USB-muistitikkua koskevat vaatimukset videoiden tallentamista varten

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
USB-aseman alustaminen ja tallennettujen videoiden katseleminen ei välttämättä ole mahdollista autossasi riippuen sen valmistusajankohdasta ja kokoonpanosta.

Jotkin toiminnot (kuten Kojelautakamera, Sentry Mode -tila) edellyttävät seuraavat vaatimukset täyttävän USB-aseman käyttöä:

 • Tallennuskapasiteetti on vähintään 64 Gt. Käytä tallennuskapasiteetiltaan mahdollisimman suurta USB-asemaa. Videokuva saattaa käyttää paljon tilaa.
 • Luotettava kirjoitusnopeus on vähintään 4 Mt/s. Huomaa, että luotettava kirjoitusnopeus ei ole sama kuin huippunopeus.
 • USB 2.0 -yhteensopiva. Jos käytössä on USB 3.0 -asema, sen on tuettava myös USB 2.0 -standardia.
 • Asianmukainen alustus on tehty (tiedot alla).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Joillain markkina-alueilla voit ostaa suositeltuja USB-asemia osoitteesta http://www.tesla.com.

USB-aseman automaattinen alustaminen

Aseta USB-asema etuosan USB-porttiin ja valitse Hallintalaitteet > Turvallisuus > Alusta USB-asema. USB-asema alustetaan nyt automaattisesti exFAT-muotoon. Lisäksi toiminto luo kansion TeslaCam. USB-asema on nyt valmis kuvaamaan ja tallentamaan videokuvaa.

Alusta USB-asema -painike tulee näkyviin vain, kun USB-asema (jossa on yksi osio tai sitä vähemmän osioita) työnnetään etuosan USB-porttiin. Alusta USB-asema -toiminto poistaa USB-aseman kaiken sisällön. Siirrä ennen toiminnon käyttämistä toiselle laitteelle kaikki sisältö, jonka haluat säilyttää.

USB-aseman manuaalinen alustaminen

Jos Model S ei pysty alustamaan USB-asemaa, alusta se tietokoneella:

 1. Alusta USB-asema muotoon exFAT, MS-DOS FAT (Mac), ext3 tai ext4 (NTFS-muotoa ei tällä hetkellä tueta).
 2. Luo juuritasolle kansio, jonka nimi on TeslaCam. Voit käyttää samaa USB-asemaa kojelautakameran, Sentry Mode -vartiotilan ja äänitiedostojen tallennusvälineenä, mutta sitä varten exFAT USB -asemalle on luotava kullekin kansiolle oma erillinen osionsa.
 3. Kun USB-asema on alustettu, liitä se hansikaslokeron USB-porttiin (jos varusteena). Muussa tapauksessa käytä keskikonsolin etuosan USB-porttia. Älä käytä takaosan USB-portteja, sillä niitä voi käyttää ainoastaan laitteiden lataamiseen. Saattaa kestää muutamia sekunteja, ennen kuin Model S tunnistaa USB-aseman.
 4. Tunnistamisen jälkeen varmista, että kojelautakameran ja Sentry Mode -vartiotilan kuvakkeet tulevat näkyviin kosketusnäytön yläosaan . Model S on nyt valmis tallentamaan videokuvaa.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Sinun on ehkä otettava ensin Sentry Mode -vartiotila käyttöön (jos varusteena) valitsemallaHallintalaitteet > Turvallisuus > Sentry Mode.

Videotallenteiden katseleminen

Jos kuvamateriaalia tallennetaan, voit katsoa videoleikkeitä kosketusnäytössä tai tietokoneella.

Kun USB-asemalta loppuu tila, videokuvaa ei voida enää tallentaa. Siirrä tallennetut videot toiseen laitteeseen säännöllisesti ja poista ne USB-asemasta, jotta asema ei täyty.

Kun toiminto on käytössä, kojelautakameran ja Sentry Mode -vartiotilan kuvamateriaalia tallennetaan jaksoissa. Kuvamateriaali korvataan jatkuvasti, ellei niitä tallenneta. Tallenna kuvamateriaali, jos haluat tarkastella sitä myöhemmin. Muussa tapauksessa materiaali poistetaan ja korvataan uudella. Katso lisätietoja kuvamateriaalin tallentamisesta kohdasta Sentry Mode -vartiotila ja Kojelautakamera. Jokaista leikettä kohti tallennetaan neljä videota, eli yksi jokaisesta kamerasta (etu-, taka-, vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen kamera).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Takakamera tallentaa videokuvaa vain niissä ajoneuvoissa, jotka on valmistettu noin helmikuun 2018 jälkeen.

Katseleminen kosketusnäytössä

Voit tarkastella tallennettuja videoita kosketusnäytössä Model S -ajoneuvon ollessa pysäköitynä. Kosketa kojelautakamerakuvaketta sovellusten käynnistysnäkymässä tai kojelautakamerakuvaketta kosketusnäytön yläosassa. Kosketa valikkokuvaketta näytön yläkulmassa. Välilehdissä näkyy luettelo kaikista videotallenteista, ja ne on järjestetty sijainnin ja aikaleiman mukaan. Videoleikkeen voi pysäyttää, sitä voi kelata eteen- ja taaksepäin tai sen voi poistaa tarpeen mukaan.

Kohdassa Hallintalaitteet > Turvallisuus > Poista kojelautakameran leikkeet voit poistaa kaikki kojelautakameran ja Sentry Mode -vartiotilan tallenteet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kojelautakamera keskeyttää tallentamisen, kun katseluohjelma käynnistetään.

Katseleminen tietokoneella

Liitä USB-asema tietokoneeseen ja siirry TeslaCam-kansioon (jos varusteena).

TeslaCam-kansiossa on seuraavat alikansiot:

 • Saved Clips: Sisältää kaikki Kojelautakameralla tallennetut videot.
 • Sentry Clips: Sisältää tallenteet kaikista Sentry Mode -vartiotilan turvallisuustapahtumista. Jos USB-aseman tallennustila käy vähiin, vanhimpia Sentry Clips -kansion tallenteita poistetaan uusien tieltä. Kun ne on poistettu, niitä ei enää saa palautettua.