Autopilot-funksjoner

Dette emnet beskriver hvordan du slår på og bruker de følgende førerassistansefunksjonene.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, bilkonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon, er bilen kanskje ikke utstyrt med følgende funksjoner, eller en funksjon fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.
 • Aktiv Cruise Control: Aktiv Cruise Control holder en valgt kjørehastighet, slik som tradisjonell Cruise Control. Aktiv Cruise Control kan også redusere hastigheten eller akselerere Model Y etter behov, for å holde følgeavstanden til kjøretøyet foran deg. Det er fortsatt ditt ansvar å styre når Aktiv Cruise Control er på Model Y (se Aktiv Cruise Control).
 • Autostyring: Autostyring holder, i likhet med Aktiv Cruise Control, en valgt hastighet (hvis det ikke er et kjøretøy foran deg) eller følgeavstand (hvis det er et kjøretøy foran deg). I tillegg oppdager Autostyring filmerking, veikanter og kjøretøyer og gjenstander i nærheten, for å holde Model Y i kjørefeltet (se Autostyring).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Autostyring er en BETA-funksjon.
 • Automatisk filskifte: Når du slår på et blinklys mens Autostyring er aktiv, flytter Automatisk filskifte Model Y til den tilstøtende filen i retningen som indikeres av blinklyset (se Automatisk filskifte).
 • Navigere på Autopilot: Naviger på Autopilot bygger på funksjonene til Aktiv Cruise Control og Autostyring. Når Autostyring er slått på, gjør Naviger på Autopilot at Model Ykan foreslå og, hvis konfigurert, automatisk skifte fil for å kjøre forbi andre kjøretøyer og følge navigasjonsruten (se Naviger på Autopilot).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Naviger på Autopilot er en BETA-funksjon.
Aktiv Cruise Control og Autostyring bruker informasjon fra kameraene på Model Y for å oppdage veimerking, veikanter og andre kjøretøy og trafikanter rundt Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at alle kameraer er rene og fri for hindringer før hver kjøretur, og før du bruker Autopilot-funksjonene (se Rengjøring av et kamera). Skitne kameraer og sensorer (hvis utstyrt) samt omgivelsesforhold som regn og utydelig filmerking, kan påvirke Autopilot-ytelsen. Hvis et kamera er tildekket eller ikke har fri sikt, vil Model Y vise en melding på berøringsskjerm, og Autopilot-funksjonene vil kanskje ikke være tilgjengelige. Se Feilsøking av varsler for mer informasjon om spesifikke varsler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er ditt eget ansvar å gjøre deg kjent med begrensningene til Autopiloten og i hvilke situasjoner sjåføren må ta kontrollen. Se Begrensninger og advarsler for mer informasjon.

Autopilot-innstillinger

Før du bruker Autopilot-funksjonene, kan du tilpasse hvordan de fungerer ved å trykke på Kontroller > Autopilot.
 • Angitt hastighet: Velg om Autopilot skal koble inn ved den registrerte fartsgrensen eller den nåværende kjørehastigheten. Berør Kontroller > Autopilot > Angi hastighet, og velg enten Fartsgrense eller Gjeldende hastighet.
 • Overskridelse: Hvis du velger Fartsgrense, kan du spesifisere overskridelse ved å trykke på Angi fartsgrense. Du kan velge Fast (hastigheten justeres med et spesifikt intervall på alle veier) eller Prosent (hastigheten justeres som en prosentandel av veiens registrerte fartsgrense).
 • Autopilotaktivering: Velg hvordan Autostyring aktiveres. Hvis kjørehendelen er satt til Dra én gang, aktiveres både Aktiv Cruise Control og Autostyring når du drar den ned én gang. Hvis kjørehendelen er satt til Dra to ganger, må du dra den mot deg to ganger i rask rekkefølge for å aktivere Autostyring.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Autopilotaktivering må være satt til Dra to ganger hvis du vil bruke Aktiv Cruise Control uavhengig av Autostyring.
 • Lyd for grønt trafikklys: Hvis slått på, høres en lyd når du venter ved rødt trafikklys og lyset skifter til grønt. Hvis du ikke aktivt bruker Aktiv Cruise Control og venter ved rødt lys med en bil foran deg, høres lyden når bilen foran deg kjører framover.

Aktiv Cruise Control

Aktiv Cruise Control alltid på.

ikon som viser angitt hastighet
Når Aktiv Cruise Control er tilgjengelig, men ikke aktivert, viser berøringsskjerm cruisehastigheten i grått. Tallet som vises, representerer hastigheten som angis når du aktiverer Aktiv Cruise Control.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
På veier der kartdata fastslår at en betinget fartsgrense er til stede (f.eks. en fartsgrense basert på tidspunkt eller værforhold), vises en sekundær fartsgrense nedenfor den første fartsgrensen. Det er førerens ansvar å fastslå om den betingede hastighetsgrensen gjelder, og i så fall justere cruisehastigheten deretter.
ikon som viser angitt hastighet
Når Aktiv Cruise Control aktivt kjører ved en innstilt hastighet, utheves hastigheten med blå tekst.
Hvis du vil aktivere Aktiv Cruise Control når det er tilgjengelig (bilstatusområdet av berøringsskjermen viser det grå ikonet for kjørehastighet), drar du kjørehendelen ned én gang og slipper gasspedalen for å la Aktiv Cruise Control opprettholde kjørehastigheten. Du kan aktivere gasspedalen når som helst for å overstyre den innstilte marsjfarten midlertidig.
bilde av kjørehendelen med en pil som peker nedover
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Autopilotaktivering er satt til Enkelttrekk, vil Autostyring (som omfatter Aktiv Cruise Control) også aktiveres når du drar kjørehendelen ned én gang. Trykk på Kontroller > Autopilot > Autopilotaktivering og velg Dra to ganger for å bruke Aktiv Cruise Control uavhengig av Autostyring når du drar kjørehendelen ned én gang.

Hvis du vil at et lydvarsel skal avgis når du aktiverer eller avbryter Aktiv Cruise Control, berører du Kontroller > Autopilot > Lydvarsel for Aktiv Cruise Control.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aktiv Cruise Control er utviklet for din kjørekomfort og bekvemmelighet og er ikke et kollisjonsadvarsel- eller -unngåelsessystem. Det er ditt ansvar å være årvåken, kjøre trygt og til enhver tid ha kontroll over bilen. Stol aldri på at Aktiv Cruise Control skal senke hastigheten til Model Y tilstrekkelig. Hold alltid øye med veien foran deg, og vær klar til å iverksette korrigerende tiltak til enhver tid. Hvis ikke kan det føre til alvorlig skade eller død. Se Begrensninger og advarsler for mer informasjon.

Autostyring

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, bilkonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon, er bilen kanskje ikke utstyrt med Autostyring, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.

Slik slår du på Autostyring:

 1. Trykk på Kontroller > Autopilot > Autopilot-funksjoner > Autostyring (beta).
 2. Når du har lest og forstått det som står i popup-vinduet, trykker du på Ja.
ikon med grått ratt
For å vise at Autostyring er tilgjengelig (men ikke aktivt styrer Model Y), vises et grått Autostyring-ikon i øvre hjørne på berøringsskjermenved siden av kjøregiret. I situasjoner der Autostyring er midlertidig utilgjengelig, forsvinner Autostyring-ikonet. (Kjørehastigheten er for eksempel ikke innenfor hastigheten som kreves for at Autostyring kan brukes.)
For å starte Autostyring trykker du kjørehendelen helt ned to ganger raskt etter hverandre.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis innstillingen for Autopilotaktivering er satt til Enkeltrekk, aktiveres Autostyring når du drar kjørehendelen ned én gang (se Autopilot-innstillinger).
en pil som peker mot dørhåndtaket

Autostyring bekrefter aktiveringen med en varsellyd og viser en kort melding på berøringsskjerm for å minne deg på å være oppmerksom på veien og ha hendene på ratt.

ikon med blått ratt
For å vise at Autostyring nå er aktiv viser berøringsskjerm et blått Autostyring-ikon.
Når Autostyring oppdager filmerkingen, viser den kanten på kjørebanen i blått på berøringsskjerm.

Når Autostyring er slått på, vil Aktiv Cruise Control også være aktiv.

I situasjoner der fartsgrensen ikke kan registreres når Autostyring er aktivert, reduserer Autostyring kjørehastigheten og begrenser den innstilte kjørehastigheten til 70 km/t. Selv om du kan akselerere manuelt for å overskride den begrensede hastigheten, vil Model Y ikke bremse for oppdagede hindringer så lenge du bruker gasspedalen. Autostyring sakker ned til den begrensede hastigheten når du slipper gasspedalen. Når du tar av fra veien eller deaktiverer Autostyring ved å bruke ratt, kan du øke den innstilte kjørehastigheten igjen ved behov.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Styring er begrenset når Autostyring er aktivert. Derfor kan det være at Model Y ikke kan håndtere krappe svinger. Vær forberedt på å ta kontroll over kjøretøyet til enhver tid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Autostyring er en assistansefunksjon som krever en aktiv fører. Ha alltid hendene på ratt, vær oppmerksom på veiforholdene og trafikken, og vær alltid forberedt på å reagere raskt. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skader, alvorlige personskader eller dødsfall. Det er ditt eget ansvar å gjøre deg kjent med begrensningene til Autostyring og i hvilke situasjoner systemet kanskje ikke fungerer som forventet. Se Begrensninger og advarsler for mer informasjon.

Automatisk filskifte

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med Automatisk filskifte, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.

Hvis du slår på blinklyset når Autostyring er aktiv, legger Model Y seg over i den tilgrensende filen i retningen indikert av blinklyset, forutsatt at de følgende forutsetningene er oppfylt:

 • Blinklyset er slått på.
 • Veimerkingene angir at et filskifte er tillatt.
 • Automatisk filskifte har registrert at du har hendene på ratt.
 • Halvveis i filskiftet må Model Y registrere den ytre veimerkingen i målfilen. Hvis denne filmerkingen ikke oppdages, avbrytes filendringen og Model Y går tilbake til sin opprinnelige kjørebane.
 • Sikten til kameraet/kameraene er ikke blokkert.
 • Model Y registrerer ikke et kjøretøy i blindsonen, eller et kjøretøy eller en hindring opp til midten av målfilen. Hvis et kjøretøy eller en annen hindring registreres i målfilen, vises det i rødt i visualiseringen på berøringsskjerm, og Model Y fullfører ikke filskiftet før det er trygt å gjøre det.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Automatisk filskifte avbrytes hvis filskiftet ikke kan fullføres på 5 sekunder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Selv om Autopiloten er utviklet for å oppdage kjøretøyer og hindringer i de tilgrensende filene, er det ditt ansvar å alltid kontrollere visuelt at omgivelsene er trygge og at du kan legge deg over i den ønskede filen. Hvis Autopiloten ikke kan skifte fil på grunn av utilstrekkelige data, viser berøringsskjerm en serie med advarsler. Når du bruker Automatisk filskifte, må du derfor alltid følge med på berøringsskjerm for å kunne overta styringen av Model Y manuelt.

Den minste hastigheten for filskift på Autopilot kan variere etter region, hastighet i tilgrensende fil og andre faktorer. Vær alltid klar til å styre manuelt og endre fil etter behov. Når et automatisk filskifte pågår, aktiveres Akselerasjon ved forbikjøring slik at Model Y kan akselerere nærmere et kjøretøy foran (se Akselerasjon ved forbikjøring).

Når du slår på blinklyset, skifter Model Y fil én fil av gangen. Hvis du vil flytte til enda en fil, må du slå på blinklyset nok en gang etter at det første filskiftet er fullført.

Når Model Y skifter fil, er det viktig å følge med på ytelsen ved å holde øye med kjørebanen foran og omgivelsene. Vær klar til å ta over rattet når som helst. Mens du krysser over til den tilstøtende filen, viser berøringsskjerm plasseringen i filen som Model Y kjører inn i.

Naviger på Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med Naviger på Autopilot, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.

Når du skal aktivere Naviger på Autopilot, berører du Kontroller > Autopilot > Naviger på Autopilot (Beta). Deretter, når du skal tilpasse hvordan Naviger på Autopilot skal fungere, berører du Tilpass Navigate on Autopilot:

 • Aktiver ved start av hver tur: Velg om du vil aktivere Naviger på Autopilot automatisk for hver navigasjonsrute. Når den er aktivert, er Naviger på Autopilot-knappen på den detaljerte kjøreanvisningen, allerede aktivert ved begynnelsen av hver tur.
 • Hastighetsbaserte filskifter: Naviger på Autopilot er utformet for å utføre både rutebaser og hastighetsbaserte filskifter. Hastighetsbaserte filskifter er valgfritt. Du kan bruke denne innstillingen til å deaktivere hastighetsbasert filskifte, eller til å spesifisere konkret hvor du vil at Naviger på Autopilot skal skifte filer for å oppnå angitt kjørehastighet (Mild, Gjennomsnittlig, eller Mad Max).

Hvis Start automatisk ved starten av hver kjøretur er slått på, kobles Naviger på Autopilot automatisk inn når:

 • Autostyring er slått på.
 • Du kjører til et bestemmelsessted.
 • Du kjører på en motorvei med kontrollert adkomst.

Når funksjonen er aktivert, vises knappen for Naviger på Autopilot på kartets detaljerte kjøreanvisning når en navigasjonsrute er aktiv og ruten omfatter minst én adgangsbegrenset motorvei.

Hvis Start automatisk ved starten av hver kjøretur er slått av, kan du trykke på knappen Naviger på Autopilot over de detaljerte kjøreanvisningene for å slå det på. Når Naviger på Autopilot er valgt, kobles funksjonen alltid inn når du aktiverer Autostyring.

Naviger på Autopilot-ikonet med et ratt når den ikke er aktiv
Naviger på Autopilot-ikonet vises i den detaljerte kjøreanvisningen når du navigerer til en destinasjon og Naviger på Autopilot er tilgjengelig, men ikke aktiv.
aktiv Naviger på Autopilot-ikon med ratt
Hvis Naviger på Autopilot er aktiv. er ikonet blått. Hvis Aktiver ved start av hver tur er slått på, velges Naviger på Autopilot-ikonet hver gang du starter navigasjonen. Trykk på ikonet for å avbryte Naviger på Autopilot og gå tilbake til Autostyring.

Når Naviger på Autopilot er slått på, vil knappen for Naviger på Autopilot være blå og berøringsskjerm vise kjørefeltet som en enkelt blå linje foran Model Y:

Detaljerte kjøreanvisninger viser Autostyring-ikonet ved siden av manøvrene (som motorveiavkjørsler), som Naviger på Autopilot vil håndtere.

Når Naviger på Autopilot er slått på, vil Model Y foreta både hastighetsbaserte og rutebaserte filskifter etter bekreftelse fra fører:

 • Hastighetsbaserte filskifter: Naviger på Autopilot skifter fil for å komme raskere frem til bestemmelsesstedet. Hvis Model Y for eksempel er bak et kjøretøy som kjører saktere enn den angitte hastigheten, vil Naviger på Autopilot svinge til forbikjøringsfilen for å kjøre forbi. Hastighetsbaserte filskifter er valgfritt.
 • Rutebaserte filskifter: Naviger på Autopilot skifter fil for å komme frem til bestemmelsesstedet. Naviger på Autopilot vil for eksempel svinge over til avkjøringsfilen når Model Y nærmer seg avkjøringen spesifisert av navigasjonsruten.

Når berøringsskjerm viser en melding der du blir bedt om å bekrefte filskiftet, slår du på det aktuelle blinklyset. Hvis du ikke bekrefter filskiftet innen 3 sekunder, høres en lyd for å minne deg på at Naviger på Autopilot krever bekreftelse for å skifte fil. Automatisk filskifte avbrytes hvis filskiftet ikke kan fullføres på 5 sekunder.

Hvis du ignorerer et rutebasert endringsforslag til kjørefil (for eksempel at du kjører i venstre kjørefelt mens du nærmer deg en avkjøringsrampe på høyre side av motorveien), kan ikke Naviger på Autopilot manøvrere til avkjørselen, og i så fall omdirigeres du til reisemålet ditt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Naviger på Autopilot prøver kanskje ikke alltid å kjøre av på en avkjøringsrampe eller skifte filer, selv om en avkjørsel eller et filskifte avgjøres av navigasjonsruten. Vær alltid oppmerksom, og vær forberedt på å styre inn på avkjøringsrampen manuelt, eller foreta et nødvendig filskifte for å forberede for eller for å kjøre inn på en avkjøringsrampe eller i et kryss.

Naviger på Autopilot aktiveres og deaktiveres basert på hvilken type vei du kjører på. Når Naviger på Autopilot er aktiv og du nærmer deg en avkjøringsrampe eller et kryss langs navigasjonsruten, aktiveres relevant blinklys, og Autostyring manøvrerer Model Y inn på avkjøringsrampen eller i krysset.

Når du forlater en motorvei med kontrollert adkomst, går Naviger på Autopilot tilbake til Autostyring – et lydvarsel høres og berøringsskjerm viser linjene til kjørefeltet i blått (i stedet for den enkle blå linjen foran Model Y). Når Naviger på Autopilot deaktiveres, forblir Autostyring aktiv. Vær alltid forberedt på å iverksette egnede tiltak.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Naviger på Autopilot er en funksjon som krever en aktiv fører. Ha alltid hendene på ratt, vær oppmerksom på veiforholdene og trafikken, og vær alltid forberedt på å reagere raskt. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skader, alvorlige personskader eller dødsfall. Det er ditt eget ansvar å gjøre deg kjent med begrensningene til Naviger på Autopilot, og i hvilke situasjoner systemet kanskje ikke fungerer som forventet. Se Begrensninger og advarsler for mer informasjon.

Slå av Autopilot

Aktiv Cruise Control slås av når:

 • Du beveger kjørehendelen oppover.
  • FORSIKTIG: Hvis du beveger kjørehendelen oppover og holder den der i mer enn ett sekund, skifter Model Y til Neutral etter å ha avbrutt Autostyring.
 • du trår på bremsepedalen
 • Du kjører raskere enn 150 km/t.
 • Du setter girvelgeren i Revers, Park eller Nøytral.
 • en dør er åpen
 • det oppstår en hendelse som utløser automatisk nødbremsing (se Kollisjonsvarselassistent)
 • Førerens sikkerhetsbelte frigjøres, og/eller føreren går ut av setet.
bilde av kjørehendelen med en pil som peker nedover

Når Aktiv Cruise Control avbrytes, blir ikonet for kjørehastighet på berøringsskjerm grått, som indikerer at Aktiv Cruise Control ikke lenger er aktiv.

Autostyring avbrytes når en av handlingene ovenfor utføres. Autostyring avbrytes også når:

 • Du kjører raskere enn 140 km/t.
 • Du bruker dreiekraft på ratt (selv om det bare er litt).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Hvis Autopilotaktivering er satt til Dra to ganger og Autostyring avbrytes fordi du brukte dreiekraft på ratt, forblir Aktiv Cruise Control aktiv. Hvis Aktivering av Autopilot er satt til Dra én gang og Autostyring avbrytes fordi du brukte dreiekraft på ratt, avbrytes Aktiv Cruise Control også.
 • Du ikke svarer på gjentatte påminnelser om å holde hendene på rattet og påfølgende meldinger på berøringsskjerm (se Føreroppmerksomhet).

Når Autostyring avbrytes, høres et lydvarsel, og Autostyring-ikonet blir enten grått for å indikere at Autostyring ikke lenger er aktiv, eller forsvinner for å indikere at den ikke er tilgjengelig for øyeblikket.

Naviger på Autopilot avbrytes når Autostyring avbrytes, som beskrevet ovenfor. I tillegg avbrytes Naviger på Autopilot når:
 • Du trykker på knappen for Naviger på Autopilot på kartets liste for detaljerte kjøreanvisninger. I slike tilfeller deaktiveres ikke Autostyring.
 • Du tar av fra en motorvei med kontrollert adkomst. I slike tilfeller deaktiveres ikke Autostyring.

Når Naviger på Autopilot avbrytes, men Autostyring fortsatt er aktiv, høres et lydvarsel, og visualiseringen endres fra en enkelt blå linje i kjørefeltet til to blå linjer på sidene av kjørefeltet.

Når Aktiv Cruise Control eller Autostyring avbrytes, ruller ikke Model Y på tomgang. I stedet reduserer regenerativ bremsing hastigheten til Model Y, på samme måte som når du flytter foten av gasspedalen når du kjører uten Aktiv Cruise Control (se Regenerativ bremsing).

Når du bruker Autopilot

Når Aktiv Cruise Control er slått på og Autopilot holder den angitte hastigheten, utheves hastigheten med blå tekst på berøringsskjerm.

Når Autostyring er slått på, vil ratt-ikonet være blått og filmerkingen uthevet i blått i visualiseringen. Hvis Naviger på Autopilot også er aktiv, er Naviger på Autopilot-knappen blå og berøringsskjerm viser kjørefeltet som en enkelt blå linje foran Model Y.

Hvis du vil vise mer informasjon om veien og omgivelsene, som veimerking, rødt lys og gjenstander (for eksempel søppelbøtter og stolper), trykker du på Kontroller > Autopilot > Forhåndsvisning av fullstendig selvkjøring.

Hvis Autostyring ikke kan registrere veimerking, kan den fastslå kjørefeltet basert på et kjøretøy du følger. I de fleste tilfeller prøver Autostyring å sentrere Model Y i kjørefilen. Det kan imidlertid være situasjoner der Autostyring følger en kjørebane som er forskjøvet i forhold til midten av filen (for eksempel hvis autovern oppdages).

Holde den angitte hastigheten

Når Autopilot er aktiv, opprettholder Model Y din angitte kjørehastighet så lenge et kjøretøy ikke oppdages foran. Når du følger bak et annet kjøretøy, øker og reduserer Model Y hastigheten etter behov for å holde den valgte følgeavstanden (se Justere følgeavstanden), opp til den angitte hastigheten.

Du kan akselerere når som helst ved å trykke inn gasspedalen, men når du slipper opp pedalen, vil Model Y gjenoppta kjøring med den valgte hastigheten.

Model Y justerer også kjørehastighet inn i og ut av svinger.

Når Model Y aktivt reduserer hastigheten for å holde den valgte avstanden til kjøretøyet foran, tennes bremselysene. Du kan merke at bremsepedalen plutselig beveger seg nedover. Gasspedalen beveger seg ikke når Model Y akselererer.

Endre den angitte hastigheten

Rull det høyre styrehjulet oppover for å øke, eller nedover for å redusere, den angitte hastigheten.

Du kan også endre cruisehastigheten til den gjeldende fartsgrensen (inkludert angitt overskridelse) ved å enten:

 • Trykke kjørespaken ned og holde den inne en kort stund.
 • Trykke på og holde inne fartsgrenseskiltet på berøringsskjermen en kort stund, til du ser at cruisehastigheten endres.
bilde som viser en zoomboks som går til høyre rullehjul med piler som går opp og ned på rullehjulet

Det kan ta noen sekunder før Model Y når den nye kjørehastigheten.

Justere følgeavstanden

For å justere følgeavstanden du vil holde mellom Model Y og et kjøretøy foran deg, trykker du høyre rulleknapp på rattet mot venstre eller høyre.

Den korteste følgeavstanden er 2.

bilde som viser en zoomboks som går til høyre rullehjul med piler som går til venstre og høyre på rullehjulet

Hver innstilling tilsvarer en tidsbasert avstand som representerer hvor lang tid det tar for Model Y, fra den nåværende plasseringen, å nå plasseringen til den bakre støtfangeren på kjøretøyet foran deg. Autopiloten beholder innstillingen til du endrer den igjen.

Når du justerer følgeavstanden, viser berøringsskjermen gjeldende innstilling.

skjermbilde av to biler med en måling mellom dem og tallet 3

Stoppe og redusere farten

Når du kjører vesentlig raskere enn kjøretøy i nabofilene, vil Model Y automatisk redusere kjørehastigheten. Dette er spesielt nyttig i situasjoner med tung trafikk eller når kjøretøyer hele tiden fletter inn i forskjellige filer. Når Model Y registrerer andre kjøretøy som kjører vesentlig saktere, utheves de tilstøtende filene med piler og registrerte kjøretøy i grått på berøringsskjerm, og Model Y reduserer kjørehastigheten etter behov. For å midlertidig overstyre denne funksjonen trykker du på gasspedalen.

Når du følger et kjøretøy, vil Autopilot alltid være aktiv ved lave hastigheter, selv når Model Y stopper. Autopiloten vil for eksempel være aktiv når Model Y sakker av farten og stopper helt, eller nesten stopper, i tett køtrafikk på motorvei. Når trafikken begynner å gå raskere igjen, akselererer Autopilot til den angitte hastigheten.

Noen ganger, når Model Y har stoppet helt, går Autopiloten i HOLD-tilstand. Hvis dette skjer, trykker du kort på gasspedalen for å gjenoppta cruisekontroll.

ikon av en H i en sirkel med halvsirkler på hver side av sirkelen
Når HOLD-statusen er aktiv, viser berøringsskjerm HOLD-ikonet og en melding som angir at du må gjenoppta cruisekontroll.

Model Y går i HOLD-tilstand når Autopilot er aktiv under de følgende omstendighetene:

 • Model Y har stått stille i 5 minutter.
 • Model Y oppdager en fotgjenger (HOLD-statusen kan oppheves når fotgjengeren ikke lenger er i nærheten).
 • Model Y plutselig mister sikten til bilen foran deg.
 • En hindring registreres foran Model Y.

Bruk av cruise control nær eller ved avkjøringer

Når du kjører i nærheten av en avkjøring på en adgangsbegrenset motorvei og bruker blinklyset mot avkjøringsrampen, antar Autopiloten at du tar av, og begynner å bremse ned Model Y. Hvis du ikke kjører inn på avkjøringsrampen, fortsetter Autopilot å kjøre ved angitt hastighet.

I et område med høyrekjøring skjer dette bare når du bruker høyre blinklys når du kjører i den høyre filen innen 50 meter fra en avkjørsel. Det samme skjer også i regioner med venstrekjøring; når du slår på venstre blinklys mens du kjører i filen lengst til venstre innen 50 meter fra en avkjøring.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Naviger på Autopilot er aktiv, vil Model Y utføre et rutebasert filskift for å kjøre ut til avkjøringsfilen og ta den nødvendige avkjøringsrampen for å følge navigasjonsruten.

Når Aktiv Cruise Control er aktivert i et motorveikryss eller avkjøringsramper i enkelte regioner, kan den redusere den innstilte hastigheten i trinn på 5 km/t – til så sakte som 40 km/t – for å passe bedre til de rapporterte hastighetene til andre Tesla-kjøretøy som har kjørt på det spesifikke stedet. Du kan overstyre dette og fortsette cruising ved angitt hastighet ved å trykke på gasspedalen. Den nye innstilte hastigheten opprettholdes til etter krysset eller avkjøringsrampen (med mindre du overstyrer den eller avbryter Autopilot). Etter krysset eller avkjøringsrampen kan den innstilte hastigheten gå tilbake eller endres etter behov på det nye stedet. Hvis du for eksempel flettet deg inn på en annen motorvei, går den angitte cruisehastigheten tilbake til det den var før du kjørte inn i krysset.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
I noen tilfeller (f.eks. ved for lite data) kan det være at Aktiv Cruise Control ikke reduserer den innstilte hastigheten automatisk på motorveikrysset eller avkjøringsrampen. Ikke stol på at Aktiv Cruise Control skal fastslå en passende kjørehastighet. Tesla anbefaler kjøring ved en hastighet som er trygg etter veiforholdene og innenfor oppgitte fartsgrenser.

Når du kjører med cruise control inn på en innkjøringsrampe til en adgangsbegrenset motorvei, justerer Autopilot den innstilte cruisehastigheten automatisk til fartsgrensen på motorveien, i tillegg til et eventuelt avvik du har spesifisert. Hvis Naviger på Autopilot er aktiv, kobler funksjonen ut når du forlater den adgangskontrollerte motorveien (se Slå av Autopilot). I slike tilfeller deaktiveres ikke Autostyring.

Akselerasjon ved forbikjøring

Slå på blinklyset et øyeblikk for å akselerere Model Y mot kjøretøyet foran. Hvis du holder blinklyshendelen oppe eller nede en kort stund, kan du raskt akselerere til den innstilte hastigheten uten å tråkke på gasspedalen så lenge:

 • Aktiv Cruise Control er på og registrerer et kjøretøy foran deg.
 • Det er ikke registrert noen kjøretøy eller hindringer i målfilen.
 • Model Y kjører under den innstilte hastigheten, men over 72 km/t.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Autostyring er aktiv og du lår på blinklyset helt, skifter Model Y fil automatisk (se Automatisk filskifte).

Model Y slutter å akselerere når du når den valgte cruisehastigheten, hvis det tar for lang tid å bytte fil, eller hvis Model Y kommer for nærme kjøretøyet foran. Model Y slutter også å akselerere hvis du slår av blinklyset.

Når du kjører i 80 km/t eller fortere, må Model Y befinne seg i en forbikjøringsfil for å kjøre forbi et kjøretøy. Hvis du ikke befinner deg i en forbikjøringsfil (til høyre for et kjøretøy ved høyrekjøring eller til venstre for et kjøretøy ved venstrekjøring), vil Aktiv Cruise Control forhindre at du kjører forbi andre kjøretøy. I stedet reduserer Model Y hastigheten til den er lik kjøretøyets hastighet, som om kjøretøyet befant seg i samme fil. Hvis du trykker på gasspedalen for å kjøre forbi et kjøretøy, lar Aktiv Cruise Control deg fortsette å kjøre forbi kjøretøy ved cruising i ikke-forbikjøringsfiler til du enten skifter fil eller avbryter og gjenoppretter kjøring (hvorpå den deretter hindrer deg i å kjøre forbi kjøretøy i ikke-forbikjøringsfiler igjen). Du er ansvarlig for å følge all lokal lovgivning som gjelder forbikjøring av andre trafikanter samt bruk av ikke-forbikjøringsfiler.

Varsel for rødt lys og stoppskilt

Når Autopilot er i bruk, viser Model Y et varsel på berøringsskjerm, og et lydvarsel høres hvis det er sannsynlig at du skal kjøre på rødt lys eller forbi et stoppskilt. Hvis dette skjer, IVERKSETTER DU KORRIGERENDE TILTAK!

De synlige og hørbare varslene avbrytes etter noen få sekunder, eller når du trykker på bremsepedalen – det som kommer først.

Varsel for rødt lys og stoppskilt gir bare varsler. Den senker ikke farten eller stopper Model Y ved røde trafikklys, stoppskilt, veimerking osv. Hvis trafikklys- og stoppskiltkontroll er installert, kan du aktivere denne funksjonen for å stoppe Model Y automatisk ved trafikklys og stoppskilt (se Trafikklys- og stoppskiltkontroll).

Utrykningskjøretøyer

(Hvis tilgjengelig i din markedsregion) Model Y reduserer automatisk hastigheten når lys fra et utrykningskjøretøy oppdages og Autostyring er i bruk om natten på en vei med høy fartsgrense. Når dette skjer, viser berøringsskjerm en melding som informerer deg om at hastigheten reduseres. Du hører også et lydvarsel og ser en påminnelse om å holde hendene på ratt. Når lysregistreringene passerer eller opphører, gjenopptar Autopilot den innstilte hastigheten. Alternativt kan du berøre gasspedalen raskt for å gjenoppta den innstilte hastigheten.

Stol aldri på at Autopilot-funksjoner skal registrere at det er utrykningskjøretøy i nærheten. Model Y registrerer kanskje ikke lys fra utrykningskjøretøy. Hold øynene på kjørebanen, og vær alltid forberedt på å iverksette tiltak umiddelbart.

Føreroppmerksomhet

Autostyring vurderer hvordan det er best å styre Model Y. Når Autostyring er aktiv, kreves det at du har hendene på rattet. Hvis Autostyring ikke registrerer hendene dine på rattet i en periode, blinker et blått lys øverst på bilstatusdelen av berøringsskjerm, og følgende melding vises:

Hendene på rattet
Drei lett på rattet.

Når hendene dine registreres, forsvinner meldingen, og Autostyring gjenopptar normal drift. Autostyring registrerer hendene dine når den kjenner litt motstand når rattet dreier, eller fra deg når du manuelt dreier rattet lett (uten nok kraft til å ta over kontrollen). Autostyring kvalifiserer også hendene dine som registrerte hvis du slår på blinklyset eller bruker en knapp eller et rullehjul på rattet.

Autostyring krever at du følger med på omgivelsene og er klar til å overta kontrollen når som helst. Hvis Autostyring fortsatt ikke registrerer hendene dine på rattet, øker hyppigheten til det blinkende lyset på bilstatusdelen av berøringsskjerm, og en varsellyd høres.

Hvis du gjentatte ganger ignorerer Autostyring-meldinger om å bruke litt kraft på rattet, deaktiveres Autostyring for resten av turen og viser følgende melding som ber deg kjøre manuelt.

utropstegn i en trekant
Autostyring utilgjengelig for resten av turen. Hold inne ratt for kjøre manuelt.

Resten av kjøreturen må du styre manuelt. Autostyring blir tilgjengelig igjen ved neste kjøretur (etter at du stopper og setter Model Y i Park).

Hvis du ikke gjenopptar manuell styring, avgir Autostyring et kontinuerlig lydvarsel, slår på nødblinklysene og reduserer farten til bilen til den stanser.

Deaktivering av Autostyring

Hvis feil bruk av Autostyring detekteres, vil den deaktiveres.

Når du eller en annen fører av bilen mottar fem tvungne deaktiveringer av Autopilot, deaktiveres Autostyring i en uke. Tvungen deaktivering er når Autopilot-systemet deaktiveres for resten av turen etter at føreren har mottatt flere lydvarsler og visuelle varsler om mangel på oppmerksomhet. Deaktiveringer foretatt av føreren, teller ikke som feilaktig bruk.

Du kan se hvor mange deaktiveringer som gjenstår før tilgang til Autostyring deaktiveres, ved å berøre Kontroller > Autopilot.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis tilgang til Autostyring deaktiveres, kan du fremdeles bruke Aktiv Cruise Control, og alle aktive sikkerhetsegenskaper er fremdeles aktive.

Ta over styring umiddelbart

I situasjoner der Autostyring ikke kan styre Model Y, avgir Autostyring et lydsignal og viser følgende melding på berøringsskjermen:

utropstegn i en trekant
Autostyring avbryter

TA OVER STYRINGEN UMIDDELBART når du ser denne meldingen.