Kuljettajaprofiilit

Kun ensimmäisen kerran teet kuljettajan istuimen, ohjauspyörän asennon tai sivupeilien säätöjä, kosketusnäyttö kehottaa luomaan kuljettajaprofiilin näiden säätöasetusten tallentamiseksi. Profiiliin tallennetaan myös muita asetuksia, joilla mukautat Model S -autoasi.

puoliympyrä ja yläpuolella pienempi ympyrä
Voit lisätä uuden kuljettajaprofiilin koskettamalla kosketusnäytön yläosassa olevaa kuljettajaprofiilin kuvaketta. Valitse sitten Kuljettajaprofiiliasetukset > Lisää uusi kuljettaja, kirjoita kuljettajan nimi ja valitse Luo profiili. noudattamalla näytön ohjeita. Valitse Käytä helppoa sisäänkäyntiä -valintaruutu, jos haluat tallentaa Easy Entry -asetukset (tai käyttää nykyisiä asetuksia), joissa kuljettajan istuimen ja ohjauspyörän asento säädetään automaattisesti helpottamaan Model S -autoon tuloa ja siitä poistumista.

Jos olet muuttanut kuljettajan istuimen, ohjauspyörän, tai sivupeilin asentoa tallennettuasi tai valittuasi kuljettajaprofiilin, kosketusnäyttö kehottaa tallentamaan uuden asetuksen tai palauttamaan aiemmin valitun asetuksen (muut asetukset tallennetaan automaattisesti). Jos haluat muuttaa asetusta, mutta et tallentaa tai palauttaa sitä, jätä kosketusnäytön kehotus huomioimatta.

Voit poistaa kuljettajaprofiilin koskettamalla kosketusnäytön yläosassa olevaa kuljettajaprofiilin kuvaketta, valitsemalla Kuljettajaprofiilin asetukset ja sen jälkeen poistettavan kuljettajaprofiilin. Kun se on valittu, näytössä näkyy vaihtoehto Poista, joka poistaa kuljettajaprofiilin.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Valet Mode -tila on sisäänrakennettu kuljettajaprofiili, joka rajoittaa huippunopeutta ja estää pääsyn tiettyihin Model S -auton toimintoihin (katso Valet Mode -tila).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Valmistusajankohdasta ja valituista varusteluvaihtoehdoista riippuen kaikkia Model S -autoja ei ole varustettu kuljettajaprofiilitoiminnolla. Jos autosi on varustettu kuljettajaprofiileilla, joitakin toimintoja ei välttämättä tallenneta tai säädetä automaattisesti kuljettajaprofiilin mukaisesti (esimerkiksi peilin asento).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Voit keskeyttää käynnissä olevat, automaattiset kuljettajaprofiilin mukaiset säädöt valitsemalla Pysäytä kuljettajaprofiilin pudotusvalikossa. Automaattiset säädöt keskeytetään myös, jos istuimen, taustapeilin tai ohjauspyörän säätöjä muutetaan manuaalisesti.

Kuljettajaprofiilin vaihtaminen toiseen

puoliympyrä ja yläpuolella pienempi ympyrä
Voit säätää Model S -auton kuljettajaprofiilin mukaiseksi koskettamalla kosketusnäytön yläosassa olevaa kuljettajaprofiilin kuvaketta. Valitse sitten kuljettaja ja Model S säädetään vastaamaan asetuksia, jotka on tallennettu valitulle kuljettajaprofiilille.

Tallennetut asetukset

Tietyt asetukset, joilla kuljettaja voi mukauttaa Model S -autoa, tallennetaan automaattisesti myös kuljettajaprofiiliin. Kosketusnäytöllä kuljettajaprofiilin vieressä näkyy vihreä tarkistusmerkki, kun asetus tallennetaan. Esimerkkejä asetuksista, jotka tallennetaan automaattisesti kuljettajaprofiiliin:
 • navigointi-, lämpötila-, valo- ja näyttöasetukset
 • Autopilot- ja ajovalinnat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kuljettajaprofiileihin liitetyt tiedot vaihtelevat ajoneuvon valmistuspäivän ja asennetun ohjelmistoversion mukaan.

Kuljettajaprofiilin yhdistäminen avainlähettimeen

Voit yhdistää kuljettajaprofiilin tiettyyn avainlähettimeen. Tällöin Model S voi automaattisesti valita käyttöön oikean kuljettajaprofiilin sekä avata kuljettajan oven, kun kyseinen avainlähetin havaitaan kuljettajan lähestyessä autoa. Voit yhdistää kuljettajaprofiilin ja avainlähettimen siirtymällä Model S -auton sisäpuolelle avainlähettimen kanssa ja valitsemalla kuljettajaprofiilin kuvakkeen kosketusnäytön yläosassa. Valitse kuljettajaprofiili, jonka haluat yhdistää avainlähettimeen, ja valitse sitten kosketusnäytöstä Linkitä avainlähettimeen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model S havaitsee vain yhden avainlähettimen kerrallaan. Kuljettajaprofiili yhdistetään vain ajoneuvon sillä hetkellä havaitsemaan avainlähettimeen. Sen vuoksi halutessasi yhdistää kuljettajaprofiileja useampiin avainlähettimiin, varmista että vain se avainlähetin, johon haluat yhdistää kuljettajaprofiilin, on auton havaitsemisetäisyydellä yhdistämistä suorittaessasi. Siirrä kaikki muut avainlähettimet havaitsemisetäisyyden ulkopuolelle (vähintäänmetrin etäisyydelle Model S -autosta).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model S tukee enintään kolmea yhdistettyä avainlähetintä. Kuljettajaprofiili voidaan kuitenkin yhdistää vain yhteen avainlähettimeen kerrallaan.

Voit poistaa kuljettajaprofiilin ja avainlähettimen välisen yhteyden koskettamalla kosketusnäytön yläosassa olevaa kuljettajaprofiilin kuvaketta. Valitse kuljettajaprofiili ja valitse sitten kosketusnäytöstä X kohdan Linkitetty avainlähettimeen vierestä.

Easy Entry

Voit määrittää Easy Entry asetuksen, joka muuttaa ohjauspyörän ja kuljettajan istuimen asentoa helpottamaan Model S -autoon sisääntuloa ja siitä poistumista. Kuljettaja voi käyttää Easy Entry -asetusta liittämällä sen kuljettajaprofiiliinsa. Kun Easy Entry -asetus on liitetty kuljettajaprofiiliin, ohjauspyörä ja kuljettajan istuin säädetään automaattisesti helpottamaan Model S -ajoneuvosta poistumista, kun pysäköintitila (P) on valittuna ja kuljettajan turvavyö avataan. Ajoneuvoon palattaessa ja jarrupoljinta painettaessa asetukset säädetään automaattisesti viimeisen kuljettajaprofiilin mukaiseksi (tai avaimen mukaiseksi, jos se on yhdistetty kuljettajaprofiiliin).

Easy Entry -toiminnon käyttö yhdessä kuljettajaprofiilin kanssa edellyttää, että Käytä helppoa sisäänkäyntiä -valintaruutu on valittuna.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan käytä Easy Entry -toimintoa kuljettajan istuimen siirtämiseen taaimpaan asentoon, jos lasten turvaistuin on asennettu kuljettajan istuimen taakse. Pienempi väli voi aiheuttaa sen, että liikuteltava istuin voi osua lapsen jalkoihin ja johtaa vammoihin tai irrottaa turvaistuimen paikaltaan.

Valet Mode -tila

Kun Model S -auton Valet mode -tila on kytkettynä, seuraavat rajoitukset ovat käytössä:

 • Huippunopeudeksi on rajoitettu 113 km/h.
 • Maksimikiihtyvyys ja -teho ovat myös rajoitettuja.
 • Etutavaratila ja hansikaslokero on lukittu.
 • Kodin ja työpaikan sijainnit eivät ole käytettävissä navigointijärjestelmässä.
 • Äänikomennot eivät ole käytettävissä.
 • Autopilot-järjestelmän mukavuusominaisuudet eivät ole käytettävissä.
 • Salli mobiilikäyttö -asetusta ei voi muuttaa.
 • HomeLink (jos käytettävissä markkina-alueellasi) ei ole käytettävissä.
 • Kuljettajaprofiilit eivät ole käytettävissä.
 • Jotkin sovellukset, kuten Toybox ja Theater, eivät ole käytettävissä.
 • Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydet eivät ole käytettävissä. Kun Model S on Valet mode -tilassa, uutta Bluetooth-laiteparia ei voida muodostaa, eikä olemassa olevaa laiteparia voida näyttää tai poistaa. Jos auton Bluetooth-laitepari tai auton tunnistama Wi-Fi-verkko on kantaman ulottuvilla, Model S muodostaa yhteyden siihen.

Valet Mode -tilan kytkeminen käyttöön

Kun Model S -auton pysäköintivaihde on valittuna, kosketa kosketusnäytön yläosassa sijaitsevaa kuljettajaprofiilin kuvaketta ja valitse sen jälkeen Valet Mode.

Kun Valet Mode -tila valitaan ensimmäisen kerran, kosketusnäyttö kehottaa luomaan nelinumeroisen PIN-koodin, jolla Valet Mode -tila poistetaan käytöstä.

Kun Valet Mode -tila on käytössä, mittaristossa näkyy sana Valet, kun kuljettajaprofiiliksi vaihtuu Valet Mode kosketusnäytössä.

Voit kytkeä Valet Mode -tilan käyttöön tai pois käytöstä myös mobiilisovelluksella (jos Model S -ajoneuvon pysäköintivaihde on valittuna). Mobiilisovellusta käytettäessä PIN-koodia ei tarvitse syöttää, sillä sovelluksen käyttäminen edellyttää sisäänkirjautumista Tesla-tilin kirjautumistiedoilla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Aja PIN-koodilla -asetus on käytössä (katso Aja PIN-koodilla), ajamiseen tarvittava PIN-tunnus on syötettävä ennen kuin voit valita tai syöttää Valet PIN -tunnuksen. Kun Model S on Valet Mode -tilassa, sitä voi ajaa ilman, että kuljettajan tarvitsee syöttää ajamiseen tarvittavaa PIN-tunnusta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Aja PIN-koodilla -asetus ei ole käytettävissä Valet Mode -tilan ollessa käytössä.

Jos olet unohtanut valet PIN-koodisi, nollaa se Model S -auton sisäpuolelta käyttämällä Tesla-tilin kirjautumistietoja. Tällöin myös Valet mode -tila kytketään pois käytöstä. Voit nollata PIN-koodisi myös mobiilisovelluksella.

Valet Mode -tilan kytkeminen pois käytöstä

Kun Model S -auton pysäköintivaihde on valittuna, valitse Valet Mode -kuljettajaprofiilin kuvake kosketusnäytön yläosassa ja anna 4-numeroinen PIN-koodisi.

Kun poistat Valet mode -tilan käytöstä, kaikki viimeksi käytetyn kuljettajaprofiilin ja ilmastointijärjestelmän asetukset palautetaan käyttöön, ja kaikki toiminnot ovat käytettävissä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Valet mode -tila poistetaan käytöstä mobiilisovelluksella, PIN-koodia ei tarvita.