Portierele

Utilizarea mânerelor exterioare de pe portiere

Utilizați degetul mare pentru a apăsa pe partea lată a mânerului portierei. Mânerul pivotează spre dvs. și puteți deschide portiera trăgând de mâner sau trăgând de marginea portierei.

săgeată orientată spre mânerul portierei

Mânerul se retrage automat.

Pictograma roșie a vehiculului cu portierele deschise
Când este deschis(ă) o ușă sau un portbagaj, pe ecranul tactil este afișat indicatorul Ușă deschisă.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Consultați Cele mai bune practici pentru vreme rece pentru a vă asigura că mânerele portierelor funcționează corespunzător pe vreme rece.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Când folosiți mânerul portierei, aveți grijă să nu lăsați degetele, bijuteriile, unghiile acrilice etc. să se prindă în portieră sau în mecanismul mânerului său. Nerespectarea acestei recomandări poate avea drept rezultat pagube sau vătămări corporale.

Deschiderea portierelor din interior

Model 3 portierele sunt acționate electric. Pentru a deschide o ușă când vă aflați în interior, apăsați pe butonul amplasat în partea de sus a mânerului interior al ușii în timp ce apăsați pentru a deschide ușa.

o săgeată orientată spre butonul portierei deschise
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Pentru a împiedica copiii să deschidă ușile din spate, activați dispozitivele de blocare pentru copii (consultați Blocarea pentru copii).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
În cazul puțin probabil în care Model 3 nu are curent Joasă tensiune, nu veți putea deschide ușile cu butonul din partea de sus a mânerului ușii. Consultați Deschiderea ușilor fără alimentare electrică pentru mai multe informații.

Blocarea și deblocarea din interior

Când vă aflați în vehiculul Model 3, puteți să încuiați și să descuiați toate portierele și portbagajele atingând pictograma de încuiere de pe ecranul tactil.

o încuietoare deblocată
Pictograma se modifică pentru a indica dacă portierele sunt blocate sau deblocate.

Walk-Away Door Lock

Portierele și portbagajele se pot încuia automat când vă îndepărtați de vehicul având asupra dvs. cheia telefonică sau cheia asociată cu telecomandă (dacă vehiculul a fost comandat după aproximativ 1 octombrie 2019). Pentru a activa sau dezactiva această funcționalitate, atingeți Comenzi > Blocări > Încuiere prin distanțare.

Când se blochează portierele, luminile exterioare clipesc intermitent o dată și oglinzile se rabatează (dacă este activată funcția Pliere oglinzi). De asemenea, pentru a auzi un sunet de confirmare la încuierea vehiculului Model 3, atingeți Comenzi > Blocări > Sunet confirmare încuiere.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Atingeți Toybox > Boombox > Sunet încuiere pentru a personaliza sunetul de încuiere când vehiculul este încuiat din exterior (necesită Sistem de asistență la pietoni).

Model 3 nu se încuie automat dacă:

  • Bifați caseta de validare Exclude Home și Model 3 este parcat în locul pe care l-ați desemnat drept acasă. Pentru detalii privind modul de a desemna un loc drept acasă, consultați Destinații pentru Acasă, Serviciu și Favorite.
  • Model 3 detectează în interior o cheie telefonică sau o cheie cu telecomandă asociată.
  • O ușă sau un portbagaj nu este închis(ă) complet.
  • Setarea Bluetooth a cheii telefonice este dezactivată.
  • Dacă Model 3 detectează o cheie autentificată timp de mai multe minute după ce părăsiți vehiculul și închideți toate portierele, funcția Walk-Away Lock se dezactivează și portierele nu se încuie când plecați. În acest caz, trebuie să încuiați manual vehiculul până după următoarea dvs. deplasare.
  • Șoferul nu folosește portiera șoferului pentru a ieși din vehicul.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că vehiculul este încuiat, chiar și atunci când încuietoarea de ușă Walk-Away este activată.

Blocarea în momentul plecării de pe loc

Model 3 blochează automat toate portierele (inclusiv portbagajele) când viteza de deplasare este mai mare de (8 km/h).

Mod descuiere ușă șofer

Prin activarea Comenzi > Blocări > Mod descuiere portieră șofer se descuie doar portiera șoferului când descuiați prima dată Model 3. Portiera șoferului se deblochează doar în situația în care există o cheie pe partea șoferului a vehiculului, nu și pe partea pasagerului. Pentru a debloca restul portierelor, țineți apăsat lung pe butonul amplasat în partea superioară a mânerului interior al portierei, folosiți ecranul tactil, aplicația sau apăsați cheia cu telecomandă de două ori.

Notificări mașină rămasă deschisă

Pentru a primi o notificare pe telefon dacă o portieră, portbagaj și/sau un geam este lăsat deschis sau dacă Model 3 este lăsat deblocat în mod neașteptat, atingeți Comenzi > Blocări > Notificări mașină rămasă deschisă

Blocarea pentru copii

Model 3 dispune de blocări cu protecție pentru copii pe portierele din spate pentru a preveni deschiderea portierelor utilizând butoanele de eliberare din interior. Pe ecranul tactil, atingeți Comenzi > Blocări > Blocare cu protecție pentru copii. Puteți folosi opțiunea Ambele pentru activarea blocării pentru protecția copiilor la ambele portiere din spate sau puteți alege Stânga sau Dreapta pentru activarea pe o singură portieră.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Este recomandat să activați încuietorile cu protecție pentru copii când aceștia sunt așezați în scaunele din spate.

Deblocare în treapta Park (parcare)

Când opriți vehiculul Model 3 și cuplați modul Park (parcare), puteți alege să descuiați toate portierele. Pentru a activa sau dezactiva această funcționalitate, atingeți Comenzi > Blocări > Descuiere la parcare.