Aktiivinen konepelti (jos varusteena)

Aktiivisen konepellin toimintaperiaate

Model S -ajoneuvossa on (markkina-alueesta ja valmistuspäivästä riippuen) aktiivisella konepellillä varustettu jalankulkijan suojausjärjestelmä, joka on suunniteltu vähentämään jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden päähän kohdistuvia vammoja keulatörmäyksissä. Useat ajoneuvon etuosassa olevat anturit on suunniteltu havaitsemaan törmäys jalankulkijaan, kun Model S -ajoneuvon nopeus on noin 19–52 km/h. Toiminto nostaa konepellin takaosaa automaattisesti noin 80 mm. Konepellin ja sen alla olevien osien välinen tila kasvaa, mikä vähentää vammojen todennäköisyyttä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jalankulkijan suojausjärjestelmää ohjataan useiden antureiden ja algoritmien avulla. Ne on suunniteltu ja kalibroitu määrittämään, milloin aktiivisen konepellin tulee kytkeytyä toimintaan. Sen vuoksi järjestelmä ei aina kytkeydy toimintaan jalankulkijaan törmätessä. Vastaavasti aktiivinen konepelti saattaa kytkeytyä, jos Model S -autolla törmätään eläimeen, ajoneuvoon tai muuhun kohteeseen.
Ajoneuvo törmää jalankulkijanukkeen ja nuolet osoittavat nousevaa konepeltiä.

Jos aktiivinen konepelti on kytkeytynyt, mittaristossa näkyy varoitus ja kuuluu merkkiääni. Vie Model S välittömästi lähimpään Tesla-huoltokeskukseen tai Teslan hyväksymään korikorjaamoon. Aktiivisen konepellin toimintaan liittyvät anturit ja toimilaitteet on huollettava aina, kun järjestelmä on kytkeytynyt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Aktiivinen konepelti voi kytkeytyneenä peittää osan kuljettajan näkökentästä, mikä kasvattaa törmäyksen mahdollisuutta. Model S -auto voidaan ajaa lähimpään Tesla-huoltokeskukseen tai Teslan hyväksymään korikorjaamoon, mikäli se voidaan tehdä turvallisesti. Jos ajaminen ei ole turvallista (et esimerkiksi pysty näkemään hyvin kohonneen konepellin yli tai konepellin lukitussalpa on vaurioitunut), tilaa hinausauto.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos mittaristossa näkyy ilmoitus aktiivisen konepellin kytkeytymisestä, vaikka näin ei ole tapahtunut, aja Model S välittömästi lähimpään Tesla-huoltokeskukseen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos etupuskurissa on vaurio, pyydä paikallista Teslan hyväksymää korikorjaamoa tarkastamaan anturit vaurioiden varalta.