Profilurile pentru șoferi

Când reglați pentru prima oară scaunul șoferului, poziția Volan sau oglinzile laterale exterioare, pe ecranul tactil vi se solicită să creați un profil de șofer pentru a salva aceste reglaje. Profilul personal salvează, de asemenea, numeroase preferințe pe care le alegeți în timpul personalizării Model 3.

Pentru a vă salva setările de profil în spațiul cloud și pentru a le accesa din mai multe vehicule Tesla, setați un profil Tesla (consultați Utilizarea profilurilor Tesla).

semicerc cu un cerc mai mic deasupra
Pentru a adăuga un nou profil de șofer, atingeți pictograma pentru profilul de șofer din partea de sus a ecranului tactil. Apoi atingeți Setări profil șofer > Adăugare șofer nou, introduceți numele șoferului și atingeți Creare profil. Urmați instrucțiunile de pe ecran pe ecran pentru a salva poziția oglinzii și a volanului în profilul de șofer.

Bifați caseta de validare Utilizare Intrare ușoară dacă doriți să salvați setările Intrare ușoară (sau să le utilizați pe cele existente) prin care scaunul șoferului și Volan sunt reglate automat pentru a facilita intrarea în vehiculul Model 3 și ieșirea din acesta.

Dacă modificați poziția scaunului șoferului, Volansau a oglinzilor laterale exterioare după ce ați salvat sau ați ales un profil al șoferului, pe ecranul tactil vi se solicită să Salvați noua poziție sau să Restabiliți poziția salvată anterior (alte setări sunt salvate automat). Pentru a modifica o setare fără a o salva sau restabili, pur și simplu ignorați mesajul de pe ecran.

Pentru a șterge un profil de șofer, atingeți pictograma pentru profilul de șofer din partea superioară a ecranului tactil, atingeți Setări profil șofer și selectați profilul de șofer pe care doriți să-l ștergeți. După selectare, apăsați pe Ștergere pentru profilul de șofer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Modul Valet este un profil de șofer încorporat, care limitează viteza și restricționează accesul la unele dintre funcționalitățile vehiculului Model 3 (consultați Modul Valet).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Pentru a opri reglajele automate care sunt în desfășurare și se bazează pe profilul unui șofer, atingeți Oprire din meniul derulant Profil șofer. De asemenea reglajele automate sunt oprite dacă reglați manual un scaun, oglinda sau Volan.

Selectarea dintre profilurile șoferului

semicerc cu un cerc mai mic deasupra
Pentru a ajusta vehiculul Model 3 pe baza unui profil de șofer, atingeți pictograma pentru profilul de șofer din partea de sus a Comenzi ecranului. Alegeți apoi șoferul, iar vehiculul Model 3 este ajustat pe baza setărilor pe care le-ați salvat în profilul de șofer selectat. Consultați Utilizarea profilurilor Tesla pentru a afla mai multe despre salvarea setărilor profilului în cloud pentru un acces facil la mai multe vehicule Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Setarea dvs. preferată a modului Oprire nu se sincronizează cu profilul dvs. de șofer. Pentru mai multe informații, consultați Frânarea și oprirea.

Utilizarea profilurilor Tesla

(Dacă există în dotare) Setările de profil de șofer, precum reglajele scaunelor, preferințele de temperatură, elementele Recente și Favorite pentru navigare, setările media și preferințele de partajare a datelor pot fi salvate într-un profil Tesla care este sincronizat cu fiecare vehicul compatibil din contul dvs. Tesla. Aceasta asigură un acces convenabil la setările și preferințele din profilul dvs. pentru toate vehiculele dvs. compatibile Tesla.

Pentru a vă configura profilul Tesla, accesați Setări profil șofer și selectați numele contului dvs. Tesla. Puteți alege să îl configurați sub forma unui profil nou sau copia setările de la un profil de șofer existent, pe care l-ați utilizat anterior.

Pentru a configura un profil Tesla pentru alți șoferi, partajați-vă vehiculul cu aceștia din aplicația mobilă și accesați Securitate și șoferi > Gestionare șoferi > Adăugare șofer. Profilul Tesla al acestora va apărea în setările profilului șoferului, după acceptarea invitației din profilul Tesla al acestora. Dacă accesul acestora la vehicul este înlăturat, este de asemenea înlăturat și profilul Tesla. Pentru mai multe informații despre acordarea dreptului de acces din aplicația mobilă, consultați Acordarea accesului pentru alt șofer. În plus, puteți schimba poza dvs. de profil din aplicație de mobil Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Unele setări ale vehiculului sunt sincronizate numai între modele de vehicule similare. Dacă pozițiile scaunului, direcției și oglinzilor nu sunt restabilite conform așteptărilor, atingeți Comenzi > Service > Calibrare scaun șofer, direcție și oglinzi la vehiculele afectate. Dacă setarea pentru Activare Autopilot nu este restabilită conform așteptărilor, atingeți Comenzi > Autopilot > Activare Autopilot (consultați Setări Autopilot).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Profilurile Tesla sunt acceptate la vehicule cu versiuni software 2022.24 sau ulterioare.
Pentru a îndepărta proful Tesla dintr-un vehicul, scoateți vehiculul din contul Tesla:
 1. În aplicația Tesla, atingeți pictograma profilului în colțul din dreapta sus.
 2. Atingeți Adaugă/Înlătură produse.
 3. Atingeți Înlătură.
 4. Selectați vehiculul pe care doriți să îl înlăturați.

Setările salvate

Un subgrup al setărilor pe care le-ați ales pentru a vă personaliza vehiculul Model 3 sunt salvate automat și în profilul dvs. de șofer. După ce au fost salvate, apare o bifă verde lângă pictograma de profil a șoferului, pe ecranul tactil. Exemple de setări pentru profilul șoferului salvate automat sunt:
 • Setări pentru navigație, temperatură, lumini și afișaj.
 • Autopilot și preferințe de condus.

Asocierea profilului unui șofer cu o cheie

Puteți să asociați profilul unui șofer cu o cheie (sau mai multe chei) pentru a permite vehiculului Model 3 pentru a selecta automat profilul corect de șofer când cheia asociată este detectată atunci când vă apropiați de vehicul și deschideți portiera șoferului. Pentru a asocia profilul unui șofer cu o cheie, mai întâi asigurați-vă că utilizați profilul de șofer dorit, apoi atingeți Comenzi > Încuietori > Chei. Puteți comuta pictograma șoferului pentru a asocia o cheie cu profilul de șofer dorit sau pentru a o șterge. Numele profilului de șofer apare sub cheie pentru a indica faptul că acesta este asociat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Model 3 acceptă până la 10 profiluri de șofer. Puteți să asociați mai multe chei cu un profil de șofer, dar nu puteți asocia mai multe profiluri pentru șoferi cu o singură cheie.

Intrare ușoară

Puteți să definiți o setare Intrare ușoară care mișcă Volan și scaunul șoferului pentru a facilita intrarea în și ieșirea din vehiculul Model 3. Orice șofer poate să utilizeze setarea Acces facil dacă o asociază cu profilul de șofer propriu. Când setarea Acces facil este asociată cu profilul unui șofer, Volan scaunul șoferului este reglat automat când este cuplat modul Parcare și este decuplată centura de siguranță a șoferului, permițând o ieșire ușoară din (și o următoare intrare ușoară în) Model 3. Când reveniți la vehicul și apăsați pedala de frână, setările revin automat la valorile utilizate de cel mai recent profil de șofer (sau în funcție de cheie, dacă aceasta este asociată cu un profil de șofer).

Pentru a utiliza setarea Intrare ușoară cu un profil de șofer, asigurați-vă că este bifată caseta de validare Utilizare Intrare ușoară.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Nu utilizați niciodată funcția Intrare ușoară pentru a deplasa scaunul șoferului în poziția maximă din spate dacă un scaun de siguranță pentru copii este instalat pe un loc din spatele scaunului șoferului. Cu un spațiu liber redus, mișcarea scaunului poate să afecteze picioarele copilului, să provoace vătămări corporale sau să miște scaunul din loc.

Modul Valet

Când vehiculul Model 3 este în modul Valet, se aplică următoarele restricții:

 • Pentru a accesa și conduce Model 3 trebuie să se utilizeze cardul-cheie.
 • Viteza este limitată la 113 km/h.
 • Accelerația maximă și puterea sunt limitate.
 • Portbagajul din față și torpedoul sunt încuiate.
 • Locațiile Acasă și Serviciu nu sunt disponibile în sistemul de navigare.
 • Comenzile vocale sunt dezactivate.
 • Funcționalitățile de confort pentru Autopilot sunt dezactivate.
 • Setarea Permitere acces mobil nu poate fi modificată.
 • Funcționalitatea HomeLink (dacă este disponibilă în regiunea pieței dvs.) nu este accesibilă.
 • Profilurile pentru șoferi nu sunt accesibile.
 • Unele aplicații, precum Toybox și Theater, nu sunt accesibile.
 • Pe ecranul tactil nu este afișată lista de chei care pot să acceseze Model 3 (consultați Gestionarea cheilor).
 • Funcțiile Wi-Fi și Bluetooth sunt dezactivate. Când vehiculul Model 3 este în modul Valet, nu puteți să asociați dispozitivele Bluetooth noi sau să vizualizați sau să ștergeți dispozitivele asociate existente. Totuși, dacă sunt prezente un dispozitiv asociat prin bluetooth sau o rețea Wi-Fi la care v-ați conectat anterior, Model 3 se conectează la acestea.

Pornirea modului Valet

Cu vehiculul Model 3 în treapta Parcare, atingeți pictograma pentru profilul de șofer din partea de sus a Comenziecranului, apoi atingeți Modul Valet.

Prima dată când intrați în modul Valet, pe ecranul tactil vi se va solicita să creați un cod PIN din 4 cifre pe care îl veți utiliza pentru a anula modul Valet.

Când este activ modul Valet, ecranul tactil afișează cuvântul Valet, iar profilul de șofer se schimbă în Modul Valet pe ecranul tactil.

Puteți să utilizați aplicația mobilă pentru a porni și anula modul Valet (cu condiția ca vehiculul Model 3 să fie în treapta Parcare. Când utilizați aplicația mobilă, nu trebuie să introduceți un cod PIN din cauză că vi se solicită deja să vă conectați la aplicație utilizând acreditările pentru contul Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Dacă este activată setarea Conducere cu PIN (consultați Conducere cu PIN), trebuie să introduceți codul PIN pentru conducere pentru a putea defini sau introduce un cod PIN pentru valet. Când este în modul Valet, vehiculul Model 3 poate fi condus fără a fi nevoie ca valetul să introducă un cod PIN pentru conducere.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Setarea Conducere cu PIN nu este disponibilă atunci când modul Valet este activ.

Dacă uitați codul PIN pentru valet, resetați-l din interiorul vehiculului Model 3, introducând acreditările pentru contul Tesla (lucru care de asemenea anulează modul Valet). De asemenea, puteți să resetați codul PIN utilizând aplicația mobilă.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Nu utilizați modul Valet când tratați o remorcă. Limitările de cuplu ale modului Valet pot face dificilă tractarea unei remorci pentru Model 3, pe o pantă ascendentă.

Anularea modului Valet

Cu Model 3 în treapta Parcare, atingeți pictograma pentru profilul de șofer Modul Valet din partea de sus a ecranului Comenzi și introduceți PIN-ul din 4 cifre.

Când anulați modul Valet, sunt restabilite toate setările asociate cu setările cel mai frecvent utilizate pentru profilul de șofer și controlul climatizării și sunt disponibile toate funcționalitățile.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Nu trebuie să introduceți un cod PIN pentru a anula modul Valet din aplicația mobilă.