Airbags

Placering af airbags

Bilens airbags er omtrent placeret som vist nedenfor. Der findes advarsler om bilens airbags på solskærmene.

Model 3 er udstyret med en airbag og trepunktssele på begge de forreste siddepladser. Airbaggen er en ekstra sikkerhedsforanstaltning på disse siddepladser. Alle passagerer, herunder føreren, skal altid bruge sikkerhedssele, uafhængigt af om sædet har en airbag, for at minimere risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald i tilfælde af en ulykke.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I højrestyrede køretøjer (RHD) er placeringen af airbags til passager og fører omvendt.
køretøj med grafik for hver airbag
 1. Frontairbags
 2. Sædemonterede sideairbags
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Dit køretøj er også udstyret med en sædemonteret airbag på indersiden af førersædet.
 3. Gardinairbags

Sådan fungerer airbags

Airbags udløses, når sensorerne registrerer et sammenstød, som overskrider grænserne for udløsning. Disse grænser er designet til at forudsige, hvor alvorlig ulykken er, i tide til, at airbaggene kan hjælpe med at beskytte bilens passagerer. Airbags oppustes øjeblikkeligt og med betydelig kraft kombineret med en høj lyd. De oppustede airbags er sammen med sikkerhedsselerne med til at begrænse passagerernes bevægelse og dermed risikoen for personskade.

Frontairbags er normalt ikke designet til at blive udløst i forbindelse med påkørsel bagfra, ved påkørsler fra siden, ved kraftig opbremsning eller kørsel over bump eller huller i vejen. På samme måde gælder, at frontairbags muligvis ikke udløses ved alle former for frontale kollisioner, såsom mindre frontale påkørsler, underkøringskollisioner eller sammenstød med smalle genstande (f.eks. pæle). Køretøjet kan få betydelige skader, uden at airbaggene udløses, og omvendt kan ubetydelige skader på bilens ydre føre til udløsning af airbaggene. Bilens udseende efter en kollision indikerer derfor ikke, hvorvidt frontairbaggene burde være blevet udløst eller ej.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Benyt mobilappen til at planlægge en serviceaftale, før du modificerer køretøjet, så det kan bruges af en person med handicap, og i den forbindelse har brug for at foretage ændringer i airbagsystemet.

Airbagtyper

Model 3 har følgende typer airbags:

 • Frontairbags: Frontairbags er designet til at reducere risikoen for personskade, hvis der sidder større børn eller voksne på bilens forsæder. Overhold alle advarsler og instruktioner i forbindelse med placering af et barn på forreste passagersæde (hvis det er tilladt i din markedsregion). Se Autostole.
 • Sædemonterede sideairbags: En sædemonteret sideairbag i forsæderne hjælper med at beskytte bækkenet og brystkassen; den sædemonterede sideairbag i den indvendige del af førersædet hjælper med at beskytte hoved og brystkasse. De sædemonterede sideairbags udløses både i den ramte side af bilen og i den modsatte side i tilfælde af en kraftig kollision fra siden eller en kraftig forskudt frontkollision.
 • Gardinairbags: Gardinairbags hjælper med at beskytte hovedet. Gardinairbaggene udløses både i den ramte side af bilen og i den modsatte side, men kun i tilfælde af en kraftig kollision fra siden, eller hvis køretøjet ruller rundt.

Statusindikator for airbag

Status for frontairbaggen i passagersiden vises i det øverste hjørne på touchskærmen:

ikon for passagerairbag-mulighed
Inden du kører med en autostol på det forreste passagersæde (hvis det er tilladt i din markedsregion), skal du altid kontrollere status for frontairbaggen i passagersiden for at sikre dig, at den er deaktiveret. Når frontairbaggen i passagersiden er deaktiveret, udløses den ikke i tilfælde af en kollision. Denne indikator vises også, når der ikke sidder nogen på sædet.
ikon for passagerairbag-mulighed
For at beskytte en voksen, der sidder på det forreste passagersæde, skal frontairbaggen i passagersiden være aktiveret. Når frontairbaggen i passagersiden er aktiveret, udløses den muligvis i tilfælde af en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis det i din markedsregion er tilladt at placere et barn på det forreste passagersæde, er det førerens ansvar at sikre sig, at frontairbaggen i passagersiden er deaktiveret. Indstil airbag-kontakten til OFF, før du placerer en barnestol på forreste passagersæde. Placer aldrig et barn på det forreste passagersæde, hvis airbaggen er aktiveret, heller ikke selv om der benyttes en autostol eller en selepude. Det kan medføre DØDSFALD eller ALVORLIG PERSONSKADE for barnet.

Styring af frontairbaggen i passagersiden

Når der sidder et barn på forsædet i passagersiden, (heller ikke selv om der benyttes en autostol eller en selepude), skal du deaktivere frontairbaggen i passagersiden for at forhindre, at den skader barnet, hvis der skulle opstå en kollision. Sørg først for, at køretøjet står i Park (P). Tryk derefter på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Frontairbag i passagerside, og inden du kører, skal du sikre dig, at statusindikatoren for frontairbaggen i passagersiden øverst på touchskærmen indikerer, at airbaggen er deaktiveret (se Statusindikator for airbag).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model 3 har en kapacitiv touchskærm, som muligvis ikke reagerer, hvis du betjener den med almindelige handsker. Hvis bilens touchskærm ikke reagerer, skal du tage handskerne af eller bruge handsker med særlige fingerspidser til betjening af en kapacitiv touchskærm.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis det i din markedsregion er tilladt at placere et barn på det forreste passagersæde, så må du aldrig anbringe et barn i en autostol eller på en selepude på det forreste passagersæde, når airbaggen er aktiveret. Det kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis frontairbaggen i passagersiden ikke ser ud til at virke (f.eks. hvis airbaggen er aktiveret, selv om du har deaktiveret den, eller omvendt), må der ikke sidde nogen på passagersædet. Benyt mobilappen til at planlægge en serviceaftale med det samme.

Oppustning

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Der frigives et fint pulver, når airbaggene pustes op. Pulveret kan forårsage hudirritation, og derfor skal du skylle øjne og eventuelle sår og rifter grundigt efter kontakt.

Efter udløsning lukkes en del af luften ud af airbaggene, så de fungerer som en beskyttende pude for passagererne, samtidig med at føreren bevarer et frit udsyn.

Hvis airbags har været udløst, eller hvis bilen har været involveret i en kollision, skal bilen til eftersyn, inden den kan startes. Derudover skal airbags, seleforstrammere og eventuelle tilhørende komponenter efterses og om nødvendigt udskiftes. Benyt mobilappen til at planlægge en serviceaftale med det samme.

I tilfælde af en kollision udløses airbaggene, og der sker følgende:

 • Nødopkald kontakter automatisk en redningstjeneste under forudsætning af, at mobilsignalet er kraftigt nok i pågældende område (se Nødopkald).
 • Dørene låses op.
 • Advarselslamperne aktiveres.
 • Kabinelyset tændes.
 • Højspænding deaktiveres.
 • Vinduerne kører til udluftningspostionen.
 • Køretøjet aktiverer bremserne for at standse.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af kollisionens dynamik og de involverede kræfter, vil dørene muligvis ikke blive låst op i forbindelse med en kollision, og/eller skader kan forhindre dem i at blive åbnet. I en sådan situation vil det muligvis være nødvendigt at åbne døren ved hjælp af den indvendige mekanisme til manuel åbning af døren, eller ved hjælp af andre metoder til udstigning (f.eks. udstigning via en anden dør, ved at smadre ruden osv.).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Selv om bilens airbags ikke har været udløst, kan højspænding i forbindelse med visse kollisioner blive deaktiveret, og bilen kan ikke startes og køre. Benyt mobilappen til at planlægge en serviceaftale med det samme.

Advarselsindikator for airbag

profilbillede af en person med en udløst airbag
Airbagindikatoren på touchskærmen fortsætter med at lyse, hvis der er fejl i airbagsystemet. Indikatoren bør normalt kun lyse, når du starter Model 3, hvorefter den slukker igen efter nogle sekunder. Hvis den fortsætter med at lyse, skal du benytte mobilappen til at planlægge en serviceaftale med det samme og undlade at køre i køretøjet.

Airbagadvarsler

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Alle passagerer inklusive føreren skal altid bruge sikkerhedssele, uafhængigt af om sædet har en airbag, for at minimere risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald i tilfælde af en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det frarådes, at passagerer på forsædet anbringer deres arme over airbagmodulet, da der er risiko for knoglebrud eller andre skader, hvis airbaggen udløses.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke sædebetræk på Model 3. Det kan begrænse udløsningen af de sædemonterede sideairbags i tilfælde af en kollision. Det kan også forringe nøjagtigheden af systemet til automatisk registrering af bilens passagerer (ekstraudstyr).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Airbags pustes op med stor hastighed og kraft og kan give alvorlige personskader. Du kan begrænse risikoen for personskader ved at sikre, at alle passagerer bruger sikkerhedssele og sidder korrekt med sædet så langt tilbage som muligt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Børn bør ikke placeres på forreste passagersæde, medmindre det er tilladt af lovgivningen i din markedsregion. Overhold alle regler i din region mht. til korrekt placering af børn baseret på barnets vægt, størrelse og alder. Det sikreste sted at placere spædbørn og mindre børn er på bagsædet. Placering af et spædbarn eller et barn i en bagudvendt autostol på et sæde, der er udstyret med en aktiveret airbag, kan forårsage alvorlig personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du må ikke anbringe en bagudvendt autostol på et sæde med en aktiveret airbag foran autostolen. Der er risiko for personskade eller dødsfald, hvis airbaggen udløses.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg for, at der ikke er genstande mellem passagerens overkrop og siden af Model 3 for at sikre korrekt oppustning af sideairbaggene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det frarådes, at passagerer læner hovedet mod bilens døre eller ruder. Der er risiko for personskade, hvis en gardinairbag udløses.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Tillad ikke, at passagerer blokerer for udløsningen af en airbag med fødder, knæ eller andre kropsdele på eller i nærheden af en airbag.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at montere eller anbringe genstande på eller i nærheden af frontairbags, langs siden af forsæderne, langs loftet i siden af køretøjet eller andre steder, hvor de påvirkes af en eventuel udløsning af bilens airbags. Disse omfatter, men er ikke begrænset til: ratovertræk, mærkater, sædehynder, puder osv. Genstandene kan forårsage alvorlig personskade, hvis køretøjet involveres i en kollision, hvor airbaggene udløses.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Nogle airbagkomponenter er meget varme, når airbaggen har været udløst. Undlad et røre ved komponenterne, før de er kølet af.