Bluetooth

Bluetooth®-yhteensopivuus

Bluetooth-symboli
Voit käyttää monia Bluetooth-laitteita Model S -ajoneuvon kanssa, kunhan ne on liitetty sen laitepariksi ja ovat toimintakantaman sisällä. Voit esimerkiksi muodostaa pariliitoksen Bluetooth-yhteydellä varustetun puhelimen kanssa ja käyttää puhelinta handsfree-tilassa. Puhelimien lisäksi voit muodostaa laitepareja Model S -ajoneuvon ja muiden Bluetooth-laitteiden välille. Voit yhdistää esimerkiksi iPod Touchin, iPadin, Android-tabletin jne. ja käyttää niitä musiikin toistoon.

Ennen kuin voit käyttää puhelinta tai muuta Bluetooth-laitetta Model S -ajoneuvon kanssa, se on liitettävä ajoneuvon laitepariksi. Pariliitoksen muodostaminen määrittää Model S -ajoneuvon toimimaan tuetun Bluetooth-laitteen kanssa. Voit muodostaa jopa kymmenen Bluetooth-laiteparia. Jos et ole määrittänyt tiettyä puhelinta ensisijaiseksi Ensisijainen laite -asetuksella tai jos Ensisijainen laite -puhelin ei ole kantaman sisällä, Model S yhdistää aina viimeksi käytettyyn puhelimeen (jos se on kantaman sisällä). Jos haluat yhdistää eri puhelimeen, katso Laitepariksi liitettyyn laitteeseen yhdistäminen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Monet puhelimet sulkevat Bluetooth-yhteyden niiden akun varauksen käydessä vähiin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Vaikka Bluetooth tukee langatonta yhteyttä yleensä jopa noin yhdeksän metrin etäisyydelle asti, sen suorituskyky voi vaihdella käytetyn puhelimen tai muun laitteen mukaan.

Bluetooth-laiteparin muodostaminen

Laiteparin muodostaminen mahdollistaa Bluetooth-yhteydellä varustetun puhelimen käyttämisen handsfree-tilassa. Silloin voit esimerkiksi soittaa puheluja ja vastata niihin sekä käyttää yhteystietoja ja viimeisimpien puhelujen luetteloa. Lisäksi voit toistaa puhelimeesi tallennettuja mediatiedostoja. Kun laitepari on muodostettu, Model S voi ottaa siihen yhteyden aina, kun puhelin on sen kantaman ulottuvilla.

Muodosta laitepari seuraavien ohjeiden mukaisesti istuessasi Model S -autossa:

 1. Varmista, että sekä kosketusnäyttö että puhelin ovat päällä.
 2. Ota Bluetooth-yhteys käyttöön puhelimen asetuksista ja aseta puhelin löydettävissä olevaan tilaan.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Joissakin puhelimissa tämä saattaa edellyttää, että siirryt Bluetooth-asetuksiin seuraavien toimenpiteiden ajaksi.
 3. Kosketa Bluetooth-kuvaketta kosketusnäytön yläreunassa.
 4. Valitse kosketusnäytöstä Lisää uusi laite > Aloita haku. Bluetooth-asetusnäkymässä näytetään luettelo kaikista käytettävissä ja kantaman sisällä olevista Bluetooth-laitteista.
 5. Valitse puhelin (tai laite), jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin. Kun yhdistettävä laite on puhelin, Bluetooth-asetusnäkymässä näkyy satunnainen numero. Myös puhelimessasi näkyy numero.
 6. Tarkista, että puhelimessa näkyvä numero vastaa Bluetooth-asetusnäkymässä näkyvää numeroa. Vahvista sen jälkeen laiteparin muodostaminen puhelimesi asetuksista.
 7. Jos puhelin pyytää sitä, määritä, haluatko antaa Model S -ajoneuvolle luvan käyttää henkilökohtaisia tietojasi, kuten kalenteriasi, yhteystietojasi ja mediatiedostojasi (katso Yhteystietojen ja viimeisimpien puhelujen tuominen).

Kun laitepari on muodostettu, Model S muodostaa yhteyden automaattisesti ja Bluetooth-symboli tulee näkyviin Bluetooth-asetusnäkymään laitteen nimen viereen. Tämä tarkoittaa, että yhteys on muodostettu.

Voit avata Bluetooth-asetusnäkymän milloin tahansa ja muuttaa liitetyn laitteen asetuksia. Voit esimerkiksi määrittää liitetyn puhelimen ensisijaiseksi Ensisijainen laite -laitteeksi. Se on hyödyllistä tilanteissa, joissa Model S -autoon on liitetty useampi kuin yksi puhelin, joita käytetään usein samanaikaisesti. Model S yrittää automaattisesti muodostaa ensimmäiseksi yhteyden ensisijaiseen laitteeseen. Jos ensisijaista laitetta ei ole määritetty tai se ei ole kantaman sisällä, Model S yhdistää viimeksi käytettyyn puhelimeen (jos saatavilla).

Noin ennen vuoden 2018 huhtikuuta valmistetut ajoneuvot: Jos Bluetooth-laiteparin muodostaminen kestää erityisen kauan, palauta Bluetooth-toiminto ja muodosta laitepari uudelleen valitsemalla Hallintalaitteet > Huolto > Nollaa Bluetooth. Saatat joutua odottamaan muutaman minuutin. Kun palautus on valmis, yritä muodostaa laitepari Model S -laitteen kanssa uudelleen. Model S saattaa Bluetooth-toiminnon palauttamisen jälkeen unohtaa aiemmin pariliitetyt laitteet.

Yhteystietojen ja viimeisimpien puhelujen tuominen

Kun puhelin on liitetty laitepariksi, voit määrittää Bluetooth-asetusnäkymässä, haluatko sallia puhelimen yhteystietojen, viimeisimpien puhelutietojen ja tekstiviestien käytön. Jos myönnät käyttöoikeuden, voit soittaa ja lähettää viestejä yhteystietoihin ja viimeisimpiin puhelutietoihin tallennetuille henkilöille käyttämällä puhelinsovellusta (katso Puhelin, kalenteri ja verkkokokoukset). Voi olla tarpeen sallia synkronointi puhelimesta tai hyväksyä ponnahdusikkunan synkronoinnin vahvistus, ennen kuin voit tuoda yhteystiedot. Tämä riippuu käytössä olevan puhelimen tyypistä. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöohjeista.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Voit myöntää tai poistaa yhteystietojesi ja viimeisimpien puhelutietojen käyttöoikeuden milloin tahansa koskettamalla Bluetooth-kuvaketta kosketusnäytössä, valitsemalla puhelimen ja muuttamalla sitten käyttöoikeusasetuksia.

Bluetooth-laiteparin poistaminen

Jos haluat katkaista yhteyden puhelimeen tai muuhun Bluetooth-laitteeseen mutta käyttää sitä myöhemmin uudelleen, valitse Bluetooth-asetusnäkymässä Katkaise yhteys. Jos et halua enää käyttää laitetta Model S -ajoneuvon kanssa, valitse kosketusnäytöstä Unohda laite. Kun laite on poistettu, tulee laitepari muodostaa uudelleen, mikäli haluat käyttää samaa laitetta jälleen Model S -auton kanssa (katso Bluetooth-laiteparin muodostaminen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Puhelimesi katkaisee yhteyden automaattisesti, kun poistut Model S -autosta.

Laitepariksi liitettyyn laitteeseen yhdistäminen

Model S muodostaa yhteyden automaattisesti puhelimeen, jonka olet määrittänyt ensisijaiseksi Ensisijainen laite -laitteeksi Bluetooth-asetusnäytössä. Jos et ole määrittänyt ensisijaista puhelinta, Model S muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen puhelimeen, jos se on kantaman sisällä ja sen Bluetooth-yhteys on kytketty käyttöön. Jos viimeisin puhelin ei ole kantaman ulottuvilla, se pyrkii yhdistämään seuraavaan aikaisemmin yhdistettyyn puhelimeen.

Voit muodostaa yhteyden eri puhelimeen koskettamalla kosketusnäytön yläreunassa olevaa Bluetooth-kuvaketta. Bluetooth-asetusnäkymä näyttää luettelon laiteparipuhelimista. Valitse puhelin, johon haluat yhdistää ja valitse Yhdistä. Jos puhelin, johon haluat muodostaa yhteyden, ei ole luettelossa, sinun on muodostettava laitepari puhelimen kanssa. Katso Bluetooth-laiteparin muodostaminen.

Kun puhelin on yhdistetty, Bluetooth-asetusnäkymässä näkyy Bluetooth-symboli puhelimen nimen vieressä merkkinä siitä, että Model S on yhdistetty puhelimeen.