Lasten turvaistuimet

Lasten matkustamista koskevia ohjeita

Vauvojen ja pienten lasten tulee matkustaa lapsen iän, painon ja koon mukaisessa turvaistuimessa. Markkina-alueilla, joilla laki sallii lapsen istuvan etumatkustajan istuimella, lasta ei saa koskaan asettaa istumaan etumatkustajan istuimelle turvatyynyjen ollessa käytössä (katso Turvatyynyt), vaikka lapsi istuisi turvaistuimessa tai istuinkorokkeella. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa VAKAVAAN LOUKKAANTUMISEEN tai KUOLEMAAN.

Noudata tämän häikäisysuojaan kiinnitetyn varoitustarran ohjeita.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Alla oleva kuva on tarkoitettu ainoastaan havainnollistamiseen eikä ehkä ole samanlainen kuin sinun ajoneuvossasi oleva merkintä.
Häikäisysuojan turvatyynyvaroitustarra, jossa on 1) kuva lastenistuimesta etuistuimella ja punainen pyöreä kieltomerkki 2) lauennut turvatyyny ja lastenistuin, jossa istuu lapsi kasvot taaksepäin 3) käsi, joka osoittaa avoimessa kirjassa näkyvää I-symbolia

Etumatkustajan turvatyynyjen toimintatila näkyy kosketusnäytön yläkulmassa:

Kuvake matkustajasta ja turvatyynystä sekä seuraava teksti: Matkustajan turvatyyny ei käytössä
Kun etumatkustajan istuimella on lastenistuin (jos sallittu markkina-alueella), varmista aina erikseen, että turvatyynyjen toimintatila on POIS.
Kuvake lapsesta turvaistuimessa sekä kieltomerkki ja seuraava teksti: Matkustajan turvatyyny käytössä
Muista suojata seuraavana istuinta käyttävää aikuista matkustajaa tarkistamalla, että etumatkustajan turvatyynyn tila on ON (käytössä).

Katso lisätietoja etumatkustajan etuturvatyynyn hallinnasta kohdasta Turvatyynyt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä Easy Entry -toimintoa (kohdassa Kuljettajaprofiilit kuvatun mukaisesti) kuljettajan istuimen siirtämiseen automaattisesti taaimpaan asentoon, jos lasten turvaistuin on asennettu kuljettajan istuimen taakse. Pienempi väli voi aiheuttaa sen, että liikuteltava istuin voi osua lapsen jalkoihin ja johtaa vammoihin tai irrottaa turvaistuimen paikaltaan.

Lasten turvaistuimen valitseminen

Katso seuraavista taulukoista tiedot siitä, millaista turvavyö- tai ISOFIX/i-Size-kiinnityksellä varustettua turvaistuinta on käytettävä eri painoisilla lapsilla.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuljettajan vastuulla on noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sillä alueella, missä Model S -autolla ajetaan. Vauvan tai lapsen asettaminen etumatkustajan istuimelle on kiellettyä joillakin alueilla.

Turvavyökiinnityksellä varustetut turvaistuimet

Painoluokka Etumatkustaja Takaistuimen reunapaikka Takaistuimen keskipaikkaC
Ryhmä 0 enintään 10 kg X U U
Ryhmä 0+ enintään 13 kg LA U U
Ryhmä I 9–18 kg UFB U, UF U, UF
Ryhmä II 15–25 kg UFB U, UF U, UF
Ryhmä III 22–36 kg UFB U, UF U, UF

U: sopiva kaikille taaksepäin suunnatuille turvaistuimille.

UF: sopiva kaikille eteenpäin suunnatuille turvaistuimille.

L: sopiva näille erikseen määritetyille turvaistuimille: Maxi-Cosi Cabrio/Cabriofix E4 04443517, Takata Mini E4 04443717.

X: istuma-asento ei sovi tämän painoluokan lapsille.

AIstuin on asetettava mahdollisimman taakse, istuinosa mahdollisimman alas.

BIstuin on asetettava mahdollisimman taakse, istuinosa mahdollisimman ylös.

CJos lisävarusteena saatavat Executive-takaistuimet sisältyvät Model S -auton varustukseen, takaistuimen keskipaikka ei ole käytettävissä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kiinnitä istuinkoroke aina ainoastaan turvavyöllä (älä käytä ISOFIX/i-Size-kiinnikkeitä).

ISOFIX-kiinnityksellä varustetut turvaistuimet

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
ISOFIX/i-Size on henkilöautojen turvaistuinten kiinnityspisteitä koskeva kansainvälinen standardi.
Painoluokka Kokoluokka Kiinnitys Takaistuimen reunapaikka ISOFIX-kiinnityksellä
Ryhmä 0 enintään 10 kg E R1
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kiinnitä istuinkoroke aina ainoastaan turvavyöllä (älä käytä ISOFIX-kiinnikkeitä).
IL
Ryhmä 0+ enintään 13 kg E R1 ILA, C
D R2 ILA, C
C R3 ILA, C
Ryhmä I 9–18 kg D R2 ILB
C R3 ILB
B F2 IUF, ILB, D
B1 F2X IUF, ILB, D
A F3 IUF, ILB, D

IL: sopiva automallikohtaisille turvaistuimille (mille tahansa eteen- tai taaksepäin suunnatulle turvaistuimelle, joka on varustettu tukijalalla).

IUF: sopiva mille tahansa eteenpäin suunnatulle, ISOFIX-kiinnityksellä varustetulle turvaistuimelle.

ASuositus: Takata Mini E4 04443717.

BSuositus: Takata Midi E4 04444204.

CSuositus: Maxi-Cosi Cabriofix/Easyfix E4 04443517.

DSuositus: Maxi-Cosi Pearl/Familyfix E4 043908.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kun olet asentamassa turvaistuinjärjestelmää, myös turvavyö on kiinnitettävä, jotta turvavyön varoitusääni lakkaa kuulumasta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä ISOFIX/i-Size-kiinnikkeitä lasten turvaistuimen tai turvavöillä varustetun istuinkorokkeen kanssa, jos lapsen ja turvaistuimen yhteispaino on yli 33°kg.

Varttuneiden lasten matkustaminen

Jos lapsi on liian suuri matkustamaan turvaistuinjärjestelmässä, mutta liian pieni pystyäkseen käyttämään turvavöitä turvallisesti, käytä lapsen iälle ja koolle sopivaa istuinkoroketta. Käyttäessäsi istuinkoroketta, noudata tarkasti valmistajan ohjeita.

Kaksi asennustapaa

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kiinnitä lasten turvaistuinjärjestelmät aina turvaistuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Monien muunnelmien lisäksi käytössä on kaksi yleistä lasten turvaistuinjärjestelmää niiden kiinnitystyypin mukaisesti:

Jotkin turvaistuimet voidaan kiinnittää molemmilla menetelmillä. Käytä turvaistuimen valmistajan ohjeista sopivin kiinnitystapa ja yksityiskohtaiset ohjeet istuimen kiinnittämiseen.

Model S -autossa turvavöillä kiinnitettävät turvaistuimet voidaan kiinnittää mihin tahansa matkustajan , ja ISOFIX/i-Size-turvaistuimet voidaan kiinnittää kumpaan tahansa takaistuimen reunapaikkaan. Erilliset ohjeet siitä, minkälaisia lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmiä voidaan käyttää kussakin istuimessa annetaan seuraavassa luvussa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
ISOFIX ja i-Size ovat kansainvälisiä standardeja integroiduille kiinnikkeille, joita käytetään henkilöautoissa turvaistuinten kiinnittämiseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä ISOFIX/i-Size-kiinnikkeitä lasten turvaistuimen tai turvavöillä varustetun istuinkorokkeen kanssa, jos lapsen ja turvaistuimen yhteispaino on yli 33°kg.

Turvavyökiinnitteisten turvaistuinten kiinnittäminen

Varmista ensinnäkin, että lasten turvaistuin soveltuu lapsen painoon, korkeuteen ja ikään.

Älä pue lapselle raskaita vaatteita äläkä aseta mitään esineitä tai varusteita lapsen ja istuimen väliin.

Säädä turvavaljaat kullekin lapselle sopivaksi. Muista tehdä tämä jokaisella matkustuskerralla.

Noudata aina lasten turvaistuimen valmistajan yksityiskohtaisia ohjeita. Alla yleisluonteiset ohjeet:

  1. Aseta turvaistuin Model S -autoon ja vedä turvavyö kokonaan ulos. Kuljeta ja kiinnitä turvavyön solki turvaistuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
    Lasten turvaistuin kiinnitettynä matkustajan istuimelle ajoneuvon turvavyöllä.
  2. Anna turvavyömekanismin vetää vyön löysä osuus sisään. Paina turvaistuinta Model S -ajoneuvon istuinta vasten ja vedä turvavyötä kireälle.
  3. Kiinnitä yläkiinnikkeen kiinnityshihna(t) lasten turvaistuinjärjestelmän valmistajan ohjeiden mukaisesti (katso Yläkiinnikkeen kiinnityshihnan kiinnittäminen).

ISOFIX-turvaistuinten kiinnittäminen

Takaistuinten reunapaikoissa on alemmat ISOFIX/i-Size-kiinnikkeet. Kiinnikkeet löytyvät istuimen selkänojan ja istuintyynyn välistä. Kiinnityspisteiden tarkka sijainti on osoitettu oheisen kuvan mukaisella turvaistuinmerkinnällä. Merkintä on istuimen selkänojassa, suoraan kiinnityspisteen yläpuolella.

ISOFIX-kuvake ja nuolet, jotka osoittavat ISOFIX-salpojen sijainnin.

Asenna ISOFIX/i-Size-turvaistuimet takaistuimelle vain reunimmaisille istuinpaikoille. Keskipaikalla saa käyttää ainoastaan turvavyöllä kiinnitettävää turvaistuinta.

Kaksi vihreää tarkistusmerkkiä toisen rivin reunapaikoilla ja punainen rasti keskipaikalla

Kun asennat ISOFIX/i-Size-turvaistuinta, lue turvaistuimen valmistajan ohjeet huolellisesti ja noudata niitä. Ohjeissa kuvataan, kuinka turvaistuin liu'utetaan istuimen kiinnitystankoihin siten, että niistä kuuluu napsahdus lukittumisen merkiksi. Saatat joutua painamaan turvaistuinta lujasti istuimen selkänojaa vasten sen tiukan kiinnityksen varmistamiseksi.

Oikea tapa asettaa lasten turvaistuin ISOFIX-kiinnitystankoihin
Paikalleen liukuva lasten turvaistuin, huutomerkki puhekuplassa osoittaa kiinnitystankoon

Säädä, kunnes turvaistuin asettuu tukevasti istuimen selkänojaa vasten. Varmista, että turvaistuin on tiukasti kiinni.

Lastenistuin, käsi vetää turvavyötä

Ennen kuin lapsi asetetaan turvaistuimelle, on aina varmistettava, että istuin on kiinnitetty tukevasti. Tartu turvaistuimen etuosaan sen molemmin puolin ja yritä:

  • kääntää istuinta puolelta toiselle
  • vetää sitä poispäin auton istuimesta.

Jos turvaistuin liikkuu poispäin istuimesta, molemmat salvat eivät ole kunnolla kiinni istuimen kiinnitystangoissa. Asenna turvaistuin uudestaan ja yritä uudelleen. On kriittisen tärkeää, että turvaistuimen molemmat salvat ovat täysin kiinni.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä ISOFIX/i-Size-kiinnikkeitä lasten turvaistuimen tai turvavöillä varustetun istuinkorokkeen kanssa, jos lapsen ja turvaistuimen yhteispaino on yli 33°kg.

Yläkiinnikkeen kiinnityshihnan kiinnittäminen

Jos istuimen mukana on toimitettu yläkiinnikkeen kiinnityshihna, kiinnitä sen koukku takaistuimen takana olevaan kiinnikkeeseen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kiinnityspisteet eivät välttämättä näy, mutta ne voidaan paikantaa istuinmateriaalissa olevan liuskan perusteella.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kiristä yläkiinnityshihnat lasten turvaistuimen valmistajan antamien ohjeiden mukaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
KESKIPAIKALLA SAA KÄYTTÄÄ AINOASTAAN TURVAVYÖLLÄ KIINNITETTÄVIÄ LASTEN TURVAISTUIMIA.

Mikäli kiinnityshihnoja on kaksi, aseta ne pääntuen molemmille puolille.

Kolme pääntukea, joissa hihnat on asetettu pääntukien molemmille puolille ja nuoli osoittaa istuimien takana olevaan kiinnityskoukkuun
Jos kiinnityshihnoja on yksi, aseta hihna siten, että se kulkee pääntuen ylitse.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Pääntuen yläosa on muovautuvaa materiaalia, mikä estää yksittäisen kiinnityshihnan liikkumisen sivusuunnassa.

Lapsen turvaistuimen testaaminen

Ennen kuin lapsi asetetaan turvaistuimelle, on aina varmistettava, että istuin on paikallaan tukevasti:

  1. Tartu turvaistuimeen turvavyökujan kohdalta ja yritä liikuttaa istuinta sekä sivusuunnassa että eteen- ja taaksepäin.
  2. Jos istuin liikkuu yli 2,5 cm, se on liian löysällä. Kiristä turvavyö tai kiinnitä ISOFIX/i-Size-turvaistuin uudelleen.
  3. Jos et saa kiristettyä turvavyötä kireälle, kokeile asettaa turvaistuin toiselle istuinpaikalle tai käytä toista turvaistuinta.

Lasten turvaistuimia koskevia varoituksia

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan kuljeta lasta etumatkustajan paikalla turvaistuimessa tai istuinkorokkeella, mikäli turvatyyny on käytössä. Se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan käytä taaksepäin suunnattua turvaistuinta sellaisella istuinpaikalla, jonka etupuolella on toiminnassa oleva turvatyyny. Se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Noudata häikäisysuojan varoitustarran ohjeita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Lasten turvaistuinjärjestelmät on suunniteltu kiinnitettäväksi auton istuimille lantiovöillä tai lantio-/olkaturvavyön lantiovyöosalla. Lapsi voi olla vaarassa loukkaantua törmäystilanteessa, mikäli turvaistuinta ei ole kiinnitetty asianmukaisesti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Törmäystilastojen mukaan lapsien turvallisuus on parempi auton takaistuimilla kuin etuistuimilla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä eteenpäin suunnattua turvaistuinta, ennen kuin lapsesi painaa yli 9 kg ja pystyy istumaan ilman tukea. Kaksivuotiaaksi saakka lapsen selkärangan ja niskan kehitys on sillä tavoin kesken, että niihin voi tulla vaurioita etutörmäyksessä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä anna vauvan tai lapsen matkustaa aikuisen sylissä. Kaikkien lasten on aina matkustettava sopivassa turvaistuimessa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kosketusnäytön turvavyömuistutukseen ei saa luottaa, vaan istuinkorokkeen tai lasten turvaistuimen kunnollinen kiinnitys on aina erikseen tarkistettava. Istuinanturit eivät ehkä tunnista pieniä matkustajia tai lastenistuimia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Lasten turvallisuuden varmistamiseksi on aina noudatettava kaikkia tämän käyttöoppaan sekä turvaistuimen valmistajan ohjeita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Lasten tulee matkustaa taaksepäin suunnatulla turvaistuimella istuimen viiden kiinnityskohdan turvavaljaita käyttäen niin kauan kuin mahdollista.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä turvavöiden jatkokappaleita turvavöissä, joita käytetään turvaistuimen tai istuinkorokkeen kiinnittämiseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varttuneiden lasten istuinpaikoilla on varmistettava, että lapsen pää on tuettu ja että turvavyö on oikein säädetty ja kiinnitetty. Turvavyön olkahihna ei saa osua kasvoihin tai kaulaan. Lantiovyö ei saa olla vatsan päällä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan kiinnitä kahta turvaistuinta samaan kiinnityskohtaan. Kiinnityspiste ei välttämättä pysty pitämään molempia istuimia paikallaan törmäyksessä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Turvaistuimien kiinnikkeet on suunniteltu kestämään ainoastaan ohjeiden mukaisesti kiinnitettyjen turvaistuimien kuormitus. Missään olosuhteissa niitä ei saa käyttää aikuisten turvavöiden, -valjaiden tai muiden varusteiden kiinnittämiseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Tarkista aina turvavaljaiden ja kiinnityshihnojen kunto ennen liikkeelle lähtöä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan jätä lapsia autoon ilman valvontaa, vaikka lapsi olisi kiinnitetty turvaistuimeen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan käytä turvaistuinta, joka on ollut autossa törmäyksen sattuessa. Tarkistuta tai vaihda turvaistuin istuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.