Lasinpyyhkimet ja -pesimet

Lasinpyyhkimet

Pyyhi tuulilasi kääntämällä suuntavilkkujen vipua itsestäsi poispäin. Vivun voi kääntää viiteen asentoon:

  • 1: POIS.
  • 2: Automaattinen, matala sadeherkkyys.*
  • 3: Automaattinen, korkea sadeherkkyys.*
  • 4: Jatkuva, hidas.
  • 5: Jatkuva, nopea.
Suuntavilkkujen vipu ja vastapäivään osoittava nuoli

Pyyhkäise tuulilasia kerran painamalla vivun päästä.

Pyyhkimet eivät liiku, jos pyyhkimet on asetettu Auto-asentoon ja Model S ei havaitse tuulilasilla nestettä.

*Ota Auto-asetus käyttöön valitsemalla Hallintalaitteet > Auto > Automaattiset pyyhkimet (beeta). Kun pyyhkimet on asetettu Auto-asetukseen, Model S tunnistaa mahdollisen sateen. Pyyhkimistaajuus riippuu tuulilasilla havaitun sateen määrästä. Korkealle sadeherkkyydelle asetetut pyyhkimet kytkeytyvät päälle, kun Model S havaitsee kevyttä sumua.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kun kytket automaattiohjauksen, pyyhkimet kytketään Auto-asentoon. Vaikka voit muuttaa pyyhkimien asetusta Auto-asennosta automaattiohjauksen aikana, pyyhkimet ovat oletuksena jälleen Auto-asennossa seuraavalla kerralla, kun kytket automaattiohjauksen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Automaattinen asetus on tällä hetkellä testausvaiheessa. Tesla suosittelee tarvittaessa pyyhkimien manuaalista käyttöä, jos olet epävarma automaattisen asetuksen käytöstä testausvaiheessa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ajovalot syttyvät automaattisesti noin minuutin ajaksi käynnistäessäsi pyyhkimet (elleivät valot ole jo päällä).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Voit säätää tuulilasin pyyhkimien nopeutta ja taajuutta myös äänikomennoilla (katso Puheohjaus).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että pyyhkimet ovat Pois päältä -asennossa ennen Model S -auton pesua, jotta vältetään pyyhkimien vahingoittuminen.

Voit pidentää pyyhkimien sulkien käyttöikää poistamalla jään tuulilasista ennen pyyhkimien käynnistämistä. Jäässä on teräviä reunoja, jotka voivat vahingoittaa pyyhkimien sulkia.

Tarkasta ja puhdista pyyhkimien sulat säännöllisesti. Vaihda vaurioitunut pyyhkimen sulka välittömästi. Tarkempia tietoja pyyhkimien sulkien tarkastamisesta ja vaihtamisesta, katso Tuulilasinpyyhkimien sulat, pesusuuttimet ja pesuneste.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käyttäessäsi autoa kylmällä ilmalla tarkasta, että pyyhkimien sulat eivät ole jäätyneet tai tarttuneet kiinni tuulilasiin.

Pyyhkimien sulatus

Voit asettaa pyyhkimet helpommin saavutettavaan asentoon vaihtamalla Model S -auton pysäköintivaihteelle, kytkemällä pyyhkimet pois päältä ja säätämällä ne huoltoasentoon kosketusnäytöltä. Valitse Hallintalaitteet > Huolto > Pyyhkimien huoltotila. Pysäköidessäsi ulkona kylmällä ilmalla voit jättää Model S -auton pyyhkimet huoltoasentoon. Tässä asennossa pyyhkimet ovat lähempänä lämminilmaventtiiliä, jolloin ilmastointijärjestelmä sulattaa ne nopeammin.

Jos Model S -ajoneuvossa on lisävarusteena saatava kylmän sään paketti, voit sulattaa pyyhkimet koskettamalla kosketusnäytössä olevia ilmastointijärjestelmän säätimiä (katso Ilmastointijärjestelmän säätimien käyttäminen). Pyyhkimien sulatus kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä 15 minuutin kuluttua.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Pyyhkimet palautuvat automaattisesti normaaliasentoon, kun vaihdat Model S -auton pois pysäköintivaihteelta.

Lasinpesimet

Ruiskuta pesunestettä tuulilasille painamalla suuntavilkkujen vivun päässä olevaa painiketta. Painike on kaksiportainen. Painamalla painiketta kevyesti tuulilasinpyyhkimet pyyhkäisevät kerran ilman pesunestettä. Painamalla pohjaan saakka käynnistyvät sekä pesimet että pyyhkimet. Tuulilasia pestessä pyyhkimet kytkeytyvät päälle. Painikkeen vapauttamisen jälkeen pyyhkimet suorittavat kaksi lisäpyyhkäisyä ja kolmannen pyyhkäisyn muutaman sekunnin kuluttua.

Suuntavilkkujen vipu ja päähän osoittava nuoli

s

Täytä pesunestesäiliö säännöllisesti (katso Tuulilasinpyyhkimien sulat, pesusuuttimet ja pesuneste).

Pesusuuttimien sulatus

Jos Model S -ajoneuvossa on lisävarusteena saatava kylmän sään paketti, pesusuuttimissa on lämmityslaite, joka kytkeytyy päälle aina, kun ulkolämpötila lähestyy nollaa tai kun kytket pyyhkimien sulatuksen käyttöön (katso Ilmastointijärjestelmän säätimien käyttäminen). Pesimien lämmitys kytkeytyy pois käytöstä pyyhkimien lämmityksen mukana (15 minuutin kuluttua), mikäli sää on tarpeeksi lämmin eikä jäätymisen riskiä ole.