Barneseter

Fremre kollisjonspute for passasjer må være av

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis det er tillatt å sette et barn i passasjersetet foran i din markedsregion, må du aldri sette et barn i passasjersetet foran når den fremre kollisjonsputen for passasjer er aktiv. Kontroller alltid at kollisjonsputen er av (se Statusindikator for kollisjonspute).

Se merket som er festet på solskjermene:

kollisjonsputevarsel på solskjermen med 1) bilde av et barnesete i forsetet med en rød sirkel/omvendt skråstrek 2) en utløst kollisjonspute med et bakovervendt barnesete og barn 3) en hånd som peker mot en åpen bok med en «I»

Når et spedbarn eller barn settes i passasjersetet foran (selv når barnet settes i et egnet barnesikringssystem eller på en sittepute), må du deaktivere den fremre kollisjonsputen for passasjer. Hvis det oppstår en kollisjon, kan utløsingen av kollisjonsputen føre til alvorlig skade eller død, spesielt ved bruk av et bakovervendt barnesikringssystem.

Når du skal deaktivere fremre kollisjonspute for passasjer, må du først sikre at bilen står i Park. Trykk deretter på Kontroller > Trygghet > Fremre kollisjonspute for passasjer (se Kontroll av fremre kollisjonspute for passasjer).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du deaktiverer den fremre kollisjonsputen for passasjer, må du huske å aktivere den igjen etterpå når en voksen sitter i passasjersetet foran.

Statusen til den fremre kollisjonsputen for passasjer vises i øvre hjørne på berøringsskjermen. Du kan også berøre dette statusikonet for å deaktivere og aktivere den fremre kollisjonsputen for passasjer:

ikon med passasjer med kollisjonspute og teksten: kollisjonspute på passasjersiden AV
Før du kjører med et barnesete i passasjersetet foran, må du alltid dobbeltsjekke statusen til frontkollisjonsputen for passasjersiden for å bekrefte at den er av.
ikon med barn i barnesete med sirkel / omvendt skråstrek og teksten: kollisjonspute på passasjersiden på
For å beskytte en voksen som sitter i passasjersetet foran senere, må du huske å slå den fremre kollisjonsputen for passasjer PÅ igjen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er førerens ansvar å kontrollere at den fremre kollisjonsputen for passasjer er av når et barn sitter i passasjersetet foran.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk mobilappen til å avtale service umiddelbart hvis den fremre kollisjonsputen for passasjer er på, selv når du har slått den av (eller omvendt).

Egnethet og montering av barnesikringssystemer

Alle sikkerhetsbelter i Model Y er utformet for voksne. Når du setter spedbarn og barn i bilen, må du

Anbefalte barnesikringssystemer

I tabellen nedenfor formidler Tesla anbefalte barnesikringssystemer basert på et barns vektgruppe (som definert i ECE R44 Uniform Provisions Concerning Restraining Devices for Child Occupants). Selv om alle vektgrupper kan bruke alle seter i Model Y, kan typen barnesikringssystem som kan brukes i hvert sete, variere. Bare beltebaserte barnesikringssystemer (som definert i To installasjonsmetoder) kan for eksempel brukes i det midtre setet på andre rad.

Vektgruppe/størrelse Barnets vekt Anbefalt av Tesla
Gruppe 0+ Inntil 13 kg (12–18 md.) Maxi-Cosi CabrioFix i-Size og Familyfix 3 / Cabriofix i-Size Base
45–105 cm Maxi-Cosi Pearl 360 med Familyfix 360
100–150 cm Britax Römer KIDFIX i-Size (se instruksjoner nedenfor)
Sittepute Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle base

Britax Römer KIDFIX i-Size

Når du bruker Britax Römer KIDFIX i-Size barnesetesystem som anbefalt av Tesla for barn mellom 100 og 150 cm, må du også bruke Britax SecureGuard. Når du bruker Britax SecureGuard, holder du hoftebeltet flatt over barnets hofter. Ikke legg skulderbeltet under SecureGuard. For mer informasjon kan du se instruksjonene fra Britax.

Sikre større barn

Hvis et barn er for stort til å sitte i et barnesikringssystem, men for lite for å kunne festes trygt med kjøretøyets sikkerhetsbelter, skal det brukes en sittepute som er egnet for barnets alder og størrelse. For barn som trenger en sittepute, anbefaler Tesla å bruke Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle. Følg instruksjonene fra produsenten nøye ved installasjon og bruk av en sittepute.

To installasjonsmetoder

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Installer alltid barnesikringssystemer ved å følge instruksjonene fra produsenten av barnesikringssystemet nøye.

Blant mange varianter finnes det to generelle typer barnesikringssystemer basert på hvordan de festes i setet:

Noen barnesikringssystemer kan monteres med begge metodene. Se instruksjonene fra produsenten av barnesikringssystemet for å fastslå hvilken installasjonsmetode du vil bruke, og for å få detaljerte instruksjoner om installasjonen.

I Model Y kan beltebaserte barnesikringer installeres i alle passasjerseter, og ISOFIX-/i-Size-systemer kan installeres på begge de ytre setene på andre rad. Spesifikke detaljer om typen barnesikringssystem som kan brukes i hvert sete, finner du nedenfor.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
ISOFIX og i-Size er internasjonale standarder for integrerte forankringer som brukes i passasjerbiler for å feste barneseter.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk ISOFIX-/i-Size-forankringer med barnesikringssystemer eller sitteputer som har et integrert sikkerhetsbelte der den samlede vekten av barnet pluss barnesikringssystemet overskrider 33 kg.

Passasjersetet foran

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sett aldri et barn i passasjersetet foran når den fremre kollisjonsputen for passasjer er aktiv. Det kan føre til alvorlig personskade eller død. Se Kollisjonsputer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å tilpasse et beltebasert barnesikringssystem i forsetet må du heve setet til midtre posisjon (ca. 3 cm).
10 bilder av passasjersetet foran 1) grønt merke med «Passenger Airbag OFF», 2) bakovervendt barnesete med blå piler som peker bakover og oppover De følgende fire bildene har grønne merker, 3) forovervendt barnesete, 4) bakovervendt barnesete, 5) sittepute, 6) bakovervendt sete med støttebein, og de følgende fire bildene som bruker ISOFIX-/i-Size-forankringslister, har røde X-er: 7) forovervendt, beskrivelse A, B, B1, 8) bakovervendt, beskrivelse C, D, E, 9) forovervendt med støttebein, 10) bakovervendt med støttebein

Når den fremre kollisjonsputen for passasjer er deaktivert og setet er hevet halvveis opp, kan spedbarn og barn plasseres i passasjersetet foran ved hjelp av følgende typer beltebaserte barnesikringssystemer:

 • Fremovervendt, universelt.
 • Bakovervendt, universelt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Frontpassasjersetet er ikke utstyrt med nedre forankringslister for å støtte installasjonen av barnesikringssystemer av typen ISOFIX/i-Size.
Vektgruppe Barnets vekt Fremre kollisjonspute for passasjer PÅ Fremre kollisjonspute for passasjer AV
Gruppe 0 Inntil 10 kg Ikke tillatt Tillatt
Gruppe 0+ Inntil 13 kg Ikke tillatt Tillatt
Gruppe I 9 til 18 kg Ikke tillatt Tillatt
Gruppe II 15 til 25 kg Ikke tillatt Tillatt
Gruppe III 22 til 36 kg Ikke tillatt Tillatt

Ytre seter på andre rad

10 bilder av baksetene på ytterkantene. 1) grønne merker i setene på ytterkantene med blå piler som peker på ISOFIX (IU)-/i-Size-låser, og en blå pil som peker på stroppeplassering, 2) bakovervendt barnesete og piler som peker forover og oppover på forsetet De følgende 8 bildene har grønne merker, 3) forovervendt barnesete, 4) bakovervendt barnesete, 5) sittepute, 6) forovervendt barnesete med støttebein som bruker ISOFIX-/i-Size-forankringslister, 7) bakovervendt barnesete med støttebein som bruker ISOFIX-/i-Size-forankringslister, 8) nærbilde av sikkerhetsbein, 9) forovervendt barnesete som bruker ISOFIX-forankringslister, og beskrivelse A, B, B1 10) bakovervendt barnesete som bruker ISOFIX-forankringslister, og beskrivelse C, D, E

Spedbarn og barn kan plasseres på de ytre setene på andre rad ved hjelp av et beltebasert barnesikringssystem eller barnesikringssystemene ISOFIX (IU)/i-Size (i-U).

Større barn kan også bruke et ytre sete på andre rad med en sittepute, enten festet til de nedre forankringslistene eller med belte, som beskrevet i instruksjonene fra produsenten av barnesikringssystemet.

De ytre setene på andre rad støtter følgende ISOFIX-/i-Size-størrelsesklasser:

 • størrelsesklasse A, B og B1 fremovervendt
 • størrelsesklasse C, D og E bakovervendt
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Alle bakseter støtter bruk av øvre festestropper (se Festing av øvre festestropper).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Før du installerer et barnesikringssystem, må du sørge for at setets tilsvarende ryggstøtte justeres til helt oppreist posisjon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For at du skal få plass til store, bakovervendte barnesikringssystemer av typen ISOFIX/i-Size (størrelsesklasse C), må du kanskje flytte det aktuelle forsetet fremover til midtre posisjon (inntil 13 cm fremover i forhold til bakerste posisjon), heve setet oppover (2 cm fra laveste posisjon), og vinkle seteryggen etter behov.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis en nakkestøtte i bilen hindrer barnesikringssystemene i å berøre seteryggen eller sideputene, tar du den av. Monter nakkestøtten på nytt når barnesikringssystemet ikke lenger er i bruk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk Easy Entry(som beskrevet i Førerprofiler) for automatisk flytting av førersetet til helt bakre stilling hvis et barnesete er montert i setet på andre rad bak førersetet. Med redusert klaring kan bevegelsen av setet treffe et barns ben, forårsake skade eller løsne setet.

Midtre sete på andre rad

10 bilder av det midtre baksetet 1) grønt merke på det midtre setet, 2) bakovervendt barnesete og piler som peker forover og oppover på forsetet De følgende 4 bildene har grønne merker, 3) forovervendt barnesete, 4) bakovervendt barnesete, 5) sittepute, 6) nærbilde av støttebein. De følgende 4 bildene har røde X-er, 7) forovervendt barnesete som bruker ISOFIX-forankringslister, og beskrivelse A, B, B1 8) bakovervendt barnesete som bruker ISOFIX-forankringslister, og beskrivelse C, D, E 9) forovervendt barnesete som bruker ISOFIX-/i-Size-forankringslister, og støttebein 10) bakovervendt barnesete som bruker ISOFIX-/i-Size-forankringslister, og støttebein.

Spedbarn kan plasseres i midtre sete på andre rad ved hjelp av et bakovervendt, beltebasert barnesikringssystem. Barn kan plasseres i midtre sete på andre rad enten ved hjelp av et bakovervendt eller forovervendt, beltebasert barnesikringssystem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det midtre setet på andre rad er ikke utstyrt med nedre forankringslister for å støtte installasjonen av barnesikringssystemer av typen ISOFIX/i-Size.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Før du installerer et barnesikringssystem, må du sørge for at setets tilsvarende ryggstøtte justeres til helt oppreist posisjon. For å sikre at det sitter godt i midtsetet, kan det hende at seteryggene på både venstre og høyre ytre sete må være i samme posisjon.

Større barn kan også bruke midtsetet på andre rad med en sittepute installert som beskrevet i instruksjonene fra produsenten av barnesikringssystemet.

Installere beltebaserte barnesikringssystemer

Følg alltid de detaljerte instruksjonene fra produsenten av barnesikringssystemet. Følg disse generelle retningslinjene for beltebaserte barnesikringssystemer:

 • Kontroller at barnesikringssystemet er riktig når det gjelder barnets vekt, høyde og alder.
 • Unngå å kle barnet i store klær.
 • Ikke plasser gjenstander mellom barnet og barnesikringssystemet.
 • Juster selene til barnesikringssystemet for hvert barn for hver kjøretur.
 1. Sett barnesikringssystemet i riktig sete, og trekk sikkerhetsbeltet helt ut. Før sikkerhetsbeltet inn i festene og fest spennen i henhold til instruksjonene fra produsenten av barnesikringssystemet.
  et barnesete festet i et passasjersete ved hjelp av sikkerhetsbeltet til bilen
 2. La sikkerhetsbeltet trekke seg inn for å fjerne all slakk mens du presser barnesikringssystemet inn i kjøretøyets sete.
 3. Fest de(n) øvre festestroppen(e) som beskrevet av produsenten av barnesikringssystemet (se Festing av øvre festestropper).

Installere barnesikringssystemer av typen ISOFIX og i-Size

De ytre setene på andre rad er utstyrt med forankringslister for ISOFIX/i-Size. Disse forankringslistene er plassert mellom seteputen og seteryggen. Den nøyaktige plasseringen av hver forankringslist er indikert med et merke på seteryggen rett over den aktuelle forankringslisten.

ISOFIX-ikonet og piler som viser plasseringen til ISOFIX-låser
to grønne merker på ytre seter på andre rad og en rød X på det midtre setet

For å installere et barnesikringssystem av typen ISOFIX/i-Size må du lese og følge instruksjonene fra produsenten av barnesikringssystemet nøye. Disse instruksjonene beskriver hvordan du skyver barnesikringssystemet inn på setets forankringslister til det klikker på plass. Du må kanskje presse barnesikringssystemet mot seteryggen for at det skal klikke på plass.

et barnesete som skyves på plass med en snakkeboble med utropstegn som peker mot forankringslisten

Før du setter et barn i setet, må du kontrollere at barnesikringssystemet er forskriftsmessig installert. Ta tak i fronten av barnesikringssystemet med én hånd på hver side, og forsøk følgende:

 • Vri barnesikringssystemet fra side til side.
 • Trekk barnesikringssystemet bort fra setet.

Hvis barnesikringssystemet roterer eller beveger seg bort fra setet, er ikke de to låsene forskriftsmessig festet til setets forankringslister. Installer på nytt og prøv en gang til. Det er svært viktig at begge låser på barnesikringssystemet er forskriftsmessig festet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk ISOFIX-/i-Size-forankringer med barnesikringssystemer eller sitteputer som har et integrert sikkerhetsbelte der den samlede vekten av barnet pluss barnesikringssystemet overskrider 33 kg.

Støttebein

Alle passasjerseter Model Y støtter bruk av et barnesikringssystem med et støttebein. Hvis barnesikringssystemet er utstyrt med et støttebein, trekker du ut beinet som beskrevet i instruksjonene fra produsenten av barnesikringssystemet.

støttebein for barnesete med pil som peker ned og bort fra setet

Festing av øvre festestropper

Hvis setet har en øvre festestropp, festes kroken på denne til forankringspunktet som er plassert bak baksetet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Plasseringen av forankringspunktene er kanskje ikke umiddelbart synlig, men du finner dem ved å identifisere et snitt i setets materiale.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Trekk til de øvre festestroppene i henhold til instruksjonene fra produsenten av barnesetet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
BRUK BARE BARNESETER SOM FESTES MED SIKKERHETSBELTE, I MIDTRE SETEPOSISJON.
plasseringen til forankringspunkter bak baksetene

Forsikre deg om at kroken sitter ordentlig på ankerpunktet.

stropp med krok på forankringspunkt

Plasser en stropp på hver side av hodestøtten for dobbeltstroppbelter.

stropper plassert på hver side av nakkestøtten
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før du fører en festestropp OVER en nakkestøtte, MÅ du SENKE nakkestøtten (se Nakkestøtter).

Ved bruk av enkeltstroppbelter på de ytre setene: Før stroppen slik at den går over siden av nakkestøtten som er vendt ut (samme side av nakkestøtten som sikkerhetsbeltets inntrekkingsmekanisme).

stropp som går over utsiden av nakkestøtten

Hvis det ikke er mulig å føre stroppen over siden av nakkestøtten som er vendt utover (for eksempel hvis det ikke er nok slakk i stroppen), hever du nakkestøtten (se Nakkestøtter) og fører stroppen under den.

Teknisk informasjon

ECE 16-08-tillegg 17, vedlegg 3, tabell 1

Seteposisjonnummer (se nedenfor)

1 og 3
Koll.pute pass.side AV

1 og 3
Koll.pute pass.side PÅ

4 5 6
Tillatte vektgrupper 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III
Egnet for universalbelte? Ja* Nei Ja Ja Ja
Egnet for i-Size? Nei Nei Ja Nei Ja
Egnet for lateral (L1/L2)? Nei Nei Nei Nei Nei
Største egnede bakovervendte ISOFIX/i-Size (R1/R2X/R2/R3). Nei Nei R3* Nei R3**
Største egnede fremovervendte ISOFIX/i-Size (F1/F2X/F2/F3). Nei Nei F3 Nei F3
Største egnede sittepute (B2/B3). B2* Nei B3 Nei B3
Egnet for støtteben? Ja Nei Ja Ja Ja

Sikkerhetsbeltespennene for voksne befinner seg ikke lateralt mellom ISOFIX/i-Size-forankringslistene i et sete.
*Når et beltebasert barnesikringssystem (CRS) skal tilpasses i forsetet, må du heve setet til midtre posisjon (~3 cm) og bakover for å gi plass mellom CRS og dashbordet.
**Når du skal tilpasse store barnesikringssystemer av typen ISOFIX/i-Size (størrelsesklasse C), må du kanskje flytte det aktuelle forsetet fremover til midtre posisjon (inntil 13 cm fremover i forhold til bakerste posisjon), heve setet oppover (3 cm fra laveste posisjon), og vinkle seteryggen til 15 grader (eller 10 grader bakover fra fremste posisjon).

Sammendrag av seteposisjonsnumre

Seteposisjon Plassering i kjøretøy
1 Til venstre foran (bare høyrestyrte kjøretøyer)
3 Til høyre foran (bare venstrestyrte kjøretøyer)
4 Venstre på andre rad
5 Midten på andre rad
6 Høyre på andre rad

Advarsler i barnesikringssystem

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må aldri plassere et barn i et barnesikringssystem eller på en sittepute i passasjersetet foran når den fremre kollisjonsputen for passasjer er aktivert. Det kan føre til alvorlig personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk aldri et bakovervendt barnesikringssystem på et sete som er beskyttet av en aktiv fremre kollisjonspute for passasjer. Det kan føre til alvorlig personskade eller død. Se varselmerket på solskjermen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Noen barnesikringssystemer er beregnet på å festes i bilseter ved hjelp av hoftebelter eller hoftebeltedelen av et hofte-/skulderbelte. Barn kan utsettes for fare i en kollisjon hvis barnesikringssystemene ikke er forskriftsmessig festet i bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk et forovervendt barnesikringssystem før barnet veier over 9 kg og kan sitte på egenhånd. Frem til toårsalderen er ikke barns rygg og nakke tilstrekkelig utviklet til å unngå skade ved støt forfra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke tillat at spedbarn holdes på fanget til en voksen. Alle barn må være festet i egnet barnesikringssystem til enhver tid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Følg alle instruksjoner i denne brukerhåndboken og fra produsenten av barnesikringssystemet for å sikre at barn sitter trygt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sikkerhetsbeltepåminnelsen på berøringsskjermen er ikke en erstatning for å sjekke om en liten passasjer eller et barnesete er forskriftsmessig festet. Det kan hende at passasjersensorene ikke identifiserer en liten passasjer eller barneseter.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Barn må sitte i et bakovervendt barnesikringssystem ved hjelp av setets integrerte 5-punktsseler så lenge som mulig til de når maksimumsstørrelsen eller -vekten for det bakovervendte barnesikringssystemet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Pass på at barnets hode støttes og at sikkerhetsbeltet er riktig justert og festet, ved plassering av større barn. Skulderbeltet skal holdes unna ansikt og hals, og hoftebelte skal ikke ligge over magen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke fest to barnesikringssystemer til ett forankringspunkt. I en kollisjon er ett forankringspunkt ikke sterkt nok til å sikre begge setene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Barnesikringsforankringslister er utformet til å tåle kun den belastningen som virker på dem ved korrekt plasserte barnesikringer. De skal ikke under noen omstendigheter brukes for sikkerhetsbelter til voksne, bæreseler eller for å feste andre gjenstander eller annet utstyr i bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kontroller alltid selene og festestroppene og se etter slitasje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
La aldri barn være uten tilsyn, selv om barnet er festet i et barnesikringssystem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk aldri et barnesikringssystem som har vært involvert i en kollisjon. Ta ut setet og sett inn et nytt som beskrevet i instruksjonene fra produsenten av barnesikringssystemet.