undgå lavthængende lofter eller genstande (se Indstilling af den elektriske bagklaps åbningshøjde).

Model 3 skal låses op eller registrere en nøgle, før du kan bruge kontakten til at åbne bageste bagagerum.

Køretøjets bagside med zoomfelt, der viser kontakten på det bageste bagagerums udvendige håndtag
Rødt ikon med køretøj med åbne døre

Når en dør eller et bagagerum er åben, viser touchskærmen lysindikatoren for åben dør. Det åbne bagagerum vises også på billedet af Model 3 på touchskærmen.

For at åbne bageste bagagerum indefra, hvis det usandsynlige skulle ske, at der ikke er strøm på Model 3, henvises til Indvendig nødudløsning af bagagerummet.

Håndfrit bagagerum

Du kan åbne bagagerummet, uden at trykke på en knap.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Kræver en iPhone 11 eller nyere og Tesla-mobilapp 4.29.5 eller nyere. Sørg for, at dine telefonindstillinger tillader "Kontakter i nærheden" for Tesla-mobilappen. Hvis din telefonnøgle allerede er parret, skal du åbne Tesla-mobilappen og gå til Telefonnøgle > Opgrader.
 1. Aktiver ved at trykke på Betjeningsknapper > Låse > Håndfrit bagagerum.
 2. Med telefonnøglen i lommen skal du gå hen til bagagerummet og stå stille. Når din telefonnøgle er blevet registreret, afgiver Model 3 en lyd, og bagagerummet åbnes. For at annullere denne anmodning, skal du træde væk fra bilen.
Bagenden af bilen med udstrålende blå linjer
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Efterlad ikke din telefon i bagagerummet, da det kan åbne sig af sig selv. Hvis det er nødvendigt, at du efterlader din telefon i køretøjet, skal du deaktivere Bluetooth og/eller slukke for telefonen og sikre dig, at du har alternative metoder til at låse/låse op for dit køretøj, se Nøgler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Før du tillader en automatisk funktion at åbne eller lukke bagagerummet (i stedet for at gøre det manuelt), er det vigtigt at kontrollere, om området omkring bagagerummet er fri for forhindringer (såsom personer og genstande). Du skal proaktivt overvåge bagagerummets bevægelse for at sikre, at det ikke kommer i kontakt med en person eller et objekt. I modsat fald er der fare for beskadigelse eller alvorlig personskade.

Indstilling af den elektriske bagklaps åbningshøjde

Du kan justere den elektriske bagklaps åbningshøjde (ekstraudstyr), så du nemmere kan nå bagklappen, og så du ikke rammer lave lofter eller lavthængende genstande (f.eks. en garagedør eller lamper):

 1. Åbn bagklappen, og sænk eller hæv den derefter manuelt til den ønskede åbningshøjde.
 2. Tryk på knappen på undersiden af bagklappen, og hold den inde i tre sekunder, indtil du hører en bekræftende klokkelyd.
  En knap på undersiden af bagagerummet med et billede af en bil med åbent bagagerum
 3. Kontroller, at du har indstillet den elektriske bagklap til den ønskede højde ved at lukke den og derefter åbne den igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Afhængigt af konfigurationen (f.eks. hjulvalg) kan dit køretøjs bageste bagagerum åbnes op til en højde på ca. 2 meter. Juster det bageste bagagerums åbningshøjde for at forhindre det i at komme i kontakt med lave lofter eller andre genstande.

Lukning

 • Tryk på den tilknyttede knap Luk på touchskærmen.
 • Tryk på knappen på undersiden af bageste bagagerum
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden du kører, skal du sørge for, at bagagerummet er sikkert låst i helt lukket position ved forsigtigt at løfte op i underkanten og bekræfte, at der ikke er bevægelse.

Adgang til lastområdet

Træk i stroppen bag på lastdækkenet for at få adgang til lastområdet i det bageste bagagerum. Du kan derefter folde lastdækkenet frem eller fjerne det fra Model 3.

Fastgør alle genstande, inden Model 3 sættes i bevægelse, og placer tung last i det nederste bagagerum.

Bageste bagagerum med en pil, der peger op fra stroppen til lastdækkenet

Lastvægt for bageste bagagerum

Fordel lastvægten så ligeligt som muligt mellem det forreste og det bageste bagagerum.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Læs aldrig mere end 40 kg i det nederste rum i det bageste bagagerum eller mere end 90 kg i det øverste rum (over det nederste rums dæksel). Ellers er der risiko for skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du pålæsset last, skal du altid tage køretøjets Teknisk tilladt pålæsset maksimumvægt (TPMLM) i betragtning (se Specifikationer). Køretøjets TPMLM er den maksimalt tilladte totalvægt for køretøjet inklusive alle passagerer, væsker og last.

Indvendig nødudløsning af bagagerummet

En oplyst mekanisk udløser i det bageste bagagerum giver dig også mulighed for at åbne det bageste bagagerum indefra, hvis der ikke er strøm på Model 3. Denne mekaniske udløser gør også, at en person, der er lukket inde, kan komme ud.

Knap med ikon af bil med åbent bagagerum og en blå pil, der peger til venstre
 1. Tryk hårdt på den oplyste knap og hold den inde i pilens retning for at frigøre låsen.
 2. Mens du trykker på knappen, skal du åbne det bageste bagagerum.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Knappen lyser i flere timer efter kortvarig kontakt med det omgivende lys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Tillad ikke, at børn leger eller bliver låst inde i bagagerummet. Et barn, der ikke er fastspændt, kan lide alvorlig personskade eller omkomme i forbindelse med en ulykke. Et barn, der er spærret inde i køretøjet, kan få hedeslag eller dø, særligt hvis klimanlægget er slået fra.