Käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistäminen

Kun avaat oven noustaksesi Model S -autoon, mittaristo ja kosketusnäyttö käynnistyvät, ja voit käyttää kaikkia ohjaimia. Model S -autolla ajaminen:
  1. Paina jarrupoljintaModel S auton virta kytketään ja sillä voidaan ajaa.
  2. Valitse ajotila – siirrä ajovipua alaspäin eteenpäinajoa varten tai ylöspäin peruutusta varten (katso Vaihtaminen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Aja PIN-koodilla on käytössä (katso Aja PIN-koodilla), sinun on lisäksi syötettävä oikea PIN-koodi kosketusnäytöllä, ennen kuin voit ajaa Model S -autolla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos passiivinen sisäänkäyntitoiminto on poissa käytöstä etkä paina jarrupoljinta Model S -auton käynnistämiseksi noin viiden minuutin kuluessa, mittaristossa näkyy viesti ja sinun on ensin lukittava Model S avaimella ja sitten avattava lukitus uudelleen, ennen kuin voit ajaa autoa.

Kaikki Model S -auton ajamiseen tarvittava tieto näkyy mittariston.

Ei avainlähetintä

Jos Model S ei havaitse avainlähetintä painaessasi jarrua, mittaristo näyttää ilmoituksen, että avain ei ole sisällä.

Jos saat tämän ilmoituksen, paina jarrua ja aseta avainlähetin keskikonsolin mukinpidikkeeseen, josta Model S voi sen parhaiten havaita.

Avainlähetin keskikonsolissa ja nuoli osoittamassa mukitelinettä

Jos Model S ei vieläkään havaitse avainlähetintä, pidä sitä keskikonsolilla pienjännite -pistorasian alapuolella (katso Pienjännite Pistorasia). Voit myös kokeilla käyttää toista avainlähetintä. Jos toinenkaan avainlähetin ei toimi, ota yhteys Teslaan.

Sille, että Model S ei havaitse avainlähetintä, voi olla useita syitä. Näihin kuuluvat avainlähettimen pariston alhainen virtataso, muiden radiosignaalia käyttävien laitteiden aiheuttamat häiriöt sekä avainlähettimen ja vastaanottimen välissä sijaitsevat esineet.

Pidä avainlähetin aina mukanasi. Ajamisen jälkeen tarvitset sitä Model S -auton uudelleenkäynnistämiseen. Kun poistut Model S -autosta, avainlähettimen on oltava mukanasi, jotta voit lukita Model S -auton joko manuaalisesti tai automaattisesti.

Sammuttaminen

Kun lopetat ajamisen, vaihda pysäköintivaihteelle painamalla ajovivun päässä olevaa painiketta. Kun poistut Model S -autosta avainlähetin mukanasi, auton virta katkaistaan automaattisesti ja samalla sammutetaan myös mittaristo ja kosketusnäyttö.

Model S sammuu myös automaattisesti oltuaan pysäköitynä 30 minuutin ajan. Tämä tapahtuu myös istuessasi kuljettajan istuimella.

Model S -auton ollessa pysäytettynä voit katkaista sen virran istuessasi yhä kuljettajan istuimella, vaikka tämä ei olekaan yleensä tarpeen. Valitse Hallintalaitteet > Turvallisuus > Virran katkaiseminen. Model S käynnistyy uudelleen automaattisesti jarrupoljinta painamalla tai kosketusnäyttöä koskettamalla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model S vaihtaa automaattisesti pysäköintivaiheelle, kun se havaitsee kuljettajan poistuvan autosta (esimerkiksi kun kuljettajan turvavyö ei ole kiinnitettynä ja auto on lähes paikallaan). Jos vaihdat vapaalle vaihteelle, Model S valitsee pysäköintivaihteen, kun avaat oven poistuaksesi. Model S -ajoneuvon pitäminen vapaalla, katso Kuljetusohjeita.

Auton uudelleenkäynnistys

Käynnistä Model S uudelleen, jos se toimii epätavallisesti tai näyttää luokittelemattoman hälytyksen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos kosketusnäyttö ei vastaa komentoihin tai toimii epätavallisesti, käynnistä se uudelleen ennen ajoneuvon virran katkaisemista ja uudelleen kytkemistä (katso Kosketusnäytön tai mittariston uudelleenkäynnistäminen).
  1. Valitse pysäköintivaihde.
  2. Valitse kosketusnäytössä Hallintalaitteet > Turvallisuus > Virran katkaiseminen.
  3. Odota vähintään kaksi minuuttia tekemättä mitään autolle. Älä esimerkiksi avaa ovia, kosketa jarrupoljinta tai kosketusnäyttöä.
  4. Käynnistä auto kahden minuutin kuluttua painamalla jarrupoljinta tai avaamalla ovi.