Tractare și accesorii

Capacitatea de transport- accesoriile

Pachetul de tractare vă permite să tractați o remorcă sau să transportați un accesoriu (biciclete, schiuri, plăci de snowboard etc.) cu vehiculul Model 3.

Pachetul de tractare include o cuplă pentru transportul greutăților, cu un cuplaj sferic care poate susține un suport pentru accesorii. Când transportați accesorii, cuplajul sferic este proiectat să susțină sarcini verticale de până la 55 kg. Când transportați biciclete sau alte obiecte pe cupla vehiculului Model 3, verificați întotdeauna pentru a vă asigura că nu este depășită greutatea maximă. Capacitatea maximă de greutate pentru cupla remorcii depinde de numărul de pasageri din vehicul:

Pneuri de 18 sau de 19"
Pictograma unei mașini negre cu o bicicletă albă atașată.

Cinci pasageri în vehicul.

55 kg
Pictograma unei mașini negre cu o bicicletă albă atașată.

Doi pasageri sau mai puțin în partea din spate a vehiculului.

55 kg

Când calculați greutatea, nu uitați să includeți și greutatea suportului pentru accesorii.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Greutățile afișate anterior sunt destinate suporturilor pentru accesorii recomandate de Tesla. Acestea au la bază măsurarea distanțelor verticale și orizontale dintre centrul de gravitație al suportului pentru accesorii și sfera cuplei (consultați imaginea cu titlu de exemplu din Suporturile pentru accesorii neaprobate de Tesla pentru referință).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Depășirea greutății maxime pe care cupla vehiculului Model 3 este proiectată să o susțină (conform descrierii anterioare) poate să provoace pagube considerabile.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Nu încercați să instalați un suport vehiculul Model 3 care nu este echipat cu pachetul de tractare. Dacă se procedează astfel, pot apărea deteriorări semnificative.

Suporturile pentru accesorii neaprobate de Tesla

Pe lângă calcularea greutății, este important să asigurați că sarcina totală a accesoriului nu depășește greutatea specificată și distanța față de sfera de pe cuplă. Această distanță este calculată pe baza centrului de gravitație al suportului pentru accesorii și a obiectelor montate pe acesta. Pentru suporturile pentru accesorii neaprobate de Tesla, măsurați distanțele verticale și orizontale de la sfera de pe cupla remorcii până la centrul de gravitație al accesoriului.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Pentru mai multe informații, precum greutatea suplimentară sau limitele de încărcare, consultați detaliile despre produs pentru suportul pentru accesorii. Daunele provocate de accesoriile neaprobate de Tesla nu sunt acoperite de garanție.
Imagine care prezintă limitele corespunzătoare ale accesoriului.

Instalarea și utilizarea unui suport

Pentru a instala și utiliza un suport pentru accesorii, trebuie conectată cupla de tractare (consultați Conectarea cuplei remorcii). Urmați apoi instrucțiunile furnizate împreună cu suportul pentru accesorii. Respectați toate reglementările și cerințele legale din statul sau regiunea dvs. care se aplică în cazul transportului accesoriilor.

Pachetul de tractare pentru vehiculul Model 3 include cablurile necesare pentru utilizarea unui suport pentru accesorii, echipat cu lumini (consultați Conexiunile electrice). Pachetul include de asemenea și compatibilitatea cu software-ul pentru modul Remorcă (consultați Modul Remorcă).

Pictogramă a unei remorci galbene.
Când conectați cablajul unui suport pentru accesorii, vehiculul Model 3 detectează o conexiune pentru luminile remorcii și acest indicator se aprinde pe ecranul tactil pentru a arăta că modul Remorcă este dezactivat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Accesați http://www.tesla.com pentru a achiziționa accesorii pentru vehiculul Model 3. Deși sunt disponibile produse de la terți, Tesla recomandă și acceptă numai produse aprobate de Tesla (consultați Piese și accesorii). Produsele accesorii disponibile pentru vehicul variază în funcție de regiunea pieței. Înainte de a încerca să instalați un suport nerecomandat de Tesla, examinați informațiile despre produs pentru a asigura compatibilitatea.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Când nu este utilizată, cupla trebuie înlăturată și depozitată într-un loc uscat pentru a preveni praful și coroziunea. Mențineți capacul de protecție antipraf deasupra carcasei cuplei pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a reziduurilor (consultați Deconectarea cuplei remorcii).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Un suport vă poate obstrucționa vederea în oglinda retrovizoare laterală, camerele din spate și/sau senzorii cu ultrasunete din spate. În plus, este posibil ca anumite funcții Autopilot automat să nu funcționeze conform așteptărilor.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Tesla nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele sau vătămările corporale rezultate din instalarea și utilizarea unui suport pentru accesorii, pentru niciun fel de omisiuni din instrucțiunile care însoțesc un suport pentru accesorii sau pentru nerespectarea instrucțiunilor de către dvs. Daunele provocate de utilizarea unui suport pentru accesorii nu sunt acoperite de garanție.

Capacitatea de transport- tractarea remorcii

Frânele remorcii Capacitatea de tractare
Fără frânele remorcii 750 kg
Cu frânele remorcii 1000 kg
Consultați certificatul de conformitate (furnizat în momentul achiziției vehiculului), plăcuța de reglementare (consultați Încărcare vehicul) sau eticheta de pe cupla remorcii pentru greutatea totală a remorcii—inclusiv toate mărfurile și echipamentele suplimentare—și greutatea acului remorcii pe care vehiculul Model 3 le poate transportat în siguranță. Pe lângă greutatea totală maximă a remorcii și de greutatea acului remorcii, respectați următoarele instrucțiuni:
 • Urmați cu atenție instrucțiunile furnizate de producătorul frânelor remorcii pentru a vă asigura că frânele remorcii sunt instalate, reglate și întreținute corespunzător.
 • Greutatea acului reprezintă forța descendentă pe care greutatea remorcii o exercită asupra cuplei. Acesta trebuie să reprezinte cel puțin 4% din sarcina totală a remorcii. Greutatea maximă a acului (sau masa admisă din punct de vedere tehnic la punctul de cuplare) este de 100 kg. Dacă este transportată o cantitate considerabilă de echipamente, pasageri sau mărfuri în vehiculul de tractare, poate fi redusă greutatea acului pe care acesta o poate transporta, ceea ce reduce și capacitatea maximă de tractare. Capacitatea maximă de tractare este calculată presupunând că nu se depășește TPMLM (Masa maximă tehnic admisă a încărcăturii) (Consultați Încărcare vehicul).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Dacă informațiile din Certificatul de conformitate, eticheta cuplei sau plăcuța de reglementare intră în conflict cu informațiile furnizate în acest manual de utilizare, documentele anterioare au prioritate.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Trebuie să utilizați vehiculul Model 3 pentru tractare numai dacă aveți experiența și cunoștințele cu privire la modul în care tractarea afectează vehiculul și dacă puteți să încărcați, să asigurați și să manevrați în siguranță vehiculul și mărfurile. Instrucțiunile Tesla nu acoperă toate cunoștințele și competențele necesare pentru tractarea în siguranță. Daunele provocate de tractarea unei remorci nu sunt acoperite de garanție.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Nu supraîncărcați vehiculul sau remorca. Dacă procedați astfel, consecința ar putea fi performanțe scăzute, deteriorarea vehiculului și pierderea controlului asupra vehiculului, având drept rezultat vătămări corporale grave.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Nu utilizați cupla remorcii pentru a transporta vehiculul Model 3 (consultați Instrucțiuni pentru transportatori).

Presiunea în pneuri în timpul tractării

Când tractați o remorcă, presiunile în pneuri trebuie să fie reglate pentru a susține sarcina suplimentară. Pneurile de 18" sau 19” sunt acceptabile pentru a fi utilizate la tractare. Mențineți pneurile umflate la presiunile afișate mai jos (dacă sunt diferite, aceste presiuni înlocuiesc presiunile care sunt furnizate pe Eticheta cu informații despre pneuri și solicitări):

Pneurile față Pneurile din spate Presiune de umflare a pneului la rece
235/45R18 235/45R18 42 psi (290 kPa)
235/40R19 235/40R19 42 psi (290 kPa)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Când tractați o remorcă, masa maximă admisă sub aspect tehnic pe osia din spate poate fi depășită cu cel mult 15%, iar masa maximă totală admisă a vehiculului poate fi depășită cu cel mult 100 kg. În aceste cazuri, viteza vehiculului nu poate depășit 100 km/h, iar presiunile în pneurile spate trebuie să fie cu cel puțin 20 kPa peste presiunea în pneuri recomandată pentru utilizarea normală.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Pentru informații despre tractarea cu pneuri de iarnă, contactați Service-ul Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Nu utilizați vehiculul Model 3 pentru tractare dacă acesta este echipat cu pneuri care nu sunt enumerate mai sus.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Verificați presiunile în pneuri cu ajutorul unui manometru de precizie, atunci când pneurile sunt reci. După ce conduceți 1,6 km , pneurile se încălzesc suficient pentru a afecta presiunile din acestea. Parcarea vehiculului în lumina directă a soarelui sau la o temperatură ridicată poate de asemenea să afecteze presiunile în pneuri. Dacă trebuie să verificați pneurile încălzite, așteptați-vă la presiuni crescute. Nu lăsați aerul să iasă din pneurile încălzite, în încercarea de a le aduce la presiunile recomandate pentru pneurile reci. Un pneu încins aflat la nivelul presiunii recomandate de umflare a pneului la rece sau sub acest nivel comportă un pericol, deoarece poate fi umflat insuficient.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Nu încercați niciodată să tractați o remorcă atunci când un pneu al vehiculului Model 3 este avariat sau a fost reparat temporar (de exemplu, cu ajutorul unui kit de reparare a pneurilor). Un pneu reparat temporar nu este proiectat să susțină sarcina de tractare. Tractarea cu ajutorul unui pneu defect sau reparat temporar poate avea drept rezultat avarierea pneului și pierderea stabilității vehiculului.

Înainte de tractarea unei remorci

Înainte de tractarea unei remorci, trebuie să întreprindeți următoarele acțiuni:

 • Umflați pneurile la presiunea de umflare a pneului la rece, specificată în Îngrijirea și întreținerea pneurilor.
 • Respectați toate reglementările și cerințele legale care se aplică în cazul tractării remorcii. Nerespectarea regulamentelor vă poate compromite siguranța.
 • Reglați oglinzile retrovizoare pentru a asigura o vedere clară în spate, fără niciun unghi mort semnificativ.
 • Cuplați Mod Remorcă (consultați Modul Remorcă ).

Confirmați următoarele:

 • Model 3 este staționat pe orizontală, cu remorca atașată. Dacă vehiculul este înclinat în sus în partea din față și în jos în partea din spate, verificați că nu ați depășit capacitatea maximă de tractare și sarcinile pe ac prevăzute în Capacitatea de transport- tractarea remorcii.
 • Toate componentele și accesoriile pentru cupla remorcii , lanțurile de siguranță și conectorii electrici (inclusiv luminile de marșarier și proiectoarele de ceață, dacă există în dotare) sunt în stare bună și conectate corespunzător. Dacă apar orice probleme, nu procedați la tractarea remorcii.
 • Luminile de pe remorcă (stopurile, semnalizatoarele și luminile de marcare) funcționează corespunzător.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Dacă Model 3 este în Modul Remorcă sau a detectat o conexiune pentru lumini de remorcă și Model 3 detectează o eroare electrică la semnalizatoarele remorcii, semnalizatoarele pentru părțile afectate vor lumina mai rapid decât de obicei (consultați Modul Remorcă).
 • Acul remorcii este conectat în siguranță de bila cuplei.
 • Lanțurile de siguranță sunt conectate corespunzător între remorcă și vehiculul de tractare. Treceți lanțurile de siguranță pe sub acul remorcii pentru a preveni intrarea acului în contact cu partea carosabilă, în cazul în care se separă de cuplă. Lăsați suficient joc la nivelul cablurilor de siguranță pentru a permite virajele și pentru a vă asigura că lanțurile nu ating solul.
 • Toate mărfurile sunt asigurate.
 • Sunt disponibile cale de roată.
 • Sarcina remorcii este distribuită uniform, astfel încât greutatea acului remorcii să fie de aproximativ 4-10% din greutatea totală a remorcii, fără să se depășească greutățile maxime ale acului prevăzute în Capacitatea de transport- tractarea remorcii.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ATENŢIE
  Sarcinile care sunt ținute în echilibru deasupra roților sau sunt mai grele în partea din spate pot duce la balansarea remorcii, având drept rezultat pierderea controlului asupra vehiculului.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Asigurați-vă întotdeauna că mărfurile sunt asigurate în remorcă și nu se vor deplasa. Deplasările sarcinii dinamice pot duce la pierderea controlului asupra vehiculului, având drept rezultat vătămări corporale grave.

Instrucțiuni privind tractarea

Model 3 este proiectat în principal ca vehicul pentru transportul pasagerilor. Tractarea unei remorci aplică o sarcină suplimentară pe motor/motoare, trenul motopropulsor, frâne, pneuri și suspensii și scade considerabil autonomia. Dacă decideți să tractați o remorcă, manifestați precauție și urmați aceste instrucțiuni generale:

 • Reduceți viteza de deplasare și evitați manevrele bruște. Rețineți că, în timpul tractării unei remorci, direcția, stabilitatea, raza de întoarcere, distanța de oprire și performanțele de frânare sunt diferite în comparație cu situațiile în care conduceți fără remorcă.
 • Creșteți distanța față de un vehicul din față menținând o distanță de cel puțin două ori mai mare. Acest aspect ajută la evitarea situațiilor în care se impune frânarea intensă. Frânarea bruscă poate avea drept rezultat deraparea sau deraparea transversală și pierderea controlului.
 • Evitați virajele strânse. Din cauza virajelor strânse, remorca poate intra în contact cu vehiculul și poate provoca pagube. Rețineți că roțile remorcii sunt mai aproape de interiorul virajului decât roțile vehiculului. Prin urmare, efectuați viraje mai largi astfel încât remorca să nu se lovească de borduri, semnele de circulație, copaci sau alte obiecte.
 • Verificați periodic luminile remorcii și semnalizatoarele pentru a confirma că becurile încă funcționează.
 • Verificați periodic că mărfurile sunt asigurate.
 • Evitați parcarea pe un plan înclinat (consultați Parcarea cu o remorcă).
 • Verificați periodic că toate componentele de tractare sunt strânse în siguranță.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Pentru tractare, este necesar să măriți distanța de oprire. În timpul tractării, măriți distanța față de vehiculul din față și evitați situațiile care ar putea să ducă în cele din urmă la o frânare intensă. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate avea drept rezultat o coliziune.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Respectați toate reglementările și cerințele legale din jurisdicția dvs. care se aplică în special în cazul tractării remorcii. Nerespectarea regulamentelor vă poate compromite siguranța.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Nu conectați frânele remorcii la sistemul de frânare al vehiculului. Dacă procedați astfel, puteți provoca daune la nivelul vehiculului și al remorcii și puteți provoca defectarea sistemului de frânare, având drept rezultat vătămări corporale grave.

Modul Remorcă

Modul Remorcă trebuie să fie întotdeauna activ în timpul tractării unei remorci. Atunci când cuplați conexiunea electrică a unei remorci și vehiculul se află în treapta Parcare, Model 3 activează automat modul Remorcă. Atunci când decuplați conexiunea electrică a remorcii, modul Remorcă nu se decuplează automat. Pentru a cupla sau decupla manual modul Remorcă, atingeți Comenzi > Dinamică > Mod Remorcă pe ecranul tactil. Unul dintre următorii martori este afișat pe ecranul tactil:

Pictogramă a unei remorci albastre.
Modul Remorcă este activ.
Pictogramă a unei remorci galbene.
Model 3 detectează o conexiune pentru luminile remorcii, dar modul Remorcă este dezactivat. Este posibil să fi fost conectat un accesoriu de transport.
Pictogramă a unei remorci roșii.
Model 3 detectează o eroare în ceea ce privește conexiune electrică pentru luminile remorcii. Este posibil ca unele dintre sau toate luminile de pe remorcă să nu funcționeze. Trageți pe dreapta în condiții de siguranță imediat ce este posibil și inspectați luminile de pe remorcă pentru a verifica dacă există cabluri sau conexiuni defecte. Dacă problemele sunt rezolvate și pictograma roșie persistă în continuare, opriți și porniți încă o dată modul Remorcă. Dacă ați încheiat remorcarea și ați deconectat racordul electric al remorcii, dezactivați manual Modul Remorcă pentru a șterge pictograma roșie.

Dacă Model 3 este în modul Remorcă sau a detectat o conexiune pentru lumini de remorcă și vehiculul detectează o eroare electrică la semnalizatoarele remorcii, semnalizatoarele pentru părțile afectate vor lumina mai rapid decât de obicei. Dacă ați încheiat remorcarea și ați deconectat racordul electric al remorcii, semnalizatoarele vor lumina mai rapid decât normal și indicatorul roșu pentru remorcă va fi afișat pe ecranul tactil până la dezactivarea manuală a modului Remorcă.

Este posibil ca anumite funcții Autopilot, precum și funcționalitatea senzorilor de parcare din spate, să nu fie disponibile când este activat modul Remorcă. În plus, aceste caracteristici funcționează diferit:

 • Tempomatul în funcție de trafic mărește distanța dintre vehiculul din față și dvs.
 • Avertizările privind coliziunea laterală sunt active, dar intervențiile automate la viraje sunt dezactivate.
 • Forța de frânare asigurată de frânarea automată de urgență (consultați Asistență la evitarea coliziunii) ar putea fi limitată.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Nu vă bazați pe vehiculul Model 3 pentru a detecta remorca și pentru a activa automat modul Remorcă. Verificați întotdeauna pentru a vă asigura că modul Remorcă este activat înainte de tractarea unei remorci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
În niciun caz nu trebuie să ieșiți din modul Remorcă în timpul tractării unei remorci. Dacă procedați astfel, puteți provoca vătămări corporale grave.

Parcarea cu o remorcă

De câte ori este posibil, evitați parcarea pe un plan înclinat. Cu toate acestea, dacă parcarea pe un plan înclinat este absolut necesară, așezați cale de roată sub roțile remorcii. Trebuie să aveți în vedere ajutorul din partea unei persoane pentru parcurgerea acestor pași:

 • O persoană ține apăsată pedala de frână.
 • O a doua persoană așază cale de roată sub roțile din partea aflată în pantă a pneurilor vehiculului.
 • Când calele sunt în poziție, eliberați pedala de frână și asigurați-vă că aceste cale susțin greutatea vehiculului și a remorcii.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Când testați calele, asigurați-vă că nu este cuplată funcția Reținere vehicul (consultați Reținere vehicul). Dacă funcția Reținere vehicul duce la frânarea vehiculului Model 3, lampa indicatoare Reținere vehicul este afișată pe ecranul tactil. Pentru a decupla funcția Reținere vehicul, apăsați și eliberați pedala de frână.
 • Treceți vehiculul în treapta Parcare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Dacă este necesară parcarea pe plan înclinat, asigurați-vă întotdeauna că toate roțile remorcii au fost asigurate cu cale de roată. Nerespectarea acestei recomandări poate avea drept rezultat vătămări corporale sau leziuni grave.

Conectarea cuplei remorcii

Pachetul de tractare pentru vehiculul Model 3 include o cuplă pentru transportul greutăților, cu un cuplaj sferic de 50 mm. Când nu este utilizată, cupla trebuie înlăturată și depozitată într-un loc uscat pentru a preveni rugina și coroziunea. Mențineți capacul de protecție antipraf deasupra carcasei cuplei pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a reziduurilor.

Imagine a cuplei cu bilă.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Trebuie să utilizați cupla remorcii pentru vehiculul Model 3 în momentul tractării unei remorci. Nu încercați niciodată să atașați un alt tip de cuplă pentru remorcă.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Atașați întotdeauna lanțurile de siguranță în timpul tractării. Treceți lanțurile pe sub acul remorcii și atașați-le de ochiurile remorcii pentru a asigura securitatea sarcinii remorcii.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Prelungirea spate maximă admisă pentru punctul de cuplare este de 1053 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Ansamblul cuplei de remorcă este atașat pe caroseria vehiculului cu 6 piulițe.
Imagine care indică ansamblul cuplei montat pe caroserie cu evidențierea dispozitivelor de fixare.

Instalarea cuplei remorcii:

 1. Îndepărtați capacul de protecție antipraf de pe carcasa cuplei, introducând un obiect mic, precum o șurubelniță cu cap plat, în clemele de împingere de pe fiecare latură a capacului de protecție antipraf. Rotiți clemele de împingere până când se află în poziție descuiată, scoateți-le și îndepărtați capacul de protecție antipraf.
 2. Introduceți cheia în cilindrul de blocare de pe cuplă și rotiți cilindrul astfel încât partea de sus a cheii să fie aliniată cu poziția de „deschidere”.
 3. Scoateți cilindrul de blocare cu aproximativ 0,5 cm și rotiți în sens orar până când pictograma Deblocare este fixată în partea de sus a cilindrului de deblocare.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ATENŢIE
  Acționați cu grijă atunci când rotiți cilindrul de blocare. Dacă acesta nu se blochează în poziția de „deschidere”, se retrage automat în poziția de „închidere” inițială și vă poate ciupi degetele.
 4. Apucați ferm cupla din partea de jos și aliniați cu decupajele corespunzătoare din carcasa cuplei.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Nu prindeți cu mâna cilindrul de blocare deoarece acesta trebuie să se rotească liber.
 5. Așezați cupla în carcasa acesteia până când cilindrul de blocare se rotește rapid în sens antiorar și se blochează automat în poziția de „închidere”.
 6. Verificați pentru a confirma introducerea completă a cuplei în carcasă, trăgând cupla în jos. Cupla nu trebuie să cadă atunci când o trageți în jos.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  În cazul în care cupla nu se blochează în carcasă, aceasta va cădea când o trageți în jos.
 7. Rotiți cheia astfel încât săgețile să se alinieze cu pictograma Blocare de pe cilindrul de blocare.
 8. Scoateți cheia și depozitați-o într-un loc sigur (de preferabil în interiorul vehiculului).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Cheia poate fi scoasă doar dacă este blocată cupla. Acest lucru indică o conexiune corespunzătoare. Nu utilizați cupla dacă nu a fost scoasă cheia.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Tesla vă recomandă să vă notați codul cheii. Aveți nevoie de acest cod de cheie în cazul în care vă pierdeți cheile și trebuie să comandați un rând de schimb.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Cupla de remorcare este atașată pe caroseria vehiculului cu 6 șuruburi.

Deconectarea cuplei remorcii

După tractare, îndepărtați cupla:

 1. Introduceți și rotiți cheia pentru a alinia partea de sus a cheii cu pictograma Deblocare.
 2. În timp ce țineți ferm partea de jos a cuplei (pentru a preveni căderea acesteia la pământ), scoateți cilindrul de blocare cu aproximativ 0,5 cm și rotiți-l în sens orar până când în partea de sus apare pictograma Blocare. În acest moment, cilindrul de blocare este deblocat în poziția „deschis”, iar cupla cade din carcasă.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Avertisment
  Acționați cu grijă atunci când rotiți cilindrul de blocare. Dacă acesta nu se blochează în poziția de „deschidere”, se retrage automat în poziția de „închidere” inițială și vă poate ciupi degetele.
 3. Remontați capacul de protecție antipraf pe carcasa cuplei pentru a preveni acumularea murdăriei în interiorul carcasei, fixând clemele de împingere.
 4. Închideți capacul de protecție antipraf de pe cilindrul de blocare a cuplei și depozitați cupla într-un loc sigur.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Notă
  Pentru întreținerea cuplei, ungeți periodic suprafața acesteia cu unsoare fără rășină.

Conexiunile electrice

Conform reglementărilor, toate remorcile trebuie să fie echipate cu stopuri, lămpi de frână, lumini laterale de marcare și semnalizatoare. Pentru a asigura alimentarea cu energie a luminilor remorcii, un conector încorporat de cabluri cu 13 pini este prevăzut în apropierea fișelor de cabluri pentru suportul remorcii pentru majoritatea tipurilor de remorci. Șoferului îi revine responsabilitatea de a se asigura că toate conexiunile electrice funcționează și toate luminile remorcii funcționează înaintea și în timpul tractării. Trebuie să efectuați verificările manuale.

Imagine care ilustrează conectorul de cablare cu 13 pini încorporat și o bulă de dialog pentru fiecare bornă.
 1. Semnalizatorul stâng
 2. Proiectorul ceață spate
 3. Împământarea pentru pinii 1-8
 4. Semnalizatorul drept
 5. Poziția spate dreapta
 6. Stopurile
 7. Poziția spate stânga
 8. Lămpile de marșarier

Toți pinii au alimentare de Joasă tensiune. Pierderea luminilor de pe remorcă în timpul tractării poate fi rezultatul unei siguranțe arse. Model 3 nu prezintă o avertizare dacă siguranța este arsă. Contactați Service-ul Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Alimentarea auxiliară nu este disponibilă în prezent.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Pinii 9-13 nu sunt suportați în acest moment, din cauză că vehiculul Model 3 nu este echipat în prezent cu controlere de frână.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Dacă este detectată o lumină a proiectorului remorcii, vehiculul Model 3 dezactivează propriul proiector de ceață din spate (dacă există în dotare).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Asigurați întotdeauna cablul electric al remorcii, astfel încât acesta să nu intre în contact sau să atingă solul și asigurați-vă că există suficient joc la nivelul cablului pentru a permite virajele.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Utilizați numai conexiunile electrice proiectate de Tesla. Nu încercați să realizați îmbinarea directă sau să conectați cablurile electrice ale unei remorci utilizând altă metodă. Dacă procedați astfel, se poate deteriora sistemul electric al vehiculului și pot apărea defecțiuni.

Impactul asupra autonomiei

Tractarea unei remorci sporește greutatea vehiculului și rezistența la înaintare. Drept urmare, autonomia pentru condus poate să scadă considerabil. Deși funcția Planificator de traseu încearcă să adapteze estimările pe baza modului Remorcă, poate să varieze consumul efectiv de energie. Planificați lungimea deplasării și destinațiile de încărcare în consecință.