Apukäynnistäminen

Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että käytössä on ulkoinen pienjännite -virtalähde (kuten kannettava apukäynnistin). Katso ajoneuvon valmistajan ohjeita, jos Model S -ajoneuvon apukäynnistykseen käytetään toista ajoneuvoa.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model S ei voida käyttää toisen ajoneuvon apukäynnistykseen. Siitä voi aiheutua vahinko.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vältä oikosulkuja Model S -ajoneuvon apukäynnistyksen aikana. Model S saattaa vaurioitua, jos kaapelit esimerkiksi kytketään vääriin liittimiin tai ne koskettavat toisiaan.

Noudata seuraavia vaiheita:

Varmista, että käytössäsi on ulkoinen virtalähde. Konepellin avaamisen jälkeen:

 1. Irrota huoltosuojus.
 2. Etsi positiivinen (+) ja negatiivinen (-) apukäynnistysnapa.
 3. Avaa punaisen positiivisen (+) navan suoja ja liitä pienjännite -virtalähteen punainen positiivinen (+) kaapeli punaiseen positiiviseen (+) napaan.
 4. Kytke pienjännite -jännitelähteen musta, negatiivinen (-) kaapeli ajoneuvoon.
 5. Kytke ulkoinen virtalähde päälle (katso valmistajan ohjeet). Herätä kosketusnäyttö koskettamalla.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Voi kestää useita minuutteja, ennen kuin virtaa on riittävästi kosketusnäytön käynnistämiseen.
 6. Kun ulkoista pienjännite -virransyöttöä ei enää tarvita, irrota molemmat kaapelit. Irrota ensin musta negatiivinen (–) kaapeli.
 7. Paina liitinkoteloa pienjännite -akun päällä sähköliitäntää kohden siten, että sähköliitäntä kytkeytyy pienjännite -akkuun.
 8. Työnnä pienjännite -akun päällä alas lukituskieleke, joka kiinnittää sähköliitännän liitinkoteloon.
 9. Aseta huoltosuojus takaisin alkuperäiselle paikalleen ja paina sitä alaspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.
 10. Sulje konepelti.