Latausohjeet

Latausportin avaaminen

Latausportti sijaitsee Model S -auton vasemmalla puolella, takavaloon piilotetun luukun takana. Pysäköi Model S siten, että latauskaapeli ulottuu reilusti latausporttiin.

Kun Model S on pysäköitynä, saat avattua latausportin luukun painamalla Tesla-latauskaapelin painiketta ja vapauttamalla sen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos latauskaapeli on latausportin lähellä, voit avata latausportin luukun painamalla latauskaapelin painiketta, vaikka Model°S on lukittu tai tunnistettu avain on toimintasäteen ulkopuolella.
latauskaapeli ja painiketta osoittava nuoli.

Voit avata latausportin myös seuraavilla tavoilla:

 • kosketa latausportin kuvaketta (salama).
 • Valitse kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Lataus > Avaa latausportti.
 • Paina latausporttia , kun Model S ei ole lukittu .
 • Pidä avainlähettimen takatavaratilan painiketta painettuna 1–2 sekunnin ajan.
 • Avaa latausportti äänikomennoilla (katso Puheohjaus). Voit käyttää äänikomentoja myös latausportin sulkemiseen ja latauksen aloittamiseen ja lopettamiseen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Seuraava kuva on tarkoitettu ainoastaan havainnollistamista varten. Autosi latausportti saattaa poiketa kuvasta markkina-alueen ja valmistuspäivämäärän mukaan.
auto latausportti auki.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Latausportin kohdalle syttyy valkoinen valo, kun portin luukku avataan. Jos et aseta latauskaapelia latausporttiin muutaman minuutin kuluessa latausportin luukun avaamisesta, luukku sulkeutuu. Mikäli näin käy, avaa luukku uudelleen kosketusnäytön avulla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Erittäin kylmissä tai jäisissä olosuhteissa latausportin salpa saattaa jäätyä kiinni. Jos et pysty irrottamaan tai kytkemään latauskaapelia tai jos auton Supercharging-lataus ei toimi latausportin salvan jäätymisen vuoksi, kytke auton esi-ilmastointi KORKEA-asetukselle noin 30–45 minuutin ajaksi Tesla-mobiilisovelluksella. (Auton esi-ilmastoinnin kytkemiseen tarvitaan mobiilisovellus. Ilmastointijärjestelmää ei voi kytkeä KORKEA-asetukselle kosketusnäytöstä.) Toiminto voi sulattaa jäätyneen latausportin salvan niin, että voit irrottaa tai kytkeä latauskaapelin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä yritä pakottaa latausportin luukkua avautumaan.

Virtalähteeseen kytkeminen

Voit halutessasi muuttaa latausrajaa ja -virtaa kosketusnäytön avulla (katso Latausasetukset).

Kun haluat ladata autoasi julkisella latausasemalla, liitä asianmukainen sovitin auton latausporttiin ja liitä sitten latausaseman latausliitin sovittimeen. Auton omalla markkina-alueella yleisimmin käytössä olevat adapterit kuuluvat toimitukseen. Joissakin latauslaitteistoissa lataus käynnistetään ja pysäytetään laitteistossa olevalla kytkimellä.

Jos käytät latausliitintä, kytke se ensin pistorasiaan ja vasta sitten Model S -autoon.

Varmista, että liitin on latausportin kohdalla ja työnnä sitten liitin pohjaan. Kun latausliitin on kytketty oikein, lataus käynnistyy automaattisesti sen jälkeen, kun Model S on suorittanut seuraavat toimenpiteet:

 • Liitintä paikallaan pitävä lukitussalpa on kytketty.
 • Pysäköintitila on kytketty (mikäli jokin muu ajotila on ollut valittuna).
 • Akun lämmitys tai jäähdytys on suoritettu, mikäli se on ollut tarpeen. Jos akkua on lämmitettävä tai jäähdytettävä, lataus ei välttämättä käynnisty heti.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Aina, kun Model S on kytketty laturiin, mutta lataus ei ole aktiivisesti käynnissä, ajoneuvo ottaa tarvitsemansa energian latauslaitteistosta akun sijaan. Jos esimerkiksi Model S on pysäköitynä, latausliitin on kytkettynä ja käytät kosketusnäyttöä, Model S ottaa näytön käyttämiseen tarvittavan virran latauslaitteistosta.

Joissain tapauksissa, joissa Model S on kytkettynä laturiin mutta käyttää erittäin vähän virtaa, se saattaa ottaa tarvitsemansa virran suoraan akusta. Jos esimerkiksi Model S jätetään kytketyksi laturiin usean päivän ajaksi eikä ajoneuvoa käytetä, se saattaa vähitellen alkaa ottaa hieman virtaa suoraan akusta ajoneuvon järjestelmien toiminnan takaamiseksi.

Kun akku on purkautunut riittävästi, akku jatkaa latautumistaan, kunnes taas saavuttaa latausrajan. Tarkistusajankohdasta riippuen akku ei välttämättä ole purkautunut tarpeeksi, jotta se alkaisi latautua uudelleen. Tästä syystä sen lataustaso voi olla hieman latausrajan alapuolella, vaikka se olisi ollut pitkään kytkettynä lataukseen. Se on normaalia, ja Model S alkaa latautua jälleen, kun akku on purkautunut tarpeeksi. Vaihtoehtoisesti voit aloittaa latauksen uudelleen irrottamalla latausliittimen Model S -ajoneuvosta ja kytkemällä se uudelleen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Latauskaapelin liitinpää voi vaurioittaa Model S -auton maalipintaa.

Latausportin valo

 • VALKOINEN (TAI VAALEANSININEN): Latausportti on auki. Model S on valmiina ladattavaksi eikä latausliitintä ole asetettu paikalleen, tai latausportin lukitussalpa on lukitsematta ja liitin on valmis irrotettavaksi.
 • SININEN: Laturi on liitettynä, mutta Model S ei lataudu (esimerkiksi tilanteessa, jossa ajastettu lataus on otettu käyttöön).
 • VILKKUU SINISENÄ: Model S on yhteydessä laturiin, mutta lataus ei ole vielä alkanut (esimerkiksi tilanteessa, jossa ajoneuvo valmistautuu lataamiseen).
 • VILKKUU VIHREÄNÄ: Lataus on käynnissä. Vilkkuminen hidastuu sitä mukaa, kun Model S -auton akun varaus kasvaa.
 • PALAA VIHREÄNÄ: Lataus on suoritettu.
 • PALAA ORANSSINA: Latausliitintä ei ole kytketty oikein. Aseta liitin oikein päin latausporttiin ja työnnä liitin kokonaan pohjaan.
 • VILKKUU ORANSSINA: Model S -auton akkua ladataan pienemmällä latausvirralla (koskee vain vaihtovirtalatausta).
 • PUNAINEN: Vika havaittu. Lataus on pysäytetty. Tarkista hälytys mittaristosta tai kosketusnäytöstä.

Latauksen tila

Lataustila näkyy mittaristossa, kun latausportin luukku on auki.

Lisätty näyttökuva latauksen tilasta ja kuvaselitteet.
 1. Toimintasäde: Näyttää jäljellä olevan energian arvioituna etäisyytenä tai prosentteina (näytön asetuksesta riippuen).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Voit vaihtaa energiayksiköiden näyttötavan valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Näyttö > Energianäyttö.
 2. Latauksen tila: Latauksen tilaviestit (kuten Supercharging-lataus, Ajastettu lataus) näkyvät tässä (katso Ajastettu lataus ja ajastettu lähtö).
 3. Aikaa jäljellä: Asetetun rajan saavuttamiseen arvioitu latausaika (katso Latausasetukset).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Kun akkua ladataan 100 prosenttiin, auto saattaa jatkaa lataamista pienellä teholla, vaikka näytön mukaan lataus on valmis. Tämä on normaalia toimintaa. Koska akkuun varastoituva energia on tässä kohtaan kovin vähäistä, yleensä lataamista ei kannata enää jatkaa.
 4. Latausnopeus: Ajoneuvon tämänhetkinen latausnopeus.
 5. Saatu kantama: Arvio toimintasäteen lisääntymisestä käynnissä olevan latauksen aikana.
 6. Lataus: Laturin nykyinen teho.
  Harmaa ympyrä, jonka sisällä on numero 3Jos auto on kytketty kolmivaihejärjestelmään (jos se on tarjolla markkina-alueellasi), suurin käytettävissä oleva virta tarkoittaa vaihekohtaista virtaa. Kolmivaihevirran symboli on näkyvissä.

Toiminta latauksen aikana

Latauksen aikana latausportin valo sykkii vihreänä ja mittaristossa näkyy reaaliaikainen latauksen tila. Latausportin vihreän valon sykkiminen hidastuu, kun akun varaus kasvaa. Kun lataus on valmis, valon sykintä loppuu ja se palaa koko ajan vihreänä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Model S -auto on lukittu, latausportin merkkivalo ei syty.

Latausportin valo vaihtuu punaiseksi, jos latauksen aikana havaitaan vika. Tarkista vian tarkemmat tiedot mittaristosta tai kosketusnäytöstä. Vika voi johtua esimerkiksi sähkökatkosta. Sähkökatkon päätyttyä latausta jatketaan automaattisesti.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
On normaalia, että autosta kuuluu ääniä latauksen aikana. Erityisesti kun käytetään suurta virtaa, akun jäähdytyksestä vastaava jäähdytyskompressori ja tuuletin käynnistyvät aina tarvittaessa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Lataus ei yleensä vaikuta ilmastointijärjestelmän toimintaan. Tietyissä tilanteissa (esimerkiksi jos latausta suoritetaan suurella latausvirralla erityisen kuumalla ilmalla) ilmakanavien kautta puhallettava ilma ei välttämättä ole yhtä viileää kuin normaalisti ja mittaristossa näkyy ilmoitus. Tämä on normaalia. Näin varmistetaan, että akku säilyy ihanteellisella lämpötila-alueella latauksen aikana, jolloin akun käyttöikä ja suorituskyky pysyvät mahdollisimman hyvänä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä suihkuta nestettä latausporttia kohti suurella nopeudella (esimerkiksi painepesurilla) latauksen ollessa käynnissä. Se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen, vahingoittaa autoa, latausvälineitä tai muuta omaisuutta.

Latauksen lopettaminen

Voit lopettaa akun lataamisen milloin tahansa irrottamalla latausliittimen tai valitsemalla kosketusnäytöstä Lopeta lataus.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Latauskaapelin luvattoman irrottamisen estämiseksi latauskaapelin salpa pysyy lukittuna ja Model S -auton ovien lukitus on avattava tai auton on tunnistettava avaimesi, ennen kuin latauskaapeli voidaan irrottaa.

Irrota latauskaapeli seuraavasti:

 1. Avaa lukitussalpa pitämällä liittimen kahvan painiketta painettuna.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Voit vapauttaa salvan myös kosketusnäytössä tai mobiilisovelluksessa tai painamalla pitkään avainlähettimen takaluukun painiketta. Jos autossasi on moottoroitu latausportti, voit vapauttaa salvan myös painamalla painiketta latausportin vasemmalla puolella.
 2. Irrota latausliitin latausportista vetämällä.

Latauskaapelin irrottaminen, kun käytät sovitinta julkisella latausasemalla:

 1. Avaa Model S -auton lukitus.
 2. Pidä julkisen latausaseman kahvaa yhdessä kädessä ja sovitinta toisessa kädessä. Pidä sitten julkisen latausaseman kahvan painiketta painettuna ja vedä molempia osia ulospäin ja irrota kahva sekä sovitin samanaikaisesti.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos latausaseman kahva irtoaa sovittimesta niin, että sovitin jää Model S -autoon, avaa latausportin lukitus kosketusnäytöstä.
 3. Pidä latausaseman kahvan painiketta uudelleen painettuna ja irrota sovitin julkisen latausaseman kahvasta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Tesla suosittelee ehdottomasti, että Model S kytketään pistorasiaan aina, kun autolla ei ajeta. Näin akun varaustaso pysyy koko ajan parhaana mahdollisena.

Latausasetukset

Siirry latausasetuksiin valitsemalla Hallintalaitteet > Lataus, kun Model S on pysäköintivaihteella. Voit siirtyä latausasetuksiin myös koskettamalla kosketusnäytön latauskuvaketta.

Auto ja latausasetukset
 1. Toimintasäde: Näyttää arvioidun käytettävissä olevan toimintasäteen.
 2. Aseta raja: Säädä latausraja haluamaksesi liukusäätimellä. Valitsemasi asetus koskee välittömästi ja ajastetusti aloitettavia latauksia.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Tesla suosittelee rajoittamaan akun latausrajan 90 prosenttiin Päivittäistä käyttöä varten ja lataamaan akun 100 prosenttiin ainoastaan silloin, kun olet lähdössä pidemmälle Matkalle.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Osa akun symbolista voi olla sininen. Se tarkoittaa, että pieni osa akkuun varastoiduista energiasta ei ole käytettävissä akun alhaisen lämpötilan vuoksi. Se on normaalia, eikä asiasta tarvitse huolestua. Kun akku lämpenee, sininen osa ei ole enää näkyvissä.

Voit säätää latausasetuksia lisää:

 • Latausvirta tässä sijainnissa: Latausvirtana käytetään aina automaattisesti suurinta käytettävissä olevaa virtaa, ellei latausvirtaa ole aiemmin asetettu pienemmäksi. Voit muuttaa latausvirtaa koskettamalla - tai +. Tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun halutaan välttyä kodin sähköjärjestelmän ylikuormittamiselta siksi, että verkkoon on kytketty myös muita sähkölaitteita. Et voi asettaa autoon liitetyn latauskaapelin suurinta sallittua latausvirtaa suurempaa virta-asetusta. Jos vaihdat latausvirta-asetusta, Model S tallentaa kyseisen sijainnin muistiin. Jos lataat autoa uudelleen samassa paikassa, sinun ei tarvitse muuttaa asetusta uudelleen.

  Kun ajoneuvoa ladataan latausliittimellä kodin pistorasiasta, ajoneuvo saattaa automaattisesti valita oletuslatausvirran. Voit ohittaa oletusasetuksen ja määrittää virran suuremmaksi kohdassa Latausvirta tässä sijainnissa tai mobiilisovelluksella.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Kolmivaihevirralla ladattaessa suurin käytettävissä oleva virta tarkoittaa vaihekohtaista virtaa (enintään 32 A). Latauksen aikana latauksen tilatiedoissa, latausvirran vieressä näkyy kolmivaihevirran symboli.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos Model S on latauksessa ja syöttötehossa havaitaan odottamatonta vaihtelua, latausvirtaa vähennetään automaattisesti 25 %. Esimerkiksi jos latausvirta on 16 ampeeria, sitä vähennetään 12 ampeeriin. Tämä automaattinen rajoitustoiminto lisää turvallisuutta tilanteissa, joissa ongelma johtuu auton ulkopuolisesta syystä (esimerkiksi kodin sähköverkon, pistorasian, muuntajan tai sähköjohdon todelliset suoritusarvot eivät vastaa nimellisvirran vaatimuksia). Jos Model S vähentää latausvirtaa automaattisesti, tämä matalampi virta-asetus tallennetaan varotoimena muistiin kyseistä paikkaa varten. Vaikka tätä asetusta on mahdollista kasvattaa manuaalisesti, Tesla suosittelee käyttämään pienempää latausvirtaa, kunnes ongelman varsinainen syy on selvillä ja kyseisestä paikasta pystytään saamaan virtaa ilman suuria vaihteluja.
 • Latausportin avaaminen, latausportin lukituksen avaaminen ja latauksen lopettaminen: Kun lataus ei ole käynnissä, voit avata latausportin tai vapauttaa latauskaapelin latausportista valitsemalla Avaa latausportti tai Avaa latausportin lukitus. Valitse Lopeta lataus, kun haluat lopettaa lataamisen.
 • Ajastaminen: Koskettamalla kohtaa Vaihda ajastettuun lähtöön / ajastettuun lataukseen voit valita, näytetäänkö tässä lähtöaika, jolloin auton pitäisi olla ladattu ja lämmitetty/viilennetty lähtöä varten, vai ajastettu latauksen aloitusaika (katso Ajastettu lataus ja ajastettu lähtö).
 • Supercharging: Näyttää Supercharger-latausaseman käyttömaksut, sijainnin, latauksen alkamisajan ja tapahtuman arvioidut kustannukset (katso Supercharger-latausaseman käyttömaksut ja joutoaikamaksut).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Ruuhkaisilla Supercharger-latausasemilla odotusaikoja on mahdollista lyhentää rajoittamalla akun enimmäislatausarvoksi 80 %, kun Matkasuunnittelijaa (jos käytettävissä markkina-alueellasi) ei käytetä. Katso Matkasuunnittelija).

Supercharger-latausaseman käyttömaksut ja joutoaikamaksut

Jos auto ladataan Tesla Supercharger -latausasemalla, latausnäytön alareunassa näkyy tietoja latauksesta. Näytettäviä tietoja ovat sijainti, latauksen alkamisaika ja tapahtuman arvioidut kustannukset. Supercharging-latauksen päätyttyä näkymässä näytetään latauksen arvioidut kustannukset siihen saakka, kunnes uusi Supercharging-tapahtuma alkaa. Mikäli ilmainen lataus on voimassa, arvioitujen kustannuksien kohdalla näkyy luku 0.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Arvioidut kustannukset eivät välttämättä vastaa Supercharging-latauksen lopullisia kustannuksia. Lopullinen hinta näkyy Tesla-tililläsi.

Vapaanaolomaksut koskevat kaikkia Supercharger-lautausaseman käyttäjiä. Vapaanaolomaksujen tarkoituksena on kannustaa omistajia siirtämään autonsa pois Supercharger-latausasemasta latauksen päätyttyä. Vapaanaolomaksut ovat käytössä ainoastaan silloin, kun vähintään puolet aseman Supercharger-latauspaikoista on varattuna. Teslan mobiilisovellus ilmoittaa, kun lataus on lähes valmis, ja uudelleen, kun lataus on valmis. Lisäksi ilmoituksia lähetetään kertyvistä joutoaikamaksuista. Joutoaikamaksut perutaan, jos siirrät ajoneuvosi viiden minuutin kuluessa latauksen päättymisestä.

Kirjautumalla Tesla-tiliin voit tarkastella maksuja ja tietoja aiemmista Supercharger-latauskerroista, seurata jäljellä olevia ilmaisia krediittejä, määrittää maksutavan ja suorittaa maksuja. Kun maksutapa on tallennettu, maksut maksetaan automaattisesti tililtäsi.

Lataussuosituksia

 • Vältä akun varaustason laskemista liian alhaiseksi (akkukuvake muuttuu keltaiseksi, kun akun jäljellä oleva kapasiteetti laskee 20 prosenttiin tai sen alle).
 • Katso ajoneuvon kosketusnäytöstä (valitse Hallintalaitteet > Lataus) tai mobiilisovelluksesta (kosketa Lataus-kuvaketta) tarkemmat tiedot suositelluista latausrajoista päivittäiseen käyttöön ja matka-ajoon.

Latauskaapelin irrotus manuaalisesti

Jos tavalliset keinot irrottaa latauskaapeli latausportista (latauskahvan vapautuspainiketta, kosketusnäyttöä tai mobiilisovellusta käyttämällä) eivät toimi, kokeile pitää takaluukun painiketta avainlähettimessä painettuna 1–2 sekunnin ajan. Jos se ei vieläkään irtoa, noudata huolellisesti seuraavia vaiheita:

 1. Varmista kosketusnäytön latausnäytöstä, että Model S -ajoneuvon lataus ei ole aktiivisesti käynnissä. Kosketa tarvittaessa kosketusnäytöllä Lopeta lataus.
 2. Avaa takatavaratila.
 3. Avaa tavaratilan vasemman puolen sivuverhouksessa oleva läppä.
  tavaratilan sivuverhoilun läppä on irrotettu.
 4. Irrota latauskaapeli pitämällä latausportin manuaalisen irrotuksen vipua painettuna auton etuosaa kohti.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Älä kosketa tai yritä poistaa oranssia korkeajännitesuojaa. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun ja vakavan vamman.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos ajoneuvossasi ei ole latausportin manuaalisen irrotuksen vipua, keskeytä tämä toimenpide ja ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Manuaalisen irrotuksen vivun suunta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
  Kuva, jossa manuaalista vapautusvipua liikutetaan.
 5. Irrota latauskaapeli latausportista vetämällä.
 6. Sulje tavaratilan vasemman puolen sivuverhouksessa oleva läppä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Irrotusvipu on suunniteltu käytettäväksi vain tilanteissa, joissa latauskaapelia ei voida irrottaa latausportista tavanomaisin menetelmin. Jatkuva käyttö voi vahingoittaa irrotusvipua tai latauslaitteita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä suorita tätä menettelyä, kun ajoneuvo on latautumassa tai jos oranssiset korkeajännitejohtimet ovat paljaina. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun ja vakavan vamman tai vahingoittaa ajoneuvoa. Jos tämän toimenpiteen turvallinen suorittaminen ei ole sinulle täysin selvää, ota yhteys lähimpään Service Center -huoltokeskukseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä yritä irrottaa latauskaapelia juuri samalla hetkellä, kun alat painaa irrotusvipua auton etuosaa kohti. Paina aina vapautusvipua ajoneuvon etuosaan päin ja pidä sitä paikallaan ennen kuin alat irrottaa latauskaapelin latausportista. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun ja vakavan vamman.