Ohjelmistopäivitykset

Uuden ohjelmiston lataaminen

Tesla päivittää ajoneuvosi ohjelmiston langattomasti ja lisää siihen jatkuvasti uusia ominaisuuksia. Tesla suosittelee asentamaan ohjelmistopäivitykset ajoneuvoon ensi tilassa. Voit varmistaa nopeimman ja luotettavimman päivityksen suorittamisen jättämällä Wi-Fi-yhteyden käyttöön aina, kun se on mahdollista. Ajoneuvo on useimmiten yhdistettävä Wi-Fi-verkkoon, jotta ohjelmistopäivityksen voi ladata (katso Wi-Fi).

Uuden ohjelmiston lataaminen ja asentaminen

Uuden päivityksen käyttöönottoprosessi on kaksivaiheinen: ohjelmiston lataaminen (vaatii Wi-Fi-yhteyden) ja ohjelmiston asentaminen. Voit myös aloittaa lataukset ja asentamisen kätevästi Teslan mobiilisovelluksessa.

Lataa

Kun ohjelmistopäivitys on ladattavissa, lataus alkaa automaattisesti ja kosketusnäytön yläreunassa näkyy vihreä nuoli. Jos ajoneuvolla ei ole Wi-Fi-yhteyttä, näkyviin tulee keltainen latauskuvake. Vaikka ajoneuvolla voi ajaa ohjelmistopäivityksen latauksen aikana, lataus voi keskeytyä, jos ajoneuvosi Wi-Fi-yhteys katkeaa. Kun ohjelmistopäivitys on kokonaan ladattu ja valmis asennettavaksi, kosketusnäytön yläosaan tulee näkyviin kellokuvake.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Voit varmistaa nopeimman ja luotettavimman ohjelmistopäivitysten latauksen jättämällä Wi-Fi-yhteyden käyttöön aina, kun se on mahdollista (katso Wi-Fi).

Asennus

Ajoneuvolla EI VOI ajaa, kun ohjelmiston asennus on käynnissä. Jos ajoneuvo on kytketty lataukseen, lataus keskeytyy, kunnes asennus on valmis. Voit käynnistää asennuksen koskettamalla kosketusnäytön yläosassa näkyvää keltaista kellokuvaketta. Jos valitset Asenna nyt, asennus alkaa välittömästi. Jos taas valitset Aseta tämä aika, voit määrittää asennukselle toisen alkamisajankohdan. Voit siirtää päivityksen asennusta milloin tahansa ennen sen alkamista koskettamalla tätä kellokuvaketta. Jos olet ajamassa Model S -ajoneuvolla ajastetun päivitysajan alkaessa, päivitys peruuntuu ja se on ajastettava uudelleen. Voit tarkastella, ladata ja asentaa ohjelmistopäivityksiä myös kohdassa Hallintalaitteet > Ohjelmisto. Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon päivityksen lataamista varten, jos mahdollista.

Ohjelmistopäivitykset eivät asennu, kun tietyt ominaisuudet, kuten Smart Preconditioning-, Pidä ilmastointi päällä-, Dog Mode- tai Camp Mode -tila, ovat käytössä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ohjelmistopäivitystä ei voi asentaa, jos Pidä ilmastointi päällä-, Dog Mode- tai Camp Mode -tila on käytössä (katso Pidä ilmastointi päällä, Dog-tila ja Camp-tila).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla lähettää ohjelmistopäivityksiä tarpeen mukaan myös matkapuhelinyhteyden välityksellä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Joidenkin ohjelmistopäivitysten valmistumisessa kestää noin 30 minuuttia (jotkin saattavat kestää kauemmin). Model S -ajoneuvon pysäköintivaihteen on oltava valittuna uuden ohjelmiston asennuksen ajan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä yritä käyttää ajoneuvoa, kun ohjelmiston asennus on käynnissä. Ajoneuvon toiminnot, mukaan lukien jotkin sen turvallisuusominaisuudet ja ovien tai ikkunoiden avautuminen ja sulkeutuminen, voivat toimia rajoitetusti tai ne voivat olla pois käytöstä asennuksen ollessa käynnissä, jolloin seurauksena voi olla ajoneuvon vaurioituminen.

Ohjelmistopäivitysten asetukset

Tesla päättää miten, milloin ja missä päivitykset lähetetään ajoneuvoihin. Päätös perustuu jokaisen päivityksen kohdalla useisiin yksilöllisiin tekijöihin. Kohdassa Hallintalaitteet > Ohjelmisto voit valita, miten pian ajoneuvollesi saataville tulleet päivitykset ladataan. Jos haluat saada päivitykset ensimmäisten joukossa, valitse Edistynyt (jolloin saat päivityksiä tavallista useammin). Vaihtoehtoisesti voit odottaa, kunnes muut ovat ensin päivittäneet ajoneuvonsa, valitsemalla Normaali (jolloin saat päivityksiä harvemmin). Edistynyt-vaihtoehdon valitseminen ei ilmoita ajoneuvoasi Teslan varhaiskäyttäjien ohjelmaan.

Tesla ei anna pyynnöstä päivitystä niiden asiakkaiden käyttöön, jotka haluavat saada ajoneuvoonsa uusimmat ominaisuudet ja parannukset. Paras tapa saada uusimmat ohjelmistopäivitykset nopeasti käyttöön on valita ohjelmistopäivitysten asetuksissa Edistynyt-vaihtoehto ja muodostaa Wi-Fi-yhteys säännöllisesti (katso Wi-Fi).

Jos kosketusnäyttöön tulee päivityksen epäonnistumisesta kertova viesti, odota, kunnes ajoneuvollesi tulee saataville seuraava ohjelmistopäivitys.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ohjelmiston päivitysnäkymä pysyy näkyvissä siihen saakka, kunnes ohjelmistopäivitys on asennettu. Asenna ohjelmistopäivitys mahdollisimman pian. Ajoneuvon takuu ei kata haittoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että ajoneuvon ohjelmistoa ei ole päivitetty. Jos ajoneuvon käyttäjä ei suostu asentamaan päivityksiä tai laiminlyö asentamisen, seurauksena voi olla, että osa ajoneuvon toiminnoista poistuu käytöstä ja digitaaliset medialaitteet saattavat muuttua yhteensopimattomiksi.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla voi päivittää tai asentaa uudelleen ajoneuvon ohjelmiston osana Tesla-huoltoon kuuluvaa normaalia vianmääritys-, korjaus- ja kunnossapitomenettelyä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Aiempien ohjelmistoversioiden palauttaminen ei ole mahdollista.

Lataus

Mahdollisesti käynnissä oleva Model S -auton lataus pysähtyy päivityksen alkaessa. Lataus jatkuu automaattisesti, kun ohjelmistopäivitys on valmis.

Julkaisutietojen näyttäminen

Kun ohjelmistopäivitys on valmis, saat tietoa muutoksista ja uusista ominaisuuksista lukemalla kosketusnäytöllä näkyvät julkaisutiedot. Voit katsoa auton ohjelmiston nykyisen version julkaisutiedot milloin tahansa valitsemalla Hallintalaitteet > Ohjelmisto > Julkaisutiedot.

Tesla suosittelee kaikkien julkaisutietojen lukemista. Ne voivat sisältää Model S -autoosi liittyviä tärkeitä turvallisuus- tai käyttäjätietoja.