Sentry-tilstand

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, bilens konfiguration, de tilkøbte ekstrafunktioner og softwareversionen er din bil muligvis ikke udstyret med Sentry-tilstand, eller funktionerne fungerer muligvis ikke nøjagtigt som beskrevet. Det er alene dit ansvar at konsultere og overholde alle lokale regler samt begrænsninger vedrørende privat ejendom med hensyn til brug af kameraer.

Når tilstanden er aktiveret, forbliver dit køretøjs kameraer og sensorer (ekstraudstyr) aktiverede og parate til at optage mistænkelige aktiviteter omkring køretøjet, når Model 3 er låst og i parkeringsgear. Tænk på Sentry-tilstand som et intelligent køretøjssikkerhedssystem, der advarer dig, når det registrerer mulige trusler i nærheden.

Hvis der registreres en trussel, eller hvis køretøjets sensorer fastslår, at der er mange rykvise bevægelser, som hvis køretøjet f.eks. bliver bugseret eller rystet, så vil Sentry-tilstand blinke med forlygterne, aktivere alarmen og vise en meddelelse på touchskærmen, der indikerer, at kameraerne muligvis optager med henblik på at informere personer udenfor køretøjet. Mobilappen advarer dig om alarmen og gemmer optagelser af hændelsen på et USB-drev (hvis installeret).

Sentry-tilstand er deaktiveret som standard. Du kan bruge stemmekommandoer eller Tesla-mobilappen til nemt at aktivere eller deaktivere Sentry-tilstand. For at aktivere Sentry-tilstand ved hjælp af stemmekommandoer skal du sige "Sørg for, at min Tesla er sikker", "Sørg for, at min bil er sikker", "Slå Sentry til" eller "Aktiver Sentry" (se Stemmekommandoer).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I visse køretøjer produceret efter ca. 1. november 2021 understøtter USB-portene i midterkonsollen muligvis kun opladning af enheder. Benyt USB-porten i handskerummet til alle andre funktioner.

Sentry-tilstand kræver, at dit batteri er mindst 20 % opladet. Hvis batteriets opladningsniveau falder til under 20 %, så vil Sentry-tilstand blive frakoblet og mobilappen sender dig en besked. Strømforbruget stiger muligvis, når Sentry-tilstand er aktiveret.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når Sentry-tilstand er aktiveret, er sikkerhedsalarmindstillingerne (Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sikkerhedsalarm) ikke tilgængelige.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Stol ikke på, at Sentry-tilstand beskytter Model 3 mod alle tænkelige sikkerhedstrusler. Sentry-tilstand benytter mange forskellige faktorer til at afgøre, om sikkerhedsalarmen skal aktiveres. Det er ikke alle hændelser, der vil blive registreret, og alarmen vil muligvis ikke blive aktiveret i alle situationer. Selv om den hjælper mod nogle trusler, kan intet sikkerhedssystem forhindre ethvert tænkeligt angreb.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Sentry-tilstand sender meddelelser til mobilappen, når alarmen udløses, eller hvis køretøjet pludselig registrerer rykvise bevægelser.

Sådan bruger du Sentry-tilstand (med et USB-flashdrev)

 1. Sentry-tilstand kræver et korrekt formateret USB-drev indsat i køretøjets USB-port. Køretøjer fremstillet fra omkring 2020 er udstyret med et forformateret USB-flashdrev i handskerummet. USB-drevet kan formateres på to måder:
  • Indsæt USB-drevet i USB-porten, og naviger til Betjeningsknapper > Formater USB-drev. Dit køretøj formaterer automatisk USB-drevet for dig.
  • Formater USB-drevet på en computer. Se Krav til videooptagelse på USB-drev for yderligere oplysninger.
 2. Sæt USB-drevet i køretøjets USB-port, helst den i handskerummet (ekstraudstyr).
 3. Med dit køretøj i parkeringsgear aktiveres Dashcam ved at navigere til Betjeningsknapper > Sikkerhed > Dashcam (Dashcam skal være aktiveret, for at Sentry-tilstand fungerer).
 4. Tryk på Betjeningsknapper > Sentry-tilstand > Til. Når funktionen er aktiveret, lyser ikonet for Sentry-tilstand Betjeningsknapper rødt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Optagelser fra bakkameraet er kun tilgængelige i køretøjer, der er produceret efter ca. februar 2018.

  Når funktionen er aktiveret, er Sentry-tilstand på standby – parat til at aktivere bilalarmen og gemme en optagelse af sikkerhedshændelsen, hvis systemet aktiveres. Længden på optagelsen kan indstilles (tryk på Sikkerhed > Sentry-tilstand > Længde på optagelse med Sentry-tilstand). Se Gennemse videooptagelser for oplysninger om, hvordan man får vist optagelser.

 5. Tryk på ikonet for Sentry-tilstand for at aktivere/deaktivere Sentry-tilstand manuelt indtil næste køretur. Sentry-tilstand er slået fra, når ikonet ikke længere er rødt.
  Cirkel i en cirkel
  Slå Sentry-tilstand Fra i Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sentry-tilstand for at deaktivere for mere end én køretur.

Sådan bruger du Sentry-tilstand (uden et USB-flashdrev)

Når Sentry-tilstand er aktiveret, og en sikkerhedshændelse registreres, men der ikke er tilsluttet noget USB-drev i en USB-port, så vil dit køretøj sende dig en advarsel uden kameraoptagelser via mobilappen.

Indstillinger for Sentry-tilstand

 • Udelad specifikke placeringer

  I Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sentry mode kan du beslutte, om du ønsker at Sentry mode ikke skal aktiveres bestemte steder (se Hjem, Arbejde og Foretrukne destinationer for flere oplysninger):

  • Udelad hjem: Sentry-tilstand aktiveres ikke automatisk det sted, du har angivet som Hjem i din favoritliste.
  • Udelad arbejde: Sentry-tilstand aktiveres ikke automatisk det sted, du har angivet som Arbejde i din favoritliste.
  • Udelad favoritter: Sentry mode aktiveres ikke automatisk de steder, du har angivet i din favoritliste.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   For at kunne genkende en placering som Hjem, Arbejde eller Favorit, skal Model 3 være parkeret inden for 500 meter fra den gemte placering.

  For at angive en lokation som Hjem eller Arbejde skal du trykke på Naviger > Angiv hjem/angiv arbejde. For at angive en Favorit skal du trykke på stjernen, når du får vist en adresse på kortet. Manuel aktivering eller deaktivering af Sentry-tilstand ved hjælp af touchskærmen eller mobilappen tilsidesætter dine udeladelsespræferencer for Hjem, Arbejde og Favorit, indtil du kører i din bil næste gang.

 • Angiv længde på optagelser med Sentry-tilstand

  Hvis Sentry-tilstand er konfigureret til at lave kameraoptagelser af sikkerhedshændelser vha. et korrekt formateret USB-drev, så kan du tilpasse længden på optagelserne på din touchskærm (tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sentry-tilstand > Længde på optagelser med Sentry-tilstand).

 • Angiv kamerabaseret registrering

  Når Kamerabaseret registrering er aktiveret, så benytter Sentry-tilstand bilens eksterne kameraer udover bilens sensorer til at registrere en sikkerhedshændelse, mens den er parkeret. Hvis deaktiveret gemmer dit køretøj kun videooptagelser på USB-drevet, hvis der registreres en fysisk trussel. Juster ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sentry-tilstand > Kamerabaseret registrering.

 • Vis live-kamera
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Vis live-kamera kræver Premium Connectivity, samt at version 4.2.1 (eller nyere) af Tesla-mobilappen er installeret på en telefon, der er parret som nøgle til Model 3.

  Når Sentry-tilstand er aktiveret, kan du bruge mobilappen til fjernvisning af området omkring Model 3, som det ses via de udvendige kameraer. Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sentry mode > Se live-kamera via mobilapp på touchskærmen for at se, hvad Sentry-tilstand optager i realtid. Sørg for, at der ikke er nogen passagerer i køretøjet, og at alle døre er låst. Naviger derefter i mobilappen til Sikkerhed > Sentry-tilstand > Vis live-kamera.

  Når Vis livekamera bruges aktivt, blinker Model 3 muligvis lejlighedsvist med lygterne og viser en meddelelse på touchskærmen for at oplyse andre om, at området omkring køretøjet overvåges ved hjælp af kameraerne.

  Vis livekamera er begrænset til ca. 15 minutters samlet brug om dagen.

  Du kan også samtidig aktivere Kæledyrstilstand og skifte live-kameravisningen til visning via det indvendige kamera i mobilappen. Se Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr og Camp for yderligere oplysninger. Denne funktion understøttes ikke i køretøjer med Autopilot-computer 2.0 eller 2.5. Tryk på Betjeningsknapper > Software > Autopilot-computer for at finde ud af, hvilken computer dit køretøj er udstyret med.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis Kæledyrstilstand og Sentry-tilstand er aktiveret på samme tid, så vil Sentry-tilstand tilgå standardtilstanden Deaktiver Sentry-lyde for at beskytte dit kæledyr.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Videokvaliteten kan variere afhængigt af netværksforbindelsen. Der optages ingen lyd.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Signalet fra livekameraerne er krypteret fra ende til anden, og Tesla har ikke adgang til optagelserne.
Se Gennemse videooptagelser for yderligere oplysninger vedrørende visning af optagelser med Sentry-tilstand.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når det interne lager er fyldt op, vil nye optagelser overskrive ældre optagelser.