Nøkler

Typer nøkler

Model Y støtter følgende typer nøkler:
 • Telefonnøkkel – du kan konfigurere din personlige telefon som en «telefonnøkkel» som kommuniserer med Model Y ved hjelp av Bluetooth. En telefonnøkkel støtter automatisk låsing og opplåsing.
 • Nøkkelkort – Tesla leverer to nøkkelkort som kommuniserer med Model Y ved hjelp av RFID-signaler (radiofrekvensidentifikasjon). Nøkkelkortet brukes til å «godkjenne» telefonnøkler for å fungere med Model Y, og til å legge til eller fjerne andre nøkler. Til forskjell fra telefonnøkkelen og nøkkelfjernkontrollene støtter nøkkelkortet ikke automatisk låsing og opplåsing. I situasjoner der telefonnøkkelen din har flatt batteri eller er mistet eller stjålet, bruker du nøkkelkortet ditt for å låse opp, kjøre og låse Model Y.
 • Nøkkelfjernkontroll (hvis utstyrt) – lar deg trykke på knapper for å åpne bagasjerom foran og bak samt låse opp, låse og kjøre Model Y. Nøkkelfjernkontrollen støtter også automatisk låsing og opplåsing, hvis det er tilgjengelig i ditt område (se Walk-Away-dørlås), og den kan brukes som en reserve for telefonnøkkelen.

Model Y støtter totalt 19 nøkler, som kan omfatte telefonnøkler, nøkkelkort og inntil fire nøkkelfjernkontroller.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Husk å ha med deg en nøkkel når du kjører. Selv om du kan kjøre Model Y når nøkkelen ikke er i nærheten, kan du ikke starte den igjen etter at den har stoppet.

Telefonnøkkel

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke la den parede telefonen ligge igjen i bilen (for eksempel hvis du går tur eller er på stranda). Hvis du må la telefonen ligge igjen i bilen, deaktiverer du Bluetooth og/eller slår av telefonen.

Bruk av telefonen din som nøkkel er en praktisk måte å få tilgang til Model Y på. Når du nærmer deg, registreres telefonens Bluetooth-signal og dørene låses opp når du trekker i et dørhåndtak. På samme måte låses dørene automatisk (forutsatt at funksjonen Walk-Away-dørlås er slått på (se Walk-Away-dørlås)) når du går ut og går vekk med telefonnøkkelen.

Før du kan bruke en telefon til å få tilgang til Model Y, må du følge disse trinnene for å godkjenne den:

 1. Last ned Tesla-mobilappen til telefonen.
 2. Logg på Tesla-mobilappen ved hjelp av brukernavnet og passordet ditt for Tesla-kontoen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du må være pålogget Tesla-kontoen din for å bruke telefonen til å få tilgang til Model Y.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis flere kjøretøy er koblet til Tesla-kontoen din, må du sikre at kjøretøyet du vil at mobilappen skal ha tilgang til, er valgt i mobilappen.
 3. Forsikre deg om følgende:
  • Telefonens generelle Bluetooth-innstillinger er aktivert.
  • Bluetooth er aktivert i telefonens innstillinger for Tesla-mobilappen. Naviger for eksempel til Innstillinger på telefonen, velg Tesla-mobilappen, og forsikre deg om at Bluetooth-innstillingen er slått på.
  • Tilgang til posisjon er aktivert. Åpne Tesla-mobilappen i telefonens innstilinger, og velg Posisjon > Alltid. For en best mulig opplevelse bør du la mobilappen kjøre i bakgrunnen.
  • Tillat mobiltilgang er aktivert på bilens berøringsskjerm (Kontroller > Sikkerhet > Tillat mobiltilgang).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Model Y kommuniserer med telefonen ved hjelp av Bluetooth. Husk at telefonen må ha nok batteristrøm til å kjøre Bluetooth, og at mange telefoner deaktiverer Bluetooth når batterinivået er lavt.
 4. Når du er i eller i nærheten av bilen, åpner du Tesla-mobilappen og berører Konfigurer telefonnøkkel på hovedskjermbildet, eller navigerer til Sikkerhet > Konfigurer telefonnøkkel. Følg instruksjonene i mobilappen og bilens berøringsskjerm for å sette opp telefonnøkkelen.

Hvis du vil vise en liste over nøkler som for øyeblikket har tilgang til Model Y, eller for å fjerne en telefonnøkkel, trykker du på Kontroller > Låser (se Administrere nøkler).

Model Y kan koble til tre telefonnøkler samtidig. Hvis mer enn tre telefonnøkler er oppdaget og du vil godkjenne eller pare en annen telefon, flytter du de andre tilkoblede telefonnøklene utenfor rekkevidde, eller slår av Bluetooth-innstillingen.

Når en telefon er godkjent, kreves ikke lenger en Internett-forbindelse for å bruke en telefon som telefonnøkkel for Model Y. Når du skal bruke telefonens håndfrifunksjon, få tilgang til telefonens kontakter, spille av medieinnhold fra den osv., må du imidlertid også pare og koble den til som en Bluetooth-enhet (se Bluetooth).

Enkelte smarttelefoner med NFC-funksjonalitet kan brukes til å låse / låse opp bilen, akkurat som et nøkkelkort. Sørg for at Tesla-mobilappen er riktig sammenkoblet med bilen, og aktiver NFC-funksjonen på telefonen. Når den er aktivert, holder du telefonen inntil dørstolpen på førersiden for å låse eller låse opp døren. Se smarttelefonens instruksjoner for spesifikk informasjon om hvordan dette utføres.

Nøkkelkort

Tesla gir deg to nøkkelkort til Model Y, som er utformet for å passe i lommeboken din.

For å bruke et nøkkelkort for å låse opp eller låse igjen Model Y plasserer du kortet som vist og trykker det mot kortleseren rett under Autopilot-kameraet på dørstolpen på førersiden. Når Model Y registrerer nøkkelkortet, blinker de utvendige lysene, speilene felles ut eller inn (hvis Fell inn speil er på), hornet lyder (hvis Bekreftelseslyd for låsing er på), og dørene låses opp eller igjen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det kan hende du må berøre midtkonsollen eller dørstolpen på førersiden fysisk med nøkkelkortet, og du må kanskje holde det mot senderen i ett eller to sekunder.
bilde av person som berører dørstolpen på førersiden med nøkkelkortet

Når du er inne, slår du på Model Y ved å trykke på bremsepedalen innen to minutter etter skanning av nøkkelkortet (se Starte og skru av). Hvis du venter lenger enn to minutter, må du godkjenne igjen ved å plassere nøkkelkortet nær kortleseren plassert bak koppholderne på midtkonsollen. Når nøkkelkortet ditt oppdages, starter godkjenningsperioden på to minutter på nytt.

nøkkelkort på midtkonsoll bak koppholdere
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Walk-Away-dørlås er aktivert (se Walk-Away-dørlås), fungerer den bare når du går bort med telefonnøkkel eller key fob. Når du går bort med nøkkelkortet, blir Model Y hverken låst eller låst opp automatisk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ha alltid nøkkelkortet med deg i vesken eller lommeboken som reserveløsning dersom den godkjente telefonen din har flatt batteri eller blir mistet eller stjålet.

Nøkkelfjernkontroll

Hvis du har kjøpt nøkkelfjernkontrolltilbehøret, kan du raskt bli kjent med denne nøkkelen ved å tenke på den som en miniversjon av Model Y, med Tesla-merket som representerer fronten. Nøkkelen har tre knapper med en mykere overflate enn resten.

Tesla-key fob med tre beskrivelser
 1. Bagasjeromslokk foran – trykk to ganger for å åpne bagasjerommet foran.
 2. Låse / låse opp alle – trykk én gang for å låse dørene og bagasjerommene (alle dører og bagasjerom må være lukket). Trykk to ganger for å låse opp dører og bagasjerom.
 3. Bagasjerom bak – trykk to ganger for å låse opp bagasjerommet bak. Hold nede i ett til to sekunder for å åpne ladeportluken.

Når du er inne, slår du på Model Y ved å trykke på bremsepedalen innen to minutter etter at opplåsingsknappen på nøkkelfjernkontrollen er trykket inn (se GUID-87DD5C22-8D11-4E00-8A04-1D198116B859.html). Hvis du venter lenger enn to minutter, må du trykke på opplåsingsknappen igjen ved å plassere nøkkelfjernkontrollen nær kortleseren plassert bak koppholderne på midtkonsollen. Når nøkkelfjernkontrollen oppdages, starter godkjenningsperioden på to minutter på nytt.

Når du nærmer deg eller går bort fra Model Y med nøkkelfjernkontrollen på deg, trenger du ikke peke den mot Model Y når du trykker på en knapp, men du må befinne deg innenfor driftsområdet.

Radioutstyr på lignende frekvens kan påvirke nøkkelen. Hvis dette skjer, flytter du nøkkelen minst 30 cm vekk fra andre elektroniske enheter (telefoner, bærbare PC-er osv.).

Hvis nøkkelfjernkontrollens batteri er flatt, kan du fortsatt bruke den til å kjøre bilen ved å skanne nøkkelfjernkontrollen på kortleseren på dørstolpen på førersiden (som nøkkelkortet).

Du finner instruksjoner for bytte av batteri i Skifte batteri i nøkkelfjernkontrollen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan bruke samme key fob på flere Model Y, gitt at du godkjenner den (se Administrere nøkler). Nøkkelfjernkontrollen fungerer imidlertid bare med én Model Y om gangen. For å bruke en key fob for en annen Model Y må du derfor legge den flate siden mot kortleseren på dørstolpen på førersiden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model Y støtter inntil fire forskjellige nøkkelfjernkontroller.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Beskytt nøkkelen mot støt, høye temperaturer og skader fra væsker. Unngå kontakt med løsemidler, voks og slipende rengjøringsmidler.

Passiv låsing og opplåsing

Låsing og opplåsing av Model Y med nøkkelfjernkontrollen er praktisk og håndfritt. Selv om du må ha med deg en paret key fob, trenger du ikke bruke den. Model Y har sensorer rundt kjøretøyet som kan registrere at en key fob er innenfor et område på ca. 2 meter. Derfor kan du ha nøkkelfjernkontrollen i lommen eller vesken, og du trekker bare i dørhåndtaket for å låse opp. Når du har med deg nøkkelfjernkontrollen, kan du også åpne bagasjerommet uten å måtte bruke nøkkelen, ved å trykke på baklukes utvendige dørhåndtak. Hvis Walk-Away-dørlås er aktivert, låses Model Y automatisk når du forlater den og nøkkelfjernkontrollen ikke lenger er innenfor rekkevidde (se Walk-Away-dørlås). Passiv låsing og opplåsing aktiveres automatisk når du parer nøkkelfjernkontrollen med Model Y.

Selv om du kan bruke den samme nøkkelfjernkontrollen med flere kjøretøy, kan den bare pares med ett kjøretøy om gangen. Når du skal aktivere en paret key fob på et annet kjøretøy, berører du den flate siden på dørstolpen på førersiden og klikker på en knapp på nøkkelfjernkontrollen for å bekrefte.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For økt sikkerhet deaktiveres passiv låsing og opplåsing etter å ha stått stille i fem minutter innenfor kjøretøyets rekkevidde når det ikke er i bruk (for eksempel hvis du står utenfor kjøretøyet). I denne situasjonen må du riste eller trykke på en knapp på nøkkelfjernkontrollen for å aktivere passiv låsing og opplåsing på nytt.

Skifte batteri i nøkkelfjernkontrollen

Ved normal bruk varer nøkkelfjernkontrolltilbehørets batteri i inntil ett år, avhengig av nøkkelfjernkontrollens versjon samt valgte bilinnstillinger. Når batterinivået er lavt, vises en melding på berøringsskjermen.

Slik bytter du batteri i nøkkelfjernkontrollen:

Tesla-key fob
 1. Plasser nøkkelfjernkontrollen med knappesiden ned på en myk flate, og ta av bunndekselet med et lite verktøy med flatt blad.
 2. Ta ut batteriet ved å løfte det bort fra festeklipsene.
 3. Sett inn det nye batteriet (type CR2032) med +-siden vendt opp, men unngå å berøre de flate overflatene på batteriet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Tørk av batteriet før du setter det i, og unngå å berøre de flate overflatene på batteriet. Fingermerker på de flate overflatene på batteriet kan redusere batteriets levetid.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  CR2032-batterier kan kjøpes hos alle forhandlere som selger batterier.
 4. Hold det nedre dekselet på skrå, rett inn klaffene på dekselet etter de tilsvarende sporene på nøkkelfjernkontrollen, og trykk deretter dekselet fast på nøkkelfjernkontrollen til det klikker på plass.
 5. Test at nøkkelfjernkontrollen fungerer ved å låse opp og låse Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Batterier til key fob medfører fare for kjemisk forbrenning og skal ikke inntas. Nøkkelfjernkontrollen inneholder et knappcellebatteri. Hvis knappcellebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige indre brannskader innen to timer og kan føre til dødsfall. Hold nye og brukte batterier unna barn. Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du mistenker at batteriet er blitt svelget eller satt inn i noen del av kroppen, må du søke medisinsk hjelp umiddelbart.

Administrere nøkler

Hvis du vil vise en liste over alle nøkler som har tilgang til din Model Y, trykker du på Kontroller > Låser. Et ikon vises ved siden av hver nøkkel for å angi om nøkkelen er en telefonnøkkel, et nøkkelkort eller en key fob. Bruk denne listen for å administrere nøklene som har tilgang til Model Y.

Model Y støtter inntil 19 nøkler. Når denne grensen nås, må du slette en nøkkel før du legger til en ny.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan bruke samme nøkkel med mer enn én Model Y. Dette forhindrer at du må bruke flere nøkler når du bytter kjøretøy. Hvis du tilpasser navnet til godkjente nøkkelkort eller nøkkelfjernkontroller på én Model Y (ved å trykke på blyantikonet), viser andre Model Y som nøkkelkortet eller nøkkelfjernkontrollen er godkjent for, også det endrede navnet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du leaser bilen, kontakter du leasingselskapet for å legge til eller fjerne nøkler.

Tillegg av nøkler fra berøringsskjermen

Hvis du har et nøkkelkort eller en key fob som allerede er paret med bilen, kan du pare en ny nøkkel på berøringsskjermen.

 1. På berøringsskjermen berører du Kontroller > Låser > Nøkler > Legg til nøkkel.
 2. Skann det nye nøkkelkortet eller nøkkelfjernkontrollen på kortleseren bak koppholderne oppå midtkonsollen. Når det nye nøkkelkortet eller nøkkelfjernkontrollen er gjenkjent, fjerner du det fra kortleseren.
  nøkkelkort skannet på kortleser
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Når du legger til en key fob, må du påse at den har romtemperatur. Det lykkes kanskje ikke å pare en key fob som er svært kald.
 3. Skann et nøkkelkort eller en key fob som allerede har blitt paret med bilen, for å bekrefte en ny nøkkelparing.
 4. Når det er fullført, inkluderer nøkkellisten den nye nøkkelen. Berør det tilknyttede blyantikonet for å tilpasse nøkkelens navn.

Tillegg av nøkler fra mobilappen

Hvis du ikke har fungerende nøkkelkort eller key fob, kan du legge til nye ved å bruke Tesla-mobilappen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bare eieren av bilen kan pare nye nøkler med mobilappen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Paring av nøkkel støttes med versjon 4.29.0 av Tesla-mobilappen på biler med programvareversjon 2022.40 eller nyere.
 1. Når du er inni eller nær bilen, åpner du Tesla-mobilappen på smarttelefonen.
 2. I mobilappen berører du Sikkerhet og sjåfører og deretter Legg til nøkkelkort.
 3. Skann det nye nøkkelkortet eller key fob på kortleseren bak koppholderne oppå midtkonsollen.
  nøkkelkort skannet på kortleser
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Når du legger til en key fob, må du påse at den har romtemperatur. Det lykkes kanskje ikke å pare en key fob som er svært kald.
 4. Når nøkkelen er paret, viser mobilappen en bekreftelsesmelding. Berør Ferdig i mobilappen, og ta nøkkelkortet eller key fob bort fra kortleseren.
 5. Når det er fullført, inkluderer nøkkellisten på berøringsskjermen den nye nøkkelen. Berør det tilknyttede blyantikonet for å tilpasse nøkkelens navn.

Fjerning av nøkler

Når du ikke vil at en nøkkel skal ha tilgang til Model Y (for eksempel fordi du mistet telefonen eller nøkkelkortet osv.), følger du disse trinnene for å fjerne den.

 1. På berøringsskjermen trykker du på Kontroller > Låser.
 2. Finn nøkkelen du vil slette, i nøkkellisten, og berør det tilknyttede papirkurvikonet.
 3. Når du blir bedt om det, skanner du en nøkkel som er godkjent, på kortleseren for å bekrefte slettingen. Når det er fullført, viser ikke nøkkellisten lenger den slette nøkkelen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model Y krever minst ett godkjent nøkkelkort eller én godkjent key fob til enhver tid. Hvis det bare er ett nøkkelkort igjen på nøkkellisten, kan du ikke slette det.

Erstatte nøkkelkort

Hvis du mister et nøkkelkort, kan du kjøpe erstatningskort i Tesla Shop. Når du er klar til å pare, følger du bare trinnene i Administrere nøkler. Husk å fjerne dine gamle nøkkelkort fra Kontroller > Låser > Nøkler av sikkerhetsårsaker.