Løft og brug af donkraft

Benyt nedenstående fremgangsmåde til at løfte Model 3. Sørg for, at et evt. ikke-Tesla-værksted er opmærksomt på disse instruktioner, inklusive løftepunkter og advarsler.

 1. Anbring Model 3 midt mellem løftestængerne.
 2. Anbring løftearmens klodser under karosseriets angivne løftepunkter på de viste steder.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Sæt IKKE løftearmens klodser under batteriet eller bøjlerne.
  Kig fra køretøjets underside med løftepunkter vist med grøn og områder, der skal undgås, vist med rød.
 3. Juster højden og placeringen af løftearmens klodser for at sikre, at de er placeret korrekt.
 4. Få hjælp til at hæve liften til den ønskede højde og kontroller, at løftearmens klodser er placeret korrekt.
 5. Aktiver alle sikkerhedslåse på liften. Følg producenten af liftens instruktioner.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Løft aldrig Model 3, når ladekablet er tilsluttet, heller ikke selvom opladning ikke er i gang.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Udfør aldrig arbejde på et køretøj, som ikke er forsvarligt understøttet. Det medfører risiko for alvorlig tingskade, personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Det er dit ansvar at være opmærksom på køretøjet og omgivelserne. Sørg for, at området er ryddet, når du løfter og sænker Model 3, og at dørene, forreste bagagerum og bageste bagagerum er lukkede for at undgår skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Løft IKKE bilen under batteriet eller længdevangerne. Anbring udelukkende løftearmens klodser under karosseriets anviste løftepunkter. De viste placeringer er de eneste godkendte løftepunkter for Model 3. Løft på alle andre punkter kan resultere i skader. Skader, der skyldes ukorrekte løft af Model 3, er ikke omfattet af garantien.