Lumini

Controlul luminilor

Atingeți Comenzi > Lumini pentru a controla luminile.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
De asemenea, puteți accesa un meniu scurt pentru lumini în timp ce conduceți, atingând butonul Fază lungă de pe Volan. Pe ecranul tactil este afișat un meniu pentru lumini, care oferă acces rapid la comenzile farurilor.

În plus față de luminile pe care le puteți controla de la ecranul tactil, vehiculul Model 3 dispune de lumini de confort care se aprind și se sting automat pe baza acțiunilor pe care le efectuați. De exemplu, luminile interioare, luminile de marcare, stopurile,și luminile de acces la portiere se aprind atunci când deblocați vehiculul Model 3, când deschideți o portieră și când treceți în treapta Parcare. Acestea se sting automat după un minut sau două minute sau când comutați în altă treaptă sau blocați vehiculul Model 3.

Lumini exterioare

Luminile exterioare (faruri, stopuri, luminile laterale de marcare, luminile pentru parcare și luminile de la plăcuța de înmatriculare) sunt setate la Auto de fiecare dată când porniți vehiculul Model 3. Dacă schimbați la o setare diferită, luminile revin întotdeauna la setarea Auto la următoarea deplasare.

Atingeți una dintre aceste opțiuni pentru a schimba și menține setările luminilor exterioare până la o viitoare reajustare sau până data viitoare când conduceți.

OPRIT
Se sting luminile exterioare. Atunci când conduceți, luminile de zi pot rămâne pornite în funcție de reglementări din diferite regiuni de piață.
Două pictograme pentru lumini
Se aprind luminile de parcare, luminile laterale de marcare, stopurile și luminile de la plăcuța de înmatriculare.
O pictogramă de far negru cu raze de lumină îndreptate în jos
Se aprind numai farurile pentru faza scurtă luminile laterale de marcare, luminile pentru parcare, stopurile și luminile de la plăcuța de înmatriculare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Asigurați-vă că farurile și stopurile din spate sunt aprinse în condiții de vizibilitate scăzută (de exemplu, când este întuneric, ceață, zăpadă sau drumul este umed etc.). Stopurile sunt stinse cât timp luminile de zi sunt aprinse. Nerespectarea acestei recomandări poate cauza daune sau vătămări corporale grave.

Plafoniere

Aprindeți sau stingeți luminile de curtoazie (pentru hărți). Dacă sunt setate la Auto, toate luminile interioare de pe plafon se aprind când descuiați vehiculul Model 3, deschideți o portieră la ieșire sau comutați în treapta Park.

De asemenea, puteți să aprindeți sau să stingeți manual fiecare plafonieră în parte, prin atingerea lentilelor acesteia. Dacă aprindeți manual o lumină de curtoazie, aceasta se stinge când este oprit vehiculul Model 3 . Dacă vehiculul Model 3 era deja oprit când ați aprins lumina manual, aceasta se oprește după 60 de minute.

Lumini accent

Activați sau dezactivați luminile de detaliu care se află în habitaclul vehiculului dvs. și personalizați culoarea luminii de detaliu conform preferințelor (dacă există în dotare). De asemenea, puteți activa sau dezactiva luminile din spațiile pentru picioare.

Faruri după ieșire

După ce ați terminat condusul și parcați Model 3 în condiții de luminozitate redusă, luminile exterioare rămân iluminate temporar. Ele se sting automat după un minut sau când blocați vehiculul Model 3 , în funcție de situația care apare prima dată.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Dacă blocați Model 3 utilizând aplicația mobilă Tesla, , farurile se opresc imediat. Cu toate acestea, dacă vehiculul se blochează pentru că funcția Încuiere prin distanțare este activată (consultați ), farurile se opresc automat după un minut.

Pentru a activa și dezactiva această funcționalitate, atingeți Comenzi > Lumini > Faruri după ieșire. Când setarea Faruri după ieșire este dezactivată, farurile se sting imediat când treceți în modul Park (parcare) și deschideți o portieră.

Farurile pentru faza lungă

Utilizați butonul pentru faruri fază lungă de pe partea stângă a Volan pentru a controla farurile:

  • Apăsați și eliberați rapid pentru a aprinde scurt farurile de fază lungă.
  • Țineți apăsat pentru a aprinde farurile de fază lungă - ecranul tactil afișează un cronometru scurt și trebuie să țineți apăsat pe durata cronometrului pentru a bloca farurile de fază lungă în poziția pornit. Când farurile sunt pornite, apăsați butonul a doua oară pentru a le închide.
Prim-plan cu butonul pentru fază lungă de pe manșa de direcție.

Autoîntunecare fază lungă (dacă există în dotare)

Farurile pentru faza lungă se pot adapta pe baza condițiilor de mediu și de drum, (de exemplu, când este detectată lumină de la un vehicul care se apropie). Pentru a activa sau a dezactiva această funcționalitate, atingeți Comenzi > Lumini > Faze lungi adaptive. Setarea aleasă este reținută până când o modificați manual.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Când atingeți sau apăsați butonul farurilor pentru faza lungă din partea stângă a vehiculului Volan, pe ecranul tactil este afișat un meniu abreviat pentru lumini, pentru a oferi acces rapid la comanda farurilor, a proiectoarelor de ceață (dacă există în dotare) și setarea Autoîntunecare fază lungă. Utilizați ecranul tactil pentru a alege opțiunile din acest meniu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Autoîntunecare fază lungă este activată automat când este activată Asistența pentru direcție. Pentru a comuta la farurile pentru faza scurtă, apăsați pe butonul farurilor pentru faza lungă de pe Volan. Autoîntunecare fază lungă este reactivată de fiecare dată când se activează Asistența pentru direcție.

Următoarele lămpi indicatoare sunt vizibile pe ecranul tactil pentru a afișa starea farurilor:

Formă circulară verde cu cinci linii orizontale oblice care ies din aceasta
Farurile cu fază scurtă sunt aprinse.
Formă circulară albastră cu cinci linii orizontale care ies din aceasta
Se aprinde atunci când luminile pentru faza lungă sunt aprinse, dar setarea Autoîntunecare fază lungă este dezactivată sau dacă setarea Autoîntunecare fază lungă este activată, dar indisponibilă temporar.
Formă circulară albastră cu un A în mijloc și cinci linii orizontale care ies din aceasta
Luminile pentru faza lungă sunt în prezent aprinse și setarea Autoîntunecare fază lungă este pregătită să stingă farurile cu fază lungă dacă este detectată lumină în fața vehiculului Model 3.
Formă circulară gri cu un A în mijloc și cinci linii orizontale care ies din aceasta
Luminile pentru faza lungă sunt dezactivate temporar din cauză că sunt activate Autoîntunecare fază lungă, dar nu sunt îndeplinite condițiile de lumină ambientală sau alte condiții de drum necesare pentru activarea luminilor pentru faza lungă.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Autoîntunecare fază lungă este doar pentru comoditate și este supusă unor limitări. Șoferului îi revine responsabilitatea de a se asigura că farurile sunt întotdeauna reglate corespunzător pentru condițiile meteo și împrejurările de condus.

Reglajele farurilor

Pentru a regla unghiul farurilor, atingeți Comenzi > Service > Reglaj faruri, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. Puteți alege farul pe care doriți să îl reglați prin selectarea acestuia pe ecranul tactil.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Farurile nu necesită reglaje atunci când conduceți temporar într-o regiune în care direcția de trafic este diferită (de exemplu, conduceți într-o regiune în care se circulă pe partea dreaptă, apoi conduceți într-o regiune cu circulație pe partea stângă).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Manifestați precauție atunci când reglați farurile. Tesla a calibrat cu atenție poziția farurilor, astfel încât acestea să fie într-o poziție optimă pentru majoritatea scenariilor de condus. Tesla vă recomandă să nu reglați farurile dacă nu sunteți familiarizați cu modul în care trebuie reglate farurile. Odată reglate, nu veți putea să le restabiliți automat la poziția calibrată inițial. Când reglați farurile, contactați Tesla pentru asistență.

Semnalizatoare

Pentru a cupla un semnalizator, apăsați butonul săgeată corespunzător de pe partea stângă a Volan. Un semnalizator se anulează în funcție de unghiul Volan (de exemplu, când încheiați un viraj). De asemenea, puteți anula un semnalizator apăsând încă o dată pe butonul semnalizatorului.

Dacă Comenzi > Lumini > Semnalizare automată este setată pe Anulare automată, semnalizarea este oprită automat atunci când Model 3 detectează completarea unei manevre, precum intrarea pe un drum, schimbările de bandă sau bifurcațiile pe carosabil. Puteți anula anularea automată în orice moment (de exemplu, doriți ca semnalizatorul să rămână activat pentru că efectuați mai multe schimbări de bandă). Pentru anulare, cuplați semnalizatorul ținând apăsat un moment butonul semnalizatorului (în loc să apăsați pur și simplu). Apoi, când este finalizată prima manevră, semnalizatorul rămâne pornit. Dacă Semnalizare automată este setată la Oprit, trebuie să anulați semnalizatorul manual apăsând butonul semnalizatorului după manevre precum intrarea pe un drum, schimbările de bandă sau bifurcațiile pe carosabil.

Prim-plan cu semnalizatoarele stâng și drept de pe volanul yoke.
Săgeată verde îndreptată spre stânga
Când un semnalizator este în funcțiune, indicatorul corespunzător se aprinde pe ecranul tactil și veți auzi un clic.

Luminile de avarie (avertizare)

Pentru a porni luminile de avarie (avertizare), apăsați butonul de pe selectorul de mod de conducere de pe consola suspendată. Toate semnalizatoarele clipesc intermitent. Apăsați din nou pentru a opri.

Selectorul de mod de conducere de pe consola suspendată cu o săgeată orientată spre butonul luminilor de avertizare din mijloc.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Luminile de avarie (avertizare) funcționează chiar și fără o cheie în apropiere.

Condens în faruri sau stopuri

Din cauza schimbărilor de vreme, a nivelului de umiditate sau unei expuneri recente la umiditate (precum în cazul unei spălări recente a vehiculului), poate apărea ocazional o acumulare de condens în farurile sau în stopurile vehiculului. Acest lucru este normal— pe măsură ce vreme se încălzește și umiditatea scade, de cele mai multe ori condensul dispare de la sine. Dacă observați acumulare de apă în interiorul lentilelor exterioare sau dacă condensul vă afectează vizibilitatea luminilor exterioare, contactați departamentul de service Tesla.