Vaihtaminen

Vaihteen vaihtaminen

Kun Model S -auto on pysäköity, sinun on painettava jarrupoljinta, jotta voit kytkeä ajotilan.

Valitse ajotila siirtämällä ajovipua ylös- tai alaspäin.

Vaihdevipu ja nuoli, viiva, nuoliviiva ylöspäin ja alaspäin

Jos yrität valita ajotilan, jota ei ole mahdollista valita senhetkisen ajonopeuden vuoksi, auton sisällä kuuluu merkkiääni ja ajotila ei vaihdu.

Taaksepäin – R

Työnnä ajovipu kokonaan ylös ja vapauta se. Voit valita Reverse-peruutusvaihteen vain, kun Model S on pysäytetty tai sen nopeus on alle 8 km/h.

Vapaa – N

Vapaa-asennossa Model S kulkee vapaasti, kun jarrupoljinta ei paineta:

  • Kun pysäköintivaihde on kytkettynä, vaihda vapaalle vaihteelle siirtämällä ajovipua lyhyesti joko ylös- tai alaspäin ensimmäiseen asentoon.
  • Kun ajovaihde on kytkettynä, vaihda vapaalle vaihteelle siirtämällä ajovipua lyhyesti ylöspäin ensimmäiseen asentoon. Jos automaattiohjaus tai liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin (jos varusteena) on käytössä, sinun on työnnettävä ajovipu ylöspäin ensimmäiseen asentoon ja pidettävä sitä siinä yli sekunnin ajan. Kun se on tehty, automaattiohjaus tai liikennettä havainnoiva Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädin on poistettu käytöstä.
  • Kun peruutusvaihde on kytkettynä, vaihda vapaalle vaihteelle siirtämällä ajovipua lyhyesti alaspäin ensimmäiseen asentoon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Sinun on painettava jarrupoljinta, jotta saat vaihdettua vaihteen pois vapaalta, kun nopeus on alle noin 8 km/h.

Jos Model S -auton pysäköintivaihde on valittuna ja vapautat seisontajarrun käyttämällä kosketusnäyttöä (Hallintalaitteet > Turvallisuus > Seisontajarru), Model S kytkee vaihteiston vapaalle (katso Seisontajarru).

Eteenpäin – D

Työnnä ajovipu kokonaan alas ja vapauta se. Voit valita Drive-ajovaihteen, kun Model S on pysäytetty tai peruutusvaihde on valittuna ja auton nopeus on alle 8 km/h.

Pysäköi – P

Paina ajovivun päässä olevaa painiketta, kun Model S on pysähdyksissä.

Nuoli, joka osoittaa vivun päässä olevaan painikkeeseen

Model S valitsee automaattisesti pysäköintivaihteen, kun kytket latauskaapelia tai jos kaksi seuraavaa ehtoa täyttyy samanaikaisesti alle 2 km/h:n nopeudella ajettaessa:

  • kuljettajan turvavyö ei ole kiinnitettynä
  • kuljettajan istuinanturi ei havaitse kuljettajaa
  • kuljettajan ovi on auki.

Voit helpottaa matkustajien kyytiin ottamista avaamalla kaikkien ovien lukitukset ja/tai asettamalla ovien kahvat tulemaan esiin valitsemalla pysäköintivaihteen ja painamalla sitten Park-painiketta toisen kerran.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Sinun on painettava jarrupoljinta, jotta saat vaihdettua vaihteen pois pysäköintivaihteelta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Edellä mainitut ehdot eivät ole kattava luettelo kaikista niistä syistä, joiden vuoksi Model S voi vaihtaa pysäköintivaihteelle automaattisesti tai jättää vaihtamatta. Joissakin tapauksissa ajoneuvosi voi vaihtaa pysäköintivaihteelle vain yhden ehdon täyttyessä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos jarrut eivät toimi kunnolla ja syntyy hätätilanne, pysäytä Model S -ajoneuvo painamalla ajovivun Pysäköi-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Pysäytä ajoneuvo tällä tavalla vain silloin, kun se on ehdottomasti tarpeellista.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuljettaja vastaa aina siitä, että auto on asetettu pysäköintivaihteelle ennen autosta poistumista. Älä koskaan luota vain siihen, että Model S vaihtaa automaattisesti pysäköintivaihteelle. Niin ei välttämättä tapahdu kaikissa tilanteissa (esimerkiksi silloin, jos auton nopeus on suurempi kuin noin 2 km/h ryöminnän tai rinteen vuoksi).