Rat

Justering af Rat-position

Juster rat ved at trykke på Betjeningsknapper og trykke på ikonet Styring.

Brug den venstre rulleknap på rat til at flytte rat til den ønskede position:

 • Højde/vinkel for rat indstilles ved at rulle den venstre rulleknap op eller ned.
 • Du flytter rat tættere på dig eller længere væk fra dig ved at rulle den venstre rulleknap til venstre eller højre.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du må ikke foretage indstillinger af rat under kørslen.

Indstilling af nødvendig kraft på rattet

Du kan indstille rattets funktionsmåde og følsomhed, så det passer til dig:

 1. Tryk på Betjeningsknapper > Pedaler og styring > Styretilstand på touchskærmen.
 2. Vælg en styreindstilling:
  • Komfort – Reducerer den kraft, der skal bruges til at dreje rat. Model 3 bliver nemmere at køre og parkere ved bykørsel.
  • Standard – Denne indstilling giver efter Teslas vurdering den bedste håndtering og reaktion under de fleste forhold.
  • Sport – Øger den kraft, der skal bruges til at dreje rat. Model 3 reagerer bedre ved kørsel ved høje hastigheder.

Ratoversigt

Din Model 3 har kørsel uden betjeningshåndtag, hvor alle ratbetjeningsknapper til kørsel er tilgængelige på rat.

Rattets design kan variere, men funktionen er den samme.

Rat med nummereret grafik
 1. Venstre blinklys (se Blinklys)
 2. Højre blinklys (se Blinklys)
 3. Fjernlysforlygter (se Fjernlysforlygter)
 4. Multifunktionslys (ikke-funktionel)
 5. Fartpilotlys (ikke-funktionel)
 6. Knap til bagudvendt kamera
 7. Vinduesviskere (se Vinduesviskere og sprinklere)
 8. Stemmekommandoer (se Stemmekommandoer)
 9. Højre rullehjul (se Højre rullehjul (Autopilot))
 10. Horn (se Horn)
 11. Venstre rullehjul (se Venstre rullehjul (multifunktion))

Rullehjul

Rullehjulet på venstre side af rattet styrer funktioner som spejljustering, lydstyrkekontrol og vinduesviskerhastighed. Det højre rullehjul styrer autopilotfunktioner, såsom start af autostyring og maksimal hastighedsgrænse.

Venstre rullehjul (multifunktion)

Funktion Handling Funktion Flere oplysninger
Normal Tryk på Afspil/Sæt medier på pause Medier
Vip venstre/højre Næste/forrige nummer
Rul op/ned Juster lydstyrke
Vinduesviskere* Tryk på Bekræft hastighed Vinduesviskere og sprinklere
Vip venstre/højre Vælg vinduesviskerhastighed
Multifunktion Langt tryk Aktiver/indstil funktion Tilpasning af venstre rullehjul
Vip venstre/højre Naviger i liste
Rul Vælg funktion
Telefonopkald Vip venstre/højre Besvar/afvis et telefonopkald Brug af telefonappen
Under et opkald, vip til venstre Slå lyden til/fra
Under et opkald, vip til højre Afslut et opkald

* Tryk først på vinduesviskerknappen på rattet for at aktivere.

Tilpasning af venstre rullehjul

Vælg fra en liste for at skabe hurtig adgang til en funktion ved at trykke på Controls > Display > Scroll Wheel Function. Valg af en funktion indstiller standardhandlingen, når du trykker længe på venstre rulleknap, medmindre du vælger Ask each time.

Højre rullehjul (Autopilot)

Funktion Handling Funktion Flere oplysninger
Enkeltklik* Tryk på Aktiver Autostyring Autopilotindstillinger
Vip venstre/højre Juster følgeafstand
Rul op/ned Juster maks. hastighed
Dobbeltklik* Tryk på Aktiver Adaptiv fartpilot
Dobbelttryk Aktiver Autostyring
Vip venstre/højre Juster følgeafstand
Rul Juster maks. hastighed

* Vælg, hvordan du vil have Autopilotfunktionerne aktiveret, ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Aktivering af autopilot.

Opvarmet rat

For at opvarme rattet skal du trykke på ventilatorikonet på touchskærmen for at få vist betjeningsknapperne til klimaanlægget (se Justering af klimaanlæggets indstillinger), tryk derefter på ratikonet. Ved aktivering holder strålevarme rattet behageligt varmt.

Horn

Tryk på ratpuden i midten og hold den nede for at bruge hornet.

Rat med en pil der peger på ratpuden.