Om Autopilot

Autopilot er en pakke med avanserte førerassistansefunksjoner som skal gjøre det tryggere og mindre stressende å kjøre. Ingen av disse funksjonene gjør Model Y helt autonom, og erstatter ikke deg som sjåfør. Autopilot-funksjonene leveres som standard med alle nye Tesla-kjøretøyer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, bilkonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon, er bilen kanskje ikke utstyrt med følgende funksjoner, eller en funksjon fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.

Grunnleggende Autopilot-funksjoner omfatter Aktiv Cruise Control og Autostyring.

 • Aktiv Cruise Control: Holder hastigheten og en justerbar følgeavstand til kjøretøyet foran deg (se Aktiv Cruise Kontroll).
 • Autostyring: Holder hastigheten og avstanden til kjøretøyet foran deg, og holder kjørebanen Model Y (se Autostyring).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Grunnleggende Autopilot er en funksjon som krever en aktiv fører. Hold alltid hendene på ratt og vær oppmerksom på veiforholdene, trafikken rundt deg og andre trafikanter (som fotgjengere og syklister). Vær alltid forberedt på å iverksette tiltak umiddelbart. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skader, alvorlige personskader eller dødsfall.

Forbedret Autopilot har flere funksjoner. Funksjonene til Forbedret Autopilot er designet for å redusere belastningen på føreren og gjøre vanlige oppgaver enklere, for eksempel å skifte kjørebane eller parkere.

 • Automatisk filskifte: Skifter Model Y til en tilgrensende fil når du slår på blinklyset og Autostyring er aktiv (se Automatisk filskifte).
 • Navigere på Autopilot: Guider aktivt Model Y fra innkjøringsramper til avkjøringsramper, og skifter fil, navigerer i veikryss, slår blinklysene på automatisk, og velger riktig avkjøring (se Navigere på Autopilot).
 • Autoparkering: Parkerer Model Y, enten lukeparkering eller rettvinklet parkering (se Autoparkering).
 • Summon: Kjører Model Y fremover eller bakover, også når du er utenfor bilen. Dette er nyttig når du parkerer på trange parkeringsplasser (se Summon).
 • Smart Summon: Kjører Model Y ut fra parkeringsplasser og gjennom mer komplekse miljøer, og manøvrerer rundt hindringer og andre kjøretøyer for å komme frem til ditt valgte mål (se Smart Summon).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Forbedret Autopilot er en funksjon som krever en aktiv fører. Hold alltid hendene på rattet og vær oppmerksom på veiforholdene, trafikken rundt deg, og andre trafikanter (som fotgjengere og syklister). Vær alltid forberedt på å iverksette tiltak umiddelbart. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skader, alvorlige personskader eller dødsfall.
Selvkjørende funksjoner inkluderer:
 • Trafikklys- og stoppskiltassistent: Holder hastigheten, holder følgeavstanden og holder Model Y i filen, og reduserer farten og stopper for trafikklys og stoppskilt (se Trafikklys- og stoppskiltkontroll).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Selvkjørende funksjoner er en funksjon som krever en aktiv fører. Hold alltid hendene på rattet og vær oppmerksom på veiforholdene, trafikken rundt deg, og andre trafikanter (som fotgjengere og syklister). Vær oppmerksom på veien til enhver tid, og vær alltid forberedt på å iverksette tiltak umiddelbart. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skader, alvorlige personskader eller dødsfall.

Autopilot bruker kameraene på Model Y, som overvåker omgivelsene og oppdager andre kjøretøyer, fotgjengere, veimerking og hindringer, som barrierer og fortauskanter. Det er kameraer montert foran, bak, på venstre side og på høyre side av Model Y (se Kameraer).

Model Y kan også utstyres med et kupékamera montert i bakspeilet, som overvåker førerens oppmerksomhet. Det er ditt ansvar å ha hendene på rattet, være oppmerksom på veien og være klar til å reagere til enhver tid.

Når Autopilot er aktiv viser Model Y en serie med eskalerende varsler som minner deg på å ha hendene på rattet og være oppmerksom på veien. Hvis du ikke reagerer, vil Autopilot kobles ut og være utilgjengelig resten av kjøreturen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Autopilot er utviklet for din kjørekomfort og bekvemmelighet, og er ikke et system for varsling eller unngåelse av kollisjoner. Det er ditt ansvar å være årvåken, kjøre trygt og til enhver tid ha kontroll over bilen. Stol aldri på at Autopilot vil redusere farten selv Model Y. Hold alltid øye med veien foran deg, og vær klar til å iverksette korrigerende tiltak til enhver tid. Hvis ikke kan det føre til alvorlig skade eller død.

Det er ditt eget ansvar å gjøre deg kjent med begrensningene til Autopiloten og alltid være klar til å ta kontroll. For mer informasjon om begrensninger, forholdsregler og advarsler, se Begrensninger og advarsler.

Tilstander for Autopilot

Sørg for at alle kameraer er rene og fri for hindringer før hver kjøretur, og før du bruker Autopilot-funksjonene (se Rengjøring av et kamera). Skitne kameraer og sensorer (hvis utstyrt) samt omgivelsesforhold som regn og utydelig filmerking, kan påvirke Autopilot-ytelsen. Hvis et kamera er tildekket eller ikke har fri sikt, vil Model Y vise en melding på berøringsskjerm, og Autopilot-funksjonene vil kanskje ikke være tilgjengelige. Se Feilsøking av varsler for mer informasjon om spesifikke varsler.

Før du kan bruke Autopilot-funksjonene, og etter visse servicebesøk, må du kjøre et lite stykke for å kalibrere kameraene. Se Kjør for å kalibrere kameraer for mer informasjon.

I tillegg kan det hende at disse funksjonene ikke fungerer som de skal i følgende tilfeller:

 • Veien har skarpe svinger eller betydelige høydeendringer.
 • Veiskilt og signaler er uklare, tvetydige eller dårlig vedlikeholdt.
 • Sikten er dårlig (på grunn av kraftig regn, snø, hagl osv. eller dårlig opplyste veier når det er mørkt).
 • Du kjører i en tunnel eller ved siden av en midtdeler som forstyrrer sikten til kameraene.
 • Kraftig lys (f.eks. lys fra møtende kjøretøy eller direkte sollys) påvirker sikten til kameraene.

Listen ovenfor representerer ikke en fullstendig liste over situasjoner som kan hindre at Autopilot-funksjonene fungerer som den skal. For mer informasjon, se Begrensninger og advarsler.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, bilkonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon, er bilen kanskje ikke utstyrt med følgende funksjoner, eller en funksjon fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.
Autopilot-funksjon Tilgjengelig når
Aktiv Cruise Control
 • Du kjører i mellom 30 km/t og 140 km/t
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan aktivere Aktiv Cruise Control ved lavere hastigheter hvis et kjøretøy oppdages minst 1,5 meter foran Model Y.
Autostyring
 • Du kjører i mellom 30 km/t og 140 km/t
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan aktivere Autostyring ved lavere hastigheter hvis et kjøretøy oppdages minst 1,5 meter foran Model Y.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  På veier i boligfelt, veier uten midtdeler, eller veier uten begrenset adgang, er den maksimale tillatte kjørehastigheten begrenset, og berøringsskjermen viser en melding. Den begrensede hastigheten vil være fartsgrensen på veien pluss 10 km/t.
 • Frontlysene står i stillingen eller Auto. Selv om Autopilot er tilgjengelig både på dagtid og under dårligere lysforhold (skumring eller mørke), vil Autostyring deaktiveres aller være utilgjengelig hvis frontlysene settes i stillingen Av. Når Autostyring slås på, vil Automatisk fjernlys automatisk aktiveres (se Fjernlys) og vindusviskerne settes i Auto.
Naviger på Autopilot
 • Du kjører i mellom 30 km/t og 140 km/t.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan aktivere Navigere på Autopilot ved lavere hastigheter hvis et kjøretøy oppdages minst 1,5 meter foran Model Y.
 • Du kjører på en motorvei med kontrollert adkomst. Når du tar av fra en motorvei med kontrollert adkomst, går Naviger på Autopilot tilbake til Autostyring.