Kjøreinformasjon

Vise kjøreinformasjon

Kjøreinformasjon vises på berøringsskjermen i kortområdet eller bilstatusdisplayet, eller når du berører Kontroller > Reiser. For inneværende tur kan du vise distanse, varighet og gjennomsnittlig energiforbruk. Du kan også vise distanse samt totalt og gjennomsnittlig energiforbruk siden forrige lading og for ekstraturer.

For å gi nytt navn til en tur berører du turnavnet og angir et nytt navn for turen, og deretter berører du Lagre. For å nullstille en bestemt tripptelller berører du den tilhørende Tilbakestill-knappen.

Kilometerteller

Gjør ett av følgende for vise kilometertelleren:

  • Berør Kontroller > Programvare.
  • Berør Kontroller > Reiser.
  • Åpne mobilappen og rull ned til bunnen av hovedskjermbildet.