Liikennettä havainnoiva Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädin

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädintä tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla. Jos autossa ei ole tätä toimintoa, katso omistajan käsikirjasta ajoneuvon kosketusnäytössä ohjeet siitä, miten vakionopeudensäädintä käytetään.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Liikennettä havainnoiva Traffic-Aware Cruise Control on BETA-ominaisuus.

Traffic-Aware Cruise Control määrittää, onko edessäsi samalla kaistalla toinen ajoneuvo. Jos Model S -auton käyttämä kaista on vapaa, liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin pitää yllä siihen asetettua ajonopeutta. Vakionopeudensäädin on suunniteltu hiljentämään Model S -auton nopeus valittuun aikaan perustuvaan etäisyyteen edellä kulkevaan ajoneuvoon tiettyyn asetettuun ajonopeuteen asti. Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin ei poista tarvetta tarkkailla edessä olevaa liikennettä eikä manuaalista jarrujen käyttämistä tarvittaessa.

Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on tarkoitettu ensisijassa ylläpidetyille, suorille ajoradoille, kuten moottoriteille.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista ennen jokaista ajokertaa, että kaikki kamerat ja anturit (jos varusteena) ovat puhtaita. Likaiset kamerat ja anturit sekä ympäristön olosuhteet, kuten sadekeli tai haalistuneet kaistamerkinnät, voivat vaikuttaa Autopilot-järjestelmän suorituskykyyn.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on tarkoitettu lisäämään ajomukavuutta, eikä se toimi törmäysvaroitus- tai estojärjestelmänä. Kuljettaja vastaa itse siitä, että hän säilyttää havaintokykynsä riittävän hyvänä, noudattaa turvallista ajotapaa ja pitää auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa. Älä koskaan luota pelkästään liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen kykyyn hidastaa Model S -auton nopeutta riittävän nopeasti. Tarkkaile aina edessä olevaa tietä ja valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Tämän laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vaikka liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin pystyy tunnistamaan jalankulkijat ja pyöräilijät, älä koskaan luota vakionopeudensäätimeen Model S-auton asianmukaisessa hidastamisessa. Tarkkaile aina edessä olevaa tietä ja valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Tämän laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä liikennettä havainnoivaa vakionopeudensäädintä teillä, joilla on perättäisiä tai jyrkkiä kaarteita, jäinen tai liukas pinta, tai silloin, kun tasaisella nopeudella ajaminen ei ole turvallista sää- tai keliolosuhteiden (rankkasade, lumi, sumu jne.) vuoksi. Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin ei ota tie- ja ajo-olosuhteita huomioon ajonopeutta määrittäessään.

Liikennettä havainnoivan Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäätimen käyttäminen

Kun edelläsi ei havaita ajoneuvoa, liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen käyttöönottamiseksi ajonopeuden on oltava vähintään 30 km/h. Jos kuitenkin tietyt ajoneuvoa ja ympäristöä koskevat ehdot täyttyvät, vakionopeudensäätimen käyttöönottaminen hitaammassa nopeudessa voi olla mahdollista. Jos edessäsi havaitaan ajoneuvo, voit käyttää liikennettä havainnoivaa vakionopeudensäädintä millä tahansa nopeudella, myös pysähtyneenä, jos Model S on vähintään 1,5 m havaitun ajoneuvon takana ja tietyt ajoneuvoa ja ympäristöä koskevat ehdot täyttyvät.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Suurin asetettava ajonopeus on 150 km/h. Kuljettaja vastaa itse ajonopeuden sovittamisesta tieolosuhteiden ja nopeusrajoitusten mukaiseksi.
Kuvake, jossa näkyy asetettu nopeus.
Kun liikennettä havainnoiva Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädin on käytettävissä mutta kytkemättä, mittaristossa näkyy harmaa vakionopeuskuvake. Harmaalla näytettävä lukema osoittaa nopeuden, jolla ajetaan liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen käyttöönoton jälkeen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Teillä, joilla karttatietojen mukaan on voimassa tilapäinen nopeusrajoitus (esimerkiksi kellonaikaan tai sääolosuhteisiin perustuva nopeusrajoitus), ensimmäisen nopeusrajoituksen alla näkyy toinen nopeusrajoituskuvake. Kuljettajan vastuulla on määrittää, onko tilapäinen nopeusrajoitus voimassa, ja hän vastaa ajonopeuden säätämisestä sen mukaan (katso Asetetun ajonopeuden muuttaminen).
Kuvake, jossa näkyy asetettu nopeus.
Kun liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on käytössä ja ajoneuvolla ajetaan asetettua ajonopeutta, kuvake muuttuu siniseksi ja näyttää määritetyn ajonopeuden.
 1. Kun liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on käytettävissä, voit asettaa sen vastaamaan nopeusrajoitusta tai nykyistä nopeuttasi. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
  • Jos haluat asettaa liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen nopeudeksi nykyisen ajonopeuden, siirrä Autopilot-vipua kerran ylös- tai alaspäin ja vapauta sitten kaasupoljin, niin vakionopeudensäädin säilyttää valitun nopeuden.
   Kuva Autopilot-vivusta, jossa on ylös- ja alaspäin osoittavat nuolet.
  • Jos haluat asettaa liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen nopeudeksi tunnistetun nopeusrajoituksen, siirrä Autopilot-vipua kerran itseäsi kohti ja vapauta sitten kaasupoljin, niin vakionopeudensäädin säilyttää valitun nopeuden.
   Kuva Autopilot-vivusta, jossa on kuljettajaa kohti osoittava nuoli.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Huomautus
   Jos Autopilotin aktivointi -asetuksena on Vedä kerran, Autopilot-vivun siirtäminen kerran itseen päin aktivoi automaattiohjauksen (katso Autosteer). Valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Autopilotin aktivointi ja sitten Vedä kahdesti, jotta voit käyttää liikennettä havainnoivaa vakionopeudensäädintä automaattiohjauksesta riippumatta, kun vedät automaattiohjauksen vipua itseesi päin.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Huomautus
   Jos kytket liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen havaitulla nopeusrajoituksella, voit määrittää poikkeaman. Valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Aseta nopeuden poikkeama. Voit valita poikkeaman Kiinteä, jolloin nopeutta säädetään kaikilla teillä kiinteästi nopeutena km/h, tai poikkeaman Prosenttiosuus, jolloin nopeutta säädetään prosenttiosuutena tien kulloisestakin havaitusta nopeusrajoituksesta. Jos vedät Autopilot-vipua itseesi päin kun ajat jo nopeusrajoitusta nopeammin, ajonopeus säädetään nykyisen ajonopeuden mukaiseksi nopeusrajoituksen sijaan. Jos siirrät Autopilot-vipua ylös- tai alaspäin ajaessasi nopeusrajoituksen mukaista nopeutta, ajonopeus säädetään nykyisen ajonopeuden mukaiseksi.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Jos asetat ajonopeuden nopeusrajoituksen mukaiseksi, asetettu ajonopeus ei välttämättä muutu nopeusrajoituksen muuttuessa.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Älä luota pelkästään liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen tai Speed Assist -nopeusrajoitusseurannan toimintaan sopivaa tai oikeaa ajonopeutta arvioidessasi. Kuljettaja vastaa itse ajonopeuden sovittamisesta tieolosuhteiden ja voimassa olevien nopeusrajoitusten mukaiseksi.
 2. Voit muuttaa liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen asetettua nopeutta oikealla vierityspainikkeella tai Autopilot-vivulla. Katso lisätietoja kohdasta Asetetun ajonopeuden muuttaminen.
 3. Voit poistaa liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen käytöstä työntämällä vipua pois päin itsestäsi tai painamalla jarrupoljinta. Katso lisätietoja kohdasta Poistaminen käytöstä ja käytön jatkaminen.

Aseta liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen merkkiääni

Jos haluat järjestelmän antavan äänimerkin, kun kytket liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen käyttöön tai pois käytöstä, valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen merkkiääni.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model S -auton vaihteena on oltava pysäköintivaihde.

Asetetun ajonopeuden muuttaminen

Voit muuttaa asetettua ajonopeutta liikennettä havainnoivaa Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädintä käyttäessäsi siirtämällä Autopilot-vipua ylöspäin (nopeuttaa) tai alaspäin (hidastaa), kunnes mittariston kuvakkeessa näkyy haluttu ajonopeus.

Nuolet osoittavat, miten Autopilot-vipu liikkuu ylös ja alas ensimmäiseen ja toiseen pidättimeen.

Lisää/vähennä ajonopeutta 1 km/h siirtämällä vipua ylös- tai alaspäin ensimmäiseen asentoon ja vapauttamalla sitten vipu. Lisää/vähennä ajonopeutta lähimpään 5 km/h:n mukaiseen tasalukemaan siirtämällä vipua ylös- tai alaspäin toiseen asentoon ja vapauttamalla sitten vipu. Esimerkiksi jos auton nopeus on 83 km/h ja vakionopeudensäätimen vipu nostetaan ylöspäin toiseen asentoon, minkä jälkeen vipu vapautetaan, nopeudeksi asetetaan 85 km/h. Voit myös nopeuttaa/hidastaa ajonopeutta pitämällä vipua täysin ylä- tai ala-asennossa ja vapauttamalla vivun, kun haluttu ajonopeus näkyy mittariston kuvakkeessa.

Voit myös asettaa vakionopeuden havaitun nopeusrajoituksen mukaiseksi vetämällä Autopilot-vipua itseäsi kohti noin puolen sekunnin ajan.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Saattaa kestää muutamia sekunteja, ennen kuin Model S saavuttaa uuden ajonopeuden, mikäli Model S ei havaitse asetusnopeuttasi hitaammin edellä kulkevaa ajoneuvoa.

Ajaminen asetetulla nopeudella

Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin säilyttää asetetun ajonopeuden, mikäli Model S -auton etupuolella ei ole havaittu toista ajoneuvoa. Havaitun ajoneuvon takana ajettaessa liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin kiihdyttää ja jarruttaa Model S -auton nopeutta tilanteen mukaan säilyttäen asetetun turvavälin (katso Seurantaetäisyyden säätäminen) aina asetettuun ajonopeuteen saakka.

Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin säätelee nopeutta myös kaarteisiin ja niistä pois ajettaessa.

Voit kiihdyttää itse milloin tahansa vakionopeudensäätimen ollessa käytössä. Huomioi kuitenkin, että kun vapautat kaasupolkimen, liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin palauttaa asetetun ajonopeuden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kun liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin hidastaa Model S -auton nopeutta aktiivisesti säilyttääkseen valitun etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon, jarruvalot varoittavat muuta liikennettä nopeuden hidastumisesta. Saatat myös huomata, että jarrupoljin painuu hiukan alaspäin. Kun liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin kiihdyttää nopeutta Model S, kaasupoljin ei liiku.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Liikennettä havainnoiva vakionopeussäädin voi välillä hidastaa Model S -auton nopeutta odottamatta ja vaikka se ei olisikaan tarpeen. Tämä voi johtua siitä, että seuraat edellä kulkevaa ajoneuvoa lyhyeltä etäisyydeltä, rinnakkaisella kaistalla kulkevista ajoneuvoista (erityisesti kaarteissa) jne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Auton GPS-järjestelmään liittyvien rajoitusten vuoksi saatat huomata, että joissakin tilanteissa Model S -auton nopeus hidastuu varsinkin poistumisliittymien tai -ramppien lähellä, kun havaitaan kaarre, ja/tai kun navigointi kohteeseen on käytössä, mutta et aja ohjeistettua reittiä pitkin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin ei välttämättä havaitse kaikkia esteitä eikä välttämättä jarruta tai hiljennä nopeutta paikallaan olevan ajoneuvon tai muiden esteiden vuoksi erityisesti tilanteissa, joissa ajonopeus on yli 80 km/h ja tilanteissa, joissa edelläsi kulkeva ajoneuvo siirtyy pois ajolinjaltasi väistääkseen pysähdyksissä olevaa tai hitaasti kulkevaa ajoneuvoa tai estettä. Tarkkaile aina edessä olevaa tietä ja valmistaudu suorittamaan tarvittavat korjausliikkeet. Luottaminen pelkästään liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen toimintaan törmäyksen välttämiseksi voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin voi myös reagoida olemattomiin tai ajamasi kaistan ulkopuolella oleviin ajoneuvoihin tai esteisiin, mikä voi johtaa Model S -auton nopeuden tarpeettomaan tai asiaankuulumattomaan hidastumiseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin ei välttämättä tarjoa riittävää nopeuden hallintaa rajoitetun jarrutehon käytön takia ja ajettaessa alamäkeen. Se voi myös tulkita etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon väärin. Alamäkeen ajettaessa Model S saattaa ylittää asetetun ajonopeuden (ja mahdollisesti nopeusrajoituksen). Älä koskaan luota pelkästään liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen kykyyn hidastaa Model S -autoa riittävän nopeasti törmäyksen välttämiseksi. Pysy aina tarkkaavaisena ajon aikana. Valmistaudu toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Luottaminen pelkästään liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen kykyyn hidastaa ajonopeutta riittävästi törmäyksen välttämiseksi voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Ajoneuvojen ohittaminen muulla kuin ohituskaistalla

Kun ajonopeutesi on vähintään 80 km/h, Model S -auton on oltava ohituskaistalla ajoneuvon ohittamista varten. Jos olet muulla kuin ohituskaistalla (toisen ajoneuvon oikealla puolella oikeanpuoleisessa liikenteessä tai toisen ajoneuvon vasemmalla puolella vasemmanpuoleisessa liikenteessä), liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin estää sinua ohittamasta muita ajoneuvoja. Sen sijaan Model S hidastaa nopeuden vastaamaan ajoneuvon nopeutta ikään kuin se olisi samalla kaistalla. Jos painat kaasupoljinta ohittaaksesi toisen ajoneuvon, liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin antaa sinun jatkaa ohittamista toisella kaistalla, kunnes vaihdat kaistaa tai peruutat ja palaat ajonopeuteen (jolloin et pysty enää ohittamaan ajoneuvoja toisella kaistalla).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kuljettajan vastuulla on noudattaa kaikkia paikallisia lakeja, jotka koskevat muun liikenteen ohittamista ja muiden kuin ohituskaistojen käyttöä.

PITO-tila

Seurattaessa edellä ajavaa ajoneuvoa liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin pysyy toiminnassa myös hiljaista nopeutta ajettaessa. Vakionopeussäädin on käytössä jopa silloin, kun Model S on pysähdyksissä. Liikkeelle lähdettäessä liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin palaa toimintaan asetetulla ajonopeudella. Seuraavissa tilanteissa liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin siirtyy kuitenkin PITO-tilaan. Tällöin kuljettajan on painettava lyhyesti kaasupoljinta tai vedettävä Autopilot-vipua itseensä päin (katso Poistaminen käytöstä ja käytön jatkaminen), jotta vakionopeudensäädin kytkeytyy takaisin käyttöön. Kun PITO-tila on aktiivisena, mittaristossa näkyy PITO-kuvake ja viesti, joka ilmoittaa, että vakionopeudensäädin on kytkettävä takaisin käyttöön. Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin voi kytkeytyä PITO-tilaan seuraavissa tapauksissa:

 • Model S on ollut paikallaan 5 minuutin ajan.
 • Model S havaitsee lähistöllä jalankulkijan (PITO-tila voi kytkeytyä pois käytöstä, kun jalankulkijaa ei enää havaita).
 • Model S menettää näköyhteyden seurattavaan ajoneuvoon.
 • Model S -auton edessä on havaittu este

Ajaminen vakionopeudensäätimen kanssa poistumisliittymissä tai niiden lähellä

Jos ajat vakionopeudensäädin kytkettynä ohjatun moottoritien poistumisliittymän lähellä ja kytket suuntavilkun liittymää kohti, liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin olettaa, että olet poistumassa moottoritieltä. Sen vuoksi järjestelmä alkaa hidastaa Model S -autoa. Jos et kuitenkaan ole ajamassa poistumisliittymään, liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin jatkaa ajamista asetetulla nopeudella. Oikeanpuoleisessa liikenteessä tämä tilanne esiintyy vain käytettäessä suuntavilkkua oikealle oikeanpuoleisimmalla kaistalla ajettaessa etäisyyden liittymään ollessa alle 50 metriä. Sama tapahtuu myös ajettaessa vasemmanpuoleisessa liikenteessä vasemmanpuolimmaisella kaistalla ja kytkettäessä vasen suuntavilkku alle 50 metrin etäisyydellä liittymästä.

Kun olet ajamassa rampin kautta ohjatulle tielle, liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin säätää ajonopeuden automaattisesti moottoritien nopeusrajoituksen sekä määrittämiesi poikkeamien mukaiseksi.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Auton Global Positioning System (GPS) -järjestelmä tunnistaa, ajatko maassa, jossa on vasemman- vai oikeanpuoleinen liikenne. Jos GPS-tietoja ei ole käytettävissä (esimerkiksi jos signaali on riittämätön), suuntavilkun käyttö liittymän läheisyydessä ei käynnistä liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen toimintoa hidastaa Model S -ajoneuvon nopeutta.

Kun liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on käytössä moottoritien risteys- tai poistumisliittymässä tietyillä alueilla, se voi vähentää asetettua nopeutta 5 km/h välein – hidastaen nopeudeksi alimmillaan 40 km/h – jotta nopeus vastaisi paremmin raportoitua nopeutta, jolla muut Tesla-ajoneuvot ovat ajaneet samassa paikassa. Voit kumota tämän ja jatkaa ajamista asetetulla nopeudella napauttamalla kaasupoljinta tai siirtämällä automaattiohjauksen vipua. Uusi asetettu nopeus säilyy risteys- tai poistumisliittymässä ajettaessa (ellet kumoa sitä tai poista liikennettä havainnoivaa vakionopeussäädintä käytöstä). Risteys- tai poistumisliittymän jälkeen asetettu nopeus saattaa palautua ennalleen tai muuttua tarvittaessa uuden sijainnin perusteella. Jos olet esimerkiksi siirtynyt toiselle moottoritielle, asetettu vakionopeus palautuu edelliseen asetettuun nopeuteen, joka oli käytössä ennen siirtymistä.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Joissakin tapauksissa (kuten tietojen puuttuessa), liikennettä havainnoiva vakionopeussäädin ei ehkä vähennä automaattisesti asetettua nopeutta risteys- tai poistumisliittymässä. Älä luota siihen, että liikennettä havainnoiva vakionopeussäädin määrittää sopivan ajonopeuden. Tesla suosittelee tieolosuhteisiin ja nopeusrajoituksiin nähden turvallista ajonopeutta.

Seurantaetäisyyden säätäminen

Aseta Model S -ajoneuvon etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon kääntämällä Autopilot-vipua. Kukin asetus vastaa aikaan perustuvaa etäisyyttä, mikä puolestaan merkitsee sitä, kuinka kauan Model S -ajoneuvolla kestää saavuttaa edellä kulkevan ajoneuvon puskuri sen nykyisestä sijainnista laskettuna. Asetuksesi pysyy käytössä, kunnes muutat sen.

Lyhin seurantaetäisyys on 2.

Kuva, jossa Autopilot-vipua kierretään.

Kääntäessäsi automaattiohjauksen vipua näkyy sen kulloinenkin asetus mittaristossa. Vapauta vipu, kun haluttu asetus on tullut näkyviin.

Näyttökuva, jossa on kaksi tietyllä etäisyydellä toisistaan olevaa autoa ja numero 4.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuljettaja vastaa itse turvallisen etäisyyden määrittämisestä ja huolehtii sen pitämisestä kaikissa tilanteissa. Älä luota pelkästään liikennettä havainnoivaan vakionopeussäätimeen sopivan tai oikean turvavälin säilyttämisessä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan luota pelkästään liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen kykyyn hidastaa Model S -auton nopeutta törmäyksen välttämiseksi. Tarkkaile aina edessä olevaa tietä ja valmistaudu suorittamaan tarvittavat korjausliikkeet.

Ohituskiihdytys

Kun näytät suuntavilkkua ohituskaistalle siirtymisen merkiksi liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen ollessa käytössä, Model S kiihdyttää kohti edellä kulkevaa ajoneuvoa. Voit kiihdyttää asetettuun ajonopeuteen pitämällä suuntavilkkujen vipua ylä- tai ala-asennossa käyttämättä kaasupoljinta. Suuntavilkun käyttö kiihdyttää auton nopeutta ainoastaan, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on käytössä ja havaitsee edellä kulkevan ajoneuvon.
 • Siirtymisen kohteena olevalla kaistalla ei havaita esteitä tai ajoneuvoja.
 • Model S  -auton nopeus on alhaisempi kuin asetettu nopeus, mutta korkeampi kuin 72 km/h.

Ohituskiihdytystoiminto on tarkoitettu ainoastaan apuvälineeksi ohittaessasi edellä kulkevaa ajoneuvoa. Kun suuntavilkku on käytössä, pitää liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin yhä etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon mutta sallii valittua etäisyyttä lyhyemmän turvavälin.

Kiihdytys keskeytyy, kun mikä tahansa seuraavista tapahtuu:

 • Saavutat asetetun ajonopeuden.
 • Kaistanvaihto kestää liian kauan.
 • Model S tulee liian lähelle edellä kulkevaa ajoneuvoa.

  TAI

 • Kytket suuntavilkun pois päältä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ohituskiihdytys käynnistyy silloin, kun kytket suuntavilkun kokonaan päälle, tai kun. Model S keskeyttää kiihdytyksen, kun vapautat suuntavilkun (samalla tapaa kuin jos vapautat kaasupolkimen) ja palaa asetettuun nopeuteen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ohituskiihdytys voi keskeytyä edellä mainittujen syiden lisäksi monista muistakin odottamattomista syistä (kuten esimerkiksi jos GPS-tietoja ei ole käytettävissä). Säilytä havaintokykysi, äläkä koskaan luota pelkästään ohituskiihdytykseen nostaessasi auton nopeutta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ohituskiihdytys nostaa ajonopeutta aina, kun asiaankuuluvaa vilkkua käytetään, ja kiihdyttää Model S -auton lähemmäs edellä kulkevaa ajoneuvoa. Vaikka liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin säilyttääkin edelleen etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon, on tärkeää pitää mielessä, että valitsemasi etäisyys lyhenee ohituskiihdytyksen ollessa käytössä. Tämä on otettava huomioon erityisesti silloin, kun tarkoituksesi ei välttämättä ollut ohittaa edellä kulkevaa ajoneuvoa.

Poistaminen käytöstä ja käytön jatkaminen

Voit kytkeä liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen pois käytöstä manuaalisesti painamalla jarrupoljinta tai työntämällä Autopilot-vipua lyhyesti poispäin itsestäsi. Mittariston vakionopeuskuvake muuttuu harmaaksi sen merkiksi, että liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin ei enää säädä ajonopeutta.

Kuva Autopilot-vivusta, jossa on kuljettajasta poispäin osoittava nuoli.

Voit jatkaa ajoa aiemmin asetetulla nopeudella vetämällä automaattiohjauksen vipua lyhyesti itseesi päin.

Kuva Autopilot-vivusta, jossa on kuljettajaa kohti osoittava nuoli.

Voit jatkaa ajoa senhetkisellä nopeudella siirtämällä Autopilot-vipua ylös- tai alaspäin ja vapauttamalla vivun.

Kuva Autopilot-vivusta, jossa on ylös- ja alaspäin osoittavat nuolet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kun liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin poistetaan käytöstä, Model S ei rullaa vapaasti. Sen sijaan regeneratiivinen jarrutus hidastaa Model S -auton kulkua samalla tavoin kuin jos nostat jalkasi kaasupolkimelta ajaessasi ilman liikennettä havainnoivaa vakionopeudensäädintä (katso Regeneratiivinen jarrutus).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin poistuu käytöstä tai ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
 • Painaessasi jarrupoljinta.
 • Ajonopeutesi ylittää vakionopeussäätimen enimmäisnopeuden 150 km/h.
 • Vaihdat Model S -auton ajotilaa.
 • Auton ovi on auki.
 • Kamera tai anturi (jos varusteena) on peittynyt. Tämän voi aiheuttaa lika, muta, jää, lumi, sumu jne.
 • Luistonesto on poistettu käytöstä manuaalisesti, tai se on jatkuvasti toiminnassa liukkauden vuoksi.
 • Renkaat pyörivät auton ollessa paikallaan.
 • Vakionopeudensäädin toimii virheellisesti ja se on toimitettava huoltoon.

Kun liikennettä havainnoiva vakionopeussäädin ei ole käytettävissä tai poistetaan käytöstä, Model S ei enää säilytä asetettua nopeutta eikä pidä yllä määritettyä etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin voi poistua käytöstä ennakoimattomasti milloin tahansa ja odottamattomista syistä. Tarkkaile aina edessä olevaa tietä ja valmistaudu suorittamaan tarvittavat korjausliikkeet. Kuljettaja vastaa itse siitä, että pitää Model S -auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa.

Vakionopeuden ilmaisimien yhteenveto

Kuvake, jossa näkyy asetettu nopeus.
Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on käytettävissä, mutta ei aktiivisesti toiminnassa, ennen kuin olet kytkenyt sen käyttöön. Harmaalla näytettävä lukema osoittaa vakionopeuden, jolla ajetaan liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen käyttöönoton jälkeen.
Kuvake, jossa näkyy asetettu nopeus.
Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on käytössä ja joko säilyttää asetetun nopeuden (edessä ei ajoneuvoja) tai valitun seurantaetäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon (asetettuun nopeuteen saakka).
Kuvake, jossa on ympyrän sisällä oleva H-kirjain ja puoliympyrät ympyrän molemmilla puolilla.
Model S on pysähtynyt kokonaan, mutta se on PITO-tilassa. Mikäli voit turvallisesti tehdä niin, palaa asetettuun ajonopeuteen painamalla kaasupoljinta.

Rajoitukset

Erityisesti seuraavat asiat voivat estää liikennettä havainnoivan Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeussäätimen oikean toiminnan:

 • Jyrkät kaarteet.
 • Huono näkyvyys (vesi- tai lumisateen, sumun tms. vuoksi).
 • Kirkas valo (kuten vastaantulijan ajovalot tai suora auringonpaiste) häiritsee kameran toimintaa.
 • Kamera tai anturi (jos varusteena) on peittynyt (huurtunut, likainen, peitetty tarralla jne.).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Edellä oleva luettelo ei kata kaikkia tilanteita, joissa liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.