Valot

Valojen käyttäminen

Voit ohjata valojen toimintaa valitsemalla Hallintalaitteet > Valot.

Kosketusnäytöllä ohjattavien valojen lisäksi Model S -autossa on mukavuusvaloja, jotka syttyvät ja sammuvat automaattisesti matkustajien toiminnan mukaisesti. Autossa on esimerkiksi sisävalot, kylkivalot, takavalot, ovenkahvojen valot ja ovivalot, jotka syttyvät, kun avaat Model S -auton lukituksen, avaat oven tai kun valitset pysäköintivaihteen. Ne sammuvat minuutin tai parin kuluttua, kun vaihdat ajotilaa tai lukitset Model S -ajoneuvon.

Ulkovalot

Auton ulkopuolella olevien valojen (ajovalot, takavalot, kylkivalot, pysäköintivalot ja rekisterikilven valot) asetus on aina Auto, kun Model S käynnistetään. Jos valitset jonkin muun asetuksen, asetukseksi palautetaan aina Auto, kun lähdet ajamaan autolla seuraavan kerran.

Voit muuttaa ulkovalojen asetuksen ja pitää sen käytössä seuraavaan säätö- tai ajokertaan asti koskettamalla jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

POIS
Ulkovalot sammutetaan. Päiväajovalot saattavat pysyä päällä ajon aikana markkinoiden lainsäädännön mukaan.
Kaksi valokuvaketta
Pysäköintivalot, kylkivalot, takavalot ja rekisterikilven valot sytytetään.
Musta ajovalokuvake, jossa valonsäteet osoittavat alaspäin
Lähivalot, kylkivalot, pysäköintivalot, takavalot ja rekisterikilven valot sytytetään.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että ajovalot ja takavalot sytytetään huonon näkyvyyden aikana, kuten pimeissä, sumuisissa ja lumisissa olosuhteissa tai esimerkiksi tien ollessa märkä. Takavalot ovat sammutettuina, kun päiväajovalot ovat käytössä. Tämän laiminlyönti voi johtaa vaurioihin tai vakavaan loukkaantumiseen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Paikallisten liikennesääntöjen noudattamiseksi ajovaloja on säädettävä, kun vaihdetaan vasemmanpuoleisesta liikenteestä oikeanpuoleiseen liikenteeseen tai toisinpäin. Jos suunnitelmissasi on ajaa alueelle, jossa ajaminen edellyttää ajovalojen säätämistä, varaa huoltokäynti mobiilisovelluksessa.

Sumuvalot

Voit sytyttää tai sammuttaa sumuvalot (jos ne sisältyvät varustukseen) koskettamalla tätä painiketta. Sumuvalot kytkeytyvät vain, jos ajovalot on kytketty päälle. Sumuvalot sammuvat, jos ajovalot sammutetaan.

Oranssi puoliympyrä, josta tulee ulos kolme vaakasuuntaista viivaa ja aaltoileva pystyviiva
Takasumuvalojen (jos varusteena) ilmaisin näkyy mittaristossa, kun takasumuvalot on kytketty päälle.
Vihreä puoliympyrä, josta tulee ulos kolme vinoa viivaa ja aaltoileva pystyviiva
Etusumuvalojen ilmaisin näkyy mittaristossa, kun lisävarusteena saatavat etusumuvalot on kytketty päälle.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Asiakkaan markkina-alueesta ja auton ostohetkellä valituista varusteluvaihtoehdosta riippuen autossasi ei välttämättä ole etu- tai takasumuvaloja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Joillakin alueilla myydyissä autoissa ei ole kytkintä etusumuvaloille. Ne toimivat yhdessä ajovalojen kanssa ja ainoastaan tilanteissa, joissa ajovalot ovat päällä.

Kattovalot

Kytke ohjaamon kattovalot (kartanlukuvalot) päälle tai pois päältä. Jos asetuksena on Auto, kaikki ohjaamon kattovalot syttyvät, kun avaat Model S -auton lukituksen, avaat oven poistuaksesi autosta tai valitset pysäköintivaihteen.

Lisäksi voit sytyttää tai sammuttaa yksittäisen kattovalon käsin painamalla sen kupua. Jos sytytät kattovalon, se sammuu, kun Model S -auton virta katkaistaan. Jos Model S -auton virta on katkaistuna, kun sytytät valon manuaalisesti, valo sammuu tunnin kuluttua.

Ajovalot poistumisen jälkeen

Kun päätät ajon ja pysäköit Model S -auton hämärässä, auton ulkopuolella olevat valot pysyvät hetken aikaa päällä. Ne sammuvat automaattisesti minuutin kuluttua tai kun lukitset Model S -auton sen mukaan, kumpi tulee ensin.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos lukitset Model S -ajoneuvon Tesla-mobiilisovelluksellatai avainlähettimellä, ajovalot sammuvat välittömästi. Jos ajoneuvo lukitaan, kun Ovien automaattinen lukitus autosta poistuttaessa -toiminto on käytössä, (katso Ovien automaattinen lukitus autosta poistuttaessa), ajovalot sammuvat automaattisesti minuutin kuluttua.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Hallintalaitteet > Valot > Ajovalot poistumisen jälkeen. Kun Ajovalot poistumisen jälkeen -toiminto on kytketty Pois-asentoon, ajovalot sammuvat välittömästi, kun vaihdat pysäköintitilaan (P) ja avaat oven.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model S -auton ajovalojen reunassa on rivi valoja, joita kutsutaan myös tehostevalaistukseksi. Nämä valot syttyvät automaattisesti aina, kun Model S käynnistetään ja ajotila on valittuna.

Ajovalojen kaukovalot

Voit kytkeä kaukovalot käyttöön pysyvästi työntämällä suuntavilkkujen vipua pois päin itsestäsi. Peruuta toiminto vetämällä vipua itseesi päin.

Voit väläyttää kaukovaloja vetämällä vipua itseesi päin.

Kaukovalojen vipu sekä kohti ja poispäin osoittavat nuolet

Kaukovaloilta lähivaloille kytkeminen voidaan suorittaa automaattisesti, kun Model S auton etupuolella havaitaan valoa (esimerkiksi vastaantulevasta ajoneuvoista). Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse Hallintalaitteet > Automaattiset kaukovalot tai Hallintalaitteet > Valot > Automaattiset kaukovalot.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Valitsemasi asetus on käytössä, kunnes muutat sen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Automaattiset kaukovalot ovat käytettävissä vain ajoneuvoissa, joissa on Autopilot-järjestelmä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Automaattiset kaukovalot kytkeytyvät automaattisesti käyttöön, kun automaattiohjaus otetaan käyttöön.

Jos kaukovalot sammutetaan tilanteessa, jossa Automaattiset kaukovalot -kaukovalotoiminto on käytössä ja Model S -auton etupuolella on havaittu valonlähde, voit kytkeä kaukovalot tilapäisesti vetämällä vivun kokonaan itseesi päin.

Seuraavat mittaristossa palavat merkkivalot ilmoittavat ajovalojen tilan:

Vihreä pyöreä muoto, josta tulee ulos viisi vaakasuuntaista vinoa viivaa
Lähivalot ovat kytkettynä.
Sininen pyöreä muoto, josta tulee ulos viisi vaakasuuntaista vinoa viivaa
Kaukovalot ovat kytkettynä. Syttyy, kun kaukovalot on kytketty, mutta Automaattiset kaukovalot -asetus on kytketty pois käytöstä tai jos Automaattiset kaukovalot -asetus on kytketty, mutta se ei ole käytettävissä sillä hetkellä.
Sininen pyöreä muoto, jossa on A-kirjain ja josta tulee ulos viisi vaakasuuntaista vinoa viivaa
Kaukovalot ovat kytkettynä ja Automaattiset kaukovalot -toiminto on valmiina kytkemään ne pois päältä, mikäli Model S -auton etupuolella havaitaan valoa.
Harmaa pyöreä muoto, jossa on A-kirjain ja josta tulee ulos viisi vaakasuuntaista vinoa viivaa
Kaukovalot on tilapäisesti kytketty pois päältä, koska Automaattiset kaukovalot -toiminto on käytössä ja valoa on havaittu Model S -auton etupuolella. Kun valoa ei enää havaita, kaukovalot kytketään automaattisesti takaisin päälle.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattiset kaukovalot on mukavuustoiminto, jonka toiminnassa on rajoituksia. Kuljettaja vastaa itse siitä, että ajovalot on aina säädetty sää- ja ajo-olosuhteiden mukaisesti.

Mukautuva ajovalojärjestelmä (AFS)

Jos lisävarusteena on mukautuva ajovalojärjestelmä (Adaptive Front Lighting System, AFS), se säätää ajovalojen keilaa automaattisesti ajonäkymän parantamiseksi. Sähköiset anturit mittaavat ajonopeuden, ohjauskulman ja kallistuksen (auton kulmakäännöksen pystyakselinsa ympäri) ja AFS mukauttaa ajovalojen asennon ajo-olosuhteiden mukaan. Esimerkiksi ajettaessa öisin teillä, joilla on perättäisiä tai jyrkkiä kaarteita, AFS suuntaa valokeilan kaarroksen suuntaisesti. Ajettaessa alhaisella nopeudella ja ajovalojen ollessa kytkettynä päälle, AFS antaa sivuttaissuuntaista lisävalaistusta, mikä parantaa jalankulkijoiden ja penkan näkyvyyttä, sekä näkyvyyttä pimeissä risteyksissä, käännyttäessä pihatielle tai U-käännöksissä.

Mukautuva ajovalojärjestelmä (AFS) on toiminnassa aina, kun ajovalot ovat päällä. Mukautuvat ajovalot eivät kytkeydy Model S -auton ollessa pysäytettynä tai peruuttaessa. Tällä ehkäistään muiden kuljettajien häikäiseminen ajovaloilla.

Oranssi pyöreä muoto, josta tulee ulos viisi vaakasuuntaista vinoa viivaa
Jos mukautuvien ajovalojen toiminnassa havaitaan häiriö, mittaristossa näkyy hälytys. Ota yhteyttä Tesla-huoltoon.

Suuntavilkut

Siirrä suuntavilkkujen vipu ylös (jos olet kääntymässä oikealle) tai alas (jos olet kääntymässä vasemmalle). Suuntavilkut vilkkuvat kolmesti tai jatkuvasti sen mukaan, kuinka pitkälle ylös- tai alaspäin käännät vipua. Anna kolmen vilkahduksen suuntamerkki työntämällä vipua kevyesti ylös- tai alaspäin. Anna jatkuva suuntamerkki työntämällä vipu kokonaan ylös tai alas.

Kaukovalojen vipu sekä ylös- ja alaspäin osoittavat nuolet

Suuntavilkut kytkeytyvät pois käytöstä, kun ohjauspyörä sammuttaa ne liikkeellään tai kun vipu palautetaan keskiasentoon.

Vihreä ympyrä ja vasemmalle osoittava nuoli Vihreä ympyrä ja oikealle osoittava nuoli
Kun suuntavilkku on käytössä, sitä vastaava suuntavilkun merkkivalo syttyy mittaristossa ja kuuluu nakuttava ääni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin (jos varusteena) on aktiivisessa käytössä, Model S -ajoneuvon nopeus saattaa tietyissä tilanteissa kiihtyä suuntavilkun kytkemisen jälkeen (katso Ohituskiihdytys).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun automaattinen ohjaus (jos varusteena) on aktiivisessa käytössä, suuntavilkun kytkeminen voi saada Model S -ajoneuvon vaihtamaan kaistaa (katso Automaattinen kaistanvaihto).

Vaarat

Voit kytkeä hätävilkut painamalla kosketusnäytön reunassa ohjauspyörän puolella olevaa painiketta. Kaikki suuntavilkut kytkeytyvät päälle. Voit kytkeä hätävilkut pois päältä painamalla painiketta uudelleen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Hätävilkut vilkkuvat, vaikka avain ei ole ajoneuvon lähellä.

Ajo- tai takavaloihin tiivistynyt kosteus

Auton ajo- tai takavaloihin voi ajoittain tiivistyä kosteutta säätilan muutoksista, ilmankosteudesta tai äskettäisestä vedelle altistumisesta (esimerkiksi auton pesu) johtuen. Tämä on normaalia – kun sää lämpenee ja ilmankosteus pienenee, valoihin tiivistynyt kosteus haihtuu usein itsestään. Jos havaitset ulkovalojen linsseihin kertyvän vettä tai valoihin tiivistynyt kosteus heikentää niiden valaistuskykyä, ota yhteyttä Teslan huoltoon.