Nostaminen autonostimella

Nostaminen

Voit nostaa Model S -auton ylös autonostimella seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos auto on toimitettu muuhun kuin Teslan korjaamoon, varmista, että nämä nostokohdat ovat henkilöstön tiedossa.

 1. Aja Model S pylväsnostimen pylväiden keskelle.
 2. Jos Model S -autossasi on ilmajousitus, se säätää auton automaattisesti vaakasuoraan asentoon, vaikka auton virta on katkaistu (katso Nostotila). Voit määrittää jousitusasetukset seuraavasti:
  • KosketaHallintalaitteet > Jousitus.
  • Paina jarrupoljinta ja aseta sitten auton jousitus korkeimpaan asentoon valitsemalla kosketusnäytöstä Hyvin korkea.
  • Kytke automaattinen vakautus pois käytöstä valitsemalla Hallintalaitteet > Huolto > Nosturitila.
 3. Aseta autonostimen nostotallat rungon alle kuvan mukaisiin nostokohtiin.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  ÄLÄ aseta autonostimen nostotalloja akun tai sivukiskojen alle.
  Näkymä auton alta, nostokohdat näkyvät vihreinä ja vältettävät alueet punaisina.
 4. Säädä nostotallojen korkeutta ja paikkaa tarvittaessa.
 5. Nosta auto nostimella halutulle korkeudelle. Varmista, että nostimen tallat pysyvät paikoillaan.
 6. Kytke nostimen turvalukitukset. Noudata nostimen valmistajan ohjeita.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jack-nostotila kytkeytyy pois käytöstä, kun Model S -auton nopeus ylittää 7 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jack-nostotila voi kytkeytyä odottamattomasti käyttöön tilanteissa, joissa este kannattelee auton painoa (esimerkiksi jos auton puskuri on katukiveyksen päällä).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ilmajousitusjärjestelmä asettaa auton korin vaakasuoraan asentoon myös silloin, kun auton virta on katkaistu. Tämä järjestelmä ON POISTETTAVA käytöstä kytkemällä Jack-nostotila ennen auton nostamista. Jos et kytke ilmajousitusta pois käytöstä, Model S voi yrittää tehdä vakautusliikkeitä automaattisesti, mikä voi aiheuttaa vakavia vaurioita, loukkaantumisen tai kuoleman.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan nosta Model S -autoa, kun latauskaapeli on kytkettynä, vaikka lataus ei olisikaan käynnissä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä työskentele auton lähellä, mikäli sitä ei ole tuettu asianmukaisesti. Se voi johtaa vakavaan vaurioon, loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
ÄLÄ NOSTA autoa akun tai sivukiskojen alta. Autonostimen nostotalloja ei saa asettaa muualle kuin kuvan mukaisiin nostokohtiin. Ainoastaan kuvassa näkyvät nostokohdat on hyväksytty Model S -auton nostamiseen. Mistä tahansa muusta kohdasta nostaminen voi aiheuttaa vaurioita. Model S -auton väärin suoritetun nostamisen aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Nostotila

Jos Model S -autossa on ilmajousitus, se säätää auton automaattisesti vaakasuoraan asentoon, vaikka auton virta on katkaistu. Vältä vauriot ajoneuvon noston ajaksi kytkemällä käyttöön Nosturitila. Nosturitila estää Model S -auton automaattisen vakautuksen myös ajoneuvon ollessa sammutettuna.

Paina jarrupoljinta ja valitse sitten Hallintalaitteet > Huolto > Nosturitila.

Poista tila käytöstä koskettamalla Nosturitila -painiketta uudelleen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Nosturitila peruuntuu automaattisesti, kun auton nopeus on yli 7 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model S asettaa Nosturitilan käyttöön automaattisesti myös tilanteissa, joissa se havaitsee, että ajoneuvoa ei voida laskea tavoitekorkeuteensa, tai joissa este kannattelee auton painoa (esimerkiksi jos auton puskuri on katukiveyksen päällä).