Kiihtyvyystilat

Model S -auton käytettävissä olevat kiihtyvyysasetukset vaihtelevat riippuen valmistuspäivämäärästä ja ostohetkellä valituista vaihtoehdoista:

 • Chill: rajoittaa kiihtyvyyttä tasaiselle ja leppoisalle ajotavalle (saatavana kaikille autoille, jotka on varustettu Autopilotin komponenteilla).
 • Normaali: tarjoaa vakiotason kiihtyvyyden (saatavana muissa kuin nelivetoisissa Performance-malleissa ja takavetoisissa Model S -autoissa, jotka on varustettu Autopilotin komponenteilla).
 • Sport: tarjoaa vakiotason kiihtyvyyden (käytettävissä nelivetoisissa Performance-malleissa).
 • Insane: lisää huippuvääntömomenttia noin 30 prosenttia (saatavana nelivetoisissa Performance-malleissa, joita ei ole varustettu Ludicrous-päivityksellä).
 • Ludicrous: lisää huippuvääntömomenttia noin 60 prosenttia (saatavana nelivetoisissa Performance-malleissa, jotka on varustettu Ludicrous-päivityksellä).
 • Insane+: kasvattaa huippuvääntömomenttia noin 30 prosenttia (saatavana nelivetoisissa Performance-malleissa, joita ei ole varustettu Ludicrous-päivityksellä). Samalla akku lämmitetään ihanteelliseen käyttölämpötilaan 100-prosenttisen tehon varmistamiseksi. Katso ennen tämän asetuksen valitsemista kohta Insane+- ja Ludicrous+-asetuksien käyttäminen.
 • Ludicrous+: kasvattaa huippuvääntömomenttia noin 60 prosenttia (saatavana nelivetoisissa Performance-malleissa, jotka on varustettu Ludicrous-päivityksellä). 100-prosenttinen teho varmistetaan lämmittämällä akku välittömästi ihanteelliseen käyttölämpötilaan. Katso ennen tämän asetuksen valitsemista kohta Insane+- ja Ludicrous+-asetuksien käyttäminen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Vaikka Chill ei suoraan paranna toimintasädettä, Insane- tai Ludicrous-tilojen mahdollistama vääntömomentin ja tehon lisääntynyt käyttö voivat vähentää toimintasädettä ja tehokkuutta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Chill näkyy mittariston ajonopeuden yläpuolella, kun se on valittu.

Nelivetoisissa Performance-malleissa Model S on myös Launch-tila, jolla saavutetaan optimaalinen kiihtyvyys pinnoilla, jotka tarjoavat hyvän pidon. Launch Mode -tilan käytössä tarvittavat erityiset ajo-ohjeet, katso Kiihtyvyystila.

Kiihtyvyystilan valinta: Hallintalaitteet > Polkimet ja ohjaus > Kiihtyvyys.

Insane+- ja Ludicrous+-asetuksien käyttäminen

Kun Insane- tai Ludicrous-kiihtyvyysasetus valitaan, lisäteho on käytettävissä välittömästi. Absoluuttisen maksimitehon saavuttamiseksi (suunniteltu lyhytaikaiseen käyttöön) voit kuitenkin käyttää Insane+- tai Ludicrous+-asetusta, jolloin akku lämmitetään ihanteelliseen käyttölämpötilaan. Tällöin 100 % saatavana olevasta tehosta on käytettävissä.

Kun akkua lämmitetään, kosketusnäytössä näkyvä tilaviesti ilmoittaa arvioidun odotusajan sekä sen, kun lisäteho on käytettävissä. Akun lämmittämisen lisäksi Insane+- ja Ludicrous+-tilat pyrkivät pitämään akun lämpötilan ihanteellisella alueella. Sen vuoksi aggressiivisen ajosuorituksen aikana näkyvissä saattaa olla viilennyksestä kertova viesti muutaman minuutin ajan, kunnes lämpötila on laskenut. Model S pysyy valitussa tilassa kolmen tunnin ajan, vaikka poistuisit ajoneuvosta. Kolmen tunnin kuluttua toiminto kytkeytyy pois käytöstä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Insane+- ja Ludicrous+-asetukset on suunniteltu maksimaaliseen lyhytaikaiseen suorituskykyyn lyhyissä kiihdytyksissä. Näitä asetuksia ei ole tarkoitettu päivittäiseen ajoon. Lisätehon haittapuolena on kohonnut energiankulutus ja virran nopeampi loppuun kuluminen pitkään jatkuvassa ajossa. Insane- ja Ludicrous-kiihdytysasetukset tarjoavat huomattavan suorituskyvyn nousun jopa ilman Insane+- tai Ludicrous+-asetuksia, joilla saavutetaan akun maksimiteho. Tavanomaisissa ajotilanteissa Insane+- ja Ludicrous+-tilojen tuomaa tehonlisäystä ei itse asiassa välttämättä huomaa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Insane+- tai Ludicrous+-asetuksen käyttäminen edellyttää, että akun varaustaso on vähintään 20 %. Näitä asetuksia ei voi kytkeä, jos varaus on alle 20 %. Lisäksi on huomioitava, että nämä asetukset kytkeytyvät pois käytöstä, mikäli akun varaustaso laskee alle 20 prosentin asetuksen käytön aikana.

Insane+- tai Ludicrous+-tilaa käytettäessä Model S kuluttaa enemmän energiaa, koska se pitää akun lämpötilaa ihanteellisella lämpötila-alueella.

Voit kytkeä Insane+ -tai Ludicrous+-tilan pois käytöstä milloin tahansa valitsemalla jonkin toisen kiihdytysasetuksen. Liiallisen ja tarpeettoman suuren energiankulutuksen estämiseksi (esimerkiksi jos Insane+- tai Ludicrous+-asetus unohdetaan kytkeä pois käytöstä autosta poistuessa) kyseinen asetus kytkeytyy pois päältä automaattisesti kolmen tunnin kuluttua riippumatta siitä, ajetaanko autoa tai onko kuljettaja poistunut siitä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Insane+- ja Ludicrous+-asetukset pyrkivät pitämään auton akun lämpötilan ihanteellisella alueella. Akun lämmityksen lisäksi nämä asetukset myös jäähdyttävät akkua tarvittaessa (esimerkiksi ajettaessa suurilla nopeuksilla, nopeissa kiihdytyksissä, ajettaessa pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti jne.)

Kiihtyvyystila

Vain nelivetoisiin Performance-malleihin saatavissa oleva kiihtyvyystila tarjoaa parhaan mahdollisen kiihdytyksen hyvin pitävällä alustalla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Nopea kiihtyvyys, käytettäessä esimerkiksi Launch-tilaa, lisää auton voimansiirron rasitusta, ja se voi aiheuttaa eri komponenttien ennenaikaista kulumista sekä lyhentää niiden käyttöikää. Model S valvoo jatkuvasti voimansiirron rasitusta ja vaurioita ja ilmoittaa, jos auton komponentit tarvitsevat huoltoa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käytä kiihtyvyystilaa ainoastaan sopivassa ympäristössä, jossa ei ole risteävää liikennettä tai jalankulkijoita. Kiihtyvyystila on suunniteltu käytettäväksi suljetulla ajoradalla. Kuljettaja vastaa itse siitä, että ajotapa ja kiihdytys eivät aiheuta vaaraa tai haittaa muille tiellä liikkujille.

Kiihtyvyystilan kytkeminen

 1. Varmista, että jarrut ovat lämmenneet ajamalla muutamia minuutteja ja käyttämällä jarruja muutamia kertoja.
 2. Aseta ilmajousitus Kevyt-asentoon (katso Paineilmajousitus).
 3. Aseta kiihdytysasetukseksi Insane+ tai Ludicrous+ (jos varusteena).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos autossa on varusteena Ludicrous+-asetus, varmistat parhaan suorituskyvyn painamalla tätä asetusta ja pitämällä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan.
 4. Vaihda Model S ajovaihteelle, aseta ohjaus suoraan eteenpäin, pidä jarrupoljinta tukevasti pohjassa vasemmalla jalalla ja paina kaasupoljin täysin pohjaan. Mittaristossa näkyy sekunnin kuluessa ilmoitus, että kiihtyvyystila on kytketty käyttöön.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Kiihtyvyystila laskee etujousitusta entisestään ja pienentää näin merkittävästi maavaraa.
 5. Aloita kiihdytys vapauttamalla jarrupoljin kahdentoista sekunnin kuluessa kiihtyvyystilan kytkemisestä.

Kun vapautat jarrun, Model S lähtee liikkeelle eteenpäin.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kiihtyvyystila ei ole käytettävissä, jos Slip Start -toiminto on kytketty pois käytöstä (mikä sallii pyörien sutimisen). Katso Luistonestotoiminto.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kiihtyvyystila on käytettävissä ainoastaan silloin, kun ympäristön lämpötila on 3°C tai korkeampi.