Vaatimustenmukaisuuden osoittavat sertifikaatit

Avain ja passiivinen lukituksen avaus

FCC-sertifikaatti

Mallinumero Mfr Taajuus Testattu
A-0749G02 Pektron 315 MHz

USA
Kanada
Meksiko
Taiwan

A-0749G12 Pektron 315 MHz

USA
Kanada
Meksiko
Taiwan

WC1 Tesla 127,7 KHz Maailmanlaajuinen

Edellä luetellut laitteet täyttävät FCC-säännöstön osan 15 vaatimukset, Industry Canadan asettamien lisenssivapaiden RSS-standardien vaatimukset sekä EU-direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

 1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
 2. Tämän laitteen on siedettävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Sellaiset muutokset, joita Tesla ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat poistaa oikeutesi käyttää laitteistoa.

Säteilyaltistuslausunto

Tuote täyttää FCC:n/IC:n RF-altistusta koskevat vaatimukset (RF Exposure for Low Power Consumer Wireless Power Transfer). RF-altistusrajat on määritetty hallitsemattomalle ympäristölle ja ovat turvallisia tässä oppaassa kuvattuja käyttötarkoituksia varten. RF-altistuksen on todettu noudattavan vaatimuksia vähintään 20 cm:n päässä kehosta. Aseta laitteen teho pienemmäksi, jos kyseinen toiminto on käytettävissä.

MIC-sertifikaatti

Mallinumero Mfr MHz Testattu
A-0749G04/A-0749G14 Pektron 315 Japani

CE-sertifikaatti

Mallinumero Mfr MHz Testattu
A-0749G01 ja A-0749G11 Pektron 433

Eurooppa

Australia

Uusi-Seelanti

Singapore

Etelä-Korea

A-0749G05 ja A-0749G15 Pektron 433

Kiina

Hong Kong

Korea:

Edellä luetellut laitteet täyttävät CE-standardien vaatimukset. Käytön on täytettävä seuraavat kaksi ehtoa:

 1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
 2. Tämän laitteen on siedettävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Sellaiset muutokset, joita Tesla ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat poistaa oikeutesi käyttää laitteistoa.

SRIM-instituutin hyväksymä (Malesia)

Mallinumero(t) Mfr Taajuus Testattu
A-0749G01 ja A-0749G11 Pektron 433–435 MHz Malesia

Sääntöjenmukaisuustarra - Singapore

Malli A-0749G11:

Esimerkkikuva sääntöjenmukaisuustarrasta.

Malli A-0749G01:

Esimerkkikuva sääntöjenmukaisuustarrasta.

Tire Pressure Monitoring System -rengaspainevalvontajärjestelmä

FCC-tunnukset: TZSTPMS201, Z9F-201FS43X

IC-tunnus: 11852A-201FS4X

Tire Pressure Monitoring System -rengaspaineenvalvontajärjestelmä (TPMS) täyttää FCC:n säännöstön osan 15 ja Innovation, Science and Economic Development Canadan säännöstön RSS-210 vaatimukset. Käytön on täytettävä seuraavat kaksi ehtoa:

 1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
 2. Tämän laitteen on siedettävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Sellaiset muutokset, joita Tesla ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat poistaa oikeutesi käyttää laitteistoa.

HomeLink

Tämä laite täyttää FCC:n säännöstön osan 15 vaatimukset, Industry Canadan säännöstön RSS-210 vaatimukset sekä EU-direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Käytön on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
 • Tämän laitteen on siedettävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Sellaiset muutokset, joita valmistaja tai Tesla ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat poistaa oikeutesi käyttää laitteistoa.

Radiotaajuustiedot

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen raja-arvot FCC:n säännöstön osan 15 vaatimuksien mukaisesti. Nämä raja-arvot on laadittu siten, että ne takaavat kohtuullisena pidettävän suojan haitallisilta häiriöiltä asuinympäristössä. Tämä laitteisto muodostaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Mikäli laitteistoa ei asenneta ja käytetä annettujen ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Tämä ei kuitenkaan takaa, etteikö häiriöitä voisi esiintyä tietyissä yksittäistapauksissa. Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiosignaalien vastaanotolle, mikä voidaan todeta kytkemällä ja katkaisemalla laitteiston virta, yritä vian korjausta jollakin seuraavista toimenpiteistä:

 • Siirrä vastaanottimen antennia tai suuntaa se uudelleen.
 • Vie laitteisto kauemmaksi vastaanottimesta.
 • Kytke laitteisto pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
 • Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

Radiotaajuusmoduulit

Edellä kuvatut laitteet täyttävät CE-standardien vaatimukset. Käytön on täytettävä seuraavat kaksi ehtoa:

 1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
 2. Tämän laitteen on siedettävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Sellaiset muutokset, joita Tesla ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat poistaa oikeutesi käyttää laitteistoa.

Kuvaus Taajuusalue Tehotaso Antennin sijainti
Avainlähetin

Lähetys – 433,9 MHz
Vastaanotto – 134,2 kHz

10 mW (0,285μW ERP)
@433,9 MHz

ei saatavilla
Kori-/turvaohjain

Lähetys – 134,2 kHz
Vastaanotto – 433,9 MHz

n/a (magneettikenttä) Etumatkustajan jalkatila
TPMS-anturi

433,9 MHz

2,5 mW Jokainen pyörä
TPMS-moduuli/-antenni

Vastaanotto – 433,9 MHz

n/a (vain vastaanotto) Vasen C-pilari
AM/FM

522–1 620 kHz
88–108 MHz

n/a (vain vastaanotto) Takaikkuna
DAB 174–241 MHz n/a (vain vastaanotto) Takaikkuna
HomeLink (jos varusteena) 433,9 MHz 10 mW Etupuskurin yläpuolella
Passiivinen sisäänkäynti

Lähetys – 134,2 kHz
Vastaanotto – 433,9 MHz
                        

ei saatavilla

2 kojelaudan päädyissä
1 takapuskurissa

Bluetooth 2 402–2 480 MHz 2,5 mW maks. B-pilarin yläosa keskikatossa
GSM (taajuuskaista 5/8)

Lähetys – 824–849, 880–915 MHz
Vastaanotto – 864–894, 925–960 MHz

2 W

Lähetys – oikean puolen peili
Vastaanotto – oikean puolen peili

GSM (taajuuskaista 2/3)

Lähetys – 1 710–1 785, 1 850–1 910 MHz
Vastaanotto – 1 805–1 880, 1 930–1 990 MHz

1 W

Lähetys – oikean puolen peili
Vastaanotto – oikean puolen peili

WCDMA (taajuuskaista 5/6/19/8)

Lähetys – 824–849, 880–915 MHz
Vastaanotto – 864–894, 925–960 MHz

250 mW

Lähetys – oikean puolen peili
Vastaanotto – oikean puolen peili

WCDMA (taajuuskaista 1/2/3/4)

Lähetys – 1 710–1 785, 1 850–1 910, 1 920–1 980 MHz
Vastaanotto – 1 805–1 880, 1 930–1 990, 2 110–2 170 MHz

250 mW

Lähetys – oikean puolen peili
Vastaanotto – oikean puolen peili

LTE (taajuuskaista 5/19/26/8/20/28)

Lähetys – 703–748, 814–849, 832–862, 880–915 MHz
Vastaanotto – 758–803, 791–821, 859–894, 925–960 MHz

200 mW

Lähetys – oikean puolen peili
Vastaanotto – oikean puolen peili

LTE (taajuuskaista 21/32)

Lähetys – 1 447,9–1 462,9 MHz
Vastaanotto – 1 452–1 510,9 MHz

200 mW

Lähetys – oikean puolen peili
Vastaanotto – oikean puolen peili

LTE (taajuuskaista 1/2/3/4)

Lähetys – 1 710–1 785, 1 850–1 910, 1 920–1 980 MHz
Vastaanotto – 1 805–1 880, 1 930–1 990, 2 110–2 170 MHz

200 mW

Lähetys – oikean puolen peili
Vastaanotto – oikean puolen peili

LTE (taajuuskaista 7)

Lähetys – 2 500–2 570 MHz
Vastaanotto – 2 620–2 690 MHz

200 mW

Lähetys – oikean puolen peili
Vastaanotto – oikean puolen peili

Wi-Fi

2 400–2 483,5 MHz
5 180–5 825 MHz

100 mW

Vasemman puolen peili
Vasemman puolen peili / B-pilarin yläosa keskikatossa

GPS 1 563–1 587 MHz n/a (vain vastaanotto) Tuulilasin ja taustapeilin välillä

Avain ja passiivinen sisäänkäyntijärjestelmä

Ajoneuvossasi on useita erilaisia radiolaitteistoja. Radiolaitteistojen valmistajat vakuuttavat, että yllä luetellut radiotaajuusmoduulit on arvioitu EU-direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimuksien ja muiden asiaa koskevien säännöksien osalta. Vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://www.tesla.com/eu-doc.

Osa Taajuus (MHz) Tehotaso
Passiivinen sisäänkäyntijärjestelmä 13,56 Vain magneettikenttä
Passiivinen sisäänkäyntijärjestelmä 2 402–2 480 4 mW
Avainlähetin 2 402–2 480 4 mW