Intelligent Farttilpasning

Sådan fungerer Intelligent Farttilpasning

Model 3 viser en hastighedsbegrænsning på touchskærmen.

Aktiver Controls > Navigation > Online Routing for den bedste performance.

Touchskærm med pil, der peger på hastighedsikon
En klokke lyder, når du overskrider den fastsatte hastighedsgrænse, og hastighedsgrænseskiltet blinker.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For hver hændelse forsvinder hastighedssignalet efter fem sekunder, eller når Model 3 sænker farten under den specificerede grænse.
Hvis du trykker på hastighedsbegrænsningsskiltet på touchskærmen, slås hastighedslyden og displayet fra for resten af kørslen. Advarslerne om hastighedsoverskridelser genaktiveres automatisk ved starten af hver kørecyklus (hver gang køretøjet er i Parkering, og du går væk fra det).
Angiver en antaget hastighedsgrænse.
Angiver en systemfejl.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
På veje hvor kortdataene afgør, at en betinget hastighedsbegrænsning bliver håndhævet (f.eks. en hastighedsbegrænsning baseret på tidspunkt eller vejrforhold), vil der blive vist en sekundær hastighedsbegrænsning under den primære hastighedsbegrænsning. Det er førerens ansvar at afgøre, om den betingede hastighedsbegrænsning aktuelt bliver håndhævet og justere hastigheden i overensstemmelse dermed. Du skal muligvis opdatere de indbyggede kort for at få vist betingede hastighedsbegrænsninger (Kortopdateringer).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du må ikke stole blindt på Intelligent farttilpasning, når du bestemmer hastighedsgrænsen eller kørehastigheden. Kør altid med en forsvarlig hastighed alt efter trafik- og vejforholdene.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Dit køretøj opgraderes løbende gennem over-the-air-softwareopdateringer. Download opdateringer, så snart de bliver tilgængelige (se Softwareopdateringer og Kortopdateringer).

Begrænsninger og unøjagtigheder

Intelligent Farttilpasning er muligvis ikke fuldt funktionsdygtig, eller den angiver muligvis unøjagtige oplysninger i følgende situationer:

  • Hvis sigtbarheden er dårlig, og hastighedstavlerne ikke er tydelige (på grund af kraftig regn, sne, tåge osv.).
  • Hvis kameraets eller kameraernes udsyn påvirkes af kraftigt lys (f.eks. lys fra modkørende biler eller direkte sollys).
  • Model 3 kører meget tæt på et forankørende køretøj, der blokerer kameraets/kameraernes udsyn.
  • Forruden spærrer for kameraet/kameraerne (pga. dug, snavs, klistermærker osv.).
  • Hvis hastighedstavlerne er skjult bag andre genstande.
  • Hvis hastighedsgrænserne i kortdatabasen er forkerte eller forældede.
  • Model 3 køres i et område, hvor GPS- eller kortdata ikke er tilgængelige, eller hastighedstavler ikke kan registreres.
  • Færdselstavler, der ikke overholder de genkendelige standardformater, som f.eks. digitale eller midlertidige hastighedstavler.
  • Hvis en vej eller en hastighedsgrænse for nylig er blevet ændret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ovenstående liste over situationer er ikke udtømmende, og der kan være flere situationer, hvor Intelligent Farttilpasning ikke fungerer efter hensigten. Der kan være mange andre årsager til, at Intelligent Farttilpasning ikke advarer dig.