Takatavaratila

Avaaminen

Kun haluat avata takatavaratilan, varmista, että Model S on asetettu pysäköintivaihteelle ja tee jokin seuraavista toimenpiteistä:

 • Valitse kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Takaluukku.
 • Paina avainlähettimen takatavaratilan painiketta kahdesti.
 • Kosketa takatavaratilan painiketta mobiilisovelluksessa.
 • Paina tavaratilan luukku:n ulkokahvan alapuolella olevaa kytkintä (edellyttää kelpaavan avaimen tunnistamista).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Passiivinen sisäänkäynti -toiminto ei ole käytössä, sinun on avattava Model S -auton lukitus avainlähettimellä, ennen kuin voit avata tavaratilan luukun kytkimellä. Katso Avainlähettimen käyttäminen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ennen kuin avaat tavaratilan luukku -ajoneuvon takatavaratilan suljetussa tilassa (kuten autotallissa), varmista, että tavaratilan luukku -ajoneuvon avautumiskorkeus on säädetty oikein, jotta voidaan estää kosketus mataliin kattorakenteisiin tai muihin esteisiin (katso Takaluukun avauskorkeuden säätäminen).

Model S -auton lukitus on avattava tai auton on havaittava avain, ennen kuin tavaratilan luukku voidaan avata kytkimellä.

Auton takaosa ja lähikuva, jossa näkyy takatavaratilan ulkokahvan kytkimen yksityiskohta
Punainen kuvake, jossa ovet avoinna oleva auto

Kun ovi, tavaratila tai tavaratilan luukku on auki, mittariston avoinna olevan oven merkkivalo palaa. Avattu tavaratila näkyy myös kosketusnäytön Model S -auton kuvassa.

tavaratilan luukku voidaan pysäyttää liikkeen aikana painamalla avainlähettimessä olevaa takatavaratilan painiketta kerran. Kun painat takatavaratilan painiketta kaksi kertaa, luukku siirtyy jälleen vastakkaiseen suuntaan (paitsi mikäli se oli ehtinyt pysäytettäessä jo melkein kokonaan kiinni tai auki). Jos esimerkiksi tavaratilan luukku pysäytetään yhdellä painalluksella avaamisen aikana, se sulkeutuu painaessasi painiketta kaksi kertaa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Hätätilanteessa voit ohittaa avaus- tai sulkukomennon tarttumalla tavaratilan luukkuun ja pysäyttämällä sen.

Jos tavaratilan luukku joudutaan avaamaan auton sisältä käsin sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, että Model S -autossa ei ole lainkaan virtaa, katso Luukun avaaminen sisäpuolelta hätätilanteessa.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ennen kuin tavaratilan luukku avataan tai suljetaan, tarkista näkyykö ympäristössä esimerkiksi ihmisiä tai esineitä. Avattaessa tai suljettaessa luukkua on tärkeää tarkkailla sen liikkumista, jotta se ei pääse osumaan esineeseen tai kehonosaan. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaurion tai loukkaantumisen.

Takaluukun avauskorkeuden säätäminen

Jos Model S -autossa on varusteena tavaratilan luukku, voit säätää sen avauskorkeuden niin, että yletyt siihen helpommin tai vältät osumisen matalaan kattoon tai esineisiin (esimerkiksi autotallin ovi tai valo):

 1. Avaa luukku ja nosta tai laske tavaratilan luukku sitten käsin halutulle avauskorkeudelle.
 2. Pidä tavaratilan luukku:n alapuolella olevaa painiketta pohjassa kolme sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin.
  Takaluukun alapuolella oleva painike ja kuva tavaratila avoinna olevasta autosta
 3. Vahvista haluttu avauskorkeus sulkemalla tavaratilan luukku ja avaamalla se sitten uudestaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kokoonpanon mukaan (esimerkiksi jousituskorkeus tai pyörien valinta) ajoneuvosi tavaratilan luukku voi aueta noin 2,3 metrin korkeuteen. Säädä tavaratilan luukun korkeus, jotta voit estää luukun kosketuksen mataliin kattorakenteisiin tai muihin esteisiin.

Sulkeminen

Jos tavaratilan luukku ei kuulu Model S -auton varustukseen, voit sulkea takatavaratilan vetämällä luukkua alaspäin ja painamalla sen jämäkästi kiinni.

Sulje tavaratilan luukku jollakin seuraavista tavoista:

 • Valitse Hallintalaitteet > Takaluukku.
 • Paina avainlähettimen takatavaratilan painiketta kahdesti.
 • Paina kytkintä, joka sijaitsee seuraavan alla: tavaratilan luukku

Jos tavaratilan luukku havaitsee sulkeutuessaan esteen, se pysähtyy, ja kuuluu kaksi merkkiääntä. Poista este ja yritä sulkea luukku uudestaan.

Jos tavaratilan luukku on kalibroitava sen ollessa auki, kuuluu kolme merkkiääntä ja tavaratilan luukku lakkaa liikkumasta. Kalibroi luukku vetämällä se manuaalisesti kiinni.

Avaaminen sisäpuolelta

Voit avata takaluukun Model S -auton sisältä käsin, jos se on varustettu Teslan sisäänrakennetuilla, taaksepäin osoittavilla lastenistuimilla. Paina takatavaratilassa olevaa avauskytkintä ja työnnä luukku auki. Jos Model S on lukittuna ja se on varustettu tavaratilan luukulla, ensimmäinen painallus avaa takatavaratilan lukituksen ja toinen avaa luukun.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Model S -autoa ei ole varustettu Teslan taaksepäin osoittavilla lastenistuimilla, avauskytkin voi näyttää olevan paikoillaan. Se on kuitenkin poissa käytöstä, eikä sen painaminen vapauta takaluukun lukitusta.
Takatavaratilan sisäpuoli ja lähikuva tavaratilan sivulla olevasta takaluukun kytkimestä

Jos Model S on varustettu sähkötoimisella luukulla, sitä ei tarvitse työntää auki. Luukku avautuu avauskytkintä painamalla ja sulkeutuu siitä vetämällä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Sisäpuolella sijaitseva kytkin on poissa käytöstä lapsilukkojen ollessa käytössä (katso Lapsilukko), tai jos Model S on liikkeessä.

Pääsy kuormatilaan

Pääset käsiksi takatavaratilan sisällä olevaan kuormatilaan vetämällä kuormatilan kannessa olevasta hihnasta. Taita sitten tavaratilan kansi eteenpäin ja poista se Model S -autosta.

Kiinnitä koko kuorma ennen Model S -auton siirtämistä ja aseta painava kuorma alempaan tavaratilaan.

Takatavaratila ja nuoli, joka osoittaa tavaratilan kannen hihnaan

Takatavaratilan kantavuusraja

Jaa kuorman paino mahdollisimman tasaisesti etu- ja takatavaratilojen kesken.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan kuormaa enempää kuin 80 kg takatavaratilan ylempään tavaratilaan tai yli 285 lbs (130 kg) alempaan tavaratilaan. Se voi aiheuttaa vaurioita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ota ajoneuvoa lastatessasi huomioon sen Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (TPMLM) (katso Tekniset tiedot). TPMLM on ajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa sisältäen kaikkien matkustajien, nesteiden ja kuorman massan.

Luukun avaaminen sisäpuolelta hätätilanteessa

Valaistun, takatavaratilan sisällä olevan mekaanisen vapautusmekanismin avulla luukun voi avata sisältä käsin myös tilanteessa, jossa Model S -autossa ei ole lainkaan virtaa. Mekaanisen avauspainikkeen avulla tavaratilassa oleva henkilö voi päästä ulos.

Salpa ja kuvake autosta, jonka takatavaratila on auki, ylöspäin osoittava sininen nuoli; sama salpa auki ja ulospäin osoittava nuoli
 1. Irrota sen kansi vetämällä alareunasta reippaasti itseäsi kohti.
 2. Avaa lukitus vetämällä vaijerista.
 3. Työnnä takatavaratilan luukku auki.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Painikkeen merkkivalo palaa useita tunteja sen jälkeen, kun se on saanut hetken aikaa auringonvaloa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Estä lasten leikkiminen tavaratilassa tai joutuminen lukituksi sen sisään. Jos lasta ei kiinnitetä turvavöillä, se voi johtaa onnettomuustilanteessa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Ajoneuvoon loukkuun jäänyt lapsi voi saada lämpöhalvauksen tai menehtyä erityisesti silloin, jos ilmastointijärjestelmä ei ole käytössä.