Geamurile

Deschiderea și închiderea

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că geamurile sunt închise înainte de a bloca vehiculul.

Apăsați în jos pe comutator pentru a coborî geamul asociat. Comutatoarele pentru geamuri funcționează pe două niveluri:

  • Pentru a coborî un geam complet, apăsați comutatorul până jos și eliberați imediat.
  • Pentru a coborî parțial un geam, apăsați ușor comutatorul și eliberați când geamul ajunge în poziția dorită.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Dacă geamul este coborât complet și deschideți portiera aferentă, geamul se ridică puțin. De asemenea, în cazul în care coborâți complet un geam iar portiera este deja deschisă, acesta se oprește puțin deasupra marginii portierei. Pentru a coborî complet un geam cu portiera deschisă, apăsați din nou butonul.
Săgeți orientate spre cele patru comutatoare pentru geamuri de pe ușa șoferului

În mod similar, trageți de un comutator pentru a ridica geamul asociat:

  • Pentru a ridica un geam complet, trageți de comutator până sus și eliberați imediat.
  • Pentru a ridica parțial un geam, trageți ușor de comutator și eliberați când geamul ajunge în poziția dorită.

Dacă o fereastră este lăsată deschisă neintenționat, Model 3 poate trimite o notificare către aplicația mobilă (atingeți Comenzi > Blocări > Notificări mașină rămasă deschisă, apoi alegeți Uși & ferestre).

Puteți activa, de asemenea, Închidere geamuri la încuiere atingând Comenzi > Blocări > Închidere geamuri la încuiere. Când această funcție este activată, vehiculul dvs. închide automat geamurile când Model 3 se încuie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Notă
Consultați Cele mai bune practici pentru vreme rece pentru informații despre pregătirea geamurilor pentru vreme rece.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ATENŢIE
Pentru a evita deteriorarea, geamurile coboară automat puțin atunci când deschideți sau închideți o ușă. Dacă ridicați manual un geam atunci când ușa este deschisă, aveți grijă să fie puțin deschis înainte de a închide ușa
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Înainte de a închide un geam, șoferului îi revine responsabilitatea de a se asigura că toți pasagerii, în special copiii, nu au părți ale corpului în deschizătura geamului. Nerespectarea acestei recomandări poate cauza vătămări corporale grave.

Blocarea geamurilor din spate

Pentru a preveni utilizarea comutatoarelor pentru geamurile din spate de către pasageri, atingeți Comenzi > Blocări > Blocare geamuri. Pentru a debloca geamurile din spate, atingeți din nou Blocare geamuri .

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Pentru a asigura securitatea, este recomandat să blocați comutatoarele pentru geamurile din spate de fiecare dată când sunt așezați copii pe scaunele din spate.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Avertisment
Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în vehiculul Model 3.

Se calibrează geamurile

În situația puțin probabilă în care un geam se comportă într-un mod neașteptat (atinge chederele, nu se deschide sau nu se închide corespunzător, coboară mai mult decât este normal când se deschide ușa etc.), îl puteți calibra pentru a încerca să rezolvați problema.

Pentru a calibra un geam:

  1. Închideți portiera cu geamul afectat.
  2. Stați pe scaunul șoferului și închideți portiera de la șofer.
  3. Utilizând butonul de geam de pe ușa șoferului, ridicați geamul afectat până când se oprește.
  4. Utilizând butonul de geam de pe ușa șoferului, coborâți geamul afectat până când se oprește.
  5. Repetați pasul 3 și ridicați geamul afectat până când se oprește.

Acum, geamul ar trebui să fie calibrat. Dacă problema persistă după ce încercați procedura de calibrare de două ori, contactați Tesla.

Clasificarea indicelui UV

Acoperișul, parbrizurile și geamurile Model 3 vă oferă o protecție excelentă împotriva razelor UV (ultraviolete). Componentele geamurilor înregistrează un punctaj mai mic de 2 pe scara indicelui UV. Pentru mai multe informații, revizuiți specificațiile indicelui UV din regiunea dvs. Vă revine în continuare responsabilitatea pentru a lua măsurile de precauție necesare pentru protecția solară.