Autopilot-navigointitoiminto

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole Autopilot-navigointia tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Autopilot-navigointi on BETA-ominaisuus.

Kun automaattiohjausta käytetään ohjatulla moottoritiellä (moottoritie, jolle liitytään ja jolta poistutaan ramppien kautta). Autopilot-navigointi ohjaa Model S -auton poistumis- ja risteysliittymiin navigointireitin perusteella. Navigoitavan reitin moottoritieosuuksilla Autopilot-navigointi myös suorittaa poistumiseen valmistavia kaistanvaihtoja (reittiin perustuvia kaistanvaihtoja) ja ajoaikaa lyhentäviä kaistanvaihtoja (nopeuteen perustuvia kaistanvaihtoja).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Autopilot-navigointi ei aja itsenäisesti. Kuljettajan on tarkkailtava tietä ja pidettävä ohjauspyörä koko ajan käsissään sekä oltava koko ajan tietoinen navigoitavasta reitistä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuten tavallisessa ajossa, ole erityisen tarkkaavainen risteyksissä, joissa näkyvyys on huono, liittymissä ja liittymis- ja poistumisrampeilla – esteitä voi tulla eteen nopeasti ja koska tahansa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Autopilot-navigointi ei välttämättä tunnista kohti tulevia ajoneuvoja, pysähdyksissä olevia esteitä ja erityisiä polkupyörille, joukkoliikenteelle tai hätäajoneuvoille jne. tarkoitettuja kaistoja. Pysy aina tarkkaavaisena ja valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vaurioon, loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Autopilot-navigointitoiminnon käyttöön ottaminen ja mukauttaminen

Ota Autopilot-navigointitoiminto käyttöön valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Autopilot > Autopilotin ominaisuudet > Automaattiohjaus > Autopilot-navigointi (beeta). Mukauta sen jälkeen Autopilot-navigointi-toiminnon toiminta valitsemalla Mukauta Autopilot-navigointia:

  • Ota käyttöön jokaisen matkan alussa: Valitse, haluatko ottaa Autopilot-navigointitoiminnon automaattisesti käyttöön jokaiselle navigoitavalle reitille. Kun tämä toiminto on valittuna, Autopilot-navigointi-painike on jo matkan alkaessa valmiiksi valittuna navigoitavan matkan käännöksien listassa.
  • Nopeuteen perustuvat kaistanvaihdot: Autopilot-navigointi on suunniteltu suorittamaan sekä reittiin että nopeuteen perustuvia kaistanvaihtoja. Reittiin perustuvien kaistanvaihtojen tarkoituksena on navigoitavan reitin seuraaminen (esimerkiksi siirtyminen viereiselle kaistalle lähestyvään liittymään siirtymistä varten), kun taas nopeuteen perustuvat kaistanvaihdot on suunniteltu ylläpitämään ajonopeutta (asetetun ajonopeuden ylittämisen välttämiseksi) perille pääsemisen nopeuttamiseksi (esimerkiksi siirtyminen viereiselle kaistalle edellä ajavan ajoneuvon ohittamista varten). Nopeuteen perustuvat kaistanvaihdot on valinnainen toiminto. Voit käyttää toimintoa nopeuteen perustuvien kaistanvaihtojen pois kytkemiseen tai määrittää, kuinka aggressiivisesti haluat Autopilot-navigointitoiminnon vaihtavan kaistoja asetetun ajonopeuden säilyttämiseksi. Mieto-asetus suhtautuu kaistanvaihtoihin sovinnaisemmin ja voi johtaa hieman pidempiin ajoaikoihin, kun taas Mad Max -asetus on suunniteltu pyrkimään määränpäähäsi lyhimmässä mahdollisessa ajassa. Se kuitenkin vaihtaa kaistaa vain, kun se on turvallista.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Reittiin perustuvat kaistanvaihdot näkyvät kosketusnäytössä matkan käännöksien listan alussa ja ne huomauttavat reitillä pysymiseen tarvittavasta tulevasta kaistanvaihdosta.

Autopilot-navigointitoiminnon käyttäminen

Kun Autopilot-navigointitoiminto on käytössä, sen painike näkyy kartan matkan varrella olevien käännöksien listassa aina, kun navigoitava reitti on käytössä ja reitti sisältää vähintään yhden liittymin ohjatun tieosuuden. Kun tämä toiminto on valittuna, Autopilot-navigointi-painike näkyy sinisenä ja navigoitavan matkan käännöksien listan vieressä näkyy Autosteer-kuvake sellaisien käännöksien (esimerkiksi poistumisliittymien) kohdalla, joissa Autopilot-navigointi-avustus on käytössä.

Navigointi Autopilot-järjestelmällä -kuvake ja ohjauspyörä, kun toiminto ei ole aktiivinen
Navigointi Autopilot-järjestelmällä -kuvake näkyy käännöskohtaisten ohjeiden luettelossa, kun kohteeseen navigoidaan ja navigointi Autopilot-järjestelmällä on käytettävissä mutta ei aktiivinen.
Aktiivinen navigointi Autopilot-järjestelmällä -kuvake ja ohjauspyörä
Jos navigointi Autopilot-järjestelmällä on aktiivinen, kuvake on sininen. Jos Ota käyttöön jokaisen matkan alussa -asetus on otettu käyttöön, navigointi Autopilot-järjestelmällä -kuvake valitaan, kun navigointi aloitetaan. Voit peruttaa navigoinnin Autopilot-järjestelmällä ja palata automaattiohjaukseen koskettamalla kuvaketta. Jos Ota käyttöön jokaisen matkan alussa -asetus on poissa käytössä, sinun on otettava toiminto erikseen käyttöön jokaisen matkan alussa Autopilot-navigointi-painikkeella.

Autopilot-navigointi kytkeytyy käyttöön ja pois käytöstä tarpeen mukaan kulloinkin ajettavan tietyypin mukaisesti. Esimerkiksi jos automaattiohjaus on päällä ja Autopilot-navigointi on käytössä, Autopilot-navigointi kytkeytyy käyttöön automaattisesti, kun saavut liittymien avulla suljetulle tielle navigointireitilläsi.

Aina, kun Autopilot-navigointi on käytössä, mittaristo näyttää ajokaistan Model S -ajoneuvon edessä olevana yksittäisenä sinisenä viivana:

Auton edessä oleva yksittäinen sininen viiva näkyy mittaristossa

Kun Autopilot-navigointi on käytössä ja lähestyt navigointireitilläsi olevaa poistumisramppia, automaattiohjaus kytkee suuntavilkun ja ohjaa Model S -auton poistumisrampille tai liittymään.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan luota pelkästään Autopilot-navigoinnin valitsemaan kaistanvaihtoon poistumisliittymässä. Pysy valppaana ja varmista ajokaistan sopivuus ja turvallisuus itse.

Poistuessasi liittymien avulla suljetulta tieosuudelta (esimerkiksi poistuessasi moottoritieltä tai saapuessasi navigoitavan reitin osuudelle, jota ei enää tueta), Autopilot-navigointi vaihtaa takaisin automaattiohjaukselle. Tästä ilmoitetaan merkkiäänellä ja ajokaistan viivat näkyvät mittaristossa sinisinä (Model S -ajoneuvon edessä olevan yksittäisen sinisen viivan sijasta).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun Autopilot-navigointi poistuu käytöstä, automaattiohjaus pysyy käytössä. Valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Autopilot-navigointi ei välttämättä aina pyri ohjaamaan poistumisliittymään tai vaihtamaan kaistaa siitäkään huolimatta, että se sisältyy navigoitavaan reittiin. Pysy aina tarkkaavaisena ja valmistaudu itse ohjaamaan poistumisliittymään tai vaihtamaan kaistaa.

Voit kytkeä Autopilot-navigointitoiminnon pois käytöstä milloin tahansa koskettamalla kartan käännösten listassa olevaa Autopilot-navigointi-vaihtoehtoa (Model S palaa tällöin automaattiohjaukselle) tai keskeyttämällä automaattiohjauksen toiminnan täysin (katso Automaattiohjauksen keskeyttäminen).

Kaistanvaihdot

Autopilot-navigointi vaihtaa kaistaa joko Model S -auton valmistamiseksi tulevaa liittymää varten tai ajonopeuden kasvattamiseksi (asetettua ajonopeutta ei ylitetä) tai Model S -auton siirtämiseksi pois ohituskaistalta tilanteessa, jossa kuljettaja ei ole aktiivisesti ohittamassa muita tienkäyttäjiä. Reitillä pysymisen kannalta olennaisesta tulevasta kaistanvaihdosta ilmoittava viesti näkyy kartan matkan käännöksien listan alussa. Mittaristo näyttää tulevan ajolinjan:

Näytön varjostettu kaista ilmoittaa kuljettajalle tulevasta kaistanvaihdosta

Kun mittaristossa näkyy viesti, jossa pyydetään vahvistamaan kaistanvaihto, kytke vaadittu suuntavilkku tai vedä Autopilot-vipua itseäsi kohti. Jos kaistanvaihtoa ei vahvisteta kolmen sekunnin kuluessa, merkkiääni muistuttaa siitä, että Autopilot-navigointi edellyttää vahvistustasi kaistan vaihtamiselle.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos ohitat reittiin perustuvan kaistanvaihtosuosituksen (esimerkiksi, kun ajat vasemmalla kaistalla ja lähestyt oikealla puolella olevaa liittymää), Autopilot-navigointi ei pysty ohjaamaan ulos liittymästä. Määränpäähäsi etsitään tällöin uusi reitti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Autopilot-navigointi ei välttämättä aina pyri ohjaamaan poistumisliittymään tai vaihtamaan kaistaa siitäkään huolimatta, että se sisältyy navigoitavaan reittiin. Pysy aina tarkkaavaisena ja valmistaudu itse ohjaamaan poistumisliittymään tai vaihtamaan kaistaa.

Ole valmiina ohjaamaan

Pyrkiessä vaihtamaan kaistaa tai ohjaamaan Model S -ajoneuvoa tai lähestyessäsi tietyöaluetta, Autopilot-navigointi ei välttämättä kykene päättämään oikeaa ajokaistaa (esimerkiksi monimutkaisessa neliapilaliittymässä tai monikaistaisessa rampissa) ja mittaristossa näkyy varoitus siitä, että Autopilot-navigointi voi tarvita apua ohjaamisessa. Kun näet viestin, varaudu varmistamaan kaistanvaihdon tai ohjausliikkeen turvallisuus välittömästi.