Ohjelmistopäivitykset

Uuden ohjelmiston lataaminen

Tesla päivittää ajoneuvosi ohjelmiston langattomasti ja lisää siihen jatkuvasti uusia ominaisuuksia. Tesla suosittelee asentamaan ohjelmistopäivitykset ajoneuvoon ensi tilassa. Voit varmistaa nopeimman ja luotettavimman päivityksen suorittamisen jättämällä Wi-Fi-yhteyden käyttöön aina, kun se on mahdollista. Auto on useimmiten yhdistettävä Wi-Fi-verkkoon, jotta päivitys voi alkaa (katso Wi-Fi).

Ohjelmistopäivityksiä ei suoriteta, kun seuraavat ominaisuudet ovat käytössä:

  • Älykäs esi-ilmastointi
  • Pidä ilmastointi päällä-, Dog Mode- tai Camp Mode -tila
  • Sentry Mode -vartiotila
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla lähettää ohjelmistopäivityksiä tarpeen mukaan myös matkapuhelinyhteyden välityksellä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä yritä käyttää ajoneuvoa, kun ohjelmiston päivitys on käynnissä. Ajoneuvon toiminnot, mukaan lukien jotkin sen turvallisuusominaisuudet ja ovien tai ikkunoiden avautuminen ja sulkeutuminen, voivat toimia rajoitetusti tai ne voivat olla pois käytöstä ohjelmistopäivityksen ollessa käynnissä, jolloin seurauksena voi olla ajoneuvon vaurioituminen.

Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla, kosketusnäytön yläosaan tulee näkyviin keltainen kellokuvake. Ohjelmistopäivitykset voi asentaa kolmella tavalla:

  • Tuo ajastusnäkymä näkyviin valitsemalla keltainen kellokuvake. Ikkunassa voit valita päivityksen asentamisajan (Aseta tämä aika) tai asentaa sen heti (Asenna nyt). Kun ajastus on suoritettu, keltainen kellokuvake muuttuu valkoiseksi kellokuvakkeeksi ja jää näkyviin päivityksen alkamiseen asti. Voit siirtää päivitystä milloin tahansa ennen sen alkamista koskettamalla tätä kellokuvaketta.
  • Voit tarkistaa, onko ajoneuvoosi saatavana päivitystä, valitsemalla Hallintalaitteet > Ohjelmisto. Jos päivitys on saatavana, siirry edellä kuvattuun ajastusnäkymään valitsemalla Päivitys saatavilla.
  • Aloita päivitysten asentaminen Tesla-mobiilisovelluksessa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Joidenkin päivitysten tekeminen voi kestää jopa kolme tuntia. Model S -ajoneuvon pysäköintivaihteen on oltava valittuna uuden ohjelmiston asennuksen ajan. Voit varmistaa nopeimman ja luotettavimman päivityksen suorittamisen jättämällä Wi-Fin päälle aina kun se on mahdollista (katso Wi-Fi).

Ohjelmistopäivitykseen kuuluu kaksi vaihetta:

  • Latausvaihe: Tämän vaiheen aikana ajoneuvoosi lähetetään uusi päivitys langattomasti. Jos ohjelmistopäivitys on saatavilla mutta ei ladattavissa, koska ajoneuvossasi ei ole Wi-Fi-yhteyttä, kosketusnäytön yläosassa näkyy keltainen latauskuvake. Kun ajoneuvo seuraavan kerran yhdistää Wi-Fi-verkkoon, lataus alkaa automaattisesti. Kun lataus on käynnissä, latauskuvake muuttuu vihreäksi. Vaikka ajoneuvolla voi ajaa ohjelmistopäivityksen latauksen aikana, lataus voi keskeytyä, jos ajoneuvosi Wi-Fi-yhteys katkeaa. Kun ohjelmistopäivitys on ladattu ja valmis asennettavaksi, kosketusnäytön yläosaan tulee näkyviin keltainen kellokuvake.
  • Asennusvaihe: Asennusvaiheen aikana ajoneuvolla ei voi ajaa. Jos ajoneuvo on kytketty lataukseen, lataus keskeytyy, kunnes asennus on valmis. Voit käynnistää asennusvaiheen koskettamalla kosketusnäytön yläosassa näkyvää keltaista kellokuvaketta. Jos valitset Asenna nyt, asennus alkaa välittömästi. Jos taas valitset Aseta tämä aika, voit asettaa asennuksen alkamisajankohdan. Jos ajastat ohjelmistopäivityksen asennuksen tulevaisuuteen, keltainen kellokuvake muuttuu valkoiseksi, kunnes asennus alkaa. Voit siirtää päivityksen asennusta milloin tahansa ennen sen alkamista koskettamalla tätä kellokuvaketta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ohjelmistopäivitystä ei voi asentaa, jos Pidä ilmastointi päällä, Dog Mode- tai Camp Mode -tila on käytössä (katso Pidä ilmastointi päällä, Dog-tila ja Camp-tila).

Ohjelmistopäivitysten asetukset

Tesla päättää miten, milloin ja missä päivitykset lähetetään ajoneuvoihin. Päätös perustuu jokaisen päivityksen kohdalla useisiin yksilöllisiin tekijöihin. Voit valita, miten nopeasti ja miten usein haluat vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä. Voit muuttaa valintaasi siirtymällä kohtaan Hallintalaitteet > Ohjelmisto > Ohjelmiston päivitysasetukset ja valitsemalla toisen seuraavista vaihtoehdoista:

  • Normaali: Lataa alueesi ja ajoneuvosi mallin ja varustelun mukaisia ohjelmistopäivityksiä tavanomaisessa julkistamisaikataulussa. Kun ohjelmistopäivitys julkistetaan, se on tavallisesti ollut jo jonkin aikaa käytössä toisten asiakkaiden ajoneuvoissa.
  • Edistynyt: Lataa alueesi ja ajoneuvosi mallin ja varustelun mukaiset uusimmat ohjelmistopäivitykset heti, kun ne tulevat saataville. Ota huomioon, että vaikka saat päivitykset ajoneuvoosi ensi tilassa, et välttämättä saa niitä ensimmäisten Tesla-omistajien joukossa. Advanced-tilan valitseminen ei ilmoita ajoneuvoasi varhaiskäyttäjien ohjelmaan.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla ei anna pyynnöstä päivitystä niiden asiakkaiden käyttöön, jotka haluavat saada ajoneuvoonsa uusimmat ominaisuudet ja parannukset. Paras tapa saada uusimmat ohjelmistopäivitykset käyttöön on valita ohjelmistopäivitysten asetuksissa Edistynyt-vaihtoehto ja muodostaa Wi-Fi-yhteys säännöllisesti (katso Wi-Fi).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ohjelmiston päivitysnäkymä pysyy näkyvissä siihen saakka, kunnes ohjelmistopäivitys on asennettu. Jokainen ohjelmistopäivitys on asennettava heti, kun se on saatavilla. Auton takuu ei kata haittoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että ajoneuvon ohjelmistoa ei ole päivitetty. Jos auton käyttäjä ei suostu asentamaan päivityksiä tai laiminlyö sen, voi seurauksena olla, että osa auton toiminnoista poistuu käytöstä ja digitaaliset medialaitteet muuttuvat yhteensopimattomiksi.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla voi päivittää tai asentaa uudelleen ajoneuvon ohjelmiston osana huoltoon kuuluvaa normaalia vianmääritys-, korjaus- ja kunnossapitomenettelyä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Aiempien ohjelmistoversioiden palauttaminen ei ole mahdollista.

Jos kosketusnäyttöön ilmestyy päivityksen epäonnistumisesta kertova viesti, ota yhteyttä Teslaan.

Lataus

Mahdollisesti käynnissä oleva Model S -auton lataus pysähtyy päivityksen alkaessa. Lataus jatkuu automaattisesti, kun ohjelmistopäivitys on valmis. Jos olet ajamassa Model S -autolla ajastetun päivitysajan alkaessa, päivitys peruuntuu ja se on ajastettava uudelleen.

Julkaisutietojen näyttäminen

Kun ohjelmistopäivitys on valmis, saat tietoa muutoksista ja uusista ominaisuuksista lukemalla kosketusnäytöllä näkyvät julkaisutiedot. Voit katsoa auton ohjelmiston nykyisen version julkaisutiedot milloin tahansa valitsemalla Hallintalaitteet > Ohjelmisto > Julkaisutiedot.

Tesla suosittelee kaikkien julkaisutietojen lukemista. Ne voivat sisältää Model S -autoosi liittyviä tärkeitä turvallisuus- tai käyttäjätietoja.